Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 3804/2023
CPV Kód: 30232100-5
Ajánlatkérő: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Teljesítés helye: 1086 Budapest, Szeszgyár utca 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15830731242
Postai cím: Kálvária Tér 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1089
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kőnig Attila
Telefon: +36 305468362
E-mail: konig.attila@nive.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nive.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nive.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyomtatók és kapcsol. TÜSZ beszerzése az NSZFH-ban
Hivatkozási szám: EKR001612602021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232100-5
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyomtató és kapcsolódó TÜSZ beszerz.- GINOP-6.1.9.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232100-5
További tárgyak: 30121100-4
30125000-1
50313100-3
50313200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1086 Budapest, Szeszgyár utca 4.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1 db nagy teljesítményű nyomtató (multifunkciós nyomtató) és TÜSZ beszerzése a GINOP-6.1.9-18-2018-00001 azonosítószámú, „Közlekedési Képzési- és Vizsgacentrum kialakítása” c. projekt keretében
1 darab MFP adásvétele, ehhez TÜSZ nyújtása a projekt megvalósítási időszakában. A megvalósítási időszak záró dátuma jelenleg: 2023. 01. 31. hosszabbítás lehetséges a TÜSZ keretösszeg változatlanul hagyása mellett.
A TÜSZ szolgálatás tekintetében a keretösszeg nettó 1 051 869,-Ft, amelyet 284 005,- Ft jogszabály szerinti ÁFA terhel, azaz bruttó 1 335 874,-Ft.
A keretösszegből az Ajánlatkérő tényleges igénye szerint a nettó keretösszeg 70%- ának, azaz nettó 736 308,- Ft összegnek megfelelő szolgáltatás megrendelésére vállal kötelezettséget (lehívási kötelezettséggel terhelt rész).
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.1.9-18-2018-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15935 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Nyomtató és kapcsolódó TÜSZ beszerz.- GINOP-6.1.9.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/07/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10364842241
Postai cím: Dolmány Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@colorspectrum.hu
Telefon: +36 13039009
Internetcím(ek): (URL) http://colorspectrum.hu/
Fax: +36 12101482
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1972453
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232100-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30232100-5
További tárgyak: 30121100-4
30125000-1
50313100-3
50313200-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1086 Budapest, Szeszgyár utca 4.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1 db nagy teljesítményű nyomtató (multifunkciós nyomtató) és TÜSZ beszerzése a GINOP-6.1.9-18-2018-00001 azonosítószámú, „Közlekedési Képzési- és Vizsgacentrum kialakítása” c. projekt keretében
1 darab MFP adásvétele, ehhez TÜSZ nyújtása a projekt megvalósítási időszakában. A megvalósítási időszak záró dátuma jelenleg: 2023. 01. 31. hosszabbítás lehetséges a TÜSZ keretösszeg változatlanul hagyása mellett.
A TÜSZ szolgálatás tekintetében a keretösszeg nettó 1 051 869,-Ft, amelyet 284 005,- Ft jogszabály szerinti ÁFA terhel, azaz bruttó 1 335 874,-Ft.
A keretösszegből az Ajánlatkérő tényleges igénye szerint a nettó keretösszeg 70%- ának, azaz nettó 736 308,- Ft összegnek megfelelő szolgáltatás megrendelésére vállal kötelezettséget (lehívási kötelezettséggel terhelt rész).
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/07/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/06/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1972453
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colorspectrum Kereskedelmi Termelő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 10364842241
Postai cím: Dolmány Utca 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: info@colorspectrum.hu
Telefon: +36 13039009
Internetcím(ek): (URL) http://colorspectrum.hu/
Fax: +36 12101482
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2023/01/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek közös akaratuknak megfelelően megállapodnak abban, hogy a TÜSZ szolgáltatás időtartamát, valamint ezzel együtt a szerződés hatályát meghosszabbítják 2023. június 30-ig a TÜSZ nyomatszám változatlanul hagyása mellett.
Felek a módosítást a Kbt. 141.§ (4) c) pontjában foglalt jogalap rendelkezéseire alapozzák, amely alapján a szerződés - a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;
cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülménye miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
Tekintettel a fentiekre a Megrendelő nyilatkozik, hogy a módosítást a GINOP- 6.1.9-18-2018-00001 azonosítószámú" Közlekedési képzési - és vizsgacentrum kialakítása " című kiemelt projekt fizikai megvalósítási idejének 2023. január 3. napjáról, 2023. június 30. napjáig történő módosítása teszi szükségessé.
A közbeszerzési eljárás megindításakor, tehát 2021. november 29. napján a Megrendelő a szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli bekövetkezést kellő gondossága ellenére sem láthatta előre, tehát azt, hogy a kiemelt projekt hosszabbítására kerül, mivel az akkor hatályos Felhívás alapján a projekt fizikai befejezésének időpontja 2023. január 31. napja volt. A hosszabbításra vonatkozó kérelmet a Megrendelő 2022. szeptember 30. napján nyújtotta be az Irányító Hatóság felé.
Felek kijelentik, hogy jelen módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, mert ugyanazon szolgáltatási szerződés alapján, ugyanazon szolgáltatás nyújtása Szolgáltató feladata ugyanazon szerződéses feltételek mellett.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Tekintettel a fentiekre a Megrendelő nyilatkozik, hogy a módosítást a GINOP- 6.1.9-18-2018-00001 azonosítószámú" Közlekedési képzési - és vizsgacentrum kialakítása " című kiemelt projekt fizikai megvalósítási idejének 2023. január 3. napjáról, 2023. június 30. napjáig történő módosítása teszi szükségessé.
A közbeszerzési eljárás megindításakor, tehát 2021. november 29. napján a Megrendelő a szerződés módosítását indokoló körülmény jövőbeli bekövetkezést kellő gondossága ellenére sem láthatta előre, tehát azt, hogy a kiemelt projekt hosszabbítására kerül, mivel az akkor hatályos Felhívás alapján a projekt fizikai befejezésének időpontja 2023. január 31. napja volt. A hosszabbításra vonatkozó kérelmet a Megrendelő 2022. szeptember 30. napján nyújtotta be az Irányító Hatóság felé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1972453 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1972453 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2023/03/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben