Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/188
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.27.
Iktatószám: 20615/2022
CPV Kód: 32322000-6
Ajánlatkérő: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
Teljesítés helye: 3064 Szurdokpüspöki, Béke út 4.;3064 Szurdokpüspöki, Béke út 4.;3064 Szurdokpüspöki, Béke út 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Soul Light Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;SL Event Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;SIN-TEC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735337212
Postai cím: Béke Utca 3
Város: Szurdokpüspööki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné dr. Kontra Bernadett
Telefon: +36 32473570
E-mail: szphivatal@gmail.com
Fax: +36 32473777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szpuspoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Turisztikai bemutatóház eszközeinek beszerzése3
Hivatkozási szám: EKR001029682022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32322000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A turisztikai célú fejlesztés keretében megvalósult Turisztikai bemutatóház projektcélú működéséhez szükséges eszközeinek beszerzése az alábbi részekre bontva:
1. rész: Visul technikai eszközök beszerzése (5 féle eszköz)
2. rész: Hang, fény és színpadtechnikai eszközök beszerzése
3. rész: Kerékpárok és Segwayek beszerzése (15 féle eszköz)
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik része a szerződés tárgyára vonatkozóan meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill. tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározását, érhető és pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 26396800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Visual technikai eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3064 Szurdokpüspöki, Béke út 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Turisztikai bemutatóházban kialakított kiállótér hardver eszközeinek beszerzése adás-vételi szerződés keretében a közbeszerzési műszaki leírásban rögzített részletes műszaki és egyéb követelményeknek megfelelően. A beszerzésre kerülő eszközök:
- Printek 2 db
- Projektor (lézer) 1 db
- Projektor UST (lézer) 1 db
- PC 1 db
- 2D Lidar szenzor 2 db
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik része a szerződés tárgyára vonatkozóan meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill. tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározását, érhető és pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
A közbeszerzési dokumentum részeként kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel.
Amennyiben valamely megadott termékre nem történik ajánlattétel, úgy az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 számú projekt
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hang, fény és színpadtechnikai eszközök beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 32342400-6
További tárgyak: 32340000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3064 Szurdokpüspöki, Béke út 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Turisztikai bemutatóházban kialakított kiállítótér hang- fény- és színpadtechnikai eszközeinek beszerzése adás-vételi szerződés keretében a közbeszerzési műszaki leírásban rögzített részletes műszaki és egyéb követelményeknek megfelelően. A beszerzésre kerülő eszközök: 1 szett alábbi hang- fény- és színpadtechnikai eszköz
HANGTECHNIKA
- Aktív hangfal 6 db
- Hangfal állvány 6 db
- Hangkeverő 1 db
- EQ 1 db
- CD/USB lejátszó 1 db
- Vezeték nélküli adóegység, hangátlövő 1 db
- Vezeték nélküli vevőegység, hangátlövő 2 db
- Vezeték nélküli 2 kézi mikrofonos szet duál vevővel 2 db
- Mikrofon állvány 2 db
- Csoportkábel 12+4-es, 30 m
FÉNYTECHNIKA
- Derítő reflektor 4 db
- Ledpar reflektor 4 db
- Vezeték nélküli DMX vevő 4 db
- Vezeték nélküli DMX adó 1 db
- DMX vezérlő 1 db
SZÍNPADTECHNIKA
- 200 x100-as színpadlap 10 db
- 100-as színpadláb 22 db
- Színpadszoknya (12 m x 0,83 m) 1 db
- Színpad függöny (3,7 m x 7,5 m) 2 db
- Sötétítő függöny (3,7 m x 3 m) 10 db
(2,8 m x 3 m) 4 db
(1,5 m x 2,7 m) 4 db
(2 m x 2,3 m) 1 db
- Előfüggönypálya 10,4 m, motoros, távvezérléssel 1 db
- Sötétítő függöny sín (3,2 m) 7 db
(2,3 m) 2 db
SZERELVÉNYANYAGOK
- Rack-munkaasztal 1 db
- Fali tartószerkezet 2 db derítő lámpához 2 db
- Fali tartószerkezet 2 db Ledpar lámpához 2 db
- Fali tartószerkezet LD aktív hangfalhoz 2 db
- 50-es csőbilincs 10 db
- 3 x1,5 fehér tömlővezeték 100 m
- Gumi dugvilla 2P+T 16/A 250V 10 db
- Lengő dugaljzat 2P+T 16A/250V 10 db
- Vezetékezhető lengő 4-es földelt dugaljzat 6 db
- Vezetékezhető lengő 6-os földelt dugaljzat 4 db
- XLR papa-XLR papa kábel:
20 m 10 db
10 m 10 db
5 m 10 db
2 m 6 db
1 m 8 db
- 3,5 Jack papa-2 x 6,3-as Jack papa kábel 1m-es 4 db
- 3,5 Jack papa-2x RCA papa kábel 1 m-es 4 db
- 2 x RCA papa-2x RCA papa kábel 1 m-es 4 db
- 2 x 6,3 Jack papa-2x 6,3-as papa kábel 1 m-es 4 db
- USB kábel 2 m 2 db
- 220V/16 A földelt gumi hosszabbító:
20 m 10 db
10 m 10 db
5 m 5 db
50 m cseppálló kábeldobon 2 db
30 m cseppálló kábeldobon 2 db
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik része a szerződés tárgyára vonatkozóan meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill. tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározását, érhető és pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
A közbeszerzési dokumentum részeként kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel.
Amennyiben valamely megadott termékre nem történik ajánlattétel, úgy az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú projek
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kerékpárok és Segwayek beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34430000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3064 Szurdokpüspöki, Béke út 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A turisztikai fejlesztéshez kapcsolódó kerékpárok és segway-ek beszerzése adás-vételi szerződés keretében a közbeszerzési műszaki
leírásban rögzített részletes műszaki és egyéb követelményeknek megfelelően. A beszerzésre kerülő eszközök:
- Elektromos kerékpárok: 8 db
- Kerékpárok: 12 db
- Segway-ek: 2 db
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás
tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik
része a szerződés tárgyára vonatkozóan meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill. tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározását, érhető és
pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az
egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.
A közbeszerzési dokumentum részeként kiadott termék lista minden elemére kötelező az ajánlattétel.
Amennyiben valamely megadott termékre nem történik ajánlattétel, úgy az ajánlat a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00019 azonosító számú projek
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15295 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Visual technikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Soul Light Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13017570204
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 4.
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
E-mail: attila.kolozsi@soullight.hu
Telefon: +36 304153153
Internetcím(ek): (URL) www.soullight.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13017570204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7333000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7296800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Soul Light Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13017570204
Postai cím: Zrínyi Miklós Utca 4.
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13017570204

Hivatalos név: AVC Invest Ingatlanfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25329483214
Postai cím: Klára Utca 159.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25329483214

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Hang, fény és színpadtechnikai eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SL Event Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26766827204
Postai cím: Zrínyi M. Utca 4
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
E-mail: attila.kolozsi@slevent.hu
Telefon: +36 304153153
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26766827204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5572500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5490000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: METALLUM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13584764242
Postai cím: Gábor Áron Utca 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13584764242

Hivatalos név: SL Event Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 26766827204
Postai cím: Zrínyi M. Utca 4
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26766827204

Hivatalos név: AVC Invest Ingatlanfejlesztő és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25329483214
Postai cím: Klára Utca 159.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25329483214

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Kerékpárok és Segwayek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SIN-TEC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24582096213
Postai cím: Bocskai Út 49
Város: Sződliget
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2133
Ország: Magyarország
E-mail: sinteckft@gmail.com
Telefon: +36 303005870
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24582096213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14465000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13610000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SIN-TEC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24582096213
Postai cím: Bocskai Út 49
Város: Sződliget
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24582096213

Hivatalos név: Komfront Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11187055211
Postai cím: Mártírok Útja 47 Mártírok útja 47
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11187055211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges