Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9797/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Ballószög Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 6035 Ballószög, Kossuth u. (Hrsz.: 490/1.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ballószög Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15724557203
Postai cím: Rákóczi Út 15 24
Város: Ballószög
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6035
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 16195285
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 16195414
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balloszog.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.balloszog.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Étkező bővítése és tálalókonyha átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000454652022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Meglévő Általános Iskola épület étkezővel való bővítése, valamint az ehhez kapcsolódó melegítő konyha átalakítása.
Az épületfűtése gázkazánokról működő központi fűtés, valamint konvektoros fűtés. Tetőszerkezete nyeregtetős kialakítású - a metszeten feltüntetett szerkezeti kialakításokkal. A héjazata palafedés, illetve bordás lemezfedés. Az épület energetikai korszerűsítésen esett át, homlokzata 15 cm-es szigeteléssel került hőszigetelésre, nyílászárói korszerű műanyag szerkezetek, a födém kőzetgyapot szigetelést kapott.
A tervezett épület bővítés és átalakítás:
A meglévő épület földszintes kialakítású. A tervezett étkező bővítés (nettó: 77,58 m2) szintén földszinti kialakítású lesz, 44 cm vtg. falazóblokkból, szeglemezes fa tetőszerkezettel és bordás lemezfedéssel.
A tervezett étkezőhöz tartozó melegítő konyhát át kell építeni, hogy funkcionálisan tudjon kapcsolódni az új étkező részhez, valamint az új étkezőbe való eljutást egy új folyosóval biztosítjuk. Ehhez a meglévő teakonyhát és a meglévő étkezőt (tantermet) kisebbre kellett vennünk.
A személyzeti öltöző rész is átalakul. A melegítő konyhán 2 fő dolgozik, számukra lett kialakítva az új szociális rész.
Közművek:
Víz, villany, csatorna és gáz bekötés utcai hálózatról megoldott, a fűtés gáz energiahordozóval történik. A melegítő konyhánál a melegvizet 2 db bojler biztosítja.
Az érintett közműszolgáltatókkal (víz, szennyvíz, villany, gáz) a tervezett funkciónak megfelelő közművesítettség kialakításának tekintetében sor került az egyeztetésre. Ezek alapján a közművek az utcában rendelkezésre állnak, a telekre a közművezetékek nyomvonalai a védőtávolságok és a felhasználói igények, valamint a környezeti adottságok figyelembevételével kialakíthatóak.
Az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja egyeztetve lett az érintett kéményseprő-ipari közszolgáltatóval. Mivel a kondenzációs gázkazán gyári tartozéka kerül beépítésre, ezért nem kell külön filantropos egyeztetés.
Részletesen a műszaki leírásban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 62602290 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Étkező bővítése és tálalókonyha átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
További tárgyak: 45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6035 Ballószög, Kossuth u. (Hrsz.: 490/1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő Általános Iskola épület étkezővel való bővítése, valamint az ehhez kapcsolódó melegítő konyha átalakítása.
Az épületfűtése gázkazánokról működő központi fűtés, valamint konvektoros fűtés. Tetőszerkezete nyeregtetős kialakítású - a metszeten feltüntetett szerkezeti kialakításokkal. A héjazata palafedés, illetve bordás lemezfedés. Az épület energetikai korszerűsítésen esett át, homlokzata 15 cm-es szigeteléssel került hőszigetelésre, nyílászárói korszerű műanyag szerkezetek, a födém kőzetgyapot szigetelést kapott.
A tervezett épület bővítés és átalakítás:
A meglévő épület földszintes kialakítású. A tervezett étkező bővítés (nettó: 77,58 m2) szintén földszinti kialakítású lesz, 44 cm vtg. falazóblokkból, szeglemezes fa tetőszerkezettel és bordás lemezfedéssel.
A tervezett étkezőhöz tartozó melegítő konyhát át kell építeni, hogy funkcionálisan tudjon kapcsolódni az új étkező részhez, valamint az új étkezőbe való eljutást egy új folyosóval biztosítjuk. Ehhez a meglévő teakonyhát és a meglévő étkezőt (tantermet) kisebbre kellett vennünk.
A személyzeti öltöző rész is átalakul. A melegítő konyhán 2 fő dolgozik, számukra lett kialakítva az új szociális rész.
Közművek:
Víz, villany, csatorna és gáz bekötés utcai hálózatról megoldott, a fűtés gáz energiahordozóval történik. A melegítő konyhánál a melegvizet 2 db bojler biztosítja.
Az érintett közműszolgáltatókkal (víz, szennyvíz, villany, gáz) a tervezett funkciónak megfelelő közművesítettség kialakításának tekintetében sor került az egyeztetésre. Ezek alapján a közművek az utcában rendelkezésre állnak, a telekre a közművezetékek nyomvonalai a védőtávolságok és a felhasználói igények, valamint a környezeti adottságok figyelembevételével kialakíthatóak.
Az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelmények teljesítésének módja egyeztetve lett az érintett kéményseprő-ipari közszolgáltatóval. Mivel a kondenzációs gázkazán gyári tartozéka kerül beépítésre, ezért nem kell külön filantropos egyeztetés.
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 12 hónap, max 36 hónap) 15
2 Teljesítésbe bevont MV-É jogosultságú szakember MV-É jogosultság megszerzését követő többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 60 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Felhívás II.2.5)
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Adható pontszám alsó felső határa: 0-10
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF), súlyszám: 70, értékelési módszer: fordított arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: Jótállás időtartama (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 12 hónap, max 36 hónap), súlyszám: 15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: Teljesítésbe bevont MV-É jogosultságú szakember MV-É jogosultság megszerzését követő többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 60 hónap) súlyszám: 15, értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Étkező bővítése és tálalókonyha átalakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12448023203
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: baugeneral@baugeneral.hu
Telefon: +36 30678656
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 62726699
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 62602290
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BAUGENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12448023203
Postai cím: Mindszenti Körút 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12448023203

Hivatalos név: Bács-Szinkron Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14086513203
Postai cím: III. kerület 187/B
Város: Kiskunfélegyháza
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14086513203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2022/04/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges