Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4554/2023
CPV Kód: 45233228-3
Ajánlatkérő: Ajak Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Ajak külterületén a 073, 026, 020/27, 038, 017, 027/6, 031, 029/15, 039, 028, 032 hrsz-ú, Pátroha külterület 0131 hrsz-ú ingatlanokon.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ajak Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731883215
Postai cím: Ady Endre Út 25
Város: Ajak
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4524
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Ragány Adrienn
Telefon: +36 45455035
E-mail: mpn.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 45455035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ajak.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Külterületi út építése
Hivatkozási szám: EKR001163252022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajak, 4.sz. főút-Ady E. u. külterületi folytatásaként mezőgazdasági út burkolatának és a kapcsolódó csapadékvíz elvezetésének kiépítése az alábbiak szerint:
A kivitelezés során a jelenleg még meglévő földút helyére 1 forgalmi sávos, 4m széles aszfalt útburkolattal ellátott mezőgazdasági út épül. Kialakításra kerülnek még a mezőgazdasági út és a termőterületek kapcsolatát biztosító sárrázók is, melyek teljes hossza 25m. Ebből 12,5m aszfalt burkolattal ellátott, 12,5m pedig mechanikailag stabilizált. A 4m szélességű folyópálya mellett 1,5-1,5m széles, mechanikailag stabilizált padka is kialakításra kerül. A tervezett beavatkozás során új szikkasztóárkok létesítése, valamint a meglévő, leromlott vízszállító képességű földmedrű árkok kotrása, mederprofilozása is szükséges
A tervezett út teljes hossza 2516,77m, mely a 4.sz. főút 309+731km szelvényében található útcsatlakozástól indul és Ajak Város külterületén található szilárd burkolatú mezőgazdasági útig tart. A burkolat a tervezett szakasz elején a közúthoz történő csatlakozás következtében 5,5m szélességű, majd ezt követően szűkül vissza 4m szélességűre, két oldalán 1,5-1,5 m széles 15 cm vastag stabilizált útpadkával. A burkolatszél a közúthoz egy R=8 és egy R=10m sugarú ívvel csatlakozik. A szakasz elején 42m hosszban a szelvényezés szerinti jobb oldalon „K” szegélysor kerül beépítésre a csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében.
A tervezett útszakaszon jelenleg is találhatóak a mezőgazdasági út és a termőterületek kapcsolatát biztosító sárrázók, táblabejárók, melyek a beruházás során szilárd burkolatot kapnak. Ez a sárrázók esetében 12,5m aszfalt és 12,5m mechanikailag stabilizált burkolatot jelent. A táblabejárók aszfaltozása csak a telekhatárig történik, az idegen területek érintettségének elkerülése érdekében.
A beruházással érintett szakaszon a tervezett út keresztez két csatornát, melyek mellé N2 feltartóztatási fokozatú szalagkorlát építése szükséges, összesen 130 m hosszban. A szalagkorlátok folyópálya melletti végeit 12m hosszban le kell futtatni. A táblabejárók, illetve sárrázók mellett található végek lezárása végelemmel (ponty farok) történik.
A tervezési szakasz végén található leromlott állapotú, töredezett aszfalt burkoltat elbontásra kerül, helyére új pályaszerkezet épül. A burkolatszélek R=10m sugarú ívekkel csatlakoznak a meglévő burkolatszélhez.

II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 183982800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Külterületi út építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Ajak külterületén a 073, 026, 020/27, 038, 017, 027/6, 031, 029/15, 039, 028, 032 hrsz-ú, Pátroha külterület 0131 hrsz-ú ingatlanokon.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajak, 4.sz. főút-Ady E. u. külterületi folytatásaként mezőgazdasági út burkolatának és a kapcsolódó csapadékvíz elvezetésének kiépítése az alábbiak szerint:
A kivitelezés során a jelenleg még meglévő földút helyére 1 forgalmi sávos, 4m széles aszfalt útburkolattal ellátott mezőgazdasági út épül. Kialakításra kerülnek még a mezőgazdasági út és a termőterületek kapcsolatát biztosító sárrázók is, melyek teljes hossza 25m. Ebből 12,5m aszfalt burkolattal ellátott, 12,5m pedig mechanikailag stabilizált. A 4m szélességű folyópálya mellett 1,5-1,5m széles, mechanikailag stabilizált padka is kialakításra kerül. A tervezett beavatkozás során új szikkasztóárkok létesítése, valamint a meglévő, leromlott vízszállító képességű földmedrű árkok kotrása, mederprofilozása is szükséges
A tervezett út teljes hossza 2516,77m, mely a 4.sz. főút 309+731km szelvényében található útcsatlakozástól indul és Ajak Város külterületén található szilárd burkolatú mezőgazdasági útig tart. A burkolat a tervezett szakasz elején a közúthoz történő csatlakozás következtében 5,5m szélességű, majd ezt követően szűkül vissza 4m szélességűre, két oldalán 1,5-1,5 m széles 15 cm vastag stabilizált útpadkával. A burkolatszél a közúthoz egy R=8 és egy R=10m sugarú ívvel csatlakozik. A szakasz elején 42m hosszban a szelvényezés szerinti jobb oldalon „K” szegélysor kerül beépítésre a csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében.
A tervezett útszakaszon jelenleg is találhatóak a mezőgazdasági út és a termőterületek kapcsolatát biztosító sárrázók, táblabejárók, melyek a beruházás során szilárd burkolatot kapnak. Ez a sárrázók esetében 12,5m aszfalt és 12,5m mechanikailag stabilizált burkolatot jelent. A táblabejárók aszfaltozása csak a telekhatárig történik, az idegen területek érintettségének elkerülése érdekében. A kivitelezés során 10.871 m2 aszfaltburkolat építés valósul meg.
A beruházással érintett szakaszon a tervezett út keresztez két csatornát, melyek mellé N2 feltartóztatási fokozatú szalagkorlát építése szükséges, összesen 130 m hosszban. A szalagkorlátok folyópálya melletti végeit 12m hosszban le kell futtatni. A táblabejárók, illetve sárrázók mellett található végek lezárása végelemmel (ponty farok) történik.
A tervezési szakasz végén található leromlott állapotú, töredezett aszfalt burkoltat elbontásra kerül, helyére új pályaszerkezet épül. A burkolatszélek R=10m sugarú ívekkel csatlakoznak a meglévő burkolatszélhez.

Ha és amennyiben a közbeszerzési dokumentumok, különösen a tervek és a közbeszerzési műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást tartalmaz, úgy az kizárólag a közbeszerzés tárgyának (a tárgy jellegének) kellően pontos és érthető leírása érdekében történt, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés rendelkezései az irányadóak („vagy azzal egyenértékű”). Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő kötelezettsége.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 24 hónap) 10
2 M2 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónap) (min. 0 – max. 24 hónap) 10
3 A kötelezően előírt 36 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi közutak fejlesztése
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külterületi út építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2023/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 17
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 15
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 17
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 183982800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-KÉ és MV-VZ felelős műszaki vezetés, aszfaltmarás, talajstabilizálás, aszfaltozás, burkolatfestés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt igen
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22757937209
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937209

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244

Hivatalos név: UNIO-ASZFALT KŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24150855215
Postai cím: Bercsényi Utca 31
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24150855215

Hivatalos név: Szilveszter 2004 Plusz Útépítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24816476215
Postai cím: Orosi Út 50.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24816476215

Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11876566215
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876566215

Hivatalos név: Magyar-Parképítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: 23156164215
Postai cím: Böszörményi Út 226
Város: Újfehértó
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4244
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23156164215

Hivatalos név: VAJDA MÉLYÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25918454209
Postai cím: Nyíl Utca 26
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25918454209

Hivatalos név: ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12523326215
Postai cím: Petőfi Utca 24. A. épület
Város: Tivadar
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4921
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12523326215

Hivatalos név: Stravaco Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24814694206
Postai cím: Szabadkai Út 110
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6710
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24814694206

Hivatalos név: Kárpátok Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: 22652210205
Postai cím: Árpád Utca 2.
Város: Füzér
NUTS-kód: HUZZZ
Postai irányítószám: 3996
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22652210205

Hivatalos név: Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26647184244
Postai cím: Ócsai Út hrsz: 2405/4
Város: Alsónémedi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2351
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26647184244

Hivatalos név: STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12961555443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12961555443

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14927393405
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393405

Hivatalos név: TBK-Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23906392205
Postai cím: Szent Imre Utca 620/4. hrsz.
Város: Tolcsva
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3934
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23906392205

Hivatalos név: KÁLLÓ-ROAD Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 29317374215
Postai cím: Mezőgép Út 5/b.
Város: Nagykálló
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4320
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 29317374215

Hivatalos név: Nyír-Építő Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12627853215
Postai cím: Külterület 0124/6.
Város: Mátészalka
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12627853215

Hivatalos név: Aktuál-Útépítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24936433242
Postai cím: Rákosi Út 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1161
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24936433242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges