Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/151
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.05.
Iktatószám: 16353/2022
CPV Kód: 45210000-2
Ajánlatkérő: Karancslapujtő Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 8. hrsz: 754.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: DOR-PET ÉPKER Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karancslapujtő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57520490
Postai cím: Rákóczi Út 95.
Város: Karancslapujtő
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3182
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baksa Sándor
Telefon: +36 32447447
E-mail: hivatal@karancslapujto.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde fejlesztés Karancslapujtő Községben
Hivatkozási szám: EKR000016092021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Bölcsőde fejlesztés Karancslapujtő Községben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 8. hrsz: 754.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A kivitelezés során a jelenlegi óvodai intézmény kerül bővítésre 2 bölcsődei csoportnak helyet adó épülettel. A tervezett épületben kialakításra kerül 2 csoportszoba és a szükséges kiszolgáló helyiségek. Az építkezés során építészeti, statikai, villamossági, gépészet, akadálymentesítési, tűzvédelmi munkafolyamatok illetve a konyhatechnológia megvalósítására kerül sor.
Alapterületek: helyiségek összesen 394,8 m2, külső terek összesen 145,9 m2
Az épület hagyományos, de korszerű szerkezetek felhasználásával épül. Az alapozás vasbeton sávalap. A lábazati falak kibetonozott, vasalt zsalukőből épülnek. A lábazati fal tetején, a vízszigetelés alatt 15 cm vastagságú vasalt aljzatbeton készül, alatta tömörített kavicsággyal.
A talajnedvesség ellen 1 réteg SBS hegesztett modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés készül, az aljzatot hideg bitumenmáz kellősítéssel kell ellátni.
A külső teherhordó és térelhatároló falak Porotherm Thermo Profi kőzetgyapot
töltésű vázkerámia falazóblokkból épülnek, általános helyen 44 cm vastagságban, de az alsó
2 sorban (-0,15 és +0,35 szint között) csak 38 cm vastagságban, hogy a műkő lábazatburkolat
helye biztosítva legyen. A 25 cm vastagságú belső teherhordó és merevítő falak anyaga
Porotherm 25 N+F Profi falazóblokk. A válaszfalak 10 cm vastagságban Porotherm 10 N+F
Profi válaszfaltéglából épülnek. A padlástéri oromfalak 44 cm vastagságban Porotherm 44 K
Profi falazóblokkból épülnek.
Egyes helyeken monolit vasbeton pillérek is épülnek.
A 44 és 25 cm vastagságú falakban a nyílásáthidalók általában elemmagas Porotherm
S áthidalók, a szélesebb nyílások fölött monolit vasbeton áthidalók készülnek.
A födémek monolit vasbeton szerkezetűek, 18 cm vastagságban. A lábazat burkolata
helyszíni műkő.
A tetőszerkezet hagyományos faanyagú ácsszerkezet, két állószékes fedélszék,
összetett fedélidommal.A tető fedése Creaton Domino égetett agyag cserép, a K3 és K4 jelű fedett-nyitott
tornácok fölött lapos hajlású, Lindab porfestett horganyzott acéllemezzel fedett előtetők
épülnek.
A külső nyílászárók faszerkezetűek, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel. A belső
nyílászárók is faanyagúak, de a nagy igénybevételnek kitett (nedves üzemű) helyiségek ajtói
acél tokszerkezetűek.
A műszaki leírásban és költségvetésekben a meghatározásánál ahol a márkanév (vagy gyártmány, ország, stb.) feltüntetésre került, az a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően az áru egyértelmű minőségi meghatározása érdekében történt. A megjelölt márkanevű termék helyett azzal egyenértékű termék is ajánlható. Ajánlatkérő az egyenértékűséget a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól- meghatározott teljesítménynyilatkozatban szereplő tulajdonságok alapján vizsgálja.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-NG1-2019-00015

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06182 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bölcsőde fejlesztés Karancslapujtő Községben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/04/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DOR-PET ÉPKER Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61293153
Postai cím: Hrsz 11905
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
E-mail: dorpetbt@gmail.com
Telefon: +36 703923150
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 228202880
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3182 Karancslapujtő, Petőfi út 8. hrsz: 754.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A kivitelezés során a jelenlegi óvodai intézmény kerül bővítésre 2 bölcsődei csoportnak helyet adó épülettel. A tervezett épületben kialakításra kerül 2 csoportszoba és a szükséges kiszolgáló helyiségek. Az építkezés során építészeti, statikai, villamossági, gépészet, akadálymentesítési, tűzvédelmi munkafolyamatok illetve a konyhatechnológia megvalósítására kerül sor.
Alapterületek: helyiségek összesen 394,8 m2, külső terek összesen 145,9 m2
Az épület hagyományos, de korszerű szerkezetek felhasználásával épül. Az alapozás vasbeton sávalap. A lábazati falak kibetonozott, vasalt zsalukőből épülnek. A lábazati fal tetején, a vízszigetelés alatt 15 cm vastagságú vasalt aljzatbeton készül, alatta tömörített kavicsággyal.
A talajnedvesség ellen 1 réteg SBS hegesztett modifikált bitumenes vastaglemez vízszigetelés készül, az aljzatot hideg bitumenmáz kellősítéssel kell ellátni.
A külső teherhordó és térelhatároló falak Porotherm Thermo Profi kőzetgyapot
töltésű vázkerámia falazóblokkból épülnek, általános helyen 44 cm vastagságban, de az alsó
2 sorban (-0,15 és +0,35 szint között) csak 38 cm vastagságban, hogy a műkő lábazatburkolat
helye biztosítva legyen. A 25 cm vastagságú belső teherhordó és merevítő falak anyaga
Porotherm 25 N+F Profi falazóblokk. A válaszfalak 10 cm vastagságban Porotherm 10 N+F
Profi válaszfaltéglából épülnek. A padlástéri oromfalak 44 cm vastagságban Porotherm 44 K
Profi falazóblokkból épülnek.
Egyes helyeken monolit vasbeton pillérek is épülnek.
A 44 és 25 cm vastagságú falakban a nyílásáthidalók általában elemmagas Porotherm
S áthidalók, a szélesebb nyílások fölött monolit vasbeton áthidalók készülnek.
A födémek monolit vasbeton szerkezetűek, 18 cm vastagságban. A lábazat burkolata
helyszíni műkő.
A tetőszerkezet hagyományos faanyagú ácsszerkezet, két állószékes fedélszék,
összetett fedélidommal.A tető fedése Creaton Domino égetett agyag cserép, a K3 és K4 jelű fedett-nyitott
tornácok fölött lapos hajlású, Lindab porfestett horganyzott acéllemezzel fedett előtetők
épülnek.
A külső nyílászárók faszerkezetűek, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel. A belső
nyílászárók is faanyagúak, de a nagy igénybevételnek kitett (nedves üzemű) helyiségek ajtói
acél tokszerkezetűek.
A műszaki leírásban és költségvetésekben a meghatározásánál ahol a márkanév (vagy gyártmány, ország, stb.) feltüntetésre került, az a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének megfelelően az áru egyértelmű minőségi meghatározása érdekében történt. A megjelölt márkanevű termék helyett azzal egyenértékű termék is ajánlható. Ajánlatkérő az egyenértékűséget a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól- meghatározott teljesítménynyilatkozatban szereplő tulajdonságok alapján vizsgálja.
A pontos mennyiségeket, a kivitelezési feladat részletes meghatározását a minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező építési engedélyezési terv, és kiviteli terv továbbá a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza, a mely a közbeszerzési dokumentumok 3. kötetének részét képezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 233552180
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DOR-PET ÉPKER Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61293153
Postai cím: Hrsz 11905
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
E-mail: dorpetbt@gmail.com
Telefon: +36 703923150
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/07/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): II. Szerződésmódosítás tárgya
IV. Vállalkozói díj, fizetési feltételek
1. Vállalkozói díj
A közbeszerzési eljárás tárgyát képező kivitelezés vállalkozói díja:
nettó 228 202 880 Ft + 5 349 300 Ft (pótmunka), azaz összesen 233 552 180 Ft
3. Fizetési feltételek
3.4. A Megrendelő a kivitelezés időszakában – az előleg számlán túl – 4 db részszámla és a végszámla benyújtására biztosít lehetőséget az alábbiak szerint:
számla sorszáma számla tartalma a számla nettó összege
1. részszámla a vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben a szerződésben rögzített műszaki tartalom 25 %-os készültségi fokánál, 57 050 720 Ft
2. részszámla a vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben a szerződésben rögzített műszaki tartalom 50 %-os készültségi fokánál, 57 050 720 Ft
3. részszámla a vállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegben a szerződésben rögzített műszaki tartalom 75 %-os készültségi fokánál, 57 050 720 Ft
4.részszámla pótmunka 5 349 300 Ft
végszámla vállalkozói díj a fennmaradó 25 %-ának megfelelő összegről a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásakor. 57 050 720 Ft
Összesen 233 552 180 Ft
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés kezdetekor a Dornyay Béla Múzeum „Karancslapújtő – Középkori Bocsár régészeti lelőhely feltárása” címmel próbafeltárást és fémkeresős műszeres kutatást végzett, a „NO/EPFO/511.4/2021” számú ásatási engedély alapján a kivitelezés helyszínén. A feltárás kezdetén, valamint annak végeztével előre nem látható pótmunkák elvégzésére került sor, melyek többletköltséggel jártak a kivitelező számára. (1. sz. melléklet)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 228202880 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 233552180 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben