Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/188
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.27.
Iktatószám: 20329/2022
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Murakeresztúr Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Murakeresztúr, Belezna;Molnári, Murakeresztúr
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Murakeresztúr Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15432209220
Postai cím: Honvéd Út 3.
Város: Murakeresztúr
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8834
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polgár Róbert
Telefon: +36 308241075
E-mail: polgarmester@murakeresztur.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://murakeresztur.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Murakeresztúr - Őrtilos kerékpárút kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000507512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása Murakeresztúr térségben” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására
1. rész:
Vállalkozási szerződés a „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása Murakeresztúr térségben” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására – I. ütem
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentációban található Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 nyomvonalon kerékpárút megvalósítása, mely a Murakeresztúri árvízvédelmi töltéstől a megyehatárig tart.
A tervezési területet Molnárinál Mura árvízvédelmi töltésről lekanyarodva kezdődik, Murakeresztúrnál keresztezi a 30H vasútvonalat, majd halad tovább a töltésen egészen 0+000 töltéskilométerig. Innen a töltés „folyatásaként”, de már terep szinten folytatódik az út Belezna vasútmegállóig. Itt meglevő burkolaton keresztezi a Principális-csatornát, majd közvetlen utána a csatorna mentén Őrtilos felé kanyarodik. A nyomvonal vége (4+126,86) csatlakozik a Őrtilos közigazgatásán belül vezetett kerékpárúthoz. Az S1 nyomvonal a 8+600 szelvényben kezdődik.
Beavatkozási hossz: 5637 m
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletesen a műszaki dokumentációban kerülnek kifejtésre.
- OPCIONÁLIS FELADAT: a 0102/11 és a 0103 hrsz. számú útszakaszok - nem engedélyköteles - burkolatfelújítása az alábbi mennyiségek szerint:
A 0102/11 hrsz. számú tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége a 0+310,00 kmsz. A 0102 hrsz. számú tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége a 0+620,00 kmsz. A 0102/11 és a 0103 hrsz. számú útszakaszok jelenleg földutak, kőszórással, melyek rossz állapotban vannak. Ezen szakaszokon az előkészítő földmunka után 0/63 zúzottkőből új útalap kerül kialakításra, amihez 0/22 zúzottkő kiegyenlítés készül 3 cm vastagságban, majd az útszakaszok 5 cm mart aszfalt réteget kapnak. A mart aszfaltot két rétegben szórt bitumenemulziós felületkezeléssel látjuk el. A felújítandó szakaszok teljes hossza 930 m. A felújítandó útszakaszok a tervezett kerékpárút kivitelezéséhez csatlakoznak.
2. rész:
Vállalkozási szerződés a „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása Murakeresztúr térségben” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására – II. ütem
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentációban található Z1, Z8, Z9, Z10, Z11 nyomvonalon kerékpárút megvalósítása.
A tervezési területet Molnárinál kezdődik a Mura töltésén a 7+275 tkm szelvénynél, és az 1. rész kezdőpontjáig tart. Jelen szakasz a Molnári árvízvédelmi töltést és a főnyomvonal leágazásait tartalmazza. 3 leágazás épül a főnyomvonalról. Az 1. ág Murakeresztúr belterülete felé tart. A 2. ág és a 3. ág a Mura partjára tér ki.
Beavatkozási hossz: 3792 m
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletesen a műszaki dokumentációban kerülnek kifejtésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 724794641 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Murakeresztúr -Őrtilos kerékpárút kiv. – I. ütem
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Murakeresztúr, Belezna
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása Murakeresztúr térségben” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására – I. ütem
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentációban található Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 nyomvonalon kerékpárút megvalósítása, mely a Murakeresztúri árvízvédelmi töltéstől a megyehatárig tart.
A tervezési területet Molnárinál Mura árvízvédelmi töltésről lekanyarodva kezdődik, Murakeresztúrnál keresztezi a 30H vasútvonalat, majd halad tovább a töltésen egészen 0+000 töltéskilométerig. Innen a töltés „folyatásaként”, de már terep szinten folytatódik az út Belezna vasútmegállóig. Itt meglevő burkolaton keresztezi a Principális-csatornát, majd közvetlen utána a csatorna mentén Őrtilos felé kanyarodik. A nyomvonal vége (4+126,86) csatlakozik a Őrtilos közigazgatásán belül vezetett kerékpárúthoz. Az S1 nyomvonal a 8+600 szelvényben kezdődik.
Beavatkozási hossz: 5637 m
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletesen a műszaki dokumentációban kerülnek kifejtésre.
- OPCIONÁLIS FELADAT: a 0102/11 és a 0103 hrsz. számú útszakaszok - nem engedélyköteles - burkolatfelújítása az alábbi mennyiségek szerint:
A 0102/11 hrsz. számú tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége a 0+310,00 kmsz. A 0102 hrsz. számú tervezési szakasz eleje 0+000 km szelvény, vége a
0+620,00 kmsz. A 0102/11 és a 0103 hrsz. számú útszakaszok jelenleg földutak, kőszórással, melyek rossz állapotban vannak. Ezen szakaszokon az előkészítő
földmunka után 0/63 zúzottkőből új útalap kerül kialakításra, amihez 0/22 zúzottkő kiegyenlítés készül 3 cm vastagságban, majd az útszakaszok 5 cm mart aszfalt
réteget kapnak. A mart aszfaltot két rétegben szórt bitumenemulziós felületkezeléssel látjuk el. A felújítandó szakaszok teljes hossza 930 m. A felújítandó útszakaszok a
tervezett kerékpárút kivitelezéséhez csatlakoznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) 15
2 2. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A II.2.4) pontban leírtak szerint Ajánlatkérő - saját forrásból finanszírozott - opcionális feladatként előírja a 0102/11 és a 0103 hrsz. számú útszakaszok - nem engedélyköteles - burkolatfelújítását, a II.2.4) pontban rögzített mennyiségben. Az opcionális feladat részletes műszaki és mennyiségi adatait a Közbeszerzési Dokumentum részeként kiadott Műszaki Dokumentáció tartalmazza, melynek része a Műszaki Leírás, a műszaki rajzok és az opció árazatlan költségvetése.
Az OPCIONÁLIS RÉSZ megrendelésére vonatkozó rendelkezések: Az OPCIÓ lehívására Megrendelő – a szükséges saját forrás rendelkezésre állása esetén - az Alapmennyiség szerinti feladatok teljesítéséig jogosult. Az opció lehívása alatt Megrendelő egyoldalú, írásos - e-mailben és postai tértivevényes küldeményben megküldött - nyilatkozata értendő, melyben felszólítja Kivitelezőt az opcionális rész kivitelezési munkálatainak elvégzésére. Az opció lehívásának feltétele a szükséges forrás - saját költségvetési forrásból történő - rendelkezésre állása.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012
II.2.9) További információ:
Az alapmennyiségre megajánlandó Egyösszegű ajánlati ár súlyszáma 60.
Az opciós mennyiségre megajánlandó Egyösszegű ajánlati ár súlyszáma 10.

II.2.1)
Elnevezés: Murakeresztúr -Őrtilos kerékpárút kiv. – II. ütem
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Molnári, Murakeresztúr
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés a „Kerékpárforgalmi útvonal kialakítása Murakeresztúr térségben” című, TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására – II. ütem
Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentációban található Z1, Z8, Z9, Z10, Z11 nyomvonalon kerékpárút megvalósítása.
A tervezési területet Molnárinál kezdődik a Mura töltésén a 7+275 tkm szelvénynél, és az 1. rész kezdőpontjáig tart. Jelen szakasz a Molnári árvízvédelmi töltést és a főnyomvonal leágazásait tartalmazza. 3 leágazás épül a főnyomvonalról. Az 1. ág Murakeresztúr belterülete felé tart. A 2. ág és a 3. ág a Mura partjára tér ki.
Beavatkozási hossz: 3792 m
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletesen a műszaki dokumentációban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) 15
2 2. A felhívás III.1.3) M.2.4. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 3. Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-ZA1-2020-00012
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14089 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Murakeresztúr -Őrtilos kerékpárút kiv. – I. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13992477241
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: info@inoxtherm.hu
Telefon: +36 305478325
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13992477241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 459606721
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés (MV-KÉ és MV-VZ); útalap készítési, vízelvezési és közmű-kiváltási munkálatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244

Hivatalos név: Mermaid Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: 14078970220
Postai cím: Táncsics U. 28
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14078970220

Hivatalos név: INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13992477241
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13992477241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Murakeresztúr -Őrtilos kerékpárút kiv. – II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/09/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13992477241
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: info@inoxtherm.hu
Telefon: +36 305478325
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13992477241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 265187920
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: felelős műszaki vezetés (MV-KÉ és MV-VZ), útalap készítési munkák, vízelvezetési munkák és közmű-kiváltási munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14904134244

Hivatalos név: Mermaid Építőipari Kft
Nemzeti azonosítószám: 14078970220
Postai cím: Táncsics U. 28
Város: Nagyrécse
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8756
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14078970220

Hivatalos név: INOX-THERM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13992477241
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1. em. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13992477241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az 1. rész tekintetében az alapmennyiség ellenértéke: nettó 420.867.546,- Ft, az opciós mennyiség ellenértéke nettó 38.739.175,- Ft.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges