Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 8258/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Mezőkövesdi Tankerületi Központ Kazincbarcikai Tankerületi Központ
Teljesítés helye: KURTYÁN, KOSSUTH U. 130, HRSZ: 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83310843
Postai cím: Mátyás Király Út 223
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gál János
Telefon: +36 49795205
E-mail: jozsef.gyongyosi@kk.gov.hu
Fax: +36 49795203
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/mezokovesd
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/mezokovesd
 
Hivatalos név: Kazincbarcikai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80941604
Postai cím: Eszperantó Utca 2.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markovicsné Demeter Edina
Telefon: +36 48795230
E-mail: kazincbarcika@kk.gov.hu
Fax: +36 48795206
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/kazincbarcika
A felhasználói oldal címe (URL): http://kk.gov.hu/kazincbarcika

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001296572020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése Kurityánba
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: KURTYÁN, KOSSUTH U. 130, HRSZ: 1.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: ÉPÜLET REKONSTRUKCIÓ bruttó 955 m2 alapterület,
MŰSZAKI TARTALOM
Födém megerősítés 698 m2
Beszakadt födém pótlása 70 m2
Fedélszék megerősítés és héjazat csere 878 m2
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.6-16-2017-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19949 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Gyógypedagógiai intézmények fejlesztése Kurityánba
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/10/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85953716
Postai cím: Erdő Utca 42
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
E-mail: sedlakgabor3000@gmail.com
Telefon: +36 203410650
Internetcím(ek): (URL) www.creativenergy.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 101849678
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: KURTYÁN, KOSSUTH U. 130, HRSZ: 1.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: ÉPÜLET REKONSTRUKCIÓ bruttó 955 m2 alapterület,
MŰSZAKI TARTALOM
Födém megerősítés 698 m2
Beszakadt födém pótlása 70 m2
Fedélszék megerősítés és héjazat csere 878 m2
A részletes feladatleírást és az árazatlan költségvetést az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 131847268
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85953716
Postai cím: Erdő Utca 42
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
E-mail: sedlakgabor3000@gmail.com
Telefon: +36 203410650
Internetcím(ek): (URL) www.creativenergy.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/11/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés aláírását követően a Vállalkozó felvonult a munkaterületre, a kivitelezés megkezdődött: megkezdte a tervek alapján az épület födémszerkezet feltárását, azonban azt tapasztalta, hogy a megbontott szerkezetet nem lehet a hatályos szabványoknak (statikai) megfelelően felújítani. A kiviteli tervhez képest nagyobb mértékű a károsodás, több födém és fedélszék gerendát kell kicserélni. Ezt a Vállalkozó azonnal jelezte a Megrendelő és a műszaki ellenőre irányába, valamint javaslatot fogalmazott meg a lehetséges műszaki megoldásra. A műszaki ellenőr a javaslattal egyetértett, minek eredményeképpen a csatolt költségvetésben szereplő pótmunkák keletkeztek.
A megvalósítás során a fentebb és csatolt mellékletekben részletesen körülírt indokok következtében a szerződött műszaki tartalom csekély mértékben változott, mely a megrendelt pótmunka igények okán nettó 29 997 590,- Ft, összegű ellenérték növekedést (eredeti ellenérték 11,49 %-os növekedése) eredményezett.
Felek megállapodnak, hogy a fentebb felsorolt módosítások szükségesek, mert csak így garantálható az építmény hosszú távú, gazdaságos és biztonságos, költséghatékony folyamatos működtetése.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés aláírását követően a Vállalkozó felvonult a munkaterületre, a kivitelezés megkezdődött: megkezdte a tervek alapján az épület födémszerkezet feltárását, azonban azt tapasztalta, hogy a megbontott szerkezetet nem lehet a hatályos szabványoknak (statikai) megfelelően felújítani. A kiviteli tervhez képest nagyobb mértékű a károsodás, több födém és fedélszék gerendát kell kicserélni. Ezt a Vállalkozó azonnal jelezte a Megrendelő és a műszaki ellenőre irányába, valamint javaslatot fogalmazott meg a lehetséges műszaki megoldásra. A műszaki ellenőr a javaslattal egyetértett, minek eredményeképpen a csatolt költségvetésben szereplő pótmunkák keletkeztek.
A megvalósítás során a fentebb és csatolt mellékletekben részletesen körülírt indokok következtében a szerződött műszaki tartalom csekély mértékben változott, mely a megrendelt pótmunka igények okán nettó 29 997 590,- Ft, összegű ellenérték növekedést (eredeti ellenérték 11,49 %-os növekedése) eredményezett.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 101849678 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 131847268 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A korábbi hiánypótlás során is kizárólag a 3. részre vonatkozó információk kerültek benyújtásra, mégsem mentette a rendszer, ismételten kérte a javítást. A javítás újra megtörtént, mentésre került.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben