Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4727/2023
CPV Kód: 72600000-6
Ajánlatkérő: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
Teljesítés helye: Magyarország_1093_Budapest_Csarnok _tér_3-4. fsz. 2.|Magyarország_1094_Budapest_Balázs Béla _utca_16/A. 1. em. 1.|Magyarország_1096_Budapest_Haller_utca_54. földszint 3.|Magyarország_1093_Budapest_Lónyay_utca_13/A.|Magyarország_1093_Budapest_Lónyay_utca_19.|Magyarország_1094_Budapest_Tűzoltó_utca _21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SKIPJACK Számítástechnikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vagyonkezelés és városfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10753170243
Postai cím: Csarnok Tér 3-4. fsz.2. 37044/0/A/2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1093
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fugerth Gabriella
Telefon: +36 12109258
E-mail: kozbesz@fevix.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://fevix.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés és városfejlesztés
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Informatikai rendszer üzemeltetés
Hivatkozási szám: EKR000000792023
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72600000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Megrendelő hálózatainak és informatikai eszközeinek üzemeltetése a Megrendelő székhelyén és valamennyi telephelyén
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 18000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai rendszer üzemeltetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72600000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Magyarország_1093_Budapest_Csarnok _tér_3-4. fsz. 2.|Magyarország_1094_Budapest_Balázs Béla _utca_16/A. 1. em. 1.|Magyarország_1096_Budapest_Haller_utca_54. földszint 3.|Magyarország_1093_Budapest_Lónyay_utca_13/A.|Magyarország_1093_Budapest_Lónyay_utca_19.|Magyarország_1094_Budapest_Tűzoltó_utca _21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Megrendelő hálózatainak és informatikai eszközeinek üzemeltetése a Megrendelő székhelyén és valamennyi telephelyén.
A Vállalkozó feladata továbbá a székhely és a telephelyek közötti informatikai kapcsolat biztosítása.
Vállalkozó Megrendelő informatikai eszközeinek hibáit elhárítja a bejelentéstől számított két munkanapon belül.
Amennyiben a hiba elhárítása csak eszköz beszerzésével, cseréjével lehetséges, Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt annak várható költségéről és annak beszerzési idejéről.
a) a vagyonkezelési és a parkolási feladatokat ellátó dolgozók hálózatának és informatikai eszközeinek üzemeltetése a székhelyen és a telephelyeken
Ajánlatkérő informatikai eszközeinek a száma: 60 db számítógép és laptop, 10 db szerver, 6 db tűzfal, 5 db NAS és 35 db céges mobiltelefon készülék.
Ajánlattevő feladata ezen eszközök üzemeltetése, frissítések telepítésének felügyelete, szoftver és hardveres hibáinak kezelése.
b) a székhely és a telephelyek közti biztonságos informatikai kapcsolat biztosítása Ajánlatkérő a székhely és telephelyek közt IPSEC kommunikációs csatornát használ FortiGate tűzfalakkal menedzselve
c) parkolás ügyviteli rendszer (Viper) üzemfeltételeinek biztosítása, kapcsolattartás az ügyviteli rendszer programozóival, szoftverfejlesztések tesztelése
Ajánlatkérő a parkolás ügyviteli rendszerhez 2 db Node és 2 db Storage redundáns szerveren virtuális szerverekkel (Vmware környezetben) üzemelteti, a feladat ezen szerverek menedzselése, biztonsági mentések késztése. Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő részéről felmerült programfejlesztések menedzselése, tesztelése és üzembehelyezése, szükség esetén ezek oktatása. Ajánlatkérő évente 15-20 programfejlesztéssel tervez.
d) iktató rendszer (IRMA) üzemfeltételeinek biztosítása, kapcsolattartás az ügyviteli rendszer programozóival
Az iktatórendszert 4 telephelyen használja 10 felhasználó. A feladatok a felhasználói fiókok jogosultságainak menedzselése, irattári terv készítése, iktatókönyvek nyitása.
e) pénzügyi nyilvántartó (sERPa, Nagy Machinátor) rendszer üzemfeltételeinek biztosítása, kapcsolattartás az ügyviteli rendszer programozóival, szoftver frissítések telepítése
Ajánlatkérő a székhelyén és egy telephelyén használja ezen komplex ügyviteli rendszereket. Ajánlattevő feladata a rendszerekhez havonta 15-20 frissítés telepítése, évente 6-8 alkalommal teljes adatbázis mentés feltöltése, felhasználói jogosultságok kiosztása és kezelése, adatbázis biztonsági mentések készítése.
f) műszaki ügyviteli szoftverek (Smartmaster, Terc, Autocad) üzemfeltételeinek biztosítása, kapcsolattartás az ügyviteli rendszer programozóival, szoftver frissítések telepítése
Ajánlatkérő által használt műszaki-tervezői-költségvetési programok 3 telephelyen működnek. A feladat ezen programok szoftver és adatbázis frissítéseinek kezelése, licenszek figyelése, a programokkal kapcsolatban felmerült felhasználói problémák kezelése.
g) vezetékes internet szolgáltatók üzemeltetőivel (Telekom, Digi, AceTelecom) kapcsolattartás vezetékes telefonrendszer üzemeltetőjével kapcsolattartás
Ajánlatkérő vezetékes internet és telefon szolgáltatásait az AceTelecom, a Digi és a Magyar Telekom biztosítja. Ajánlattevő feladata a kapcsolattartás a szolgáltatókkal, műszaki hibák bejelentése, szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés (szolgáltatás bővítés, telefonközpont menü rendszer kezelése, számla reklamáció, hűségszerződés döntés előkészítése).
h) domain regisztrátorokkal (AceTelecom) kapcsolattartás
Ajánlatkérő két domain nevet használ (fevix.hu és parkix.hu). Ajánlattevő feladata a domainhez kapcsolódó weboldal szolgáltatások műszaki feltételeinek menedzselése, tárhely kezelése és a domainekhez tartozó rekordok kezelése
i) mobiltelefonos telemetria és hang alapú szolgáltatóval kapcsolattartás
Ajánlatkérő mobiltelefonos telemetria és hang alapú szolgáltatását a Magyar Telekomtól veszi igénybe. Ajánlattevő feladata a telemetriához kapcsolódó zárt APN hálózat menedzselése 139 eszközzel, illetve a hang alapú szolgáltatással kapcsolatos technikai-informatikai hibabejelentés, műszaki kapcsolattartás.
j) informatikai eszközök vírusvédelmének felügyelete
Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő IT eszközeinek (70 db) vírusvédelmének felügyelete, frissítések telepítésének ellenőrzése, vírusriasztások kezelése
j) elektronikus levelezési rendszer (Microsoft Exchange) üzemeltetése (fevix.hu, parkix.hu) és karbantartása
Ajánlatkérő Microsoft Exchange 2019 levelező rendszert használ, melyhez 2 domain név tartozik. A két domain névhez összesen 85 db egyéni és csoportos e-mail cím tartozik. Ajánlattevő feladata a levelő szerver frissítéseinek naprakésszé tartása, e-mail címek menedzselése, felhasználói csoportok kezelése.
k) hálózati tűzfalak (FortiGate 140D, FortiGate 60E) menedzselése és karbantartása
Ajánlatkérő székhelyén és telephelyei FortiGate tűzfalakat üzemeltet. Ajánlattevő feladata a tűzfalak operációs rendszereinek frissítése, a napló állományok figyelése, tűzfal szabályok létrehozása és felügyelete. A tűzfalakon naponta 50-60 olyan figyelmeztetés van, melyet ellenőrizni és kezelni kell.
l) elektronikus levelezőrendszer kéretlen levelek szűrésének (SPAM, zsarolóvírusok) felügyelete (Symantec Messaging Gateway)
Ajánlatkérő elektronikus levelezésének SPAM szűrésére Symantec Messaging Gateway rendszert használ. Ajánlattevő feladata az SMG rendszer frissítéseinek telepítése, a spamnek megjelölt levelek ellenőrzése (naponta kb 200-300 db spam levél kerül a gyűjtőbe), tiltó és engedélyező listák kezelése.
m) rendszeres adatmentések biztosítása és ellenőrzése (Veeam)
Ajánlatkérő a székhely és telephelyein használt szerverekről Veeam szoftver segítségével naponta teljes mentést készít. Ajánlattevő feladata a mentések ellenőrzése, a mentések tárhelyét biztosító
Folyt. a VI.1.5) "További információk: " rubrikában
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rendelkezésre állás ideje A): munkanapokon 8 órában, 08.00-16.00 között, (1 pont) B): munkanapokon 14 órában, 08.00-22.00 között, (3 pont) C): a hét minden napján 00.00-24.00 óráig. (10 pont) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01414 / 2023 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Informatikai rendszer üzemeltetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2023/03/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SKIPJACK Számítástechnikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14562901242
Postai cím: Szondi Utca 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
E-mail: info@skipjack.hu
Telefon: +36 203837409
Internetcím(ek): (URL) www.skipjack.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14562901242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SKIPJACK Számítástechnikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14562901242
Postai cím: Szondi Utca 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1067
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14562901242

Hivatalos név: Logosz IT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24259686241
Postai cím: Visegrádi utca 58/A 4. em. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24259686241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
NAS egységek üzemeltetése, a mentésekből havonta szúrópróba szerűen egy-egy szerver mentésének visszaállítása teszt célból.
n) informatikai eszközökkel kapcsolatos garanciális és nem garanciális javítások intézése
Ajánlatkérő által üzemeltetett IT eszközökkel kapcsolatban évente átlagosan 10-15 garanciális és 25-30 nem garanciális javítás fordul elő.
o) informatikai ezközleltárral kapcsolatos feladatokban való részvétel
Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő IT eszközbeszerzéseivel, eszköz áthelyezésekkel illetve leselejtezett eszközökkel kapcsolatos tárgyi eszköz nyilvántartás felügyelete (évente 40-50 esetben), év végi leltározásban részvétel.
p) külső informatikai rendszerek (banki kommunikációk, sERPa, MOKK, KKSZB) programozóival való kapcsolattartás.
Ajánlattevő feladata a külső informatikai rendszerekkel kapcsolatos hardver és szoftver eszközök frissítése és karbantartása évente kb 10-12 alkalommal, tanúsítványok kezelése (igénylés, hosszabbítás, visszavonás), évente 2-3 alkalommal
q) kamera- és riasztórendszerek menedzselése és karbantartása
Ajánlatkérő feladata a kamera- és riasztórendszerekkel kapcsolatos műszaki hibák bejelentése évente 10-12 alkalommal, a felvételeket rögzítő egységek ellenőrzése havi rendszerességgel
Pótdíjkövetelésekkel és parkolásüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok leírása
a) követeléskezeléssel kapcsolatos rendszeres és eseti feladatok
1. önkormányzatok és Megrendelő beszámolóihoz követeléskezelési adatszolgáltatások (követeléskezelési táblák, szöveges információk), esetenkénti információszolgáltatás
Ajánlatkérő feladatai:
- a Budapest Főváros IX. került Ferencváros Önkormányzata részére negyedévente a kétes követelések elkészítése a teljes parkolás kintlévőséggel kapcsolatban
- a Budapest Főváros Önkormányzat részére fél évente a fővárosi utakon a főváros által üzemeltetett és nyilvántartott követelésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás
- Ajánlatkérő negyedéves beszámolóihoz parkolás követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi adatszolgáltatás
- Ajánlatkérő részéről évente 8-10 alkalommal egyedi adatszolgáltatás készítése
2. jelenlegi követeléskezelő előtti (Bérdi ÜI, FEV, Arató ÜI, Főv-i BKK-s, Főv-i régi) és/vagy a jelenlegi ügyviteli szoftverben migrált (Session, Jusztícia) ügyekkel kapcsolatos ügyintézés (előírások és bevételek manuális nyilvántartása, pénzügyi feladása, egyéb ügyintézés)
Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő által használt parkolás ügyviteli rendszerben nem tárolt parkolási eseményekkel kapcsolatos függő pénzügyi bevételek beazonosítás és könyvelésre történő manuális feladása, adatszolgáltatás követeléskezeléssel megbízott ügyvédi iroda részére. Beazonosítás, könyvelésre feladás és adatszolgáltatás havi mennyisége: 20-30 tétel.
3. követeléskezelési tanácsadás (tervezéshez, költségvetési tényadatok teljesülésével kapcsolatos információk, szerződések és egyéb anyagok véleményezése, szakmai segítségnyújtás)
Ajánlattevő feladata:
- költségvetés tervezéssel kapcsolatos tanácsadás évente 2-3 alkalommal
- költségvetési tényadatok teljesülésével kapcsolatos információk évente 2-3 alkalommal
- követeléskezeléssel kapcsolatos szerződések véleményezése évente 1-2 alkalommal
- követeléskezeléssel kapcsolatos szakmai segítségnyújtás havonta 2-3 alkalommal
4.
a) önkormányzati (kerületi, fővárosi) leírásokban való közreműködés (adatszolgáltatás, előterjesztésben való közreműködés, egyeztetés, kivezetés)
Ajánlattevő feladata Budapest Főváros IX. került Ferencváros Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata részére parkolás követeléskezelésből keletkező leírásra váró követelések előkészítése és egyeztetése, döntés esetén azok kivezetése az ügyviteli rendszerből évente egy alkalommal.
b) külföldi követeléskezeléssel kapcsolatos rendszeres és eseti feladatok
1. követeléskezeléssel megbízott külső szolgáltató (UAI) felé történő átadások, adatszolgáltatások, ellenőrzések (pótdíjazások, befizetések, lezárási javaslatok)
Ajánlattevő feladata havonta 400-500 db külföldi parkolási esemény ellenőrzése, befizetések átnézése és előkészítése külföldi követeléskezelő részére havi rendszerességgel
2. követeléskezeléssel megbízott külső szolgáltatóval (UAI) kapcsolattartás, szerződés betartatásában, módosításában való közreműködés
Ajánlattevő feladata a külföldi követeléskezelő részére átadott parkolási eseményekkel kapcsolatos panaszok kezelése havonta 20-25 esetben, lezárási javaslatok ellenőrzése havi jelentésük alapján.
c) szakmai segítségnyújtás, tanácsadás – szükség szerint – az ügyviteli programok (VIPER) használatával kapcsolatosan
1. kommunikáció a programozók és a felhasználók között
Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő munkatársai által az ügyviteli szoftver hibáival és fejlesztéseivel kapcsolatos jelzéseik bejelentése és felügyelete a szoftver gyártója felé. A jelzések és fejlesztési igények száma havonta 15-20 db.
2. felhasználók szakmai támogatása
Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő munkatársai részére a parkolás ügyviteli szoftver használata közben felmerült problémákkal kapcsolatos segítség nyújtás, havonta 15-20 alkalommal.
d) szakmai segítségnyújtás és tanácsadás – igény szerint – az ellenőrzési, üzemeltetési és ügyfélszolgálati feladatellátásban (pótdíjazások méltánylása, ellenőrzése, automaták működése, panaszkezelés stb.)
1. rendkívüli, problémás esetek, változtatási igények, háttéranyagok, tervezetek előkészítésében való közreműködés, véleményezés.
Ajánlattevő feladata Ajánlatkérő panaszkezelési és követeléskezelési szabályzatai alapján a parkolás üzemeltetés során felmerült problémás esetek kezelése, bírósági peres és békéltető testületi anyagok előkészítésében közreműködés. Éves esetszám: 80-100 parkolási pótdíj.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges