Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25322/2022
CPV Kód: 48000000-8
Ajánlatkérő: Budapest III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény
Teljesítés helye: Budapest III. kerület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest III.ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézmény
Nemzeti azonosítószám: 15503176241
Postai cím: Folyamőr Utca 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kirchhof Attila
Telefon: +36 204948368
E-mail: kirchhof@ovzrt.hu
Fax: +36 14300599
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kszki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001736492022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001736492022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szoftverlincek beszerzése-2022
Hivatkozási szám: EKR001736492022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szoftverlincek beszerzése a központ részére
1. Központi telephely (A-tenant):
Microsoft 365 E3 nagyvállalati szoftvercsomag alábbi komponenseit vagy azzal műszakilag teljesen egyenértékű megoldás biztosítása. Fontos szempont, hogy Ajánlatkérő jelenleg is Microsoft megoldásokat használ, így az alábbi szoftvereknek tökéletesen kompatibilisnek és integrálhatónak kell lennie a meglévő IT infrastruktúrával.
A szoftvercsomagot 45 felhasználó számára kell biztosítani.
Szoftvercsomag szükséges komponensei:
• Windows 10 Enterprise E3
• Office 365 E3 – Office ProPlus telepíthető ügyfélappok felhasználónként akár 5 PC-n, táblagépen és okostelefonon: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access
• Exchange Online
• Microsoft Teams
• OneDrive Vállalati verzió 5 TB tárhellyel
• Enterprise Mobility + Security E3
• On-premises szerver hozzáférési jogok: Windows Server, Exchange Server, SharePoint Server
• Azure Active Directory Premium P1
2. Oktató- és vizsgaközpont (D-tenant):
Microsoft 365 Business Premium szoftvercsomag alábbi komponenseit vagy azzal műszakilag teljesen egyenértékű megoldás biztosítása. Fontos szempont, hogy Ajánlatkérő jelenleg is Microsoft megoldásokat használ, így az alábbi szoftvereknek tökéletesen kompatibilisnek és integrálhatónak kell lennie a meglévő IT infrastruktúrával.
A szoftvercsomagot 35 felhasználó számára kell biztosítani.
Szoftvercsomag szükséges komponensei:
• Windows 10 Business
• Office 365 telepíthető ügyfélappok felhasználónként akár 5 PC-n, táblagépen és okostelefonon: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access
• Exchange Online
• Microsoft Teams
• OneDrive Vállalati verzió 1 TB tárhellyel
• Azure Active Directory Premium P1
3. Technikai fiókok (A-tenant):
Exchange Online (1. csomag) biztonságos és megbízható üzleti szintű levelezés felhasználónként 50 GB-os postaládával vagy azzal műszakilag teljesen egyenértékű megoldás biztosítása. Fontos szempont, hogy Ajánlatkérő jelenleg is Microsoft megoldásokat használ, így az alábbi szoftvereknek tökéletesen kompatibilisnek és integrálhatónak kell lennie a meglévő IT infrastruktúrával.
A szoftvercsomagot 10 felhasználó számára kell biztosítani.
Szoftvercsomag szükséges komponensei:
• Exchange Online
Szoftverlincek beszerzése az intézmények részére
4. Intézményhálózat (1. kör; A-tenant):
Microsoft 365 Business Premium szoftvercsomag alábbi komponenseit vagy azzal műszakilag teljesen egyenértékű megoldás biztosítása. Fontos szempont, hogy Ajánlatkérő jelenleg is Microsoft megoldásokat használ, így az alábbi szoftvereknek tökéletesen kompatibilisnek és integrálhatónak kell lennie a meglévő IT infrastruktúrával.
A szoftvercsomagot 300 felhasználó számára kell biztosítani.
Szoftvercsomag szükséges komponensei:
• Windows 10 Business
• Office 365 telepíthető ügyfélappok felhasználónként akár 5 PC-n, táblagépen és okostelefonon: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access
• Exchange Online
• Microsoft Teams
• OneDrive Vállalati verzió 1 TB tárhellyel
• Azure Active Directory Premium P1
5. Intézményhálózat (2. kör; B-tenant):
Microsoft 365 Business Premium szoftvercsomag alábbi komponenseit vagy azzal műszakilag teljesen egyenértékű megoldás biztosítása. Fontos szempont, hogy Ajánlatkérő jelenleg is Microsoft megoldásokat használ, így az alábbi szoftvereknek tökéletesen kompatibilisnek és integrálhatónak kell lennie a meglévő IT infrastruktúrával.
A szoftvercsomagot 75 felhasználó számára kell biztosítani.
Szoftvercsomag szükséges komponensei:
• Windows 10 Business
• Office 365 telepíthető ügyfélappok felhasználónként akár 5 PC-n, táblagépen és okostelefonon: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access
• Exchange Online
• Microsoft Teams
• OneDrive Vállalati verzió 1 TB tárhellyel
• Azure Active Directory Premium P1
6. Intézményhálózat (3. kör; C-tenant):
Microsoft 365 Business Premium szoftvercsomag alábbi komponenseit vagy azzal műszakilag teljesen egyenértékű megoldás biztosítása. Fontos szempont, hogy Ajánlatkérő jelenleg is Microsoft megoldásokat használ, így az alábbi szoftvereknek tökéletesen kompatibilisnek és integrálhatónak kell lennie a meglévő IT infrastruktúrával.
A szoftvercsomagot 30 felhasználó számára kell biztosítani.
Szoftvercsomag szükséges komponensei:
• Office 365 telepíthető ügyfélappok felhasználónként akár 5 PC-n, táblagépen és okostelefonon: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access
• Exchange Online
• Microsoft Teams
• OneDrive Vállalati verzió 1 TB tárhellyel

További részletek a dokumentációban.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): „A közbeszerzés részekre bontása irracionális, mert egyetlen gyártó termékeit kívánjuk beszerezni, egyetlen komplex informatikai infrastruktúrában. Ha mellette szükség volna más gyártók termékeire (pl. HPE vagy VMware), lenne létjogosultsága a részekre bontásnak, mert nem biztos, hogy az az ajánlattevő, aki Microsoft partner, az HPE vagy VMware partner is egyben, így versenykorlátozó lenne. De jelen esetben erről nem beszélhetünk, ráadásul a fizikai szétbontás (központ és intézmények) is illogikus, mert az a tenant, ahova a központi licencek kerülnek, mellé kerül még 300+ licenc is, melyet intézményi felhasználók számára szükséges.”
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szoftverlincek beszerzése-2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest III. kerület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő számára 4 féle licenctípus biztosítása, technikailag 4 szegmensre bontva az alábbiak szerint.
1. Központi telephely (A-tenant):
Microsoft 365 E3 nagyvállalati szoftvercsomag alábbi komponenseit vagy azzal műszakilag teljesen egyenértékű megoldás biztosítása. Fontos szempont, hogy Ajánlatkérő jelenleg is Microsoft megoldásokat használ, így az alábbi szoftvereknek tökéletesen kompatibilisnek és integrálhatónak kell lennie a meglévő IT infrastruktúrával.
A szoftvercsomagot 45 felhasználó számára kell biztosítani.
Szoftvercsomag szükséges komponensei:
• Windows 10 Enterprise E3
• Office 365 E3 – Office ProPlus telepíthető ügyfélappok felhasználónként akár 5 PC-n, táblagépen és okostelefonon: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access
• Exchange Online
• Microsoft Teams
• OneDrive Vállalati verzió 5 TB tárhellyel
• Enterprise Mobility + Security E3
• On-premises szerver hozzáférési jogok: Windows Server, Exchange Server, SharePoint Server
• Azure Active Directory Premium P1
2. Intézményhálózat (1. kör; A-tenant):
Microsoft 365 Business Premium szoftvercsomag alábbi komponenseit vagy azzal műszakilag teljesen egyenértékű megoldás biztosítása. Fontos szempont, hogy Ajánlatkérő jelenleg is Microsoft megoldásokat használ, így az alábbi szoftvereknek tökéletesen kompatibilisnek és integrálhatónak kell lennie a meglévő IT infrastruktúrával.
A szoftvercsomagot 300 felhasználó számára kell biztosítani.
Szoftvercsomag szükséges komponensei:
• Windows 10 Business
• Office 365 telepíthető ügyfélappok felhasználónként akár 5 PC-n, táblagépen és okostelefonon: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access
• Exchange Online
• Microsoft Teams
• OneDrive Vállalati verzió 1 TB tárhellyel
• Azure Active Directory Premium P1

3. Intézményhálózat (2. kör; B-tenant):
Microsoft 365 Business Premium szoftvercsomag alábbi komponenseit vagy azzal műszakilag teljesen egyenértékű megoldás biztosítása. Fontos szempont, hogy Ajánlatkérő jelenleg is Microsoft megoldásokat használ, így az alábbi szoftvereknek tökéletesen kompatibilisnek és integrálhatónak kell lennie a meglévő IT infrastruktúrával.
A szoftvercsomagot 75 felhasználó számára kell biztosítani.
Szoftvercsomag szükséges komponensei:
• Windows 10 Business
• Office 365 telepíthető ügyfélappok felhasználónként akár 5 PC-n, táblagépen és okostelefonon: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access
• Exchange Online
• Microsoft Teams
• OneDrive Vállalati verzió 1 TB tárhellyel
• Azure Active Directory Premium P1
4. Intézményhálózat (3. kör; C-tenant):
Microsoft 365 Business Premium szoftvercsomag alábbi komponenseit vagy azzal műszakilag teljesen egyenértékű megoldás biztosítása. Fontos szempont, hogy Ajánlatkérő jelenleg is Microsoft megoldásokat használ, így az alábbi szoftvereknek tökéletesen kompatibilisnek és integrálhatónak kell lennie a meglévő IT infrastruktúrával.
A szoftvercsomagot 30 felhasználó számára kell biztosítani.
Szoftvercsomag szükséges komponensei:
• Office 365 telepíthető ügyfélappok felhasználónként akár 5 PC-n, táblagépen és okostelefonon: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access
• Exchange Online
• Microsoft Teams
• OneDrive Vállalati verzió 1 TB tárhellyel
5. Oktató- és vizsgaközpont (D-tenant):
Microsoft 365 Business Premium szoftvercsomag alábbi komponenseit vagy azzal műszakilag teljesen egyenértékű megoldás biztosítása. Fontos szempont, hogy Ajánlatkérő jelenleg is Microsoft megoldásokat használ, így az alábbi szoftvereknek tökéletesen kompatibilisnek és integrálhatónak kell lennie a meglévő IT infrastruktúrával.
A szoftvercsomagot 35 felhasználó számára kell biztosítani.
Szoftvercsomag szükséges komponensei:
• Windows 10 Business
• Office 365 telepíthető ügyfélappok felhasználónként akár 5 PC-n, táblagépen és okostelefonon: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Access
• Exchange Online
• Microsoft Teams
• OneDrive Vállalati verzió 1 TB tárhellyel
• Azure Active Directory Premium P1
6. Technikai fiókok (A-tenant):
Exchange Online (1. csomag) biztonságos és megbízható üzleti szintű levelezés felhasználónként 50 GB-os postaládával vagy azzal műszakilag teljesen egyenértékű megoldás biztosítása. Fontos szempont, hogy Ajánlatkérő jelenleg is Microsoft megoldásokat használ, így az alábbi szoftvereknek tökéletesen kompatibilisnek és integrálhatónak kell lennie a meglévő IT infrastruktúrával.
A szoftvercsomagot 10 felhasználó számára kell biztosítani.
Szoftvercsomag szükséges komponensei:
• Exchange Online
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szoftver licencek díja összesen nettó ft / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1) bekezdés h)-k), és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,
aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania
az EKR rendszerben, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban
meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
valamennyi tényleges tulajdonosa nevéről és lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A
321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania
arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá. Az Egységes Európai
Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő
a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot
nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok
igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő (illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő esetében az alkalmasság
igazolásában részt vevő gazdasági szereplő) felel. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése
nyomán az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek az
ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban
előírt kizáró okok. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő
az
ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által
megküldött igazolást. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a
rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a
közbeszerzés
megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény,
illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön
nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az alábbi útmutatókra: - A Közbeszerzési Hatóság
útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában
- Közbeszerzési Hatóság útmutatója
az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról,
nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról
Ajánlatkérő jelen eljárásban - figyelemmel a
Kbt. 114./A §-ra -nem alkalmazza a Kbt. 69. § (2) - (9) bekezdését. Valamennyi Ajánlattevőnek már az ajánlatában az előírt
alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását igazolnia kell a jelen felhívásban foglaltaknak
megfelelően. A kizáró okok igazolása körében Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a
Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakra is. Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdései irányadók. Ebben az esetben a gazdasági szereplő
nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban vagy mely részben benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A VI.3.9) pont folytatása:
22. Árfolyamok: A különböző
devizák magyar forintra, illetve euróra történő átszámításánál az ajánlat során az ajánlattevőnek a felhívás feladásának napján
érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar
Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára ajánlattevő saját központi bankja által a felhívás megküldésének napján érvényes
árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott
összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
23. Ajánlatkérő
tárgyalás tartását nem teszi lehetővé. 24. Ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a
szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről,
amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 25. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra.
26. A szerződés hatályba lépésének legkorábbi időpontja 2023. január 1. napja.
27. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési
dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424 /2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési
eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 65. §-a alapján nem határoz meg pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 év legjelentősebb szállításait. Az ajánlatkérő a bírálat során a vizsgált időszak alatt befejezett (jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3 év), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján).
Az M/1. alkalmassági feltételt a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján jelen közbeszerzési eljárásban
az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, valamint mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján: "Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más
szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban - vagy több szakaszból álló eljárás esetén a részvételi jelentkezésben - be
kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot, az igazolások
benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal
azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést."
Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 114/A §-t alkalmazva jár el, azaz jelen eljárást megindító felhívásban előírja, hogy a kizáró okok, az
alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési
dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. Jelen esetben ajánlatkérő
alkalmazza a Kbt. 114/A § (2)-(6) bekezdését, így a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés
rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 éven (36 hónapon) belül befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 40 db felhasználó részére biztosított "Microsoft 365" vagy azzal egyenértékű szoftvercsomag szállítására vonatkozó referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
A kötelezettségek késedelmes teljesítése (azaz a meghatározott határidőn túli szállítás) esetén az Eladót késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja: a késedelmesen teljesített termék(ek) nettó szerződéses ára.
A kötbér mértéke: az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden megkezdett naptári nap után a késedelmesen teljesített áru nettó szerződéses árának 0,5 %-a, de min. 10.000 Ft/nap, illetve maximum teljes nettó szerződéses összérték 15 %-a.
A Vevő a 30 napos késedelmet követően jogosult az áru átvételét megtagadni, amely ezáltal az Eladó nemteljesítésének minősül, és megalapozza a meghiúsulási (nemteljesítési) kötbér érvényesítését.
Meghiúsulási kötbér:
A szerződésnek az Eladó érdekkörében felmerült lehetetlenülése, a teljesítés megtagadása, a 30 napot meghaladó eladói késedelem, valamint a szerződés Eladó általi felmondása esetén, továbbá ha a Vevő a szerződéstől az Eladó szerződésszegő magatartása miatt azonnali hatállyal felmondja a szerződést, az Eladót meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli. Eladó nem köteles meghiúsulási kötbért fizetni, ha a Vevő szerződésszegése okán kénytelen a szerződést felmondani.
A meghiúsulási kötbér mértéke az adott részre vonatkozó teljes nettó szerződéses összérték 15%-a.
Az ártartási kötelezettség be nem tartása súlyos szerződésszegésnek minősül, ami egyrészt a szerződés azonnali hatályú felmondásának indokául szolgál, másrészt megalapozza a meghiúsulási kötbér érvényesítését.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást évente kiállított számla alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint. Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Az ellenszolgáltatás megfizetése saját forrásból történik.
A Kbt. 27/A. §-a szerint: "Az ajánlatkérő - kivéve az 5. § (2) és (4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának."
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 140. §-ában foglaltakkal kapcsolatban rögzíti, hogy nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság)
létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/12/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68.§-a
irányadó.Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújtható be.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68.§-a
irányadó.Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott
felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. október
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Értékelési szempont: A Kbt. 76.§(2)bek a) szerinti legalacsonyabb ár alapján, tekintettel arra, hogy a Kbt. 76 . § (5) szerint ajánlatkérő számára a szoftverbeszerzés olyan áru, amely csak vmely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

2.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (5), (6) bek., 67. § (1)-(4) szerinti nyilatkozatokat. Amennyiben ajánlattevő
papíralapú, cégszerűen aláírt dokumentum egyszerű másolatát nyújtja be az eljárás során, köteles az EKR-be feltölteni a nyilatkozatot tevő képviselő aláírási címpéldány vagy aláírásmintáját is.
3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattételi megállapodást, amelyek tartalmaznia kell a Kbt. 35. §-ban foglaltakat is.
4. A kapacitásnyújtó szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell meghatalmazást arra, hogy ajánlattevő a szervezet
nevében az EKR-ben eljárhat.
5. AT köteles nyilatkozni arról, hogy van-e folyamatban vele szemben változásbejegyzési eljárás.
Amennyiben igen, köteles feltölteni a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6. A jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit, és ennek
igazolását, a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi feltétel vonatkozásában szigorúbban határozta meg.
7. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a fő finanszírozási és fizetési feltételeket a közbeszerzési dok. részét képező szerződéses feltételek tartalmazza.
8. Az eljárásban részt vevő FAKSZ (felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó): Dr. Kirchhof Attila (lajstromszám:
01087), címe: 2000 Szentendre, Málinkó u.5., +36204948368, kirchhof@ovzrt.hu.
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pont szerinti eredménytelenségi okot. 10.Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását
sem önálló, sem közös ajánlattevők számára. 11. Az ekr karakterkorlátok miatt további részletes információk a közbeszerzési dokumentációban találhatók. 12. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a
bírálatot, azaz ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését. 13. Bírálati szempont: Legalacsonyabb ár.
14. Ajánlatkérő biztosítja a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlatkérő
felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a Kbt. 41. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a
közbeszerzési eljárással kapcsolatos minden nyilatkozat vagy más információ közlése írásban, elektronikus úton történik. 15. Az
elektronikus kommunikáció az EKR-ben történik. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt
formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak doc(x)., xls(x) .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A
dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban. 16. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdés alapján olyan nyilatkozat, amely közvetlenül
valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló
nyilatkozat)
, elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat
követelményeinek.
17. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű
okiratok
alkalmasak. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az
eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is. Ajánlatkérő nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti hitelesített magyar fordítás becsatolását, elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti ajánlattevő
általi fordítást is.
18. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a
hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre
tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése). 19.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti
meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek
minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
20. Az ajánlatok összeállításával és
benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 21. Irányadó idő: A felhívásban és a közbeszerzési
dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1. pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges