Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2015.11.11.
Iktatószám:23450/2015
CPV Kód:45000000-7;45260000-7;45321000-3;45332200-5;45331000-6;45311200-2
Ajánlatkérő:PEMÜ Műanyagipari Zrt.
Teljesítés helye:2083 Solymár, Terstyánszki út 89.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Solyszolg Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Termelő tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: PEMÜ Műanyagipari Zrt.
Postai cím: Terstyánszky út 89.
Város/Község: Solymár
Postai irányítószám: 2083
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Szanyi Péter
Telefon: +36 26561225
E-mail: szanyip@pemu.hu
Fax: +36 26561290
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pemu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] x
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Termelő tevékenység
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés gyakorlati képzőhely kialakítására
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
2083 Solymár, Terstyánszki út 89.
NUTS-kód: HU102
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tető felújítás, hőszigetelés
Meglévő kavicsolt lemezfedés szükség szerinti bontása m2 588
10 cm lépésálló hőszigetelés, 2 rtg (1rtg 3,3 mm-es és 1 rtg 4mm-es palazúzalékos) bitumenes lemezfedés m2 588
Lapostető szigetelésnél szélbádogozás vízorral m2 198
Meglévő tetőhéjalás bontása m2 200
Hőszigetelt tetőpanel elhelyezése és rögzítése m2 200
Eresz túlnyúlás hőszigetelése lezárása, dobozolása, ereszdeszka elhelyezése m2 27
Homlokdeszka elhelyezése fm 44
Tető szereléshez segédeszköz használata nap 14

Homlokzati hőszigetelés
Állványozás m2 1010
Segédeszköz alkalmazása nap 6
10 cm homlokzati hőszigetelés hálózva, vékonyvakolattal, színezéssel m2 990
6 cm lábazati hőszigetelés, hálózva, vékonyvakolattal m2 110
Spaletta képzés élvédővel fm 510
Indító profil hőszigeteléshez fm 176
Függőeresz csatorna bontása, új készítése fm 185
Lefolyó csatorna bontása, új szerelése fm 75
Kültéri műtárgyak leszerelése db 2
Villámhárító bontása, új az előírásoknak megfelelő építése, mérésekkel, jegyzőkönyvvel klt 1

Külső nyílászárók cseréje
Meglévő nyílászárók bontása elszállítással m2 223
Új fokozott hőszigetelésű műanyag ablakok beépítése, párkányokkal, külső-belső kőműves javításokkal m2 190
Új fokozott hőszigetelésű műanyag ajtók beépítése, küszöbökkel, külső-belső kőműves javításokkal m2 33
Nyílás befalazás m2 5,3
80/53 cm-es ablak csere műanyag, hőszigetelt bukó ablakra db 1
80/190 cm-es ajtó csere db 1
210/350 cm-es ajtó bontása, szekcionált kapu beépítése db 1
Fém ajtó bontása klt 2
110/240 cm-es fokozott hőszigetelésű műanyag ajtó, 110/110 cm-es felülvilágítóval db 1
Nyílás befalazás m2 3,5
Falazat vakolás mindkét oldalon m2 7
220/240 cm-es ajtó cseréje fokozott hőszigetelésű műanyag ajtóra db 1
Áthidaló bontása 1,3 m hosszban klt 1
130/220 cm-es nyílásba 110-20/220 cm-es ajtó elhelyezése küszöbbel, zárral db 1
Vakolat javítások ajtó beépítések után klt 1

Külső munkák
Épület körüli járda javítása lejtéskorrekcióval, zsaluzás, betonozás m2 112
Pince feltöltés klt 1
80/180 cm-es acélajtó csere db 1
Beton lépcső, pihenő felvésése, felületkiegyenlítés rovátkolt felülettel m2 8
Lépcső mellett zsalukő felfalazás m2 1
Zsalukő vakolás, fagyálló gletteléssel m2 1
Pince feltöltés, betonalap készítés m2 6
Terasz és járda javítás klt 1
Területrendezés m2 153
50 cm széles folyóka javítás m2 27
Terasz és korlát felújítás anyagpótlással, javítással, mázolással m2 21
Acéllépcső átalakítás, mázolás javítással klt 1
Fagyálló kerámia burkolat készítése m2 6
Trapézlemez és tartószerkezet mázolása m2 74
Segédberendezés használat nap 4

Belső munkák
Falak, válaszfalak, berendezési tárgyak bontása klt 1
Lépcsők, pihenők, belépők burkolása, homloklap festve, pihenőn lábazattal m2 38
PVC burkolatra új ragasztása, lábazattal, alájavítással m2 370
Műgyanta burkolat m2 210
Padló és csempe burkolat csere m2 42
Hideg burkolat tisztítása m2 455
Parketta felújítás, csiszolás, lakkozás m2 52
270/245 cm-es harmonika/tolóajtó beépítéssel db 1
Vakolat javítás oldalfalon m2 80
Belső ajtók cseréje db 8
Belső ajtók felújítása, zsanér, kilincs, címke, zár csere db 25
Belső ajtók mázolása db 25
Meglévő festék eltávolítás, zsírtalanítás m2 2910
Javító glettelés, csiszolás m2 2910
Diszperziós festés 2 rtg-ben m2 2910
Fémszerkezetek mázolása m2 236
Álmennyezet bontása, új gipszkarton építése m2 108
Födém 10 cm-es hőszigetelése, tisztasági festés m2 12

Víz és csatorna szerelés
Vizesblokk bontás, új csővezetékek, szaniterek, szerelvények beépítése, 3db WC, 2 db mosdó klt 1
WC helyiségbe előfalak, oldalfalak db 1
8 db vizesblokk csaptelep, 4 db szifon, 16 db zuhanyrózsa, 16 db összefolyó, 16 db zuhanycsaptelep cseréje db 60
Csőszellőző ventilátor pótlása db 1
Vizesblokk felújítás klt 1

Fűtésszerelés
Radiátorok leszerelése, átmosásása, javítása db 68
Radiátorok visszaszerelése új szelepekkel db 68
Csőregiszterek bontás, helyére radiátor beszerelése db 12
Meglévő kazánok beüzemelése, nyomáspróba, beszabályozás klt 1
Kazánház gépészeti felülvizsgálata, beüzemelése klt 1

Villanyszerelés
Meglévő lámpatestek bontása klt 1
Új mennyezeti és oldalfali lámpák felszerelése klt 1
EPH mérés, rendszer vizsgálat klt 1

Tűzjelző
Tűzjelző rendszer tervezése, kiépítése, beüzemelése, tűzoltósági engedéllyel (1400 m2) klt 1

Hulladék
Hulladék gyüjtése, elszállítása konténerrel db 30
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45260000-7
45321000-3
45332200-5
45331000-6
45311200-2
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 76831940
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
x Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés gyakorlati képzőhely kialakítására
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/11/02 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Solyszolg Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: Rippl-Rónai u.12.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1068
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 76573220 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 76831940 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 76831940 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 76831940 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: nem
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Solyszolg Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 1068 Budapest, Rippl-Rónai u.12. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

C.S.T - Komplex Kft. (név) 1139 Budapest Forgách u. 19. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2015/09/28 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
x szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/11/05 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------