Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4376/2023
CPV Kód: 45233120-6
Ajánlatkérő: Nyúl Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 9082 Nyúl, 0188, 061 és 0191 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: SZÉLES ÚT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyúl Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727811208
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 46.
Város: Nyúl
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9082
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piller Veronika FAKSZ (00818)
Telefon: +36 304947375
E-mail: piller.veronika@produktiv-iroda.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nyul.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Külterületi helyi közutak fejlesztése - Nyúl
Hivatkozási szám: EKR001632242022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezéssel érintett út közvetlen összeköttetést biztosít a 8222 sz. közút és a Nyúl belterületén áthaladó 82 sz. közút között. A Potyondi út tervezéssel érintett szakasza 2012-ben murva burkolattal került ellátásra, mely megfelelő alapot szolgáltat a szilárd burkolat építésének. A vízszintes vonalvezetés során a meglévő nyomvonalat zömében megtartottuk. Ettől való eltérésre a közúti csomóponti csatlakozásnál volt szükség, hogy a tervezett út visszakerüljön az erre a célra kiszabályozott közterületre (2+380 km szelvény utáni szakasz).
A tervezett aszfalt burkolat szélessége 4,00 m, kétoldali 1,00-1,00 m széles stabilizált murva padkával. A 8222 sz. közút csatlakozásánál a burkolat szélessége 5,50 m-re szélesedik. A teljes tervezési szakaszon a korábban kialakított, és jelenleg is rendszeresen karbantartott földárkok megmaradnak, ahol nyomvonal korrekcióra volt szükség, ott a meglévő árkok nyomvonalát követően kerülnek kialakításra a tervezett árkok.
Építési hossz (engedélyköteles, új szilárd burkolat): 2495,58 m.
Felújításra kerülő szakasz építési hossza: 684,27 m.
Ehhez kapcsolódóan a pályázati forrásból a meglévő aszfalt burkolat is felújításra kerülne kb. 700 m hosszan.
Részletes műszaki tartalom a tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben megtalálható.
Jelen projekt esetében a költségvetési kiírás és a pályázati elszámolás alapja az Építési Normagyűjtemény 2021-3 verziója, kérjük az ajánlattételkor ezt lehetőség szerint vegyék figyelembe!
Ajánlatkérő esetenként konkrét típusra, gyártóra, tételszámra való hivatkozással nevezi meg a tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 148428224 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése - Nyúl
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9082 Nyúl, 0188, 061 és 0191 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezéssel érintett út közvetlen összeköttetést biztosít a 8222 sz. közút és a Nyúl belterületén áthaladó 82 sz. közút között. A Potyondi út tervezéssel érintett szakasza 2012-ben murva burkolattal került ellátásra, mely megfelelő alapot szolgáltat a szilárd burkolat építésének. A vízszintes vonalvezetés során a meglévő nyomvonalat zömében megtartottuk. Ettől való eltérésre a közúti csomóponti csatlakozásnál volt szükség, hogy a tervezett út visszakerüljön az erre a célra kiszabályozott közterületre (2+380 km szelvény utáni szakasz).
A tervezett aszfalt burkolat szélessége 4,00 m, kétoldali 1,00-1,00 m széles stabilizált murva padkával. A 8222 sz. közút csatlakozásánál a burkolat szélessége 5,50 m-re szélesedik. A teljes tervezési szakaszon a korábban kialakított, és jelenleg is rendszeresen karbantartott földárkok megmaradnak, ahol nyomvonal korrekcióra volt szükség, ott a meglévő árkok nyomvonalát követően kerülnek kialakításra a tervezett árkok.
Építési hossz (engedélyköteles, új szilárd burkolat): 2495,58 m.
Felújításra kerülő szakasz építési hossza: 684,27 m.
Ehhez kapcsolódóan a pályázati forrásból a meglévő aszfalt burkolat is felújításra kerülne kb. 700 m hosszan.
Részletes műszaki tartalom a tervdokumentációban és az árazatlan költségvetésben megtalálható.
Jelen projekt esetében a költségvetési kiírás és a pályázati elszámolás alapja az Építési Normagyűjtemény 2021-3 verziója, kérjük az ajánlattételkor ezt lehetőség szerint vegyék figyelembe!
Ajánlatkérő esetenként konkrét típusra, gyártóra, tételszámra való hivatkozással nevezi meg a tételeket. Ez kizárólag a tétel jellegének egyértelmű beazonosíthatósága miatt történt, így azzal egyenértékű munkatételre való ajánlatot, teljesítést Ajánlatkérő elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1. alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (egész hónapok száma, 0-36 hónap időtartam között) 20
2 3. Jótállás vállalt időtartama az előírt jótálláson felül (egész hónapok száma, 0-36 hónap időtartam között) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 3295052389 sz. projekt, VP6-7.2.1.1-21
II.2.9) További információ:
II.2.5) Értékelési szempontokban meghatározott "szakember" jelen felhívásban a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontjában megjelölt "személyi állomány" megfelelője.
Az értékelési szempontok pontos fogalmi meghatározását a Közbeszerzési dokumentáció részletesen tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
25351 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Külterületi helyi közutak fejlesztése - Nyúl
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2023/03/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SZÉLES ÚT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25961067211
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@szelesuthungaria.hu
Telefon: +36 306847394
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25961067211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 148428224
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Bontási munkák, területelőkészítés részfeladatai
Alépítményi munkák részfeladatai
Felépítményi munkák részfeladatai
Befejező munkák részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: CELL-ROAD Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25737505218
Postai cím: Vasvári Pál Utca 10/A 2. em. 5.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
E-mail: sandorkiss85@gmail.com
Telefon: +36 306836170
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 25737505218
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 169574958 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LANG SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12467398208
Postai cím: István Utca 213
Város: Győrújbarát
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467398208

Hivatalos név: CELL-ROAD Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25737505218
Postai cím: Vasvári Pál Utca 10/A 2. em. 5.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25737505218

Hivatalos név: Balázs Közmű Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14529933218
Postai cím: Ady Endre Utca 30
Város: Vasszécseny
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9763
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14529933218

Hivatalos név: Radomépker Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24207335213
Postai cím: Bajcsy Zs. Utca 54
Város: Gyál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2360
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24207335213

Hivatalos név: SZÉLES ÚT Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25961067211
Postai cím: Faller Jenő Utca 2
Város: Tata
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25961067211

Hivatalos név: Cash Contact Company Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26610489216
Postai cím: Szabadság tér 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26610489216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges