Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4098/2023
CPV Kód: 34100000-8
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: Magyarország_9021_Győr|Magyarország_2500_Esztergom;Magyarország_1088_Budapest|Magyarország_3100_Salgótarján;Magyarország_1088_Budapest|Magyarország_3100_Salgótarján;Magyarország_3530_Miskolc|Magyarország_3300_Eger;Magyarország_3530_Miskolc|Magyarország_3300_Eger;Magyarország_4025_Debrecen;Magyarország_6800_Hódmezővásárhely;Magyarország_5700_Gyula
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Pepco Prémium Korlátolt Felelősségű Társaság;MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;FUTIZO Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15796019241
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csonka Gergő
Telefon: +36 12254400
E-mail: csonka.gergo@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügy
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gépjármű bérlés vízügyi igazgatóságoknak
Hivatkozási szám: EKR000123932023
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gépjármű bérlés vízügyi igazgatóságokra bontott beszerzése az OKP keretében keretszerződéssel.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 32271280 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Észak-dunántúli Vízügyi Ig. gépjármű
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212,HU221 A teljesítés helye: Magyarország_9021_Győr|Magyarország_2500_Esztergom
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi gépjárművek bérlése keretszerződés keretében nettó 3.708.000,- Ft keretösszeg erejéig.
A keretszerződés jellegére tekintettel Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.
2 db Opel Vivaro típusú vagy azzal egyenértékű mikrobusz.
1. Szállítható személyek száma sofőrrel együtt: 9
2. Legkorábbi gyártási év: 2015
3. Legtöbb futott kilométer átvételnél: 250 000
4. Hengerűrtartalom: 1590 - 2300 cm3
5. Teljesítmény: 85 - 120 kW
6. Üzemanyag: dízel
7. Meghajtás: nincs megkötés
8. Váltó típusa: manuális
9. Autópálya matricával rendelkezik: igen
10. Klímaberendezés
11. Vonóhorog
12. Évszaknak megfelelő gumiabroncs
13. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás maximum 10% önrésszel
A nyertes ajánlattevő a járművek bérbeadására vonatkozó részletes feladatait, valamint a pontos műszaki paramétereket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol adott esetben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű, dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben alkalmazza. Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Csereautó biztosítására vállalt határidő (napokban, legkedvezőtlenebb: 3 nap, legkedvezőbb: 1 nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a szerződéskötés dátuma elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2023. március 1.) követően kerül sor a szerződés aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának időpontja, továbbá a szerződés időtartama ettől a dátumtól 2023. augusztus 31-ig tart.

II.2.1)
Elnevezés: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Ig. gépjármű (terepjáró)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU313 A teljesítés helye: Magyarország_1088_Budapest|Magyarország_3100_Salgótarján
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi gépjárművek bérlése keretszerződés keretében nettó 5.964.000,- Ft keretösszeg erejéig.
A keretszerződés jellegére tekintettel Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.
Terepjáró:
3 db Toyota Hilux típusú vagy azzal egyenértékű terepjáró.
1. Szállítható személyek száma sofőrrel együtt: 5
2. Legkorábbi gyártási év: 2017
3. Legtöbb futott kilométer átvételnél: 180 000
4. Hengerűrtartalom: 1898 - 3200 cm3
5. Teljesítmény: 110 - 150 kW
6. Üzemanyag: dízel
7. Meghajtás: 4 kerék
8. Váltó típusa: manuális
9. Autópálya matricával rendelkezik: igen
10. Vezető és utas oldali első légzsák
11. Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
12. Övfeszítő biztonsági öv legalább az első szélső ülésekhez
13. Blokkolásgátló (ABS)
14. Állandó vagy kapcsolható összkerékhajtás
15. Zárható üzemanyagtöltő nyílás
16. Rádió
17. Indításgátló
18. Szervokormány
19. Klímaberendezés
20. Belső levegőkeringetés
21. Zárt rakodótér (műanyag doboz)
22. Vonóhorog
23. Központi zár
24. Évszaknak megfelelő gumiabroncs
25. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás maximum 10% önrésszel
2 db Isuzu típusú vagy azzal egyenértékű terepjáró.
1. Szállítható személyek száma sofőrrel együtt: 5
2. Legkorábbi gyártási év: 2017
3. Legtöbb futott kilométer átvételnél: 180 000
4. Hengerűrtartalom: 1898-3200 cm3
5. Teljesítmény: 110-150 kW
6. Üzemanyag: dízel
7. Meghajtás: 4 kerék
8. Váltó típusa: manuális
9. Autópálya matricával rendelkezik: igen
10. Vezető és utas oldali első légzsák
11. Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
12. Övfeszítő biztonsági öv legalább az első szélső ülésekhez
13. Blokkolásgátló (ABS)
14. Állandó vagy kapcsolható összkerékhajtás
15. Zárható üzemanyagtöltő nyílás
16. Rádió
17. Indításgátló
18. Szervokormány
19. Klímaberendezés
20. Belső levegőkeringetés
21. Zárt rakodótér (műanyag doboz)
22. Vonóhorog
23. Központi zár
24. Évszaknak megfelelő gumiabroncs
25. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás maximum 10% önrésszel
A nyertes ajánlattevő a járművek bérbeadására vonatkozó részletes feladatait, valamint a pontos műszaki paramétereket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol adott esetben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű, dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben alkalmazza. Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Csereautó biztosítására vállalt határidő (napokban, legkedvezőtlenebb: 3 nap, legkedvezőbb: 1 nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a szerződéskötés dátuma elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2023. március 1.) követően kerül sor a szerződés aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának időpontja, továbbá a szerződés időtartama ettől a dátumtól 2023. augusztus 31-ig tart.

II.2.1)
Elnevezés: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Ig. gépjármű (mikrobusz)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU313 A teljesítés helye: Magyarország_1088_Budapest|Magyarország_3100_Salgótarján
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi gépjárművek bérlése keretszerződés keretében nettó 2.865.600,- Ft keretösszeg erejéig. A keretszerződés jellegére tekintettel Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.
Mikrobusz:
2 db Ford Transit típusú vagy azzal egyenértékű mikrobusz.
1. Szállítható személyek száma sofőrrel együtt: 9
2. Legkorábbi gyártási év: 2021
3. Legtöbb futott kilométer átvételnél: 50 000
4. Hengerűrtartalom: 1995-2198 cm3
5. Teljesítmény: 96-110 kW
6. Üzemanyag: dízel hibrid
7. Meghajtás: 2 kerék
8. Váltó típusa: manuális
9. Autópálya matricával rendelkezik: igen
10. Vezető és utas oldali első légzsák
11. Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez
12. Övfeszítő biztonsági öv legalább az első szélső ülésekhez
13. Blokkolásgátló (ABS)
14. Zárható üzemanyagtöltő nyílás
15. Rádió
16. Indításgátló
17. Szervokormány
18. Klímaberendezés
19. Belső levegőkeringetés
20. Központi zár
21. Évszaknak megfelelő gumiabroncs
22. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás maximum 10% önrésszel
A nyertes ajánlattevő a járművek bérbeadására vonatkozó részletes feladatait, valamint a pontos műszaki paramétereket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol adott esetben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű, dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben alkalmazza. Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Csereautó biztosítására vállalt határidő (napokban, legkedvezőtlenebb: 3 nap, legkedvezőbb: 1 nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a szerződéskötés dátuma elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2023. március 1.) követően kerül sor a szerződés aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának időpontja, továbbá a szerződés időtartama ettől a dátumtól 2023. augusztus 31-ig tart.

II.2.1)
Elnevezés: Észak-magyarországi Vízügyi Ig. gépjármű (pickup)
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312 A teljesítés helye: Magyarország_3530_Miskolc|Magyarország_3300_Eger
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi gépjárművek bérlése keretszerződés keretében nettó 10.868.880,- Ft keretösszeg erejéig.
A keretszerződés jellegére tekintettel Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.
Platós terepjáró (pickup):
11 db tetszőleges márkájú és típusú platós terepjáró (pickup).
1. Szállítható személyek száma sofőrrel együtt: 5
2. Legkorábbi gyártási év: 2015
3. Legtöbb futott kilométer átvételnél: 160 000
4. Hengerűrtartalom: minimum 1995 cm3
5. Teljesítmény: minimum 115 kW
6. Üzemanyag: dízel
7. Meghajtás: 4 kerék
8. Váltó típusa: manuális
9. Autópálya matricával rendelkezik: nem
10. Állandó vagy kapcsolható összkerékhajtás
11. Legalább CD-s rádió
12. Klímaberendezés
13. Csomagtér zárható platóajtó vagy doboztető
14. Vonóhorog
15. Évszaknak megfelelő terepes gumiabroncs
16. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás maximum 10% önrésszel
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Csereautó biztosítására vállalt határidő (napokban, legkedvezőtlenebb: 3 nap, legkedvezőbb: 1 nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a szerződéskötés dátuma elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2023. március 1.) követően kerül sor a szerződés aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának időpontja, továbbá a szerződés időtartama ettől a dátumtól 2023. augusztus 31-ig tart.

II.2.1)
Elnevezés: Észak-magyarországi Vízügyi Ig. gépjármű (sz.autó)
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312 A teljesítés helye: Magyarország_3530_Miskolc|Magyarország_3300_Eger
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi gépjárművek bérlése keretszerződés keretében nettó 1.251.210,- Ft keretösszeg erejéig.
A keretszerződés jellegére tekintettel Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.
Személyautó:
1 db tetszőleges márkájú és típusú kombi személyautó.
1. Szállítható személyek száma sofőrrel együtt: 5
2. Legkorábbi gyártási év: 2019
3. Legtöbb futott kilométer átvételnél: 100 000
4. Hengerűrtartalom: maximum 2000 cm3
5. Teljesítmény: minimum 70 kW
6. Üzemanyag: dízel
7. Meghajtás: 2 kerék
8. Váltó típusa: manuális
9. Autópálya matricával rendelkezik: nem
10. Legalább CD-s rádió
11. Klímaberendezés
12. Elektromos ablakemelő elöl
13. Minimum 4 ajtós kivitel
14. Évszaknak megfelelő gumiabroncs
15. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás maximum 10% önrésszel
A nyertes ajánlattevő a járművek bérbeadására vonatkozó részletes feladatait, valamint a pontos műszaki paramétereket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol adott esetben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű, dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben alkalmazza. Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Csereautó biztosítására vállalt határidő (napokban, legkedvezőtlenebb: 3 nap, legkedvezőbb: 1 nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a szerződéskötés dátuma elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2023. március 1.) követően kerül sor a szerződés aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának időpontja, továbbá a szerződés időtartama ettől a dátumtól 2023. augusztus 31-ig tart.

II.2.1)
Elnevezés: Tiszántúli Vízügyi Ig. gépjármű
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország_4025_Debrecen
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi gépjárművek bérlése keretszerződés keretében nettó 3.200.000,- Ft keretösszeg erejéig.
A keretszerződés jellegére tekintettel Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.
Mikrobusz:
2 db Ford Transit típusú vagy azzal egyenértékű mikrobusz.
1. Szállítható személyek száma sofőrrel együtt: 9
2. Legkorábbi gyártási év: 2012
3. Legtöbb futott kilométer átvételnél: 320 000
4. Hengerűrtartalom: 1590 - 2200 cm3
5. Teljesítmény: 75 - 135 kW
6. Üzemanyag: dízel
7. Meghajtás: nincs megkötés
8. Váltó típusa: manuális
9. Autópálya matricával rendelkezik: igen
10. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás maximum 10% önrésszel
A nyertes ajánlattevő a járművek bérbeadására vonatkozó részletes feladatait, valamint a pontos műszaki paramétereket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol adott esetben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű, dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben alkalmazza. Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Csereautó biztosítására vállalt határidő (napokban, legkedvezőtlenebb: 3 nap, legkedvezőbb: 1 nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a szerződéskötés dátuma elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2023. március 1.) követően kerül sor a szerződés aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának időpontja, továbbá a szerződés időtartama ettől a dátumtól 2023. augusztus 31-ig tart.

II.2.1)
Elnevezés: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Ig. gépjármű
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: Magyarország_6800_Hódmezővásárhely
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi gépjárművek bérlése keretszerződés keretében nettó 7.728.000,- Ft keretösszeg erejéig.
A keretszerződés jellegére tekintettel Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.
Terepjáró és/vagy platós terepjáró (pickup):
5 db Dacia Duster típusú vagy azzal egyenértékű terepjáró és/vagy platós terepjáró (pickup).
1. Szállítható személyek száma sofőrrel együtt: 5
2. Legkorábbi gyártási év: 2017
3. Legtöbb futott kilométer átvételnél: 100 000
4. Hengerűrtartalom: 1461 - 2400 cm3
5. Teljesítmény: 80 - 130 kW
6. Üzemanyag: dízel
7. Meghajtás: 4 kerék
8. Váltó típusa: manuális
9. Autópálya matricával rendelkezik: nem
10. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás maximum 10% önrésszel
Terepjáró és/vagy platós terepjáró (pickup):
1 db Dacia Duster típusú vagy azzal egyenértékű terepjáró és/vagy platós terepjáró (pickup).
1. Szállítható személyek száma sofőrrel együtt: 5
2. Legkorábbi gyártási év: 2017
3. Legtöbb futott kilométer átvételnél: 100 000
4. Hengerűrtartalom: 1461 - 2400 cm3
5. Teljesítmény: 80 - 130 kW
6. Üzemanyag: dízel
7. Meghajtás: 4 kerék
8. Váltó típusa: manuális
9. Autópálya matricával rendelkezik: igen
10. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás maximum 10% önrésszel
A nyertes ajánlattevő a járművek bérbeadására vonatkozó részletes feladatait, valamint a pontos műszaki paramétereket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol adott esetben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű, dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben alkalmazza. Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Csereautó biztosítására vállalt határidő (napokban, legkedvezőtlenebb: 3 nap, legkedvezőbb: 1 nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a szerződéskötés dátuma elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2023. március 1.) követően kerül sor a szerződés aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának időpontja, továbbá a szerződés időtartama ettől a dátumtól 2023. augusztus 31-ig tart.

II.2.1)
Elnevezés: Körös-vidéki Vízügyi Ig. gépjármű
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: Magyarország_5700_Gyula
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi gépjárművek bérlése keretszerződés keretében nettó 2.220.000,- Ft keretösszeg erejéig.
A keretszerződés jellegére tekintettel Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-os mértékéig vállal megrendelési kötelezettséget.
Mikrobusz:
1 db Ford Transit Custom típusú vagy azzal egyenértékű mikrobusz.
1. Szállítható személyek száma sofőrrel együtt: 9
2. Legkorábbi gyártási év: 2016
3. Legtöbb futott kilométer átvételnél: 130 000
4. Hengerűrtartalom: 1500 - 2000 cm3
5. Teljesítmény: 70 - 100 kW
6. Üzemanyag: dízel
7. Meghajtás: 2 kerék
8. Váltó típusa: manuális
9. Autópálya matricával rendelkezik: nem
10. Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás maximum 10% önrésszel
A nyertes ajánlattevő a járművek bérbeadására vonatkozó részletes feladatait, valamint a pontos műszaki paramétereket a műszaki leírás és a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol adott esetben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű, dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben alkalmazza. Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat.
Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Csereautó biztosítására vállalt határidő (napokban, legkedvezőtlenebb: 3 nap, legkedvezőbb: 1 nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 85
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CLXIII. tv. (Kbt.), ill. a vonatkozó magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső esemény beálltakor (vis maior, jogorvoslati eljárás, stb.), a szerződéskötés dátuma elhúzódhat. Ha a meghatározott hatálybalépést (2023. március 1.) követően kerül sor a szerződés aláírására, akkor a szerződés hatályba lépésének időpontja a szerződés aláírásának időpontja, továbbá a szerződés időtartama ettől a dátumtól 2023. augusztus 31-ig tart.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01803 / 2023 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Észak-dunántúli Vízügyi Ig. gépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11027683203
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
E-mail: margitta93@gmail.com
Telefon: +36 703636992
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2985600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HORVÁTH OTTÓ Egyéni Vállakozó
Nemzeti azonosítószám: 46892939228
Postai cím: Bartók Béla Út 14.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 46892939228

Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11027683203
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Ig. gépjármű (terepjáró)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pepco Prémium Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23841176206
Postai cím: Töltés utca 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: pepcopremium@gmail.com
Telefon: +36 302649645
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23841176206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5550000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pepco Prémium Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23841176206
Postai cím: Töltés utca 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23841176206

Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11027683203
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Ig. gépjármű (mikrobusz)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11027683203
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
E-mail: margitta93@gmail.com
Telefon: +36 703636992
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2865600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11027683203
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Észak-magyarországi Vízügyi Ig. gépjármű (pickup)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11027683203
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
E-mail: margitta93@gmail.com
Telefon: +36 703636992
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10868880
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11027683203
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Észak-magyarországi Vízügyi Ig. gépjármű (sz.autó)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11027683203
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
E-mail: margitta93@gmail.com
Telefon: +36 703636992
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1234800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11027683203
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Tiszántúli Vízügyi Ig. gépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: ● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;
A MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő részéről nem került benyújtásra a 6. részben a hiánypótlás, így nem állapítható meg az M/2 alkalmassági követelmény vonatkozásában a bérbe adandó járművek rendelkezésre állásának módja. Fentiek alapján a Bírálóbizottság a 6. rész vonatkozásában javasolja annak megállapítását, hogy a MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata érvénytelen Kbt. 73. § (1) bek. d) pontja alapján az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést.
Továbbá a Bírálóbizottság javasolja annak megállapítását, hogy a 6. rész vonatkozásában a BUMERÁNG-CAR Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) bek. a) pontja alapján, mivel azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BUMERÁNG-CAR Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12925120209
Postai cím: Szoboszlói Út 50. 2. em. 32.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12925120209

Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11027683203
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Ig. gépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11027683203
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
E-mail: margitta93@gmail.com
Telefon: +36 703636992
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6966400
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pepco Prémium Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23841176206
Postai cím: Töltés utca 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23841176206

Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11027683203
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Körös-vidéki Vízügyi Ig. gépjármű
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2023/02/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22921158204
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
E-mail: info@futizokft.hu
Telefon: +36 66639931
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66639931
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FUTIZO Kft.
Nemzeti azonosítószám: 22921158204
Postai cím: Siórét tanya 40/c
Város: Gyula
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22921158204

Hivatalos név: MARGITTA-93. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11027683203
Postai cím: Béke Utca 12
Város: Újtelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6337
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11027683203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges