Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/118
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Közzététel dátuma:2015.10.16.
Iktatószám:20457/2015
CPV Kód:30234000-8;39000000-2;39110000-6;39120000-9;39180000-7;39181000-4;44423200-3
Ajánlatkérő:ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Teljesítés helye:6720 Szeged, Budapesti út 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Quick-Tech Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Kutatás és fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Postai cím: Dugonics tér 13.
Város/Község: Szeged
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Lehrner Lóránt
Telefon: +36 13360542
E-mail: info@eli-alps.hu
Fax: +36 13360543
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet x
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Kutatás és fejlesztés
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási keretszerződés alapján tárolószekrények és kiegészítők elkészítése, létrehozása, azok ajánlatkérőnek való átadása, valamint azok tulajdonjogának ajánlatkérőre való átruházása az ’A’ épületbeli optikai és optomechanikus eszközök számára az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisához (P4) kapcsolódóan
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
6720 Szeged, Budapesti út 5.
NUTS-kód: HU333
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés alapján tárolószekrények és kiegészítők elkészítése, létrehozása, azok ajánlatkérőnek való átadása, valamint azok tulajdonjogának ajánlatkérőre való átruházása az ’A’ épületbeli optikai és optomechanikus eszközök számára az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisához (P4) kapcsolódóan az alábbiak szerint:
Elnevezés Megrendelni tervezett mennyiség
Laboratóriumi szekrény 75cm 5
Laboratóriumi szekrény 120cm 5
Magas szekrény, 120cm 30
Fiókos szekrény mechanikus zárral 1. 40
Fiókos szekrény mechanikus zárral 2. 12
Gurulós fiókos szekrény mechanikus zárral 15
Műhely- ill. szerszámos szekrény fiókok nélkül 1. 3
Munkaasztal, munkapad 14
Antisztatikus asztal, 600mm széles/1000mm hosszú 17
Antisztatikus asztal, 800mm széles/1800mm hosszú 17
Szerelő műhelyasztal 7
Laboratóriumi támlás szék 36
Laboratóriumi zsámoly 4
Fix magasságú laboratóriumi zsámoly vagy sámli, 460 mm magas 2
Fix magasságú laboratóriumi zsámoly vagy sámli, 610 mm magas 2
Fix magasságú laboratóriumi zsámoly vagy sámli, 760 mm magas 2
Gurítható labor fellépő 29
Gurulós létra fellépő, 3 lépcsős 14
Gurulós létra fellépő, 4 lépcsős 14
Gurulós létra fellépő, 5 lépcsős 14
Mosogató medence állvánnyal 2
Vegyszertároló szekrény 195 x 95 x 50 cm 7
Fiókos szekrény mechanikus zárral 3
Műhely- ill. szerszámos szekrény fiókok nélkül 2 3
Vállalkozási keretszerződés keretösszege általános forgalmi adó nélkül 60.000.000,- Ft, amely érték a Kbt. 46. § (2) bekezdése alapján - (mínusz) 30 %-al eltérhet.
Ajánlatkérő a vállalkozási keretszerződést a szerződés keretösszegének kimerüléséig, de legkésőbb 2017.12.31-ig köti.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő által, az egyes tárolószekrényeknél és kiegészítőknél megadott, megrendelni tervezett mennyiség tájékoztató jellegű, a szerződés időtartama alatt változhatnak.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:30234000-8
További tárgyak:39000000-2
39110000-6
39120000-9
39180000-7
39181000-4
44423200-3
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 54959090
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
x Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7289 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/05/08 (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés alapján tárolószekrények és kiegészítők elkészítése, létrehozása, azok ajánlatkérőnek való átadása, valamint azok tulajdonjogának ajánlatkérőre való átruházása az ’A’ épületbeli optikai és optomechanikus eszközök számára az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisához (P4) kapcsolódóan
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: 2015/10/09 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Quick-Tech Kft.
Postai cím: Kastély út 1.
Város/Község: Acsa
Postai irányítószám: 2683
Ország: HU
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 60000000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 54959090 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 49706791 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 100470636 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Quick-Tech Kft.
Cím:
2683 Acsa, Kastély út 1.
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: 54959090 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

VWR International Kft. (név) 4034 Debrecen, Simon László u. 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

RK Tech Kft. (név) 1163 Budapest, Kőszál u. 6. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

d. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft. (név) 8000 Székesfehérvár, Arany János utca 19. 1/2. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

AMT Hungary Kft. (név) 1121 Budapest, Rácz Aladár u. 143. I. em. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Quick-Tech Kft. (név) 2683 Acsa, Kastély út 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Falco-Sopron Bútor Kft. (név) 9400 Sopron, Bánfalvi út 27. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
GINOP-2.3.6-15-2015-00001 - GINOP - ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis (P4)
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Ajánlattevők a 2004. évi XXXIV. törvény szerinti besorolása:
Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.
8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4.
középvállalkozás
VWR International Kft.
4034 Debrecen, Simon László u. 4.
középvállalkozás
RK Tech Kft.
1163 Budapest, Kőszál u. 6.
mikrovállalkozás
d. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft.
8000 Székesfehérvár, Arany János utca 19. 1/2.
mikrovállalkozás
AMT Hungary Kft.
1121 Budapest, Rácz Aladár u. 143. I. em.
mikrovállalkozás
Quick-Tech Kft.
2683 Acsa, Kastély út 1.
mikrovállalkozás
Falco-Sopron Bútor Kft.
9400 Sopron, Bánfalvi út 27.
középvállalkozás
Tárgyi közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének ajánlatkérő a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.(8000 Székesfehérvár, Bakony u. 4., ajánlat: 49.706.791,-Ft) ajánlattevőt jelölte meg, azonban nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésétől visszalépett, így ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőt követő ajánlattevővel, a Quick-Tech Kft.-vel kötötte meg a szerződést.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/14 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------