Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9781/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kozármisleny Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7761 Kozármisleny, Augusztus 20. tere, Hrsz.: 3145/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kozármisleny Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16985827
Postai cím: Pécsi Utca 124.
Város: Kozármisleny
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7761
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bóli Erzsébet
Telefon: +36 72570919
E-mail: boli.erzsebet@kozarmisleny.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.kozarmisleny.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben
Hivatkozási szám: EKR001006672020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45310000-3
45350000-5
45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7761 Kozármisleny, Augusztus 20. tere,
Hrsz.: 3145/2
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1 db vállalkozási szerződés 4 csoportos új bölcsőde építésére Kozármislenyben. Jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
Tervfejezetek főbb munkanemei:
AKADÁLYMENTESÍTÉS: akadálymentes parkoló helyének kijelölése és kialakítása,
akadálymentes gyalogos útvonalak kialakítása,
az épületen belüli akadálymentes közlekedés kialakítása,
a megfelelő méretű nyílászárók kiválasztása,
akadálymentes vizesblokk (wc) kijelölése és kialakítása,
infokommunikációs rendszer kialakítása.
ÉPÍTÉSZET:egy 714,17 m2 nettó alapterületű, földszint + padlástér kialakítású épület kerül kialakításra, négy darab csoportszobával és a csatlakozó központi épületrésszel.A telekre víz, gáz,villany, szennyvíz közművek be vannak vezetve. A tervezett épület legmagasabb pontja a 12 métert nem haladja meg.A telek meglévő,közterülettel határos vonalán 1,5 m magas áttört kerítés létesül.A telek jelenleg nem rendelkezik közút kapcsolattal.A közútkapcsolat a beruházás során létesül. A parkolóigény telekhatáron belül kerül kialakításra.
GÉPÉSZET:belső vízellátás, tűzivízellátás, csatornázás,hőellátás, fűtés,hűtés,gázellátás,szellőzés.
GYENGEÁRAM:strukturált számítógép- és telefonhálózat kialakítása; CCTV rendszer kialakítása;telefon alközpont, kaputelefon és kódzáras beléptető rendszer kialakítása;behatolásjelző rendszer, tűzjelző rendszer kialakítása.
KÜLSŐ KÖZMŰ: víz-, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetés kialakítása.
TÁJÉPÍTÉSZET: szabadidő és sport burkolat készítése, kert és parképítési munkák, kültéri játékok.
VILLAMOSSÁG: kisfeszültségű hálózat kialakítása, világítási berendezések, tartalékvilágítás kialakítása, épületgépészet, vápacsatorna fűtés kialakítása, gyengeáramú berendezések kialakítása, villámvédelem kialakítása, napelemes berendezés telepítése .
További tervfejezetek: STATIKA, ÚTÉPÍTÉS,TŰZVÉDELEM.
Főbb mennyiségek tevékenységek szerinti megosztásban:
1. Építőmesteri munkák 714,17 m2 nettó alapterületű épület építése.
2. Épületgépészet:
2.1 Fűtés padlófűtés 480m,
2.2 Gázszerelés gázvezeték 39 m, 1 db gázóra,
2.3 Hűtés split klíma 1 db, 172 m klíma csővezeték,
2.4 Szellőzés légcsatorna 110 m,
2.5 Víz- csatorna vizes berendezés szerelése 67 db.
3. Épületvillamosság védőcső 3520 m, 167 db világítótest.
4. Gyengeáramú rendszerek 714,17 m2-en vezetékelés.
5. Útépítés 960,98 m2 burkolt felület.
6. Zöldfelület fejlesztés, parkosítás 2486,42 m2 zöldfelület.
7. Külső közmű fejlesztés:
7.1 Vízellátás 88 m külső vízvezeték építés,
7.2 Szennyvíz elvezetés 58 m szennyvízvezeték építés,
7.3 Csapadékvíz elvezetés 260,5 m csapadékvíz elvezető kiépítése.
8. Akadálymentesítés 1 dv akadálymentes wc. kialakítása.
A telek területe: 0,4285 ha.
Tervezett beépítettség: 839,89 m2/42,85=19,60 % < 30 %.
Tervezett burkolt felületek:958,69 m2.
Zöldfelület: 2486,42 m2.
Az építési engedély ÉTDR azonosító száma: 202000100360.
A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. AK
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő
hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének
kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű
anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-BA1-2019-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03391 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: 4 csoportos új bölcsőde építése Kozármislenyben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/02/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
E-mail: geplakkft@gmail.com
Telefon: +36 209821220
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 364867645
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45310000-3
45350000-5
45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7761 Kozármisleny, Augusztus 20. tere,
Hrsz.: 3145/2
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: 1 db vállalkozási szerződés 4 csoportos új bölcsőde építésére Kozármislenyben. Jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység.
Tervfejezetek főbb munkanemei:
AKADÁLYMENTESÍTÉS: akadálymentes parkoló helyének kijelölése és kialakítása,
akadálymentes gyalogos útvonalak kialakítása,
az épületen belüli akadálymentes közlekedés kialakítása,
a megfelelő méretű nyílászárók kiválasztása,
akadálymentes vizesblokk (wc) kijelölése és kialakítása,
infokommunikációs rendszer kialakítása.
ÉPÍTÉSZET:egy 714,17 m2 nettó alapterületű, földszint + padlástér kialakítású épület kerül kialakításra, négy darab csoportszobával és a csatlakozó központi épületrésszel.A telekre víz, gáz,villany, szennyvíz közművek be vannak vezetve. A tervezett épület legmagasabb pontja a 12 métert nem haladja meg.A telek meglévő,közterülettel határos vonalán 1,5 m magas áttört kerítés létesül.A telek jelenleg nem rendelkezik közút kapcsolattal.A közútkapcsolat a beruházás során létesül. A parkolóigény telekhatáron belül kerül kialakításra.
GÉPÉSZET:belső vízellátás, tűzivízellátás, csatornázás,hőellátás, fűtés,hűtés,gázellátás,szellőzés.
GYENGEÁRAM:strukturált számítógép- és telefonhálózat kialakítása; CCTV rendszer kialakítása;telefon alközpont, kaputelefon és kódzáras beléptető rendszer kialakítása;behatolásjelző rendszer, tűzjelző rendszer kialakítása.
KÜLSŐ KÖZMŰ: víz-, szennyvíz-, és csapadékvíz elvezetés kialakítása.
TÁJÉPÍTÉSZET: szabadidő és sport burkolat készítése, kert és parképítési munkák, kültéri játékok.
VILLAMOSSÁG: kisfeszültségű hálózat kialakítása, világítási berendezések, tartalékvilágítás kialakítása, épületgépészet, vápacsatorna fűtés kialakítása, gyengeáramú berendezések kialakítása, villámvédelem kialakítása, napelemes berendezés telepítése .
További tervfejezetek: STATIKA, ÚTÉPÍTÉS,TŰZVÉDELEM.
Főbb mennyiségek tevékenységek szerinti megosztásban:
1. Építőmesteri munkák 714,17 m2 nettó alapterületű épület építése.
2. Épületgépészet:
2.1 Fűtés padlófűtés 480m,
2.2 Gázszerelés gázvezeték 39 m, 1 db gázóra,
2.3 Hűtés split klíma 1 db, 172 m klíma csővezeték,
2.4 Szellőzés légcsatorna 110 m,
2.5 Víz- csatorna vizes berendezés szerelése 67 db.
3. Épületvillamosság védőcső 3520 m, 167 db világítótest.
4. Gyengeáramú rendszerek 714,17 m2-en vezetékelés.
5. Útépítés 960,98 m2 burkolt felület.
6. Zöldfelület fejlesztés, parkosítás 2486,42 m2 zöldfelület.
7. Külső közmű fejlesztés:
7.1 Vízellátás 88 m külső vízvezeték építés,
7.2 Szennyvíz elvezetés 58 m szennyvízvezeték építés,
7.3 Csapadékvíz elvezetés 260,5 m csapadékvíz elvezető kiépítése.
8. Akadálymentesítés 1 dv akadálymentes wc. kialakítása.
A telek területe: 0,4285 ha.
Tervezett beépítettség: 839,89 m2/42,85=19,60 % < 30 %.
Tervezett burkolt felületek:958,69 m2.
Zöldfelület: 2486,42 m2.
Az építési engedély ÉTDR azonosító száma: 202000100360.
A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. AK
tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő
hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének
kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű
anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 418414826
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Géplak Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74831504
Postai cím: Köves-földi 33
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7631
Ország: Magyarország
E-mail: geplakkft@gmail.com
Telefon: +36 209821220
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): II. A módosítás tartalma
Felek közös megegyezéssel a szerződés VI. fejezetének 1. pontját és a VIII. fejezetének 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
Módosítandó szövegrész:
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
1.) Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
nettó 364 867 645.- Ft azaz nettó háromszázhatvannégymillió-nyolcszázhatvanhétezer-hatszáznegyvenöt forint vállalkozói díj illeti meg, és a teljesítést terheli
+ 98 514 264.- Ft (27 %ÁFA) azaz kilencvennyolcmillió-ötszáztizennégyezer-kettőszázhatvannégyforint ÁFA,
így annak teljes ellenértéke
bruttó463 381 909.- Ft, azaz bruttó négyszázhatvanhárommillió-háromszáznyolcvanegyezer-kilencszázkilenc forint
VIII. Határidők
2.) Befejezés
A munkaterület átadástól számított 11 hónap. Vállalkozó Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.
Módosított szövegrész:
VI. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
Vállalkozót a I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
nettó 418 414 826- Ft azaz nettó négyszáztizennyolcmillió-négyszáztizennégyezer-nyolcszázhuszonhat forint vállalkozói díj illeti meg, és a teljesítést terheli
+ 112 972 003- Ft (27 %ÁFA) azaz egyszáztizenkettőmillió-kilencszázhetvenkettőezer-háromforint ÁFA,
így annak teljes ellenértéke
bruttó 531 386 829 - Ft, azaz bruttó ötszázharmincegymillió-háromszáznyolcvanhatezer-nyolcszázhuszonkilenc forint
VIII. Határidők
2.)Befejezés
A munkaterület átadástól számított 12 hónap. Vállalkozó Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt.141.§-ban foglalt rendelkezések szerint megvizsgálták és rögzítik, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:1.A szerződés VI. fejezetének 1.pontjában foglalt vállalkozói díj változása kapcsán:A Kbt. 141.§ (2) A szerződés-a (4) vagy (6) bek.-ben foglalt feltételek vizsgálata nélkül-új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése-vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke-nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
b) * szolgáltatás,árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A jelen szerződésmódosítással a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, az annak 14,67 %-a. Folyt. VII.1)
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 364867645 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 418414826 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) pont folyt.:A tárgyi szerződésmód.-ban egyáltalán nincsen szó a teljesítési feladatok,létrehozandó eredmények változásáról,vagy új beszerzési szükségletről,új megvalósítandó feladatról,vagy elérendő eredményről.Nem többlet-és nem is pótmunkák eredményezték a vállalkozói díj emelésének a szükségességét.Ezen felül a vállalkozói díj módosításának jogszerűségét Felek a Kbt.141.§(4)bek. c)pontja alapján is megvizsgálták és rögzítik,hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek: 1.A Kbt.141.§(4)bek. c) pont ca) alpontja-a módosítást olyan körülmények tették szükségessé,amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:Szerződő felek a vállalkozói díj emelése kapcsán indokként rögzítik,hogy a közbeszerzési eljárásban 2020.évben az ismert piaci árakon kalkulált vállalkozói díj és 2021.évben a piacon realizálódott árak között jelentős árdrágulás tapasztalható,amely olyan mértékben befolyásolja Vállalkozó eredeti ajánlati árát,mellyel előzetesen nem számolhatott.A 2021-es gazdasági év közepén a gazdasági szereplők drasztikus áremelkedéssel találkozhattak,a fa-,az acélipari és a szigetelőanyag termékek ára akár meg is duplázódott,mely folyamatokra jelentős kihatással volt COVID világjárvány nem várt,huzamosabb fennállta is.Ez a Vállalkozó által a szerződés megkötésekor mértékében is olyan előre nem látott körülménynek tekinthető,amellyel számolni nem lehetett,neki nem felróható.Az első és második járvány hullámot követő újranyitás eredményeképp bekövetkező gazdasági hatásmechanizmusok több termék esetén teljesen felborították az építőipar kereslet-kínálat egyensúlyát és az alapanyagárak drámai emelkedését eredményezték.A fentiekre figyelemmel a szerződés teljes időtartamát érintően az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége sajtóközleménye szerint 25-30%-os piaci áremelkedés volt megállapítható az építőipari kivitelezési ágazatot érintően.A közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlat egységárai 2020.évi vállalásnak minősülnek,az akkori piaci viszonyok között,azonban a piaci viszonyok változása a szerződéskötést követően a szerződés egyensúlyát Vállalkozó terhére olyan mértékben megbontotta,mely már a rendes üzleti kockázat körét meghaladja.Mindezekre tekintettel a kivitelezési munka nagyságrendjét érintő előre nem látható körülmények költségvonzata a közbeszerzési eljárásban benyújtott és annak eredményeként megkötött Vállalkozási Szerződésben meghatározott átalánydíjban nem volt kalkulálható.Vállalkozó az elmúlt 5 év ismert inflációs statisztikai átlagának(7,06%) figyelembe vételével nyújtotta be 2020.évben a közbeszerzési eljárásban az ajánlatát,ezen átlagot meghaladó piaci árváltozás a rendes üzleti kockázat körébe nem tartozik,azt meghaladó.Felek számára nem volt előre látható,hogy a normál üzleti kockázat körében elvárható,azt meghaladó változás eredményeként a szerződés egyensúlya a Vállalkozó jogos gazdasági érdekeit sértve,a terhére megbomlik és a jelenlegi szerződéses jogviszony fenntartása szerződésmód. nélkül a vállalás és így megrendelői oldaltól a fejlesztés ellehetetlenülését eredményezné.Mindezekre figyelemmel a szerződéskötéskor előre nem látható többletkockázatok kompenzálására felek a Kbt.141.§(2) b) pontjában foglalt jogalap szerint az alapszerződéses érték ismert árindexálással kalkulált díja és a 2021.évben kialakult,alátámasztott piaci árak változásának különbözeti értéke szerinti mértékű vállalkozói díj emelésében állapodnak meg.
2.A Kbt.141.§(4)bek.c) pont cb) alpontja-a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:A jelen szerződésmód.-al a szerződés jellege nem változik,a Miniszterelnökség https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=72645 Útmutatójának 11-12.oldalain is leírtakat figyelembe véve a szerződés jellege egyáltalán nem változik.A tárgyi szerződésmód.-ban egyáltalán nincsen szó a teljesítési feladatok,létrehozandó eredmények változásáról,vagy új beszerzési szükségletről,új megvalósítandó feladatról,vagy elérendő eredményről.Nem többlet-és nem is pótmunkák eredményezték a vállalkozói díj emelésének a szükségességét.
3.A Kbt.141.§(4) bek. c) pont cc) alpontja-az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át:A jelen szerződésmód.-al az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 50%-át,az annak 14,67 %-a.
2.A szerződés VIII.fejezetének 2.pontjában foglalt teljesítési határidő változása kapcsán:A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt.141.§(4)bek.c) pontja alapján megvizsgálták és rögzítik,hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:
1.A Kbt.141.§ (4)bek.c) pont ca) alpontja-a módosítást olyan körülmények tették szükségessé,amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:
1.COVID világjárvány
A COVID világjárvány okozta egészségügyi következmények Vállalkozót is elérték.2021.03.24. napján tájékoztatta Megrendelőt,hogy azonnali hatályú rendkívüli szabadságot volt kénytelen elrendelni valamennyi munkavállalójánál,tekintettel a- pozitív teszteredményekkel igazoltan-,több munkavállalót érintő megbetegedésekre és a járvány elterjedését megelőző intézkedések megtétele miatt.Ezzel egyidejűleg gondoskodott a munkaterület őrzéséről és az állagromlás megelőzéséről. Vállalkozó 2021.04.06.napján a munkaterületre ismételten felvonult és folytatta a kivitelezést.A tájékoztatást és a kivitelezési tevékenység folytatása az építési naplóban is rögzítésre került.A megbetegedések a teljes irodai,előkészítő,operatív munkaköröket ellátó kollektívát érintették,így a munkaszervezés,anyaggazdálkodás és anyagrendelés irányítása a piacon tapasztalható amúgy is lelassult folyamatokon túli időhátrányokat szenvedett,amire tekintettel a megbetegedések teljesítési időt befolyásoló,akadályozó időtartama a megbetegedések időtartamával együtt 1hónapos akadályt jelentett a teljesítés folytonosságában.
2. Anyagkiváltás
A kivitelezés során több esetben a beépítésre kerülő anyagok beszerzése a teljesítési határidőn belül akadályokba ütközött.A kivitelezés során a külső dekorburkolatkènt funkcionàló kompakt lemez,a Viessmann Vitodens 100 32 kw-os kazán,valamint az előregyártott egyedi kerítés fedlap beszerzése a teljesítési határidőn belül akadályokba ütközött.Ennek egyik oka,hogy a COVID19 koronavírus járvány miatt sérültek az ellátási láncok(alapanyag hiányok léptek fel világszerte,a gyártás csökkent kapacitáson zajlik),Magyarország esetében kiemelten magas a beszállító országoktól való függőség.A másik,hogy az építőipar túlterheltsége miatt az általános anyagbeszerzés is folyamatos akadályba ütközött,melyek akadályozták a tervezett előrehaladást.Vállalkozó erre tekintettel megvizsgálta a helyettesítés lehetőségét és helyettesítő terméket ajánlott fel Megrendelőnek több esetben, aki azt elfogadta a műszaki ellenőr és a tervező szakmai véleménye és javaslata mellett.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben