Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/2
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2017.01.04.
Iktatószám: 16420/2016
CPV Kód: 71310000-4
Ajánlatkérő: NIF Zrt.
Teljesítés helye: Győr-Moson-Sopron Megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2017.02.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter (faksz)
Telefon: +36 703798356
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.kokiinnovacio.eu/aktualis-kozbeszerzesek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: KÖKI-Innováció Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 52. II. emelet
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter cégvezető (FAKSZ, 00064)
Telefon: +36 703798356
E-mail: hegyes.peter@kokiinnovacio.eu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kokiinnovacio.eu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kokiinnovacio.eu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45. B épület III. emelet 325. iroda
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368561
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II. - Sopron OH közötti szakasz, valamint a Sopron Észak-nyugati elkerülő út kivitelezési munkáihoz szükséges mérnöki feladatok ellátása megbízási szerződés keretében
Hivatkozási szám: K085.06, K085.08, K085.09
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II. - Sopron OH közötti szakasz, valamint a Sopron Észak-nyugati elkerülő út kivitelezési munkáihoz szükséges mérnöki feladatok ellátása megbízási szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2.613.000.000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az M85 gyorsforgalmi út Csorna II. - Sopron OH közötti szakasz, valamint a Sopron Észak-nyugati elkerülő út kivitelezési munkáihoz szükséges mérnöki feladatok ellátása megbízási szerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71520000-9
További tárgyak: 71318000-0
71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr-Moson-Sopron Megye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés keretében a 2*2 sávos M85 gyorsforgalmi út Csorna II. - Sopron OH közötti 31+550 - 95+332 km sz. közötti, 63,8 km hosszú szakasz, illetve a 2*1 sávos 3,6 km hosszú Sopron Észak-nyugati elkerülő út kivitelezési munkák mérnöki feladatainak ellátása, a hozzá kapcsolódó kivitelezést megelőző előkészítési, közbeszerzés előkészítési, a kivitelező által készítendő kiviteli tervdokumentáció felügyeleti, véleményezési, jóváhagyási feladataival együtt.
A lebonyolító mérnöki tevékenység - többek között - az alábbi résztevékenységeket foglalja magában:
- kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés
- kivitelező által készített kiviteli tervek véleményezése, felülvizsgálata, és javaslattétel jóváhagyásra,
- műszaki ellenőrzés (út, műtárgy, vízépítés, közműkiváltás és építés),
- kivitelezői követelések véleményezése,
- árvizsgálat, árszakértői vizsgálatok elkészítése,
- fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és jóváhagyása,
- rendszeres jelentések készítése a megrendelő számára,
- régészeti munkálatok felmérése, ellenőrzése, koordinálása,
- növénytelepítési munkák ellenőrzése,
- környezetvédelmi feladatok ellenőrzése,
- munkavédelem ellenőrzése és dokumentálása,
- munkafolyamatok nyomonkövetése, dokumentálása (monitoring),
- garanciális időszak mérnöki feladatainak ellátása.
- műszaki átadás-átvételt követő monitoring feladatok ellátása
A Projekt rövid bemutatása:
Az M85 2x2 sávos autóút Csorna II. ütem - Sopron, országhatár közötti szakasza Babót, Bogyoszló, Ebergőc, Farád, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Jobaháza, Kapuvár, Nagylózs, Pereszteg, Pinnye, Rábatamási, Röjtökmuzsaj, Szárföld, Vitnyéd, Nagycenk, Kópháza és Sopron települések közigazgatási területén valósul meg a 31+550 - 95+332 km sz. között ~ 64 km hosszon. A projekthez szervesen kapcsolódik Sopron közigazgatási területén a 3,6 km hosszú Sopron Észak-nyugati elkerülő út is.
A teljes szakasz kivitelezése ütemezetten, várhatóan az alábbi szakaszolássál és építési intervallumokkal kerül megvalósításra. Megrendelő fenntartja a jogot az egyes szakaszok esetleges tovább szakaszolására.
M85 Csorna II. ütem - Sopron-kelet szakasz:
2017. III. n.év - 2020. IV. n.év
M85 Sopron-kelet - Fertőrákos csp. közötti szakasz:
2018. I. n.év - 2020. IV. n.év
M85 Fertőrákos csp. - Sopron OH szakasz a 8647. jelű Sopron Ény-i elkerülő úttal:
2018. I. n.év - 2021. IV. n.év
Részekre történő ajánlattétel kizárásnak indokolása: A projekt összefüggő létesítmény, melynek műszaki tartalma, beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, továbbá a részekre bontás nem lehetséges, mert a mérnöki részfeladatok rendszerszintű összehangolása szükséges az egységes döntési pontok meghatározásának, illetve az érintett szakaszok műszaki szempontból, egységes hálózati rendszerének kialakítása érdekében. Kiemelt Kormányzati szándék a kivitelezés ütemes és folyamatos megvalósítása, melynek érdekében a mérnöki feladatok egyben történő kiírása szükséges.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Személyi állomány szakmai képzettsége 50
2 1.1. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.1. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban) 25
3 1.2. A felhívás III.1.3) pontjának M/2.2. pontjában meghatározott szakmai tapasztalatnál nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkező szakember szakmai tapasztalata (egész hónapban) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 2.613.000.000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2024/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A II.2.7. pontban megadott kezdési időpont tervezett időpont, amely a közbeszerzési eljárás befejezésétől függően módosulhat.
2) 1.1-1.2. alszempontok tekintetében a 36 hónap vagy annál kedvezőbb megajánlás a maximális pontszámot kapja. A becsült értéket meghaladó ajánlati ár az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik (figyelemmel a Kbt. 62.§ (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is).
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete (Továbbiakban Kr.) 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (közös ajánlattevők esetében külön-külön) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.
Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően, 5 munkanapos határidő tűzésével - hívja fel az értékelési szempontokra tekintettel a legkedvezőbb ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevőnek a Kr. 8. §, 10. §, 12-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani [Kr. 13. §].
Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (MKK) névjegyzékében, a https://www.mmk.hu oldalon ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén − amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges − a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
Kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell valamennyi, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapra vonatkozó nyilatkozatot, az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számlán a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó, a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott sorbaállítás.
P/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya (útépítési tárgyú beruházáson nyújtott lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása) szerinti árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (6)-(7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti alkalmassági követelmények esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek, tekintettel arra, hogy a hivatkozott pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltétel személyhez kötötten értelmezhető.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban bármelyik, az ajánlati felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás volt.
P/2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgya (útépítési tárgyú beruházáson nyújtott lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri tevékenység ellátása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három lezárt üzleti évben összesen nem érte el a legalább nettó 1 milliárd forint összeget.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg (és ezért nem rendelkezik közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adattal az előző három lezárt üzleti év mindegyikében), úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (útépítési beruházáson nyújtott lebonyolító mérnöki feladatok és műszaki ellenőri tevékenység ellátása) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint.
A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartóját;
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevő vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely a közös ajánlattevő vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).
M/2. Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra;
- a szakember - szakmai tapasztalatot ismertető - saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a gazdasági szereplőnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
- képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata vagy a szakember nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal.;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésére, továbbá 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző 6 évben szerződésszerűen teljesített,
M/1.1. legalább 1 db, egybefüggően legalább 10 km hosszú, legalább 2x2 sávos, új gyorsforgalmi út építése tárgyú beruházáson nyújtott lebonyolító mérnöki tevékenység ellátása tárgyú, befejezett munkára vonatkozó referenciával.
M/1.2. legalább 1 db, legalább 5 km hosszú, legalább 2x2 sávos, új gyorsforgalmi út építése tárgyú beruházáson nyújtott lebonyolító mérnöki és/vagy műszaki ellenőri tevékenység ellátása tárgyú, befejezett munkára vonatkozó referenciával.
M/1.3. legalább 1 db, minimum 20 m támaszközű/szabadnyílású új közúti híd építése tárgyú beruházáson nyújtott lebonyolító mérnöki és/vagy műszaki ellenőrzési tevékenység ellátása tárgyú, munkára vonatkozó referenciával.
A fentiekben felsorolt alkalmassági minimumfeltételek kapcsán az M/1.1. és M/1.2. pontokat eltérő referenciákkal szükséges igazolni, míg az M/1.3. pontban meghatározott referencia az M/1.1. vagy M/1.2. pont szerinti referenciával is igazolható.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik. Befejezett munka alatt olyan beruházást kell érteni, ahol a lebonyolító mérnöki tevékenységgel érintett építési beruházás műszaki átadás-átvétele megtörtént.
Lebonyolító mérnöki tevékenység alatt olyan mérnöki tevékenységet fogad el az ajánlatkérő, amely magában foglalta legalább az alábbi résztevékenységeket: a kivitelezési munka műszaki ellenőrzése, kivitelező által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása, kivitelezői követelések véleményezése, fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és jóváhagyása, rendszeres jelentések készítése a megrendelő számára.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető (irányító mérnök) szakemberrel, aki legalább 1 db, egybefüggően legalább 10 km hosszú, 2x2 sávos új nyomvonalú gyorsforgalmi úti, vagy 2x2 sávos elsőrendű főúti útépítési beruházás, vagy meglévő gyorsforgalmi út (autóút és/vagy autópálya) és/vagy elsőrendű főút kapacitásbővítése mérnöki lebonyolítását, vagy független mérnöki tevékenységét irányító mérnökként vagy helyettes irányító mérnökként irányította, vagy a lebonyolító szervezetnél hasonló beruházás megvalósítása során projektvezetőként, vagy a lebonyolító szervezet beruházási szervezeti egység vezetőjeként szerzett gyakorlatot (beruházási szervezeti egység alatt igazgatóság, vagy főosztály értendő),
M/2.2. legalább 1 fő vezető útépítési műszaki ellenőr szakemberrel, ak legalább 1 db, egybefüggően legalább 7 km hosszú, 2x2 sávos új nyomvonalú gyorsforgalmi úti, vagy 2x2 sávos elsőrendű főúti útépítési beruházás, vagy meglévő gyorsforgalmi út (autóút és/vagy autópálya) és/vagy elsőrendű főút kapacitásbővítése mérnöki lebonyolításában műszaki ellenőrként részt vett
M/2.3. legalább 1 fő vezető híd,- és műtárgyépítési műszaki ellenőr szakemberrel, aki legalább 1 db, minimum 20 m támaszközű új építésű hídépítési beruházás lebonyolításában lebonyolító mérnökként (és/vagy műszaki ellenőrként) részt vett
M/2.4. legalább 1 fő vízépítési műszaki ellenőr szakemberrel, aki legalább 3 év (36 hónap) műszaki ellenőri gyakorlattal rendelkezik közlekedési építményekhez kapcsolódó vízelvezetési és/vagy vízrendezési építmények megvalósítása (kivitelezése) során végzett mérnöki felügyelet (és/vagy műszaki ellenőrzés) terén
M/2.5. 1 fő monitoring szakemberrel, aki legalább 3 év (36 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkezik útépítési munkák monitoring feladatainak ellátása területén
M/2. további feltételei a VI/3) 11. pontban.
Ajánlatkérő alkalmasság feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
Teljesítési biztosíték: mértéke a Megbízási Díj 5%-a.
Részletes szabályokat a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Kiemelt Közúti Projektek (KKP) forrás. A 1010/2015. (I.20.) és módosítása a 1871/2015. (XII.2.) Korm. Határozat által hazai finanszírozás.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF. Ajánlatkérő Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Résszámlázás biztosított.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésére, valamint a 2003. évi XCII törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseire.
A részletes feltétleket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/02/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” III. emeleti tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1)-(4), (6) bekezdés szerint jár el. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek lehetnek jelen. Ajánlatkérőnél beléptető rendszer működik, melynek időigényével számolni szükséges.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlati biztosíték: 5.000.000 forint, amely teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek foglaltak szerint. Ha az Ajánlati biztosítékot ajánlatkérő 10300002-20609931-49020322 számú bankszámlájára, történő befizetéssel kívánja teljesíteni a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát az ajánlatba kell csatolni. További információk a Közbeszerzési Dokumentumokban.
2. A Kbt. 35. § (8): ajánlatkérő nem teszi lehetővé közös gazdálkodó szervezet társaság megalakítását.
3. A Kbt. 66. § (2) bekezdése (eredetiben), valamint (4) és (6) bekezdése szerinti aláírt nyilatkozat csatolandó.
4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a Kr. 28.§ (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi alkalmassági követelmények tekintetében:III.2.2 P1, III.2.3 M1, M2.
5. Értékelési szempont legjobb ár-érték arányú ajánlat
Az értékelés módszere: minőségi szempont - fordított arányosítás; ár szempont - egyenes arányosítás
Kiosztható pontok részszempontonként: 1-10 pont. További információk a KD I. kötetben.
6. Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás M/2.1 és M/2.2 és M/2.3 pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakemberek a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint ME-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki ellenőri jogosultsággal a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljenek, az ajánlati felhívás M/2.4 pont szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint ME-VZ (vagy azzal egyenértékű) érvényes műszaki ellenőri jogosultsággal a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljen.
7. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) bek. szerint.
8. Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.
9. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Kr. 11. §-a alapján legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 200 millió forint éves és 50 millió forint káresemény mértékű felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
10. A felhívás II.2.7 pontja szerinti teljesítési határidő tervezett időtartam, az a projekt kivitelezéséhez igazodik, és kiterjed a kivitelezés jótállási időszakára is.
11. M/2. ponthoz kapcsolódó további alkalmassági feltételek:
M/2.1.
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti ME-KÉ műszaki ellenőri jogosultság,
- legalább 5 év (60 hónap) gyakorlat (az adott felsőfokú szakirányú végzettség megszerzésétől számítva) közlekedési építmények megvalósítása (kivitelezése) során végzett mérnöki felügyelet és/vagy műszaki ellenőrzése terén.
M/2.2.
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti ME-KÉ műszaki ellenőri jogosultság
- legalább 3 év (36 hónap) gyakorlat (az adott felsőfokú szakirányú végzettség megszerzésétől számítva) közlekedési építmények megvalósítása (kivitelezése) során végzett mérnöki felügyelet és/vagy műszaki ellenőrzés terén.
M/2.3.
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti ME-KÉ műszaki ellenőri jogosultság
- közlekedési építmények megvalósítása területén legalább 3 év (36 hónap) műszaki ellenőri gyakorlat (az adott felsőfokú szakirányú végzettség megszerzésétől számítva)
M/2.4.
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. szerinti ME-VZ. műszaki ellenőri jogosultság.
M/2.5. 1 fő monitoring szakemberrel, aki
- alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett építőmérnök, vagy okleveles építőmérnök vagy közgazdász, vagy pénzügyi menedzser vagy ezekkel egyenértékű végzettség
Ajánlatkérő elfogadja a korábbi jogszabály alapján fennálló / jelölésű azonos, egyenértékű jogosultságot, illetőleg a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlati idő meglétének igazolását, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország szerinti egyenértékű jogosultságot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák