Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 20235/2022
CPV Kód: 42214000-9
Ajánlatkérő: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság Magyar Honvédség Parancsnoksága;Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis Központi Raktár 1095 Budapest, Soroksári út 152.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: A Kbt. 5.§ (1) bekezdés b) pontja szerint
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: központi beszerző szerv védelem terén
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377251
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Honvédség Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: 15839819251
Postai cím: Mészáros Lázár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy
Telefon: +36 14741346
E-mail: mh.pk@mil.hu
Fax: +36 14741346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosítószám: 15714132251
Postai cím: Újszász Utca 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dolányi Sándor ezredes
Telefon: +36 13984526
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hovedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
x Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364882022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001364882022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: A Kbt. 5.§ (1) bekezdés b) pontja szerint
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: központi beszerző szerv védelem terén
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Nagykonyhai berendezések beszerzése 2022
Hivatkozási szám: EKR001364882022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42214000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eljárás megnevezése: Nagykonyhai berendezések beszerzése 2022
Közbeszerzés tárgya: Kombi 20 tálcás sütő-pároló gázos kivitelben
Műszaki paraméterek:
•Analóg panellel vezérelt kombi sütő-pároló gázos kivitelben
• Legalább 3 főzési mód
• állítható sebességű ventillátor
• váltakozó irányban forgó ventilátor
•belső világítás
•Kapacitás: 20 db tepsi (GN1/1 tálcaméret)
•180 fokban nyíló ajtó, amelynek belső üveges kihajtható a tisztításhoz
•Víz csatlakozás: 3/4"
•Rozsdamentes acél szerkezet
•A sütőtér gyors lehűtő rendszerrel ellátott
•Tálca méret: GN 1/1
•Sínek közötti távolság: 60-70 mm
•Elektromos teljesítmény: 1200 - 1500 W
•Elektromos csatlakozás: 220Volt / 50Hz
•Gáz teljesítmény: 28-30 kW
•Szélesség: 850-1000 mm
•Mélység: 1000-1200 mm
•Magasság: 1800-1900 mm
•Saját tömeg: maximum 460 kg
A részletes feltételeket, műszaki és egyéb elvárásokat/paramétereket a közbeszerzési dokumentumok (KD) és a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlattétel nem biztosított, tekintettel arra, hogy egy fajta termék kerül beszerzésre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nagykonyhai berendezések beszerzése 2022
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42214000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: MH Anyagellátó Raktárbázis Központi Raktár 1095 Budapest, Soroksári út 152.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tárgy: Nagykonyhai berendezések beszerzése 2022 - Kombi 20 tálcás sütő-pároló gázos kivitelben
Mennyiség: 3 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó összesen ár (Ft) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint, a legalacsonyabb árat megjelenítő szempontok szerint értékeli.
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz: Ajánlati árként a Felolvasólapon a nettó összesen árat kell feltüntetni, amely minden a közbeszerzési dokumentumokban előírt költséget kell, hogy tartalmazzon. Az AT-nek az ellenszolgáltatást egy összegben, pozitív egész számmal forintban kell megajánlania.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok igazolása körében az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §- ában, valamint a Kbt. 114/A. § -ban foglaltakat. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlattevőknek ajánlatukban egyszerű nyilatkozatot kell benyújtaniuk arról, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) – k), és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőknek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint kell igazolniuk. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevők kötelesek benyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot. Az alkalmassági követelményeknek és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása körében ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, a Kbt. 114/A. § (4) bekezdésben foglalt kiegészítéssel. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114./A § (1) bekezdése szerint ajánlatkérő rögzíti, hogy a bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplőktől az ajánlatukban kéri be.
Erre tekintettel Ajánlatkérő a Kbt. 114/A § (2)-(6) bekezdés rendelkezéseit alkalmazza, a 67. § (1) bekezdés, a 69. § (2)-(9) bekezdés, valamint a 114. § (2) bekezdés rendelkezéseit nem alkalmazza.
M1.) Az AT - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Kr. 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján rendelkezzen érvényes, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, vendéglátóipari és/vagy konyhatechnológiai eszközök és/vagy berendezések forgalmazása és/vagy kereskedelme és/vagy gyártása tevékenységi körre vonatkozó ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával. Igazolás módja: érvényes, elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó, vendéglátóipari és/vagy konyhatechnológiai eszközök és/vagy berendezések forgalmazása és/vagy kereskedelme és/vagy gyártása tevékenységi körre vonatkozó ISO 9001:2015, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti tanúsítvány egyszerű másolatának, vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékának benyújtása.
AK hivatkozik a Kr. 24. § (3) bekezdésére.
M2. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) be kell nyújtania – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett nagykonyhai berendezések tárgyban teljesített referenciá(ka)t, amely(ek) tartalmazza (tartalmazzák) legalább az alábbi adatokat:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó neve, telefonszáma)
- a szállítás tárgya és mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M2. pont szerinti alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban rögzített rendelkezés figyelembevételével kell igazolni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt, vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződéses, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalást tartalmazó okíratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1.) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik vendéglátóipari és/vagy konyhatechnológiai eszközök és/vagy berendezések forgalmazása és/vagy kereskedelme és/vagy gyártása tevékenységi körre vonatkozó ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti, független akkreditált szervezet által tanúsított minőségirányítási rendszerrel vagy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedés egyéb bizonyítékával.
Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő (Vendéglátóipari és/vagy konyhatechnológiai eszközök és/vagy berendezések forgalmazása és/vagy kereskedelme és/vagy gyártása) tanúsítást, amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)), vagy a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 minőségirányítási rendszer tanúsítást/igazolást, vagy az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.
A minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítéka:
Az Ajánlatkérő a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések egyéb bizonyítékának az alábbi dokumentumokat fogadja el: a (Vendéglátóipari és/vagy konyhatechnológiai eszközök és/vagy berendezések forgalmazása és/vagy kereskedelme és/vagy gyártása) tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási kézikönyv és eljárások, valamint szerződés/megrendelés a (Vendéglátóipari és/vagy konyhatechnológiai eszközök és/vagy berendezések forgalmazása és/vagy kereskedelme és/vagy gyártása) tevékenységi körre vonatkozó minőségirányítási rendszer tanúsítására.
Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az alkalmassági követelménynek akként kíván megfelelni, hogy a minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek egyéb bizonyítékait ismerteti, abban az esetben is a szerződéskötés feltétele a bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, a (Vendéglátóipari és/vagy konyhatechnológiai eszközök és/vagy berendezések forgalmazása és/ vagy kereskedelme és/vagy gyártása) tevékenységi körre vonatkozó az ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti minőségirányítási rendszerének érvényes tanúsítványának megléte.
Az Ajánlatkérő az ISO 9001:2015 szabvánnyal egyenértékű tanúsításnak fogadja el bármely nemzeti rendszerben akkreditált szervezettől származó, a beszerzés tárgyához illeszkedő tanúsítást:
- amennyiben az ISO 9001:2015, az ISO 9001 ágazat specifikus szabványa, vagy - nemzetközileg elfogadott minőségirányításra vonatkozó szabvány szerinti (például TL 9000 Minőségirányítási Rendszer (QMS)), vagy
- a katonai követelmények alapján kiépített és jogszabályban notifikált tanúsító szervezettől, vagy NATO tagország kormányzati minőségbiztosítási szervezetétől származó AQAP 2110 minőségirányítási rendszer tanúsítást/igazolást, vagy
- az akkreditált tanúsító vagy jogszabályban notifikált szervezettől származó igazolást, hogy az auditot a kijelölt auditor(ok) elvégezték, nemmegfelelőséget nem tapasztalt(ak), a tanúsítvány(igazolás) kiállítása folyamatban van.
M2. Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legalább 1 darab nagykonyhai berendezés szerződésszerű szállítását igazoló referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett szerződéses mennyiség nettó értékének 1 %-a /naptári nap, maximális mértéke: 20 %
- meghiúsulási kötbér: az érintett szerződéses mennyiség nettó értékének 25 %-a Részletes kötbérfeltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A jótállás időtartama: 12 hónap
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően jogosult 1 db számlát benyújtani a sikeres, hiánytalan átadás-átvételt követően a teljesített szállításról. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Részteljesítés nem biztosított.
A pénzügyi ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdései szerint történik átutalással, a szerződéstervezetben részletezettek szerint. AK hivatkozik a Ptk. 6:155. §-ára, a Kbt. 27/A. §-ra. A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési– és kötbérfeltételeket a KD részeként kiadott szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszeren keresztül
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az elektronikusan beérkezett ajánlatok bontását az EKR végzi az ajánlattételi határidőt követően kettő órával később. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve elérhetővé teszi valamennyi ajánlattevő számára. EKR üzemzavar esetén ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKR rendelet 16. §-ára.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. alapján, elektronikusan kerül lefolytatásra. A részletes szabályokat a KD tartalmazza.
2. Az ajánlatot elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
3. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) szerint. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 11.§ (1) érelmében az EKR-ben az AK-nek a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként kell létrehoznia a felolvasólap mintáját, amelyet az AT az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
4. Az ajánlati árnak fix árnak kel lennie, amely tartalmaz minden járulékos költséget.
5. Az eljárás nyelve a magyar. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2) bekezdés).
6. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) e) szerinti eredménytelenségi okot.
7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
8. Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
9. Ajánlatkérő az eljárás során - összhangban a Kbt. 71. §-ban foglaltakkal - a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Abban az esetben, ha AT hiánypótlás keretében új gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükség újabb hiánypótlás elrendelésére, úgy ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) alapján e gazdasági szereplő tekintetében teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
10. AK az M1. és M2. alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevői jegyzékhez képest szigorúbban határozta meg.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön nem nevesített nyilatkozatokat is, melyeket a Kbt. és végrehajtási rendeletei vagy a KD kötelezően előírnak.
12. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
13. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles benyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
14. AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (2), 66. § (6) szerinti nyilatkozatot.
15. A részletes tájékoztatást a benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok köréről a KD. 14.4. és 14.5. pontja tartalmazza.
16. Az alvállalkozók bejelentése és bevonása vonatkozásában Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 138.§ (3) bekezdésére.
17. AK a tárgyi eljárásban alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, erre tekintettel a bírálat egyszakaszos és valamennyi dokumentumot az ajánlattételi határidő lejártáig kéri benyújtani.
18. Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
19. A szerződéskötés feltétele a 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről szóló nyilatkozat megtétele.
20. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint a Kbt. 114. § (6) bekezdésre figyelemmel.
21. AK a Kbt. 76.§ (5) bek. –vel összhangban a 76. (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel a beszerezni kívánt termékekre vonatkozó összes követelmény a műszaki leírásban meghatározásra került. A felhasználási célt figyelembe véve egyéb minőségi követelmények nem határozhatók meg. A megadott paraméterek teljesítése esetén egyedüli szempontként az ár önmagában biztosítja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását
22. A műszaki leírásban foglalt követelményeknek bármely módon meg nem felelő termék az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
23. AT csatoljon ajánlatához magyar nyelvű termékleírást olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható a Műszaki leírásnak való megfelelőség (feltüntetve a megajánlott termék gyártóját, típusát). A termékleírás tartalmazza a KD 3. számú melléklete szerinti táblázatot is kitöltve.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges