Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/101
Beszerzés tárgya: Az Állatkert középtávú fejlesztésének célja egy komplex városi élménypark létrehozása, melyben helyet kapa - Mesepark, mely főként az Állatkert jelenlegi gazdasági udvarán kialakítandó új interaktív gyermekszórakoztató központ, a régi állatkerti területtel és a létesítendő Pannon Parkkal határos; - Pannon Park, mely az Állatkert fejlesztési területének nagyobb részét elfoglaló, a tervezéstől függően 6-7hektáron elterülő, az egykori miocén kori Kárpát-medencei élővilágot bemutató állat- és növénykert, valamintkiszolgáló funkciókat, műemléki épületeket magába integráló egység. A Pannon Parkban kialakításra kerül egyzárt ökoszisztémaként működő Biodóm - benne a Pannon Ősvadonnal és a vizes bemutatótereket összefogóPannon-tenger Akváriummal (amelyben összesen mintegy 2,5 millió liter tengeri és mintegy 1,5 millió literédesvízi bemutató kialakítására kerül sor) és Látogatóközponttal - és annak állattartó helyként funkcionálókülső és belső kifutói, illetve jegyváltó pavilon, valamint kiszolgáló funkciók; - Állatkert Új kiszolgáló zónája; - valamint a Liget Budapest programhoz kapcsolódóan az Állatkert területének Kacsóh Pongrác felüljáró felőlirészében 600-800 férőhelyes parkoló-mélygarázs. Megbízási szerződés alapján feladat a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK, Állatkert) Pannon Parkprojektjéhez, az Új kiszolgáló zóna (az előzetes engedélyezési tervdokumentáció szerinti) és az előírás szerintiparkoló kapacitás biztosításához kapcsolódó költségbecslési, költségmenedzseri, műszaki lebonyolítói, műszakiellenőri és egyéb műszaki tanácsadási szolgáltatások ellátása, construtcion management környezetben(generál kivitelező nélküli, minimum 10 darab, a teljesítésbe külön szerződés keretében bevont különbözőszakág kivitelezőivel), a Pannon Park átadásáig, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó szerződések lezárásáigterjedő időszakra. A beruházás tervezett kivitelezési értéke 23,5 milliárd forint. A Biodóm, mint különleges közhasznú építmény tervezéstől függően 1000-1500 tonna határoló acélszerkezettelkerül majd megvalósításra. Az ajánlatkérő EAZA tagsággal rendelkezik, és ennek megfelelő standardok szerint működő állat- ésnövénykert. Ajánlattevőként szerződő félnek az állatkert Pannon Parkfejlesztési programjához kapcsolódóan az alábbifeladatokat kell ellátnia construction management környezetben: Fix, ellátandó feladatok a Pannon Park és az Új kiszolgáló zóna kialakításhoz kapcsolódóan: - költségmenedzsment - beruházás lebonyolítás - műszaki tanácsadás, közbeszerzési eljárásokban a műszaki leírás meghatározása, minőségbiztosítása - műszaki ellenőrzés - kivitelezési munkák minőségellenőrzése - tervezés-menedzsment - kockázat menedzsment - kiállítással - különösen az állattartással - kapcsolatos koordináció - akvárium technológia ellenőrzése - fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadás. Külön, mérnöknapidíjas egyedi megbízás alapján elvégzendő feladatok: - eseti mérnök tanácsadói tevékenység - a parkoló-mélygarázs kialakításához kapcsolódóan - költségmenedzsment - beruházás lebonyolítás - műszaki ellenőrzés - kivitelezési munkák minőségellenőrzése - tervezés-menedzsment - kockázat menedzsment - mérnök szakmai audit; - fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadás; - állat- és növénytartás-technológiával kapcsolatos tanácsadás; - üzemeltetési tanácsadás; - minőségellenőrzési laborvizsgálatok. Összesen maximum 1500 mérnöknap keretében. A külön, mérnöknapidíjas egyedi megbízás alapjánelvégzendő feladatok lehívásának módját és mértékét a szerződés tartalmazza. A Pannon Park projekt ütemezése az alábbiak szerint tervezett: Munkanem - Kezdés - Befejezés Kiviteli terv készítése - 2015. október - 2016. május Magasépítési engedélyezés - 2015. szeptember - 2015. október Kivitelezők (construction management, minimum 10 munkacsomagban történő vállalásba adással)kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárások - 2015. október - 2016. december Bontási munkák - 2015. október - 2016. március Kivitelezés (külön csomagokban) - 2016. március - 2018. március Beüzemelés, próbaüzem, átadás-átvétel - 2018. március - 2018. szeptember Az ajánlatkérő a construction managementet az alábbi, külön kivitelezői csomagokban tervezi, a Kbt.előírásainak megfelelően, a projekt megvalósításához szükséges ütemezés szerint: - Villámvédelem, külső / belső elektromos munkák kivitelezése - Épületek és burkolatok elbontása, földmunka kialakítása (lavírsíkig), fakivágással - Alapozás, szerkezetépítés, vasbeton (monolit és előregyártott, akvárium is) szerkezetek, acélszerkezetű héjépítése (felületkezeléssel) - Biodóm fólia héjszerkezet építés (másodlagos tartószerkezettel) - Épületgépészeti munkák - Épület automatika (BMS) - Gyengeáramú rendszerek, beléptető rendszerek, IT, CCTV, látogatói információs rendszer, hangrendszer,tűzjelző, sprinkler, audiovizuális rendszer Építőmesteri és szakipari munkák - Akvárium technológia kialakítása (külső / belső), műszikla munkák - Kiállítási terek, állatkifutók kialakítása (külső, belső) - Liftek, felvonók - Növénytelepítés, kertészet, finom tereprendezés - Egyéb speciális elemek - Külső közmű építése (víz, csatorna, szennyvíz stb.), - Út- és járda építés (közúti kapcsolatoknál). A fenti feladatok ellátására ajánlatkérőként szerződő fél (Megbízó), a szerződés teljes időszakában, minimálisanaz alábbi pozícióban lévő erőforrások biztosítását igényli és jogosult előírni a megvalósítás során, figyelembevéve, hogy az egyes pozíciók leterheltsége változik a projekt ütemezéséhez igazodva: - Vezető Műszaki Projektmenedzser - Műszaki Projektmenedzser 1 - Műszaki Projektmenedzser 2 - Műszaki Projektmenedzser 3 - Műszaki Asszisztens - Költségmenedzser 1 - Költségmenedzser 2 - Költségmenedzser Asszisztens - Szerkezetépítési műszaki ellenőr - Gépész PM / Műszaki ellenőr - Elektromos PM / Műszaki ellenőr - Út-, közmű PM / Műszaki ellenőr - Magasépítési műszaki ellenőr 1 - Magasépítési műszaki ellenőr 2 - Munkavédelmi ellenőr - Minőségbiztosítási koordinátor 1 A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket, illetve az ajánlattevőként szerződő fél általellátandó feladatok tételes és részletes felsorolását, tartalmi ismertetését az ajánlati dokumentáció műszakileírása, illetve a szerződés tartalmazzák.
Hirdetmény típusa: További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/EU/2011.12.30 EUHL
Eljárás fajtája: Gyorsított tárgyalásos
Közzététel dátuma: 2015.09.07.
Iktatószám: 16742/2015
CPV Kód: 71310000-4;71244000-0;71631000-0;71340000-3
Ajánlatkérő: Fővárosi Állat- és Növénykert
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: true
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY,
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY
KORRIGENDUM
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására.
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Fővárosi Állat- és Növénykert
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16926
Postai cím: Állatkerti körút 6-12.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Kozó László
Telefon: +36 12734936
E-mail: dr.kozo@zoobudapest.com
Fax: +36 12734986
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zoobudapest.com
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA
Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x
Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)  

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Megbízási szerződés a Fővárosi Állat és Növénykert (FÁNK) Pannon Park beruházáshoz kapcsolódóköltségbecslési, költségmenedzseri, műszaki lebonyolítói, műszaki ellenőri és egyéb műszaki tanácsadásiszolgáltatások ellátására.
II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége
(az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Az Állatkert középtávú fejlesztésének célja egy komplex városi élménypark létrehozása, melyben helyet kapa
- Mesepark, mely főként az Állatkert jelenlegi gazdasági udvarán kialakítandó új interaktív gyermekszórakoztató központ, a régi állatkerti területtel és a létesítendő Pannon Parkkal határos;
- Pannon Park, mely az Állatkert fejlesztési területének nagyobb részét elfoglaló, a tervezéstől függően 6-7hektáron elterülő, az egykori miocén kori Kárpát-medencei élővilágot bemutató állat- és növénykert, valamintkiszolgáló funkciókat, műemléki épületeket magába integráló egység. A Pannon Parkban kialakításra kerül egyzárt ökoszisztémaként működő Biodóm - benne a Pannon Ősvadonnal és a vizes bemutatótereket összefogóPannon-tenger Akváriummal (amelyben összesen mintegy 2,5 millió liter tengeri és mintegy 1,5 millió literédesvízi bemutató kialakítására kerül sor) és Látogatóközponttal - és annak állattartó helyként funkcionálókülső és belső kifutói, illetve jegyváltó pavilon, valamint kiszolgáló funkciók;
- Állatkert Új kiszolgáló zónája;
- valamint a Liget Budapest programhoz kapcsolódóan az Állatkert területének Kacsóh Pongrác felüljáró felőlirészében 600-800 férőhelyes parkoló-mélygarázs.
Megbízási szerződés alapján feladat a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK, Állatkert) Pannon Parkprojektjéhez, az Új kiszolgáló zóna (az előzetes engedélyezési tervdokumentáció szerinti) és az előírás szerintiparkoló kapacitás biztosításához kapcsolódó költségbecslési, költségmenedzseri, műszaki lebonyolítói, műszakiellenőri és egyéb műszaki tanácsadási szolgáltatások ellátása, construtcion management környezetben(generál kivitelező nélküli, minimum 10 darab, a teljesítésbe külön szerződés keretében bevont különbözőszakág kivitelezőivel), a Pannon Park átadásáig, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó szerződések lezárásáigterjedő időszakra.
A beruházás tervezett kivitelezési értéke 23,5 milliárd forint.
A Biodóm, mint különleges közhasznú építmény tervezéstől függően 1000-1500 tonna határoló acélszerkezettelkerül majd megvalósításra.
Az ajánlatkérő EAZA tagsággal rendelkezik, és ennek megfelelő standardok szerint működő állat- ésnövénykert.
Ajánlattevőként szerződő félnek az állatkert Pannon Parkfejlesztési programjához kapcsolódóan az alábbifeladatokat kell ellátnia construction management környezetben:
Fix, ellátandó feladatok a Pannon Park és az Új kiszolgáló zóna kialakításhoz kapcsolódóan:
- költségmenedzsment
- beruházás lebonyolítás
- műszaki tanácsadás, közbeszerzési eljárásokban a műszaki leírás meghatározása, minőségbiztosítása
- műszaki ellenőrzés
- kivitelezési munkák minőségellenőrzése
- tervezés-menedzsment
- kockázat menedzsment
- kiállítással - különösen az állattartással - kapcsolatos koordináció
- akvárium technológia ellenőrzése
- fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadás.
Külön, mérnöknapidíjas egyedi megbízás alapján elvégzendő feladatok:
- eseti mérnök tanácsadói tevékenység
- a parkoló-mélygarázs kialakításához kapcsolódóan
- költségmenedzsment
- beruházás lebonyolítás
- műszaki ellenőrzés
- kivitelezési munkák minőségellenőrzése
- tervezés-menedzsment
- kockázat menedzsment
- mérnök szakmai audit;
- fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadás;
- állat- és növénytartás-technológiával kapcsolatos tanácsadás;
- üzemeltetési tanácsadás;
- minőségellenőrzési laborvizsgálatok.
Összesen maximum 1500 mérnöknap keretében. A külön, mérnöknapidíjas egyedi megbízás alapjánelvégzendő feladatok lehívásának módját és mértékét a szerződés tartalmazza.
A Pannon Park projekt ütemezése az alábbiak szerint tervezett:
Munkanem - Kezdés - Befejezés
Kiviteli terv készítése - 2015. október - 2016. május
Magasépítési engedélyezés - 2015. szeptember - 2015. október
Kivitelezők (construction management, minimum 10 munkacsomagban történő vállalásba adással)kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárások - 2015. október - 2016. december
Bontási munkák - 2015. október - 2016. március
Kivitelezés (külön csomagokban) - 2016. március - 2018. március
Beüzemelés, próbaüzem, átadás-átvétel - 2018. március - 2018. szeptember
Az ajánlatkérő a construction managementet az alábbi, külön kivitelezői csomagokban tervezi, a Kbt.előírásainak megfelelően, a projekt megvalósításához szükséges ütemezés szerint:
- Villámvédelem, külső / belső elektromos munkák kivitelezése
- Épületek és burkolatok elbontása, földmunka kialakítása (lavírsíkig), fakivágással
- Alapozás, szerkezetépítés, vasbeton (monolit és előregyártott, akvárium is) szerkezetek, acélszerkezetű héjépítése (felületkezeléssel)
- Biodóm fólia héjszerkezet építés (másodlagos tartószerkezettel)
- Épületgépészeti munkák
- Épület automatika (BMS)
- Gyengeáramú rendszerek, beléptető rendszerek, IT, CCTV, látogatói információs rendszer, hangrendszer,tűzjelző, sprinkler, audiovizuális rendszer
Építőmesteri és szakipari munkák
- Akvárium technológia kialakítása (külső / belső), műszikla munkák
- Kiállítási terek, állatkifutók kialakítása (külső, belső)
- Liftek, felvonók
- Növénytelepítés, kertészet, finom tereprendezés
- Egyéb speciális elemek
- Külső közmű építése (víz, csatorna, szennyvíz stb.),
- Út- és járda építés (közúti kapcsolatoknál).
A fenti feladatok ellátására ajánlatkérőként szerződő fél (Megbízó), a szerződés teljes időszakában, minimálisanaz alábbi pozícióban lévő erőforrások biztosítását igényli és jogosult előírni a megvalósítás során, figyelembevéve, hogy az egyes pozíciók leterheltsége változik a projekt ütemezéséhez igazodva:
- Vezető Műszaki Projektmenedzser
- Műszaki Projektmenedzser 1
- Műszaki Projektmenedzser 2
- Műszaki Projektmenedzser 3
- Műszaki Asszisztens
- Költségmenedzser 1
- Költségmenedzser 2
- Költségmenedzser Asszisztens
- Szerkezetépítési műszaki ellenőr
- Gépész PM / Műszaki ellenőr
- Elektromos PM / Műszaki ellenőr
- Út-, közmű PM / Műszaki ellenőr
- Magasépítési műszaki ellenőr 1
- Magasépítési műszaki ellenőr 2
- Munkavédelmi ellenőr
- Minőségbiztosítási koordinátor 1
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket, illetve az ajánlattevőként szerződő fél általellátandó feladatok tételes és részletes felsorolását, tartalmi ismertetését az ajánlati dokumentáció műszakileírása, illetve a szerződés tartalmazzák.
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
További tárgyak: 71244000-0
71631000-0
71340000-3

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Tárgyalásos
x Gyorsított tárgyalásos
  Versenypárbeszéd
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak
megfelelően, adott esetben)
K-0009-H/2015
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert)
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP  
OJS eSender x
Bejelentkezés:
Hirdetmény hivatkozási száma: 2015 - 16239 (év és a dokumentum száma)
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: 2015 /S 166 - 303041 2015/08/28 (nap/hónap/év)
IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja:
2015/08/26 (nap/hónap/év)

VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZŐRE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
Befejezetlen eljárás   Javítás x További információ  
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van)
  A közbeszerzési eljárást megszüntették.
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.
  Nem került sor szerződés odaítélésére.
  Lehetséges, hogy a szerződést ismételten közzéteszik.
VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára & és a bekezdés számára)
VI.3.1) Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
 
A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak.
x
Mindkettő
 
VI.3.2) Az eredeti hirdetményben
x
A megfelelő pályázati dokumentációban
(a további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
Mindkettőben
(a további
információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban)
 
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben)
 
A szöveg módosítandó része:
III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A következő helyett:
M2) Összességében nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberekkel, akik legalább azalábbi (vagy ezzel egyenértékű) szakképzettséggel, szakképesítéssel, illetve legalább az alábbi (vagy ezekkelegyenértékű) szakmai tapasztalattal rendelkeznek:
- legalább 1 fő statikus tervező, a tervezési területnek (építészeti tervezési szakterület, [a 266/2013. (VII.11.)Korm. rendelet szerinti É], vagy korábbi szabályozás alapján ennek megfelelő, illetve más tagállamban ennekmegfelelő) megfelelő szakirányú a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben megjelölt okleveles építész-mérnök,vagy azzal egyenértékű képesítési minimum követelménnyel, és az azzal egyenértékű szakképzettséggel,valamint legalább 5 éves szakmai gyakorlati idővel, és aki rendelkezik minimum nettó 20 milliárd HUFbekerülési költségű középület külső minimum 1000 tonna határoló acélszerkezet tervezésében, vagylebonyolításában szerzett vezetői (több személy munkáját koordinálta) szakmai tapasztalattal;
- legalább 1 fő, aki rendelkezik legalább 20 000 000 000 HUF bekerülési értékű, legalább 15 darab ateljesítésbe külön szerződés keretében bevont különböző szakág kivitelezőit összefogó, úgynevezettconstruction management szerződéses formában megvalósult projektben projektvezetői szakmai tapasztalattal.Ezen alkalmassági feltétel tekintetében projektvezetőnek minősül, aki legalább 10 fő, a műszaki lebonyolítóifeladatok elvégzésében részt vevő, szakember munkáját irányította.
Helyesen:
M2) Összességében nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt olyan szakemberekkel, akik legalább azalábbi (vagy ezzel egyenértékű) szakképzettséggel, szakképesítéssel, illetve legalább az alábbi (vagy ezekkelegyenértékű) szakmai tapasztalattal rendelkeznek:
- legalább 1 fő statikus tervező, a tervezési területnek (tartószerkezeti tervezési szakterület, [a 266/2013. (VII.11.)Korm. rendelet szerinti T], vagy korábbi szabályozás alapján ennek megfelelő, illetve más tagállamban ennek megfelelő) megfelelő szakirányú a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben megjelölt okleveles szerkezet-építőmérnök,vagy azzal egyenértékű képesítési minimum követelménnyel, és az azzal egyenértékű szakképzettséggel,valamint legalább 5 éves szakmai gyakorlati idővel, és aki rendelkezik minimum nettó 20 milliárd HUFbekerülési költségű középület külső minimum 1000 tonna határoló acélszerkezet tervezésében, vagylebonyolításában szerzett vezetői (több személy munkáját koordinálta) szakmai tapasztalattal;
- legalább 1 fő, aki rendelkezik legalább 20 000 000 000 HUF bekerülési értékű, legalább 10 darab ateljesítésbe külön szerződés keretében bevont különböző szakág kivitelezőit összefogó, úgynevezettconstruction management szerződéses formában megvalósult projektben projektvezetői szakmai tapasztalattal.Ezen alkalmassági feltétel tekintetében projektvezetőnek minősül, aki legalább 10 fő, a műszaki lebonyolítóifeladatok elvégzésében részt vevő, szakember munkáját irányította.
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben)
 
A módosítandó adatok:
A következő helyett:
(nap/hónap/év)
: (időpont )
Helyesen:
(nap/hónap/év)
: (időpont )
VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben)
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben)
 
A beírandó szöveg helye:
A beírandó szöveg:
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 45. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a részvételi határidőt meghosszabbította, 2015.09.02. 15:00 óráig.
VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA:
2015/09/01 (nap/hónap/év)