Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2016/138
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2016.11.30.
Iktatószám:13857/2016
CPV Kód:22100000-1
Ajánlatkérő:Nagydobsza Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7985 Nagydobsza, Fő u. 68. szám (313. hrsz.);7985 Nagydobsza, Fő u. 68. szám (313. hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:London-Consulting Kft.;London-Consulting Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagydobsza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK21514
Postai cím: Fő utca 60
Város: Nagydobsza
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7985
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács János
Telefon: +36 72410105
E-mail: info@londonconsulting.hu
Fax: +36 73348053
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.nagydobsza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „A műemléki Talpasház és a Pajtaszínház felújítása Nagydobszán” c. projekthez kapcsolódó tartalomfejlesztés szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:22100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A műemléki Talpasház és a Pajtaszínház felújítása Nagydobszán” c. projekthez kapcsolódó tartalomfejlesztés szolgáltatás nyújtása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11500000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tartalomfejlesztéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások teljesítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79821100-6
További tárgyak:79822500-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7985 Nagydobsza, Fő u. 68. szám (313. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Projekt weboldal létrehozása és továbbfejlesztése az alábbiak szerint:
o Angol-magyar nyelv biztosítása
o új aloldal létrehozása
o audio formátum kezelése
o képnézegető funkció
o szöveges URL biztosítása
o Nagydobsza Község Önkormányzatának honlapjáról átmutató link
o 2 db különböző méretű banner
- Okostelefon applikáció létrehozása az alábbiak szerint:
o Fejlesztés. A mobil alkalmazások programozása, a szoftver tesztelése és publikálása.
o Design. A megrendelő arculatának megfelelő grafikai kialakítás, az alkalmazás grafikai interfészének megtervezése
o Adatbázis kiépítése, szerkesztése, GPS koordináták felvitele
- Helytörténeti könyv elkészítése
o Elvégzendő feladatok:
• Fényképezés: min. 200 db fénykép
• Levilágítás, Tördelés, Korrektúra
• Szövegírás: min. 100.000 karakter
• Helytörténeti kutatás elvégzése
• Helytörténeti munka megírása és szerkesztése
• Helytörténeti könyv tördelése, lektorálása
o Főbb paraméterek:
• Oldalszám: min 128 oldal
• Kötés: ragasztott vagy fűzött kötés
- Helytörténeti könyv fejezetei:
- I. Nagydobsza
o Nagydobsza történelme
o Földrajzi elhelyezkedése
o Agrár etnográfia
o Kultúrtörténeti hagyományok, kiemelkedő személyek
o Helyi folklór feldolgozása
- Talpasház
o Általános bemutatás
o Építészeti, műszaki részletezés (hogyan és miből épült)
o A családos életforma bemutatása (XIX. század közepétől a II. VH-ig),
o A nagydobszai talpas ház hétköznapjai, és az ünnepnapok,
- Pajtaszínház
o A pajtaszínház építészeti bemutatás
o Vándorszínészet a XIX. században és a századfordulón
o Nemzetiségi színjátszás
o Az épület közeli múltja, jelene és tervezett funkciók
- Gasztronómia
o ételek, italok, langalló
- Brossúra elkészítése, megtervezése:
o fordítás az adott nyelvekre
o Méret: A/5
o Oldalszám: 8 oldal
- Képeslap elkészítése, megtervezése:
o fordítás az adott nyelvekre
o Méret: minimum A/6
o Variációk: 3 fajta
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Marketing területen szerzett felsőfokú végzettségű szakember megajánlása (nem ajánl meg / OKJ/ BsC / Msc / PhD) 15
2 Marketing területen szerezett szakmai tapasztalat (egész - lezárt - hónapok számában meghatározva, max. 180 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Az ellenszolgáltatás mértéke (egyösszegű nettó ajánlati ár, HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HU07-0159-A2-2013
II.2.9)
További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nyomdai szolgáltatások teljesítése:
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79800000-2
További tárgyak:79821000-5
79971200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7985 Nagydobsza, Fő u. 68. szám (313. hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlat - nyomdai szolgáltatások teljesítése:
- Helytörténeti könyv publikálása, sokszorosítása
o Példányszám: 1 000 db
o Kivitelezés: (kötés típusa): fűzött vagy ragasztott
o Papírminőség - belső lapok: min. 85 g-os offszet
o Papírminőség - borító: 135 g offset
o Fóliázott borító
- Brossúra sokszorosítása
o Méret: A/5
o Oldalszám: 8 oldal
o Példányszám: magyar nyelven: 5 000 db, angol nyelven: 1 000 db, német nyelven: 1 000 db, horvát nyelven: 1 000 db
o Papírminőség: 115 g offset
- A fejlesztés tárgyát ábrázoló 3 db tematikus képeslap sokszorosítása
o Mennyiség: típusonként 1 000 db, összesen 3 000 db
o Méret: min A6-os méret
o Papírminőség: 135 g offset
A részletes követelményeket, illetve a szerződéses feltételeket (a szerződéstervezetet) a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HU07-0159-A2-2013
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tartalomfejlesztéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások teljesítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/09/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: London-Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u. 8.
Város: Nagydobsza
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7985
Ország: HU
E-mail: info@londonconsulting.hu
Telefon: +36 72410105
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72410105
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13371452-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 8150000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: London-Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u. 8.
Város: Nagydobsza
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7985
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: Ekopont Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Présház u. 3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: Merko Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fenyer dűlő 66/3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7636
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

Hivatalos név: SZ.K. Stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsinkó István u. 3-5. "A" lépcsőház fszt. 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Nyomdai szolgáltatások teljesítése
Szerződés/rész odaítélésre került
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/09/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: London-Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u. 8.
Város: Nagydobsza
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7985
Ország: HU
E-mail: info@londonconsulting.hu
Telefon: +36 72410105
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72410105
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13371452-2-02
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3350000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: London-Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Hunyadi u. 8.
Város: Nagydobsza
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7985
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13371452202

Hivatalos név: Ekopont Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Présház u. 3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13456322202

Hivatalos név: Merko Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fenyer dűlő 66/3.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7636
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12414637202

Hivatalos név: SZ.K. Stúdió Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zsinkó István u. 3-5. "A" lépcsőház fszt. 10.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13598619202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/07/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges