Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/188
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.27.
Iktatószám: 20680/2022
CPV Kód: 45233220-7
Ajánlatkérő: Monorierdő Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 2213 Monorierdő, Viola utca (hrsz. 1531) - Szabadság utca és Róka utca közötti szakasz 2213 Monorierdő, Futó utca (hrsz. 1180 és 1530) - Fürdő utca és Rakéta utca közötti szakasz;2213 Monorierdő, Fürdő utca (hrsz. 1562);2213 Monorierdő, Róka utca (hrsz. 1191 és 1540) - Fürdő utca és Csillag utca közötti szakasz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Monorierdő Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15736228113
Postai cím: Szabadság Utca 50/A.
Város: Monorierdő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2213
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jászberényi Tamás
Telefon: +36 309259390
E-mail: jaszberenyi@t-online.hu
Fax: +36 53370595
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://monorierdo.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Útfelújítások, útépítés Monorierdőn 2022
Hivatkozási szám: EKR000754552022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Útfelújítás és új aszfaltburkolás megvalósítása Monorierdőn az alábbiakban foglalt részajánlati körökben:
1. rész: Viola és Futó utcák felújítása összesen 819 méter hosszon, 4-4,2 méter burkolatszélességgel
2. rész: Fürdő utca felújítása összesen 600 méter hosszon, 4,0 méter burkolatszélességgel
3. rész: Róka utca burkolása összesen 635 méter hosszon, 4,0 méter burkolatszélességgel
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 66882244 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Viola és Futó utcák felújítása - BMÖGF/336/2022.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2213 Monorierdő, Viola utca (hrsz. 1531) - Szabadság utca és Róka utca közötti szakasz
2213 Monorierdő, Futó utca (hrsz. 1180 és 1530) - Fürdő utca és Rakéta utca közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Viola és Futó utcák felújítása Monorierdőn összesen 819 méter hosszon, 4-4,2 méter burkolatszélességgel.
A felújítandó szakaszokon útszegély nem található. A meglévő útpálya szórt, vegyes burkolatú, az utcák felülete rossz állapotú.
Keresztmetszeti kialakítás:
Forgalmi szélesség: 4,0m - 4,20
Útpálya oldalesése: 1,5% egyoldali
Útpadka szélesség: 0,50 - 0,50 m; 0,30 - 0,30 m
Útpadka oldalesése: 5%
Pályaszerkezet:
5 cm AC 11 aszfaltbeton kopóréteg
Bitumenemulziós permetezés 0,7 kg/m2
15 cm vtg. mechanikai stabilizáció M63 anyagból
A padkák M22 mechanikai stabilizáció felhasználásával készülnek 10 cm vastagságban, tömörítéssel.
Részletesen lásd mellékelt közbeszerzési dokumentumok!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3.) M1) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb:0 legkedvezőbb:24 15
2 Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 0; legkedvezőbb: 24 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1./ "A III.1.3.) M1) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb:0 legkedvezőbb:24" értékelési szempont esetében AK a következőket értékeli: AT által a III.1.3.) M1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember hány hónap többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik az MV-KÉ jogosultság megszerzését követően, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül MV-KÉ jogosultság szerinti felelős műszaki vezetői területen.
A szakember értékelési szempont esetében a többlet szakmai tapasztalat a hivatkozott jogosultság megszerzését követően, vagy a hivatkozott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat rendelkezésre állását követően indul és legkésőbb jelen felhívás feladásának napjáig tart.
Amennyiben AT 0 hónapra vonatkozóan tesz megajánlást, akkor az adott értékelési szempont vonatkozásában 0 pontot kap. A 24 hónap többlet szakmai tapasztalatra tett megajánlás a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos – vagyis 10 – számú pontot ad.
2./ "Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 0; legkedvezőbb: 24" értékelési szempont alatt AK a jelen felhívásban meghatározott 24 hónap alapjótálláson felüli többletmegajánlást értékeli. Amennyiben AT 0 hónapra vonatkozóan tesz megajánlást – azaz az általa vállalt teljes jótállás mértéke megegyezik az alapjótállás 24 hónapos időtartamával – akkor tárgyi értékelési szempont vonatkozásában 0 pontot kap. A 24 hónap többletjótállásra tett megajánlás a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos – vagyis 10 – számú pontot ad.
3./ Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: A teljesítési határidő az építési munkaterület átadásának napját követő naptól számított 100. naptári nap.
4./ A beruházás a Belügyminisztérium támogatásával, a BMÖGF/336/2022. iktatási számú támogatói okirat alapján valósul meg.

II.2.1)
Elnevezés: Fürdő utca felújítása - BMÖFT/1-6/2022.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2213 Monorierdő, Fürdő utca (hrsz. 1562)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fürdő utca felújítása és szélesítése Monorierdőn összesen mintegy 600 méter hosszon, 4,0 méter burkolatszélességgel.
A felújítandó útszakasz szilárd aszfalt pályaburkolattal rendelkezik.
Keresztmetszeti kialakítás:
A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott mintakeresztszelvény mutatja be.
Tervezett pálya szélessége: 4,0m
Útpálya egyoldali oldalesése: 1,5% egyoldalú
Útpadka szélesség: 0,50 - 0,50 m
Útpadka oldalesése: 5,0%
Pályaszerkezet - aszfaltburkolatú új útpálya:
4 cm vtg. AC 11 kopó réteg
7 cm vtg. AC 22 kötő réteg
VIACON Fiber Glass BO SP 100/100 (vagy azzal egyenértékű) aszfalterősítő rács átlapolásnál
20 cm vtg. CKT-4 burkolatalap (mikró repesztve)
15 cm homokoskavics
Trg=95% visszatömörített altalaj
Pályaszerkezet - aszfaltburkolatú útpálya felújítása:
4 cm vtg. AC 11 kopó réteg
VIACON Fiber Glass BO SP 100/100 (vagy azzal egyenértékű) aszfalterősítő rács átlapolásnál
2,5 - 5,0 cm vtg. AC 11 kiegyenlítő réteg
Bitumenemulzió permetezés 0,6 kg/m2
Meglévő útalap
Padka anyaga: 10 cm vtg. M50 stabilizált padka.
Részletesen lásd mellékelt közbeszerzési dokumentumok!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3.) M1) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb:0 legkedvezőbb:24 15
2 Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 0; legkedvezőbb: 24 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1./ "A III.1.3.) M1) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb:0 legkedvezőbb:24" értékelési szempont esetében AK a következőket értékeli: AT által a III.1.3.) M1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember hány hónap többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik az MV-KÉ jogosultság megszerzését követően, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül MV-KÉ jogosultság szerinti felelős műszaki vezetői területen.
A szakember értékelési szempont esetében a többlet szakmai tapasztalat a hivatkozott jogosultság megszerzését követően, vagy a hivatkozott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat rendelkezésre állását követően indul és legkésőbb jelen felhívás feladásának napjáig tart.
Amennyiben AT 0 hónapra vonatkozóan tesz megajánlást, akkor az adott értékelési szempont vonatkozásában 0 pontot kap. A 24 hónap többlet szakmai tapasztalatra tett megajánlás a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos – vagyis 10 – számú pontot ad.
2./ "Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 0; legkedvezőbb: 24" értékelési szempont alatt AK a jelen felhívásban meghatározott 24 hónap alapjótálláson felüli többletmegajánlást értékeli. Amennyiben AT 0 hónapra vonatkozóan tesz megajánlást – azaz az általa vállalt teljes jótállás mértéke megegyezik az alapjótállás 24 hónapos időtartamával – akkor tárgyi értékelési szempont vonatkozásában 0 pontot kap. A 24 hónap többletjótállásra tett megajánlás a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos – vagyis 10 – számú pontot ad.
3./ Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: A teljesítési határidő az építési munkaterület átadásának napját követő naptól számított 100. naptári nap.
4./ A beruházás a Belügyminisztérium támogatásával, a BMÖFT/1-6/2022. iktatási számú támogatói okirat alapján valósul meg.

II.2.1)
Elnevezés: Róka utca burkolása - MFP-UHK/2022
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2213 Monorierdő, Róka utca (hrsz. 1191 és 1540) - Fürdő utca és Csillag utca közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Róka utca aszfaltozása Monorierdőn összesen 635 méter hosszon, 4,0 méter burkolatszélességgel.
A burkolással érintett út jelenleg nem rendelkezik szilárd útburkolattal, csak makadám alépítménnyel.
Keresztmetszeti kialakítás:
A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott mintakeresztszelvény mutatja be.
Pálya szélessége: 4,0m
Pálya oldalesése mindkét irányba: 2,5%
Útpadka szélesség: 0,50 - 0,50 m
Útpadka oldalesése: 5%
Pályaszerkezet:
Felületzárás felső réteg: C65 B4 tip. bitumenemulzió szórás célgéppel, 1,6 kg/m2 mennyiségben KZ 2/4 bazalt zúzalék terítése célgéppel, 12,0 kg/m2 mennyiségben, tömörítés közepes gumihengerrel
7-10 cm vtg. mart aszfalt
20 cm vtg. zúzottkő útalap Z 0/80, kiékelve Z 0/35 zúzottkővel
Trg=95% visszatömörített altalaj
Padka anyaga: 10 cm vtg. M50 stabilizált padka
Részletesen lásd mellékelt közbeszerzési dokumentumok!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3.) M1) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb:0 legkedvezőbb:24 15
2 Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 0; legkedvezőbb: 24 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
1./ "A III.1.3.) M1) pont szerinti szakember MV-KÉ jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb:0 legkedvezőbb:24" értékelési szempont esetében AK a következőket értékeli: AT által a III.1.3.) M1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember hány hónap többlet szakmai tapasztalattal rendelkezik az MV-KÉ jogosultság megszerzését követően, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felül MV-KÉ jogosultság szerinti felelős műszaki vezetői területen.
A szakember értékelési szempont esetében a többlet szakmai tapasztalat a hivatkozott jogosultság megszerzését követően, vagy a hivatkozott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat rendelkezésre állását követően indul és legkésőbb jelen felhívás feladásának napjáig tart.
Amennyiben AT 0 hónapra vonatkozóan tesz megajánlást, akkor az adott értékelési szempont vonatkozásában 0 pontot kap. A 24 hónap többlet szakmai tapasztalatra tett megajánlás a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos – vagyis 10 – számú pontot ad.
2./ "Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül (hónap mértékegységben) legkedvezőtlenebb: 0; legkedvezőbb: 24" értékelési szempont alatt AK a jelen felhívásban meghatározott 24 hónap alapjótálláson felüli többletmegajánlást értékeli. Amennyiben AT 0 hónapra vonatkozóan tesz megajánlást – azaz az általa vállalt teljes jótállás mértéke megegyezik az alapjótállás 24 hónapos időtartamával – akkor tárgyi értékelési szempont vonatkozásában 0 pontot kap. A 24 hónap többletjótállásra tett megajánlás a Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál még kedvezőbb (magasabb) vállalásokra AK egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos – vagyis 10 – számú pontot ad.
3./ Kiegészítés a II.2.7.) ponthoz: A teljesítési határidő az építési munkaterület átadásának napját követő naptól számított 100. naptári nap.
4./ A beruházás a Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása - 2022" című, MFP-UHK/2022 kódszámú pályázat keretében kiadott, 1174/3009/322/5/2022 iktatási számú támogatói okirat alapján valósul meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16001 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BMÖGF/336/2022. Rész száma: 1 Elnevezés: Viola és Futó utcák felújítása - BMÖGF/336/2022.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 13
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 13
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 27399610
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24983906
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Állapotfelmérés készítése, Bontási- és építéselőkészítő munkák részfeladatai, Földmunkák részfeladatai, Burkolatépítési munkák részfeladatai, Közmű fedlapok szintbehelyezésének részfeladatai (karakterkorlátozás miatt a felsorolás nem teljes)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajnáczkinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26132226213
Postai cím: Császár Út 20.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26132226213

Hivatalos név: Cash Contact Company Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26610489216
Postai cím: Szabadság tér 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26610489216

Hivatalos név: HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25914735213
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25914735213

Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27972685241

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

Hivatalos név: Uhrinwest Ingatlanfejlesztő Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14671243213
Postai cím: Páskom U 0110/17
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14671243213

Hivatalos név: Zafír Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 25396919203
Postai cím: Petőfi S. Utca 15
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25396919203

Hivatalos név: Stones-Rol Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14608058213
Postai cím: Széchenyi Utca 8.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14608058213

Hivatalos név: Planet Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26114392211
Postai cím: Vasvári Pál Utca 1
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26114392211

Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13125811244
Postai cím: Belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13125811244

Hivatalos név: ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: 14859144210
Postai cím: Fenyő Utca 8
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14859144210

Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24164528213
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: BMÖFT/1-6/2022. Rész száma: 2 Elnevezés: Fürdő utca felújítása - BMÖFT/1-6/2022.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 13
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 13
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19952393
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18210438
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Állapot felvétel készítése, Bontási- és építéselőkészítő munkák részfeladatai, Földmunkák részfeladatai, Burkolatépítési munkák részfeladatai, Közmű fedlapok szintbehelyezésének részfeladatai (karakterkorlátozás miatt a felsorolás nem teljes)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hajnáczkinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26132226213
Postai cím: Császár Út 20.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26132226213

Hivatalos név: Cash Contact Company Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26610489216
Postai cím: Szabadság tér 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26610489216

Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27972685241

Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244

Hivatalos név: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14300327244
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14300327244

Hivatalos név: Uhrinwest Ingatlanfejlesztő Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14671243213
Postai cím: Páskom U 0110/17
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14671243213

Hivatalos név: Stones-Rol Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14608058213
Postai cím: Széchenyi Utca 8.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14608058213

Hivatalos név: Zafír Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 25396919203
Postai cím: Petőfi S. Utca 15
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25396919203

Hivatalos név: Planet Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26114392211
Postai cím: Vasvári Pál Utca 1
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26114392211

Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24164528213
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213

Hivatalos név: HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25914735213
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25914735213

Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13125811244
Postai cím: Belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13125811244

Hivatalos név: ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: 14859144210
Postai cím: Fenyő Utca 8
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14859144210

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: MFP-UHK/2022 Rész száma: 3 Elnevezés: Róka utca burkolása - MFP-UHK/2022
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25914735213
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: hvtbau@gmail.com
Telefon: +36 706085416
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25914735213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34605949
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23687900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: szakfelügyelet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Cash Contact Company Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 26610489216
Postai cím: Szabadság tér 2
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26610489216

Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27972685241

Hivatalos név: Uhrinwest Ingatlanfejlesztő Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14671243213
Postai cím: Páskom U 0110/17
Város: Csömör
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14671243213

Hivatalos név: Stones-Rol Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14608058213
Postai cím: Széchenyi Utca 8.
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14608058213

Hivatalos név: Zafír Építő Kft
Nemzeti azonosítószám: 25396919203
Postai cím: Petőfi S. Utca 15
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25396919203

Hivatalos név: Planet Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26114392211
Postai cím: Vasvári Pál Utca 1
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26114392211

Hivatalos név: ÚTKORONA Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 24164528213
Postai cím: Jóvilág Utca 50
Város: Zsámbék
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24164528213

Hivatalos név: HVT-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25914735213
Postai cím: Határ Út 12.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25914735213

Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13125811244
Postai cím: Belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13125811244

Hivatalos név: ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: 14859144210
Postai cím: Fenyő Utca 8
Város: Besenyőtelek
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3373
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14859144210

Hivatalos név: Hajnáczkinvest Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26132226213
Postai cím: Császár Út 20.
Város: Kartal
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2173
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26132226213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges