Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9748/2022
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Buják Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 3047 Buják, Deréksor út 10-1, hrsz.: 475/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Silver 2009 Építő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Buják Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45591732
Postai cím: Kossuth Út 9.
Város: Buják
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3047
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borbély Gábor
Telefon: +36 32488488
E-mail: bujak@globonet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bujak.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Buják orvosi rendelő napelemes rendszer telepítése
Hivatkozási szám: EKR000017022021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Buják orvosi rendelő napelemes rendszer telepítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 09331000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3047 Buják, Deréksor út 10-1, hrsz.: 475/1
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Építési munkák:
- 3 db Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, 1 kWp-ra vetített rendszer egységből építve, 5 kWp teljesítményig NRG Services 2.00-5.00 kVA teljesítmény értékig napelemes rendszer kompletten, amely tartalmaz 270Wp napelem modulokat tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC oldali Socomec típusú túláram és túlfeszültség védelmet és AC oldali Schneider típusú túláram és túlfeszültség védelmet, Csz: NRG_2.00-5.00 PV

A teljes mennyiséget a részletes költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09024 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Buják orvosi rendelő napelemes rendszer telepítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/05/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Silver 2009 Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88820802
Postai cím: Orgona Út 10
Város: Karancslapujtő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3182
Ország: Magyarország
E-mail: silver2009kft@gmail.com
Telefon: +36 202486186
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1499000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 09331000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3047 Buják, Deréksor út 10-1, hrsz.: 475/1
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Építési munkák:
- 3 db Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, 1 kWp-ra vetített rendszer egységből építve, 5 kWp teljesítményig NRG Services 2.00-5.00 kVA teljesítmény értékig napelemes rendszer kompletten, amely tartalmaz 270Wp napelem modulokat tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC oldali Socomec típusú túláram és túlfeszültség védelmet és AC oldali Schneider típusú túláram és túlfeszültség védelmet, Csz: NRG_2.00-5.00 PV

A teljes mennyiséget a részletes költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1499000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Silver 2009 Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88820802
Postai cím: Orgona Út 10
Város: Karancslapujtő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3182
Ország: Magyarország
E-mail: silver2009kft@gmail.com
Telefon: +36 202486186
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A felek a szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141. §. (6) bekezdés alapján az alábbiak szerint módosítják. A módosítás nem lényeges, tekintettel arra, hogy nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tette volna, továbbá a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségéhez képest jelentős új elemre.

A szerződés 10. Fizetési feltételek pontjának 10.1. alpontja helyébe az alábbi szöveg lép:
10.1. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme jelen közbeszerzésben a HUF.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A finanszírozás önkormányzati önerőből, saját forrásból történik utófinanszírozással.
Előleg: Ajánlatkérő a Kbt. 135. §-a szerint biztosíték nyújtás nélkül a vállalási ár 5 %-a erejéig nyújt előleget.
Az ellenérték teljesítésére, az előleg kifizetésére továbbá a részszámlázásra a 322/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 30. §-a az irányadó.
Megrendelő a kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéséire tekintettel teljesíti.
A szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanok maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást feltételes közbeszerzési eljárásként folytatta le, mivel az eljárás elindításkor nem állt rendelkezésre a szerződéskötéshez szükséges pénzügyi fedezet. A közbeszerzési dokumentumokban és a Vállakozóval kötött feltételes szerződésben meghatározta, hogy a támogatónál a hiányzó forrás biztosítása érdekében a Vállalkozási szerződés fedezetéül szolgáló TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023 azonosító számú támogatási szerződés módosítását kezdeményezi. A szerződés Kbt. 131.§ (9) bekezdése szerint került aláírásra azzal a kitétellel, hogy a támogatási szerződés jóváhagyását követően lép hatályba. Megrendelőnek nem ítélték meg a TOP-4.1.1-15-NG1-2016-00023 azonosító számú pályázatból a hiányzó pénzügyi fedezetet, de szükségesnek tartja a napelemes rendszer telepítésnek megvalósítlását így a mellett döntött, hogy a hiányzó forrást saját forrásból biztosítja.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1499000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1499000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben