Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/118
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma: 2022.06.21.
Iktatószám: 12656/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Csornai Premontrei Prépostság
Teljesítés helye: 8796 Türje, Szabadság tér 24., hrsz.:6/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Vasi Inter-Opus Kft.
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csornai Premontrei Prépostság
Nemzeti azonosítószám: 19104913108
Postai cím: Soproni Út 65
Város: Csorna
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rátkai Martin
Telefon: +36 96261518
E-mail: cspa.projekt@gmail.com
Fax: +36 94999299
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.opraem.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Majorság tervezési és kivitelezési munkái
Hivatkozási szám: EKR000151382022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Türje, Majorság fejlesztése, látogatóközpont kialakítása (8796 Türje, Szabadság tér 24., hrsz.:6/2)
A terület műemléki környezetének azonosítója: 20653
Az egykori majorság fejlesztése, látogatóközpont kialakítása. A majorság hat épületrészt foglal magába, melyek rendeltetése
részenként eltérő.
A projekt célja az egyes épületrészek tartószerkezetének teljes körű elkészítése, ideértve az alapozást, teherhordó falakat, födémszerkezeteket,tetőszerkezetet, tetőfedést, bádogozási munkákat.
Az épületek külső megjelenését tekintve teljes körűen elkészülnek: szükséges szigetelések, homlokzati alap, és színező vakolatok, homlokzati nyílászárók, árnyékolóval.
Az épület belső, jellemzően szakipari munkái használatra kész, teljes körű kivitelezésben , B-C-F épületeket kéri a Megrendelő, míg a D-E épületek esetében a szerkezetépítésen túli munkák nem készülnek.
Épületgépészeti munkák tekintetében a készültségi fok különböző, B-C-F épületek esetében teljes körű, míg a D-E-G épületek esetében a vasalt aljzat alatti alapszerelési munkákra korlátozódik.
Az "F" étterem épülethez tartozó a "G" épület földszint nyugati oldalán lévő Vízesblokk befejező szakipari munkái készülnek. A "G" szállás épület további részén csak szerkezetépítési munkák készülnek.
A majorság közmű hálózata teljes egészében elkészül.
A villanyszerelési munkák tekintetében a készültségi fok különböző, B-C-F épületek esetében teljes körű, míg a D-E-G épületek esetében a vasalt aljzat alatti alapszerelési munkákra korlátozódik.
A villámhárító rendszer teljes egészében elkészül.
A Kapusház, mint a majorság elektromos fogadó épülete, a tervek szerinti teljes körű felújításra, és bővítése elkészül.
A majorság udvarának kert, és parképítése lényegében teljes mértékben elkészül (részletes leírás a "Tervezési Program fejezetben olvasható)
A majorság körül húzódó kiszolgáló út makadám jellegű készültségi szinten épül meg.
A pontos műszaki tartalmat a műszaki dokumentumok tartalmazzák, ellentmondás esetén a műszaki dokumentumok irányadók.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1218307371 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Majorság tervezési és kivitelezési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45223200-8
45260000-7
45310000-3
45350000-5
45421100-5
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8796 Türje, Szabadság tér 24., hrsz.:6/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épület összes nettó, azaz hasznos alapterülete 1690 m2.
A beruházás keretében készül alapozás nagyságrendileg 1600 m2 alapterületen. Az épülethatároló, és belső teherhordó falszerkezetek készülnek, 30, illetve 44 cm-es vastagságban, összességében mintegy 1850 m2 felülettel. Az épületek födémszerkezetei azok funkciójához, és kialakítás módjához igazodva különböző szerkezeti felépítésűek, fa-, és vasbeton anyagból. Magastető készül, jellemzően, fa nyeregtetős fedélszékként, kerámia cserép fedéssel mintegy 2500 m2 valós felülettel. Homlokzatképzés nagyságrendileg 1600 m2 felületben készül. Fa szerkezetű homlokzati nyílászárók kerülnek beépítésre.
B-C-F épületek esetében teljes körű, míg a D-E-G épületek esetében szerkezetkész kivitelezés készül. A teljes körű kivitelezés keretében hozzávetőlegesen 320 m2 kerámia válaszfal, 1700 m2 belső vakolás, 1260 m2 burkolás, 1300m2 belső festés kerül kivitelezésre. Gépészeti, és villanyszerelési munkák valósulnak meg, használatot biztosító kiviteli szinten.
A részletes mennyiségek:
- "B-G" épületek:
Alapozási munkák: tükör készítés: 1580 m2, földkiemelés: 887,48 m3, tömbalapok:659,87 m3, talpgerenda: 135,97 m3, vasalt aljzat: 217,89m3
Teherhordó szerkezetek: 44 cm vastag falazat: 1394,53 m2, 30 cm vastag falazat: 570,89 m2, előregyártott födém: 1079,11m2, betonacél: 46,3 t,
Tetőszerkezet, tetőhéjalás: tetőszerkezet:1860,69 m2, tetőhéjalás: 2479,80 m2,
Bádogos szerkezetek: ereszcsatorna: 294,7 m, lefolyócsatorna: 203,8 m, egyéb szegélyek: 590,9 m,
Homlokzati nyílászárók: fa homlokzati nyílászárók zsalugáterrel: 78 db ablak, 31 db ajtó, 25 db tetőablak,
Homlokzatképzés: alapvakolat, színvakolat: 1637,43 m2, lábazati díszítővakolat 160,97 m2.
Víz- és hőszigetelések: alépítmény hőszigetelése: 1795,39 m2, födém hőszigetelés: 920,32 m2, vízszigetelés falak alatt: 248,35 m2
- "B" épület befejező munkák:
Esztrich 6 cm vastagságban: 190,34 m2, válaszfalak: 163,42 m2, belső oldali vakolás: 968,65 m2, padlóburkolat: 183,59 m2, melegpadló burkolat: 6,75 m2, csempeburkolat: 481,51 m2, belső nyílászárók: 15 db, festés-mázolás: 487,15 m2, padozati víz és hőszigetelés: 190,34 m2.
-"C" épület befejező munkák:
Esztrich 6 cm vastagságban: 144,88 m2, válaszfalak: 90,12 m2, belső oldali vakolás: 379,92 m2, padlóburkolat: 43,29 m2, vinyl burkolat: 104,19 m2, csempeburkolat: 183,13 m2, belső nyílászárók: 12 db, festés-mázolás: 216,47 m2, padozati víz és hőszigetelés: 144,88 m2, álmennyezet: 101,81 m2.
-"F" épület befejező munkák:
Esztrich 6 cm vastagságban: 166,84 m2, belső oldali vakolás: 192,72 m2, gipszkarton burkolat: 247,85 m2, padlóburkolat: 166,84 m2, festés-mázolás: 443,72 m2, padozati víz és hőszigetelés: 166,84 m2.
-"G" épület vizesblokk:
Esztrich 6 cm vastagságban: 34,74 m2, válaszfalak: 68,74 m2, belső oldali vakolás: 158,65 m2, szárazépítés: 46,07 m2, padlóburkolat: 34,74 m2, csempeburkolat: 59,21 m2, belső nyílászárók: 5 db, festés-mázolás: 155,45 m2, padozati víz és hőszigetelés: 34,74 m2.
-"H" épület bővítése, felújítása komplexen:
Alapozási munkák: 18,76 m3, falazat bontása: 47,50 m3, beton aljzat készítése: 8,65 m3, fa teőszerkezet bontása: 95,11 m2, új építése:88,78 m2, tetőhéjalás:132,35 m2, homlokzati felújító vakolat: 147,94 m2, utólagos alászigetelés 19,6 ker.m2.
A kivitelezés során sor kerül komplett mono vagy polikristályos napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítésére magastetőn az alábbiak szerint:
1 kWp-ra vetített rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között, 1 kW napelemes rendszer magastetőre kompletten, 10,1-50kW teljesítmény építéséig, mely tartalmaz megfelelő invertert, napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali túláram és túlfeszültség védelmet. (50 db)
A Majorság körül makadám rendszerű út készül nagyságrendileg 3000 m2 mennyiségben.
A Majorság épületegyüttes által közbezárt területen, díszburkolattal ellátott belső udvar készül.
Ajánlattevő feladata a kiviteli tervek elkészítése, valamint a kivitelezés megvalósítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 36 hónapon felül vállalt jótállás mértéke 10
2 M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 60 hónap) 5
3 M/2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 36 hónap) 5
4 M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 36 hónap) 5
5 M/2.4. alkalmassági követelményre bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (min 0, max 36 hónap) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A teljesítési határidő részletesen:
Jóváhagyási tervek elkészítése: 30 nap
Kiviteli tervek: 80 nap
Kivitelezés: munkaterület átadástól számított 330 nap
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A tervezési és kivitelezési feladatokat egyaránt tartalmazó beszerzési eljárás megvalósítása során a kiviteli terveket készítő szakági tervezők és az építési feladatokat ellátó kivitelező együttműködése csak abban az esetben tud határidőre kész létesítményt megvalósítani, ha a beruházás egészét egy ajánlattevő valósítja meg. Az építmény használatbavétele, üzemeltetése minden hozzá tartozó, környezetében lévő fejlesztéssel felújítással együtt történik, egységes kivitelezési határidővel és műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásával. a beruházási terület korlátozott megközelíthetőséget és organizációs lehetőséget biztosít. A tervezett építési tevékenység a tárgyi ingatlanok teljes alapterületére kiterjed, ezért egynél több kivitelező számára sem felvonulási-, sem munkaterület nem lenne biztosítható. Az épület egy kompakt egységet alkot, területi ütemekre bontása nem lehetséges. Az egyes munkarészek egymással szorosan összefüggenek, ezért műszaki-szakmai szempontból hátrányokkal járna az egyes feladatrészek elválasztása. A tervezés és kivitelezés együttes meghirdetését a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
VI.3.4) További információk folytatása: Az ajánlati biztosítékot - tárgyalásokat is magában foglaló eljárásra tekintettel - Ajánlatkérő értesítésétől (felhívásától) számított 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani, amennyiben tárgyalás tartására nem kerül sor. Tárgyalás tartása esetén az ajánlati kötöttség beálltakor a biztosítéknak rendelkezésre kell állnia. Az ajánlati biztosítéknak érvényben kell maradnia az ajánlati kötöttség ideje alatt. Az ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy kötelezvénnyel igazolni,úgy, hogy az igazolást az EKR rendszerbe feltölti. A Kbt. 35. § (5) bekezdése alapján a közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 54. § (4) bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre.. Átutalás esetén a közlemény rovatban szükséges szerepeltetni az „ajánlati biztosíték” kifejezést. Ajánlatkérő fokozottan felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésére, miszerint az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. [A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés]

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04782 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Majorság tervezési és kivitelezési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/06/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Vasi Inter-Opus Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27087277218
Postai cím: Söptei Út 75.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@interopus.hu
Telefon: +36 309013892
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27087277218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1218307371
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Gépészeti munkák felelős műszaki vezetése Villanyszerelési munkák felelős műszaki vezetése Építész munkák felelős műszaki vezetése Építészeti Tervezési munkák végzése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vasi Inter-Opus Kft.
Nemzeti azonosítószám: 27087277218
Postai cím: Söptei Út 75.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27087277218

Hivatalos név: Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14292990208
Postai cím: Somfalvi Út 1
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14292990208

Hivatalos név: "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12656189219
Postai cím: Gyulakeszi Út 8.
Város: Tapolca
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8300
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12656189219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges