Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4715/2023
CPV Kód: 79952000-2
Ajánlatkérő: Kisújszállás Város Önkormányzata Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ
Teljesítés helye: 1. részajánlat tekintetében: Kisújszállás közigazgatási területe 2. részajánlat tekintetében: Kisújszállás közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisújszállás Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732695216
Postai cím: Szabadság Tér 1. 1.
Város: Kisújszállás
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kisujszallas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kisujszallas.hu/
 
Hivatalos név: Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ
Nemzeti azonosítószám: 15761378216
Postai cím: Téglagyár Utca 10. 779
Város: Kisújszállás
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5310
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kisujszallas.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kisujszallas.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson
Hivatkozási szám: EKR001506312022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Rendezvények megvalósítása Kisúj. Szoc. Otthon
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 1. részajánlat tekintetében: Kisújszállás közigazgatási területe
2. részajánlat tekintetében: Kisújszállás közigazgatási területe
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 2. részajánlat tekintetében (Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ - rendezvények megvalósítása):
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a „TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 azonosító számú „Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson” projekt keretében az 5 szegregátumban, és a külterületi Csorba, szegregációval veszélyeztetett területen, és ill. az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság számára rendezvények megvalósítása az alábbiak szerint:

2.1/ Szűrőnapok megszervezése
Mennyiségi elvárás:
4 nap, 3 orvos, 30 fő/4 nap

2.2/ Ismerkedést, beilleszkedést elősegítő beszélgetések, szakmai napok rendezvénysorozat,
Mennyiségi elvárás:
8 alkalom, 24 fő/8 alkalom

2.3/ Generációk együttműködésének segítése programsorozat szervezése
Mennyiségi elvárás:
6 alkalom, 10 fő/alkalom
A rendezvények részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés – Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: II.2.13) TOP-5.2.1-HB1-2020-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
27376 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Rendezvények megvalósítása Kisúj. Szoc. Otthon
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/12/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26490119241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: axiagroup@axiagroup.hu
Telefon: +36 302050638
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 16350000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 1. részajánlat tekintetében: Kisújszállás közigazgatási területe
2. részajánlat tekintetében: Kisújszállás közigazgatási területe
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 2. részajánlat tekintetében (Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ - rendezvények megvalósítása):
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a „TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00007 azonosító számú „Komplex programok megvalósítása Kisújszálláson” projekt keretében az 5 szegregátumban, és a külterületi Csorba, szegregációval veszélyeztetett területen, és ill. az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság számára rendezvények megvalósítása az alábbiak szerint:

2.1/ Szűrőnapok megszervezése
Mennyiségi elvárás:
4 nap, 3 orvos, 30 fő/4 nap

2.2/ Ismerkedést, beilleszkedést elősegítő beszélgetések, szakmai napok rendezvénysorozat,
Mennyiségi elvárás:
8 alkalom, 24 fő/8 alkalom

2.3/ Generációk együttműködésének segítése programsorozat szervezése
Mennyiségi elvárás:
6 alkalom, 10 fő/alkalom
A rendezvények részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés – Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17928029
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26490119241
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: axiagroup@axiagroup.hu
Telefon: +36 302050638
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13211772
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2023/03/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3. Szerződő felek a Szerződés 4.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Eredeti szerződéses rendelkezés:
„4. Szerződéses ár
4.1. Jelen szerződésben meghatározott feladatok hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót
Kisujjszállási Térségi Szociális Otthon És Alapszolgáltatási Központ esetében: 16 350 000,- Ft + áfa, azaz Tizenhatmillió-háromszázötvenezer forint + áfa vállalkozói díj illeti meg.
A vállalkozói díj összetételét (a tételes árajánlatot) jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
Módosított szerződéses rendelkezés:
„4. Szerződéses ár
4.1. Jelen szerződésben meghatározott feladatok hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót
Kisujjszállási Térségi Szociális Otthon És Alapszolgáltatási Központ esetében: bruttó 22 768 597,- Ft, azaz bruttó Huszonkétmillió-hétszázhatvannyolcezer-ötszázkilencvenhét forint vállalkozói díj illeti meg.
A vállalkozói díj összetételét (a tételes árajánlatot) jelen szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.”
A Vállalkozási szerződés módosítására a Kbt. 141. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel és azzal összhangban került sor.
Kbt. 141. (2) bekezdés:
„(2) A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) * szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”
4. A szerződésmódosítás mellékletét képezi a módosított ártáblázat.
5. A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak és ezen dokumentumok csak együtt érvényesek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. A Vállalkozási szerződés módosításának indoka, módosuló rendelkezések:
A szerződésmódosítást Ajánlatkérő 2023. február 16-án kezdeményezte. Előadása szerint a projekt célcsoportja rendkívül inaktív, ezért annak érdekében, hogy kellő motivációt biztosítsanak a programokon való részvételre a költségvetést 9,9%-kal emelik meg, amelyet Lidl vásárlási utalványokra fognak költeni összegszerűen az alábbiak szerint:
+ 777 db 2000 Ft-os Lidl utalvány + járulék, ami összesen 2.067.597 Ft
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 16350000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 17928029 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2023/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben