Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4339/2023
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye: 1027 Budapest, Kapás utca 22., hrsz.: 13741
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735650241
Postai cím: Mechwart Liget 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Keszei Zsolt
Telefon: +36 13465400
E-mail: keszei.zsolt@masodikkerulet.hu
Fax: +36 13465505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.masodikkerulet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kapás utcai rendelőintézet korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001174742022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kapás utcai rendelőintézet korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45261400-8
45262100-2
45262300-4
45262500-6
45300000-0
45315000-8
45343200-5
45410000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1027 Budapest, Kapás utca 22., hrsz.: 13741
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Főbb munkanemek (tájékoztató jelleggel):
- Bontási munkák (üvegtégla fal - 49,44 m2, válaszfal, teherhordó és kitöltő falazat – 856,18 m2, nyílászáró szerkezetek - 148,26 m2.
- Akadálymentesítési munkák (mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése – 11 db)
- Falazatok, aljzatok és padozatok építése (zsaluzás és állványozás – 268,1 m2, válaszfalak építése – 291,72 m2, oldalfalak vakolása – 616,82 m2)
- Nyílászárók cseréje (beltéri és kültéri fa és műanyag homlokzati nyílászárók cseréje – 70 db)
- Felületképzés (falfelületek festése – 7063,25 m2)
- Gépészeti korszerűsítési munkák
- Tűzvédelmi munkák
- Elektromos korszerűsítési munkák
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19782 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kapás utcai rendelőintézet korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24916710242
Postai cím: Tarkarét Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: schillingbalazs@szinkerepito.hu
Telefon: +36 309996251
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 294579492
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak: 45261400-8
45262100-2
45262300-4
45262500-6
45300000-0
45315000-8
45343200-5
45410000-4
45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1027 Budapest, Kapás utca 22., hrsz.: 13741
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Főbb munkanemek (tájékoztató jelleggel):
- Bontási munkák (üvegtégla fal - 49,44 m2, válaszfal, teherhordó és kitöltő falazat – 856,18 m2, nyílászáró szerkezetek - 148,26 m2.
- Akadálymentesítési munkák (mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése – 11 db)
- Falazatok, aljzatok és padozatok építése (zsaluzás és állványozás – 268,1 m2, válaszfalak építése – 291,72 m2, oldalfalak vakolása – 616,82 m2)
- Nyílászárók cseréje (beltéri és kültéri fa és műanyag homlokzati nyílászárók cseréje – 70 db)
- Felületképzés (falfelületek festése – 7063,25 m2)
- Gépészeti korszerűsítési munkák
- Tűzvédelmi munkák
- Elektromos korszerűsítési munkák
A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
A VII.1) További információk pont folytatása:
2.5.Megr. és Kiv. rögzítik, hogy a Kiv.-i Szerz. megkötését köv.-annak teljesítése során és ahhoz kapcsolódóan-az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő további, a Felek által a szerz.kötéskor kellő gondossággal előre nem látható pótmunkák elvégzése vált szükségessé (továbbiakban:Pótmunka):
a)Padló bontás miatt szükséges aljzatképzés
b)Válaszfal bontása és újjá építése szerkezeti károsodás miatt
A röntgen helyiségnél a lyukacsos 6 cm vastag kerámia falazaton található repedések adtak okot arra, hogy javítás helyett új gipszkarton fal kerüljön elhelyezésre, különös tekintettel a sugárvédelmi előírások biztosítása érdekében.
c)Álmennyezet kialakítás mennyezet állapota miatt
A mennyezet állapota miatt az álmennyezettel nem érintett területen a horonyvésés oly nagy mértékű vakolat javításokat tett volna szükségessé, amely nem szerepelt a költségvetésben, valamint a teakonyha helyiségénél a gépészeti elhúzás miatt szükségessé vált eldobozolás együttesen tette indokolttá, hogy a rendelő helyiségekben, ahol betegforgalom van, illetve a teakonyha helyiségében álmennyezet kialakítása történjen meg.
d)Mamma területén jelentkező pótmunka
Az érintett terület a tervezési területen kívül helyezkedik el, az érintett helyiségben a pótmunkában szereplő tűzjelző és gyengeáramú rendszer kiépítéséből adódóan jelentkező építőmesteri javítási munkák elvégzése vált szükségessé.
e)Reuma/nem tervezési terület organizációból felmerült munkák
A rendelő folyamatos működésének biztosítása érdekében a váró/betegirányítási funkció kialakításával a kiviteli terv nem számolt, az organizációs ütemek miatt ezen funkciók helyszíne folyamatosan változik a reuma rész területén belül, melyek esztétikai javítások és szerkezeti átalakítások elvégzését tették szükségessé.
f)Gépészeti kiváltások, takart szerkezetek
g)Radiátor
A nyílászárók káva szűkítése miatt a meglévő radiátorok nem férnek be a falfülkébe. Egységes lemez radiátort javasolnak behelyezni, ebben az esetben a radiátor takarók elmaradó tételek lennének.
h)Röntgenhelyiségeknél felmerülő pótmunkák
A röntgen helyiségben végzett bontások során a röntgengép tartószerkezeteként beépített 2 db I gerenda a 6 cm-es üreges téglafal nem megfelelő alátámasztásnak bizonyult, különös tekintettel azon a falszakaszon, ahol alatta nyílást kellett elhelyezni. Erre vonatkozóan a statikus fedvénytervet készített, mely alapján egy acél megerősítés készült. Az időközben a röntgengépre kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként telepítendő digitális röntgengép elhelyezésének, telepítésének és paramétereinek megfelelően felülvizsgált sugárvédelmi, tartószerkezeti tervekkel kapcsolatosan szükséges volt kiegészíteni a falak sugárvédelmét, valamint a mennyezeti tartószerkezetet kialakítani, h az új digitális röntgengép elhelyezhető legyen.
i)Organizációval összefüggésben fellépő pótmunkák
j)Erősáram pótmunka, kiváltás takart szerkezetek miatt
A tervben szereplő „250A-es HÁFM fogyasztásmérő szekrény cseréje Hensel HÁFM300T-U típusú 400A-es mérőszekrény” nem megfelelő a tervezett kialakításra, Kiv. kérte a Tervezői felülvizsgálatot, melynek eredménye, hogy a HÁFM500-U mérőszekrény beépítése szükséges. Ezzel összefüggésben a takart szerkezetek feltárása, bontása során szükségessé vált az ezidáig falban futó vezetékek elhúzása.
k)Felvonó
Megr. a felvonó sorozatos meghibásodása miatt szakértői véleményt kért a további használatra vonatozóan. A felvonószakértő a 2022.10.5. napján tartott helyszíni szemle során megállapította, h a felvonó elavult, elöregedett, melyre tekintettel cseréje indokolt (A szakértői vélemény jelen dok. 2.sz.mell.).
2.6.A Kiv. ajánlatának tartalma, ill. a Megr. m.e. által jóváhagyott kalkulációk alapján a Pótmunkák összesített ellenértéke 56.656.106,- Ft+ÁFA. A Pótmunkák részletes kimutatását és költségvetését a jelen dok. 1.sz. melléklete rögzíti.
2.7.Felek a Kbt.141.§(2) bekezdése alapján–a Kbt.141.§(4) vagy (6) bekezdéseiben foglalt feltételek vizsgálata nélkül–új közbesz. eljárás lefolytatása nélkül módosíthatják a Kiv.-i Szerz.-t, ha a mód. eredményeként az ellenérték növekedése–vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke–nem éri el a Kiv.-i Szerz. szerinti vállalkozói díj 15%-át, valamint a mód. nem változtatja meg a szerz. ált. jellegét és illeszkedik az eredeti szerz. jellegéhez.
Folytatás a VII.1) További információk pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 351234652
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZIN-KER ÉPÍTŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24916710242
Postai cím: Tarkarét Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: schillingbalazs@szinkerepito.hu
Telefon: +36 309996251
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 3.1.A Kiv.-i Szerz. 2.1.pontja kiegészül a köv. rendelkezéssel:
„Felek rögzítik továbbá, hogy Megr. megrendeli, Kiv. pedig elvállalja a jelen szerz. 1. pontjában rögz. építési beruházáshoz kapcsolódóan újabb munkák elvégzését a jelen szerz., különösen az annak 7.sz.mell. képező műszaki dokumentáció tartalma szerint.
Megr. és Kiv. rögzítik, hogy a Kiv.-i Szerz. megkötését követően-annak teljesítése során és ahhoz kapcsolódóan-az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése vált szükségessé(a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen:Többlet Feladatok).
Megr. és Kiv. rögzítik továbbá, hogy a Kiv.-i Szerz. megkötését követően-annak teljesítése során és ahhoz kapcsolódóan-az eredeti műszaki tartalomban nem szereplő, a Felek által a szerződéskötéskor kellő gondossággal előre nem látható pótmunkák elvégzése vált szükségessé(a továbbiakban az itt felsorolt különböző jogcímű tételek együttesen:Pótmunkák)
A Többlet Feladatok és a Pótmunkák tekintetében–a jelen szerződés külön előírásának hiányában–a Feladatokra irányadó rendelkezések alkalmazandóak. Felek rögzítik továbbá, hogy a Feladatok részét képező egyes munkák megvalósítása nem szükséges a Projekt megvalósításához, mely munkák teljesítésére nem kerül sor a Feladatok keretében(a továbbiakban a jelen mondat szerinti munkák együttesen:Elmaradó Feladatok). Az Elmaradó Feladatok pontos tartalmát a jelen szerz. 7.sz.mell. képező műszaki dokumentáció rögzíti.”
3.2.A Kiv.-i Szerz. 5.4.pontja helyébe a köv. rendelkezés lép:
„A jelen szerz. tárgyát képező Feladatok részleges kivitelezésének teljesítési határideje 2023. február 28. napja. A fennmaradó épületvillamossági részfeladatot - mely az elektromos hálózatbővítést követően a betáplálás átkötését foglalja magában–Kiv. Megr. értesítésétől számított 10 munkanapon belül köteles elvégezni. Megr. vállalja, hogy az áramszolgáltató által elvégzett elektromos hálózatbővítést követően 3 munkanapon beül írásban értesíti Kiv.-t.”
3.3. A Kiv.-i Szerz. 8.1.pontja helyébe a köv. rendelkezés lép:
„A jelen szerz.-ben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése esetén Kiv.-t
a) a Feladatokért 276.631.332,- Ft + ÁFA összegű;
b) a Többlet Feladatokért 17.947.214,- Ft + ÁFA összegű;
c) a Pótmunka Feladatokért 56.656.106,- Ft + ÁFA összegű
vállalkozói díj illeti meg [a továbbiakban az a)-c) pontok szerinti díjak együttesen: vállalkozói díj], a jelen szerz.-ben meghatározott ütemezés szerint kiállított (rész)számlák alapján.”
3.5. A Kiv.-i Szerz. 8.11.pontja helyébe a köv. rendelkezés lép:
„Kiv. a kivitelezésnek a Megr. képviseletében eljáró műszaki ellenőr által igazolt készültségi foka szerint, az alábbi ütemezésben jogosult 5 db részszámla és 1 db végszámla kibocsátására:
a)Kiv. a Projektingatlanra vetített 15%-os műszaki készültségi fok elérését követően–a Megr. által igazolt teljesítés alapján–állított ki az 1.részszámláját, melynek összege 42 899 926,- Ft + ÁFA;
b)Kiv. a Projektingatlanra vetített 40%-os műszaki készültségi fok elérését követően–a Megr. által igazolt teljesítés alapján-állított ki a 2.részszámláját, melynek összege 71 499 877,- Ft + ÁFA;
c)Kiv. a Projektingatlanra vetített 60%-os műszaki készültségi fok elérését követően–a Megr. által igazolt teljesítés alapján–állított ki a 3.részszámláját, 57 199 901,- Ft + ÁFA;
d)Kiv. a Projektingatlanra vetített 80%-os műszaki készültségi fok elérését követően–a Megr. által igazolt teljesítés alapján–állított ki a 4.részszámláját, 57 199 901,- Ft + ÁFA;
e)Kiv. a vállalkozói díj 90%-ának megfelelő műszaki készültség elérését követően–a Megr. által igazolt teljesítés esetén–jogosult a részszámla kiállítására, melynek összege 87 311 581,- Ft + ÁFA;
f)Kiv. a műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvben igazolt sikeres lezárását követően–a Megr. által igazolt teljesítés esetén–jogosult a végszámla kiállítására, melynek összege 35 123 465,- Ft + ÁFA;
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2.1.Megr. és Kiv. rögzítik, hogy a Kiv.-i Szerz. megkötését követően-annak teljesítése során és ahhoz kapcsolódóan-felmerült szempontokra tekintettel az eredeti műszaki tartalomban szereplő egyes feladatok elvégzése szükségtelenné vált (a továbbiakban:Elmaradó Feladatok).
a)Elmaradó munkák álmennyezet kialakításából
b)Elmaradó munkák vizesblokk felújításából
c)Elmaradó radiátortakarók
2.2. A Felek a Kiv.-i Szerz. 13.3. pontjában rögzítették, hogy amennyiben a Kiv.-i Szerz. teljesítése során valamely munkanem, vagy annak egy része nem került teljesítésre, úgy annak díjára a Kivitelező nem jogosult. A Kiv. a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának tartalma, illetve a Megr. műszaki ellenőre által jóváhagyott kalkulációk alapján az Elmaradó Feladatok összesített ellenértéke 9.368.176,- Ft + ÁFA. Az Elmaradó Feladatok részletes kimutatását és költségvetését a jelen dokumentum 1.sz. melléklete rögzíti.
Folytatás a VII.1) További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 294579492 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 351234652 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
2.3.Megr. és Kiv. rögzítik, hogy a Kiv.-i Szerz. megkötését köv.-annak telj. során és ahhoz kapcsolódóan-a Szerz. tárgyát képező műszaki tartalomban nem szereplő további, új feladatok elvégzése vált szükségessé (a továbbiakban:Többlet Feladatok):
a)Új nyílászáró beépítése bankautomata helyén
b)Gyengeáram (IT)
c)Gyengeáram (Riasztó)
d)Tűzjelző
e)Új nyílászáró beépítése udvari homlokzaton
f)Folyósó leválasztás Büfé felé
2.4.A Kiv. ajánlatának tartalma, ill. a Megr. m.e. által jóváhagyott kalkulációk alapján a Többlet Feladatok összesített ellenértéke 17.947.214,- Ft+ÁFA. A Többlet Feladatok részl. kimutatását és költségvetését a jelen dok. 1. sz. mell. rögzíti.
Karakterkorlátra tekintettel folytatás a VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége pontban.
A VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
2.8.Felek a Kbt.141.§(4) bek. c) pontja alapján–a Kbt.141.§(6) bek.ben foglalt feltételek vizsgálata nélkül–új közbesz. elj. lefolytatása nélkül módosíthatják a Kiv.-i Szerz.-t, ha a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerz. ált. jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerz. értékének 50%-át.
2.9.Felek a Kbt.141.§(6) bekezdése alapján – a Kbt.141.§(2) vagy (4) bekezdéseiben foglalt feltételek vizsgálata nélkül–új közbesz. elj. lefolytatása nélkül módosíthatják a Kiv.-i Szerz.-t, ha a módosítás nem lényeges.
2.10.Az Elmaradó Feladatok együttes értéke nem haladja meg a Kiv.-i Szerz.-ben rögzített, továbbá a jelen dokumentummal módosított (azaz az Elmaradó Feladatokkal csökkentett) váll. díj 15%át.
2.11.A Többlet Feladatok az eredeti műszaki tartalomhoz képest új munkanemet érdemben nem tartalmaznak (vagyis az eredeti műszaki tartalom részét képező munkanemekhez kapcsolódó munkanemek kerülnek megrendelésre és teljesítésre a Projektingatlanban), ill. azok illeszkednek a Kiv.-i Szerz. jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a Kiv.-i Szerz. keretében felújítani tervezett Projektingatlan részét képező kiv.-i feladatok kerülnek megvalósításra. A Többlet Feladatok együttes értéke nem haladja meg az Elmaradó Feladatokkal csökkentett váll. díj 15%-át sem.
2.12.A Pótmunka Feladatok felmerülését az ajánlatkérő kell gondossággal nem láthatta előre (azok kivitelezői feltárást, állványozást, bontást, illetve meghibásodást követő szakértői vizsgálatot igényeltek), több esetben csak a kivitelezés során eszközölt feltárást, illetve állványozást követően váltak felismerhetővé, részletesen elemezhetővé, ugyanakkor azok a kivitelezés időtartamát jelentősen befolyásolták. A Pótmunkák szervesen kapcsolódnak az eredeti kivitelezés folyamatához, ugyanakkor új munkanemet nem tartalmaznak, a Pótmunka Feladatok nem változtatják meg a szerződés általános jellegét, továbbá ezen tételek együttes értéke nem haladja meg a vállalkozói díj 50%-át (ötven százalékát).
2.13.Kivitelező továbbá a 2.1-2.6. pontokban rögzítettekkel is összefüggésben kezdeményezte a teljesítési határidő módosítást, figyelemmel arra a körülményre, hogy a Többlet Feladatok szerződésszerű teljesítésének időigénye, az egyes Pótmunkákat érintő előzetes tervezési és engedélyeztetési tevékenység, a meghibásodott lift helyére beépítésre kerülő lift szállítási ideje, továbbá a kivitelezés folyamatainak építéstechnológiai egymásra épültsége okán a kiv. teljesítési határidejének meghosszabbodását eredményezte.
2.14.Továbbá a röntgenhelyiség kivitelezési munkálataival összefüggésben Megr. 2022.09.11. napján a digitális mennyezeti sínes felvételi röntgen megfelelő beépítése és használata érdekében energiabővítésre irányuló igényt nyújtott be az E.ON Áramszolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) felé, mely bejelentést az említett szolgálató 2022.09.12. napján visszaigazolta. Tekintettel arra, hogy a visszaigazolást követően a szolgáltató részéről érdemi ügyitézés nem történt és tájékoztatás sem érkezett, Megrendelő 2023.01.20. napján további megkeresésről intézkedett. Kivitelező szerződésszerű teljesítését jelenleg is akadályozza, a kivitelezés teljeskörű befejezését hátráltatja, hogy az energiabővítés megkezdéséhez szükséges Műszaki Gazdasági Tájékoztatót az áramszolgáltató csak 2023.02.2. napján bocsátotta Megrendelő rendelkezésére. (A Műszaki Gazdasági Tájékoztató a szerződésmódosítás 3. sz. mell.) A Szolgáltató a tájékoztatóban az energiabővítés vonatkozásában 4 hónapos kivitelezési határidőről tájékoztatta Megrendelőt. Tekintettel arra, hogy a Projektingatlanban az egészségügyi eszközök rendeltetésszerű és akadálymentes használatához elengedhetetlen energiabővítés Megrendelő hatáskörén túlmutatóan nem valósulhat meg 2023.02.28. napjáig, az áramszolgáltató által elvégzett energiabővítés befejezését, az akadályoztatás megszűntét követően a kivitelezési munkák teljeskörű befejezését követően kerülhet sor az épületvillamossági munkák teljeskörű befejezésére és a teljes műszaki átadás-átvételre.
2.15.Megrendelő a fentiekkel összefüggésben a Kivitelezési Szerződés módosítását kezdeményezte a Többlet Feladatok és a Pótmunkák megrendelésének és ellenértékének rögzítése, illetve a teljesítési határidő és a számlázási rend módosítása céljából.
2.16.A fent részletezettekre tekintettel Felek a Kivitelezési Szerződés módosításáról döntöttek a jelen Szerződésmódosításban rögzített feltételekkel (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) annak tudomásulvételével, hogy a Szerződésmódosításra kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban van mód. Felek a Szerződésmódosítás 2.1.és2.11. pontjai tekintetében (Elmaradó Feladatok) a Kbt.141.§(2)és(6) bekezdései szerinti jogcímekre, a 2.3.és2.12. pontja tekintetében (Többlet Feladatok) a Kbt.141.§(2) bek.-re, míg a 2.4.és2.13. pontjai tekintetében (Pótmunka Feladatok) a Kbt.141.§(4)bek. c) pontja szerinti jogcímre alapozzák a Kiv.-i Szerz. módosítását.
2.17.Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési Szerződésben rögzített számlázási feltételek (8.11. pont) módosítására a Kbt.141.§ (2)bek., továbbá a Kbt.141.§(4) bek. c) pontja alapján kerül sor (mivel a számlák összegei a Szerz.mód. 2.3.és2.7. pontja szerinti Többlet Feladatokat és Pótmunkákat is érintik). Kiv. méltányolható érdeke, h a szerz. meghosszabbított időtartama alatt a Többlet Feladatokkal és Pótmunkákkal összefüggő arányos költségeit Megr. teljesítésigazolása esetén számlába állíthassa.
2.18.Felek tudomásul veszik, h a Kiv.-i Szerz.-ben rögzített Jóteljesítési Biztosíték (10.19. pont) összegének átadás-átvétel keretében történő rögzítésekor a Kbt.141.§(4)bek.c) pontja alapján a jelen Szerz.mód. tartalma szerinti., módosított váll. díjat veszik alapul.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2023/03/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben