Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/188
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.27.
Iktatószám: 20763/2022
CPV Kód: 77100000-1
Ajánlatkérő: Mezőtúr Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 5400 Mezőtúr, Hrsz. 0561/4; 0561/7; 0563/1; 0574/3; 0574/4; 01272/1; 01283/2; 01285; 01299; 01353/3; 01358; 01362/1; 01364; 01412/2; 01412/3; 01412/4; 01496/6; 01253; 01502/5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: AGROFRIZ Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőtúr Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15732705216
Postai cím: Kossuth Lajos Tér 1.
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balla Vilmos
Telefon: +36 56551905
E-mail: aljegyzo@mezotur.hu
Fax: +36 56350971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezotur.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Mezőgazdasági szolgáltatások, Mezőtúr
Hivatkozási szám: EKR001179792022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Mezőtúr Város Önkormányzatának tulajdonában lévő földek megművelése egy mezőgazdasági éven át. A beszerzés részéként nyertes ajánlattevő vállalja mezőgazdasági szolgáltatás nyújtását, melynek keretében a jogszabályi előírásoknak és ajánlatkérő utasításainak megfelelően műveli a földterületeket, illetve gondoskodik a termények tárolásáról. Az input anyagok (műtrágya, vetőmag és növényvédőszer) beszerzése nem képezi nyertes ajánlattevő feladatát, azt ajánlatkérő bocsátja a szolgáltatás nyújtásához szükséges mennyiségben és minőségben rendelkezésre.
Műveléssel érintett földterületek:
Hrsz. 0561/4; szántó; 135228 m2; 135,16 AK érték
Hrsz. 0561/7; szántó, fásított terület; 111283 m2; 116,14 AK érték
Hrsz. 0563/1; szántó; 105012 m2; 98,31 AK érték
Hrsz. 0574/3; szántó; 59720 m2; 87,56 AK érték
Hrsz. 0574/4; szántó; 34504 m2; 30,00 AK érték
Hrsz. 01272/1; szántó, gyep; 242374 m2; 210,99 AK érték
Hrsz. 01283/2; szántó; 389911 m2; 584,20 AK érték
Hrsz. 01285; szántó; 216323 m2; 190,39 AK érték
Hrsz. 01299; gyep, legelő; 187118 m2; 143,90 AK érték
Hrsz. 01353/3; szántó; 14012 m2; 13,70 AK érték
Hrsz. 01358; szántó; 129419 m2; 124,74 AK érték
Hrsz. 01362/1; szántó; 79202 m2; 38,37 AK érték
Hrsz. 01364; szántó; 472014 m2; 414,76 AK érték
Hrsz. 01412/2; szántó; 158075 m2; 138,00 AK érték
Hrsz. 01412/3; szántó; 62822 m2; 66,01 AK érték
Hrsz. 01412/4; szántó; 77338 m2; 89,92 AK érték
Hrsz. 01496/6; gyep, legelő; 619289 m2; 353,53 AK érték
Hrsz. 01253; rét; 107395 m2; 224,46 AK érték
Hrsz. 01502/5; szántó, legelő, kivett út és legelő, kivett út; 62314 m2; 31,5 AK érték
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott terméknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 47000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Mezőgazdasági szolgáltatások, Mezőtúr
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77110000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5400 Mezőtúr, Hrsz. 0561/4; 0561/7; 0563/1; 0574/3; 0574/4; 01272/1; 01283/2; 01285; 01299; 01353/3; 01358; 01362/1; 01364; 01412/2; 01412/3; 01412/4; 01496/6; 01253; 01502/5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mezőgazdasági szolgáltatások:
műtrágyaszórás kiszolgálással 200 kg/ha-ig, műtrágyaszórás kiszolgálással 200 kg/ha felett, hengerezés, permetezés vízszállítással 200 l vízmennyiségig, permetezés vízszállítással 200 l vízmennyiség felett, vetőágy készítése kombinátorral, soros növény vetés, soros növény vetés mikroglanulátummal, soros növény vetés műtrágyaszórással, sorköz kultivátorozás, aratás szecskázva, aratás rendre, szemszállítás 0-10 km távolságban, szemszállítás 10-40 km távolságban teherautóval, szemszállítás 10-40 km távolságban traktorral, tárcsázás rövidtárcsával, tárcsázás nehéztárcsával, gabonavetés kiszolgálással, szántóföldi kultivátorozás 18-22 cm, lazítás 35-40 cm, lazítás 41-45 cm, szántás 28-32 cm, kaszálás, kaszálás szársértős kaszával, rendképzés, bálázás 10 db/ha mennyiségig, bálázás 10 db/ha mennyiség felett, bálakezelés (felrakás-szállítás-kazalba rakás) 10 km-ig, bálakezelés (felrakás-szállítás-kazalba rakás) 10 km-en felül, búza rostálás, napraforgó rostálás, termények betárolása, termények tárolása 30 napon túl, termények kitárolása, terményszárítás, lucernamagcséplés, nehézfogasolás (gyepgazdálkodás), rétfogasolás (gyepgazdálkodás), csatornakotrás.
Időbéres munkák:
rakodógépes munka, csatornanyitás, csatornakotrás, szárzúzás, terménytárolás, rendsodrás, egyéb időbéres munkák.
A műveléssel érintett földterületek mennyisége összesen: 3 263 353 m2, azaz 326 ha 3353 m2.
AK érték összesen: 3 091,64.
Érintett növénykultúrák: őszi kalászos, napraforgó, őszi káposztarepce, lucerna
Az egyes technológiai műveletek Ajánlatkérővel történt egyeztetést követően történhetnek, Ajánlatkérő megrendelése alapján.
Ajánlattevő vállalja, hogy 30 napig ingyenesen tárolja a terményeket.
További részletek a műszaki leírásban, az ártáblázatban és a szerződés-tervezetben.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § 47. § és 48. § alapján amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott terméknek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Mindösszesen egységár (nettó Ft) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén nettó 50 000 000 Ft keretösszegre köt szerződést. Ajánlatkérő a keretösszegből nettó 47 000 000 Ft-ra vállal lehívási kötelezettséget. A lehívások szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17014 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mezőgazdasági szolgáltatások, Mezőtúr
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AGROFRIZ Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11264446216
Postai cím: Hangács Tanya 165
Város: MEZŐTÚR
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
E-mail: edit.bihari77@gmail.com
Telefon: +36 302157661
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11264446216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 47000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: AGROFRIZ Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11264446216
Postai cím: Hangács Tanya 165
Város: MEZŐTÚR
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11264446216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A nyertes ajánlatban szereplő
Mindösszesen egységár (nettó Ft): 526 750
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges