Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4110/2023
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: A Vizuális és Környezetkultúra Fejlesztéséért Alapítvány
Teljesítés helye: 8420 Zirc, Damjanich u 13a., 13b.; Hrsz.: 226/2, 227, 230/1, 230/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: AMBISZA Építőipari KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: A Vizuális és Környezetkultúra Fejlesztéséért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12045332
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 35
Város: Zirc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bujdosó Gabriella
Telefon: +36 208230795
E-mail: vizualisalapitvany@gmail.com
Fax: +36 208230795
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizualisalapitvany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Illúziók Háza” építése, átalakítása és tervezése
Hivatkozási szám: EKR001326112020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: „Illúziók Háza” építése, átalakítása és tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212300-9
További tárgyak: 45212310-2
45212314-0
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8420 Zirc, Damjanich u 13a., 13b.; Hrsz.: 226/2, 227, 230/1, 230/2
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az „Illúziók Háza” projekt keretében épület átalakítása, építése, a hozzá tartozó tervezési feladatokkal.
1. A beruházáshoz szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, az ajánlatkérő képviselete az engedélyezési eljárásban.
2. A Főépület kialakítása.
A tervezett átalakítást követően a meglévő műemlék épület funkciójának rendeltetésváltozását követően Illúziók Háza kerül kialításra a történeti helyiségekben. Ehhez kapcsolódóan az épület egyes részei felújításra és átalakításra kerülnek.
Az épület alapterülete:
Pinceszint: 247,52 m2
Földszint: 239,39 m2
Összesen: 488,25 m2
3. Tervezett új alkotóházak kialakítása.
Az „A” épület befoglaló mérete 9,25 x 5,20 m míg a „B” épületé 8,36 x 5,20 m.
Összes zárt alapterület: 51,2 m2
Összes nyitott alapterület: 15,88 m2
Összesen: 67,08 m2
4. A beruházások közvetlen környezetének fejlesztése, parképítés, szabadtéri kiállító és programhely parképítési munkái.
Az épület és a beruházás további adatait az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott projekt szintű közbeszerzési terv tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00018

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01313 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: EKR001326112020 Rész száma: Elnevezés: „Illúziók Háza” építése, átalakítása és tervezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/01/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AMBISZA Építőipari KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46350655
Postai cím: Fáy András Utca 5.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
E-mail: ambisza@invitel.hu
Telefon: +36 309566142
Internetcím(ek): (URL) www.ambisza.hu
Fax: +36 88414807
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 155599303
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212300-9
További tárgyak: 45212310-2
45212314-0
71220000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8420 Zirc, Damjanich u 13a., 13b.; Hrsz.: 226/2, 227, 230/1, 230/2
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az „Illúziók Háza” projekt keretében épület átalakítása, építése, a hozzá tartozó tervezési feladatokkal.
1. A beruházáshoz szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, az ajánlatkérő képviselete az engedélyezési eljárásban.
2. A Főépület kialakítása.
A tervezett átalakítást követően a meglévő műemlék épület funkciójának rendeltetésváltozását követően Illúziók Háza kerül kialításra a történeti helyiségekben. Ehhez kapcsolódóan az épület egyes részei felújításra és átalakításra kerülnek.
Az épület alapterülete:
Pinceszint: 247,52 m2
Földszint: 239,39 m2
Összesen: 488,25 m2
3. Tervezett új alkotóházak kialakítása.
Az „A” épület befoglaló mérete 9,25 x 5,20 m míg a „B” épületé 8,36 x 5,20 m.
Összes zárt alapterület: 51,2 m2
Összes nyitott alapterület: 15,88 m2
Összesen: 67,08 m2
4. A beruházások közvetlen környezetének fejlesztése, parképítés, szabadtéri kiállító és programhely parképítési munkái.
Az épület és a beruházás további adatait az egyéb közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott projekt szintű közbeszerzési terv tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 155599303
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AMBISZA Építőipari KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46350655
Postai cím: Fáy András Utca 5.
Város: Zirc
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8420
Ország: Magyarország
E-mail: ambisza@invitel.hu
Telefon: +36 309566142
Internetcím(ek): (URL) www.ambisza.hu
Fax: +36 88414807
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Felek rögzítik, hogy közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. január 20. napján szerződést kötöttek „Az „Illúziók Háza” projekt keretében épület átalakítása, építése, a hozzá tartozó tervezési feladatokkal” tárgyban.
A Felek a szerződést első alkalommal, 2021. május 18. napján módosították. Második alkalommal 2022. szeptember 23-án módosították, de az nem lépett hatályba.
A Felek a szerződést közös megegyezéssel módosítják.
A szerződés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A kivitelezési tevékenység befejezésének (100 %-os készültségi szint elérésének és a készre jelentés) teljesítési határideje a 3. szerződésmódosítás időpontjában fennálló finanszírozási akadály elhárulásától, és az munkaterület Megrendelő általi újra biztosításától számított 95 munkanap. A Felek a finanszírozás akadályát akkor tekintik elhárultnak, ha a Megrendelő az építési tevékenységet tartalmazó számlák (3., 4., és 5. részszámla) elszámolása során a támogatást megkapja.
A Megrendelő az akadály elhárulásáról 1 munkanapon belül értesíteni köteles a vállalkozót.
A Felek rögzítik, hogy a kivitelezés véghatárideje semmilyen körülmények között nem lehet későbbi, mint
2023. december 15.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek rögzítik, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre, ugyanakkor az építési naplóan is rögzítetten 95 munkanap késedelmet okoztak:
Kiindulási helyzet: Megrendelő az egykor tulajdonos Ciszterci Apátság könyvtárában a tervezési folyamat előtt épülettörténeti szakértői kutatást végeztetett. Ennek eredményeképpen előkerültek a 20. századból való iratok, térképek és újságcikkek. Ám az Apátság birtokában lévő más épületekkel ellentétben sem az építési dokumentáció, sem rajz vagy illusztráció nem volt fellelhető az épületről - sem a 18. századból, ami az épület keletkezési ideje, sem a 19. századból, ami az első lényeges átalakítás és funkcióváltás ideje.
Terjedelmi okokból folytatás a VII.1) További információk pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 155599303 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 155599303 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Terjedelmi okoból, a VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
Dokumentáció hiányában a műemlék épület felújítása során a tervezés és a kivitelezés csak együttesen volt kezelhető oly módon, hogy a terveket folyamatosan korszerűsíteni kellett – mindig az elvégzett munka függvényében. Ez az oka annak, hogy a Szerződés a mű tervezésére és kivitelezésére irányult, valamint annak, hogy a kivitelezés részletes műszaki tartalma a szerződéskötést követően véglegesedett.
A végleges műszaki tartalom tartalmaz olyan tételeket, amelyek a tervezetteken kívül jelentkeztek, előre nem voltak láthatók, és jelentős időveszteséget okoztak a szerződéskötéskor tervezett ütemezéshez képest, ugyanis az épület egyes részeinek megbontása után kiderült, hogy az eredetileg tervezetthez képest eltérő technológiára, illetőleg többletmunka elvégzésére van szükség.
- Az építési naplóba feltöltött, 2021. 05. 19-én készült kooperációs jegyzőkönyv rögzíti, hogy az épület 6 kéménye közül 4 db a fellelt állapotában életveszélyes, azok jelentő visszabontása és egy további kémény részbeni visszabontása szükséges. A műszaki ellenőr jelentése szerint a kémények előre nem tervezett felújítása 6 nap többletmunkát eredményezett.
- Az építési naplóba feltöltött, 2021.05.25-én és 2022. 09. 20-án készült kooperációs jegyzőkönyvek rögzítik, hogy a pincék aljzatbontásakor az egyébként viszonylag száraz épületbe jelentős mennyiségű talajvíz tört be. Ez megakadályozta az aljzati vasbeton elkészítését, amit a falak alá kell beépíteni, így az épület súlya biztosítja, hogy víz a későbbiekben ne emelhesse meg az aljzatot. A víz szivattyúzása azonnal elkezdődött, a Felek mindent megtettek annak érdekében, hogy a munka a lehető legkevesebb késedelmet szenvedjen. A műszaki ellenőr jelentése szerint a vízbetörés elhárítása 75 munkanap (25 hét) késedelmet okozott.
- Az építési naplóba feltöltött, 2021. 10.15-én és 2022. 09. 20-án készült kooperációs jegyzőkönyvek rögzítik, hogy a tető faanyaga és szerkezete kritikus állapotú. A tervezés megkezdése előtt faanyag szakértői vizsgálatot végeztetett a megrendelő, amely sok helye a gerendák kiváltását írta elő, és megjelölte, hogy mely helyeken milyen beavatkozás szükséges a kártevőmentesítésre, ám az ereszvégek és a szarufák csúcsai csak a palaburkolat megbontásakor váltak láthatóvá, és azok károsodása olyan mértékű volt, ami megkövetelte a szerkezet teljes cseréjét. A kibontott tető lézeres felmérése az épület süllyedéséből eredő szinteltérést mutatott ki, amit felújítással nem lehet kijavítani. A kivitelező alvállalkozó közölte, hogy a tető felújítása esetén nem tudja garantálni annak minőségét. Mivel ez veszélyeztette volna a használatba vételt, a tető teljes cseréjét kellett elvégeztetni. A műszaki ellenőr jelentése szerint a tetőcsere munkaideje a felújításra tervezett munkanapokon kívül 50 munkanappal (10 hét) növelte meg a kivitelezői munkát. Különös tekintettel arra, hogy a tető építése idején az alsóbb szinteken nem lehetett dolgozni.
- Az építési naplóba feltöltött, homlokzatfelújítás tervezésére vonatkozó 2022. 02 04- 2022.06. 03. között és 2022. 11. 16-án készült kooperációs jegyzőkönyvek rögzítik, hogy a homlokzatfelújtás engedélykérelméhez feltöltött tervek 9 fordulóban kerültek egyeztetésre az építési műemléki hatósággal, valamint a megrendelő, kivitelező és műszaki ellenőr között. A tervezésnek ugyanis egy teljesen egyedi, példa nélküli feladatnak kellett megfelelnie, nevezetesen annak, hogy két nagyon eltérő műemléki korszakot (XVIII. század közepe és XX. század eleje) egy épületen mutasson be úgy, hogy mindkettő jól érzékelhető legyen, de egymást ne zavarják, és az épület tervezett hasznosíthatósága is megmaradjon.
Ilyen esetekben eddig rendre csak az egyik (jellemzően a későbbi) korszak jelent meg az épületen, a másik teljesen a történelem feledésébe merült. A műemléki hatóság egyedi lehetőségnek értékelte azt, hogy a fogyatkozó épített örökségben akadt egy olyan jó állapotban megmaradt, rekonstrukcióra érdemes épület, melyben a falkutatás feltárt egy tökéletesen lekövethető, évszázadokkal korábbi építészeti korszakot. A műemléki szakemberek és a tervező személyes egyeztetések sorozatán át fejlesztette ki az engedélyezhetőnek minősült, engedélyezésre beadott innovatív megoldást. Az előre nem látható falkutatási eredmény, (nevezetesen a két jól rekonstruálható építészeti korszak jelenléte) miatti tervezési többletmunka és annak rendszeres egyeztetése, a tervek átdolgozása, 4 hónappal késleltette a megvalósítást.
- A kivitelező gondosságának köszönhetően sikerült behozni a műszaki késedelmek egy részét. Ám a 23 hónaposra tervezett építési folyamat 13. hónapjában megkezdett homlokzattervezési folyamat során felmerült négyhónapos tervezési többletmunka az engedélyezési folyamat elhúzódását okozta. A 2022. 06. 23-án beadott örökségvédelmi engedélyezési eljárás (homlokzatfelújítási engedélykérelem) mindezek mellett újabb falkutatást írt elő, amely miatt 2022. 08. 30 óta nyugszik a határidő. A szükséges (beadott) falkutatási engedély iránti kérelem engedélyezése folyamatban van.
A homlokzat elkészítése – tekintettel arra, hogy nemcsak a régi látható homlokzat felújításáról van szó, hanem egymásik korszak megjelenítéséről is – az eredetileg tervezetten felüli kivitelezési pótmunkát foglal magában, melynek kivitelezési időszükséglete a műszaki ellenőr felmérése szerint önmagában 30 munkanap.
A műszaki ellenőr felmérése szerint az engedélyezés esetén a munka megkezdését követően 95 napra (19 hétre) lesz szükség a homlokzat elkészítéséhez.
Megrendelői akadályközlés: Az építési naplóba feltöltött, 2022. 09. 20-án készült kooperációs jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Megrendelő fizetésképtelenné vált. A Vállalkozási szerződés 3.2-es pontja szerint a Megrendelő a szerződés ellenértékét a TOP-1.2.1-16-VE1-2019-00018 számú projekt keretében elnyert támogatásból fizeti meg utófinanszírozással. A Megrendelő a támogatással történő elszámolással kapcsolatos jogértelmezési probléma miatt eddig nem tudta lehívni az építési tevékenységre vonatkozó támogatást.
A támogatás hiányában a Megrendelő nem a már megkezdett teljesítésű végszámlát nem tudja kifizetni, ezért felkérte Vállalkozót, hogy az építmény téli biztonságának szem előtt tartásával a megkezdett munkákat szakmailag helyes leszakaszolással fejezze be, és vonuljon le az építési területről. A Megrendelő vállalja, hogy jelen szerződésmódosítás aláírását követően mindent megtesz a sikeres elszámolás érdekében. Az építési területet a Megrendelő a támogatás kézhezvételét követően bocsátja ismételten a Vállalkozó rendelkezésére.
A Felek rögzítik, hogy a Megrendelői késedelme a Ptk. 6:156. § (2) bekezdése alapján kizárja a Vállalkozó egyidejű késedelmét.
A Felek rögzítik továbbá, hogy a kivitelezési határidő módosítása nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és nem jár az ellenérték növekedésével.
A szerződés további rendelkezései mindenben hatályban maradnak.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2023/03/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben