Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 20191/2022
CPV Kód: 85100000-0
Ajánlatkérő: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, 3300 Eger, Knézich Károly utca 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markhot Ferenc oktatókórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15813839210
Postai cím: Knézich Károly Utca 1. egri 4846
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Maszárovics Zoltán
Telefon: +36 36410313
E-mail: titkar@mfkh.hu
Fax: +36 36410816
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mfkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mfkh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001403192022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001403192022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Vesekőzúzás (ESWL) szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR001403192022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külő lökéshullámmal töeténő testen belüli vesekőzúzás ( ESWL )szolgáltatás megrendelése
Mennyiség: 800 eset/év + 20 % opció.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az optimális és biztonságos betegellátás érdekében ajánlatkérő elvárása, hogy a szolgáltatást egy szolgáltató nyújtsa, különös figyelemmel arra, hogy egy beteg esetében sor kerülhet több vizsgálat elvégzésre is.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vesekőzúzás (ESWL) szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, 3300 Eger, Knézich Károly utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az ESWL kezelések szakszerű adminisztrációjának, a betegek tájékoztatásának és a kezelések elvégzésének jogszabályban előírt, szakmai minimum feltételeknek megfelelő végzése, beleértve az ESWL kezelésben gyakorlattal rendelkező urológus szakorvos biztosítását.
Kezelések biztosítása heti 1 alkalommal,szükség esetén heti 2 alkalommal. minimum napi 8 órában. Nyertes ajánlattevő feladata 1 fő orvos és két fő technikai személyzet biztosítása.
Nyertes ajánlattevő a szerződés időtartama alatt köteles rendelkezésre állni.
Mennyiség: 800 eset/év + 20 % opció.
Fontosabb műszaki követelmények
1. ESWL berendezéssel kapcsolatos műszaki minimumkövetelmények
- Mobil berendezés
- Asztallap mobilisan forgatható legyen (jobb, bal oldali testrész könnyű akadálymentes kezelése)
- A berendezés ultrahang és röntgen célzásra is alkalmas legyen.
Terápiás fej (törőfej) minimum paraméterei:
- Energiaszint használata: több fokozatú
- Impulzusszám (frekvencia szám) percenként : több fokozatú
- Törőfej keménységének, nyomásának állítása több fokozatban lehessen állitani
- A terápiás fej motorikusan mozgatható legyen.
- A lökéshullám behatolási mélysége legalább : 140mm
- A lökéshullám generálásának elve: Piezoelektromos vagy elektromágneses
- ECG használat szükség szerint
- Rendelkezzen röntgen és ultrahang célzással
Röntgen monitor
- Last image hold opcióval rendelkezzen
- USB, WLAN csatlakozási lehetőség legyen
- CD lemezre való írás lehetőség legyen
UH monitor
- zselé melegítő rendszerrel rendelkezzen
A szolgáltatással kapcsolatos egyéb elvárások
• Holmium YAG lézerberendezés biztosítása megfelelő számú és típusú lézerszállal
• Endoscopos torony, feleljen meg az endourologiai technikai elvárásoknak
• Flexibilis URS és az azzal kompatibilis fogók, dormiák,
• Operációs urethero-cystoscop és ezzel kompatibilis fogók, dormiák biztosítása
• Biztosítják az eszközök karbantartását, javítását, szükség esetén pótlását.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2 alk. feltétel vonatkozásában a teljesítésbe bevonni kívánt, 1 fő urológus szakvizsgával rendelkező szakorvos alkalmassági minimumkövetelményen felüli urológiai szakorvosi szakmai tapasztalata 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: NEAK által visszaig. akt. intézményi ft érték %-a / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Mennyiség: 800 eset/év +20 % opció.
Az opcionális tételek lehívásának ideje, azaz az opciógyakorlás ideje: a szerződés időtartama alatt bármikor a nyertes ajánlattevőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatok értékelési szempontja jelen eljárásban Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány. 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont: egyenes arányosítás, Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Kiosztható pont: 0-10.
A bírálati szempontok teljes szövegezése:
Minőségi szempont: Az M/2 alkalmassági feltétel vonatkozásában a teljesítésbe bevonni kívánt, 1 fő urológus szakvizsgával rendelkező szakorvos alkalmassági minimumkövetelményen felüli urológiai szakorvosi szakmai tapasztalata (hónap, 0-36 hónap)
Ár szempont: A NEAK által visszaigazolt aktuális intézményi forintérték %-a (maximum 60 %)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a Kbt. 114. § (2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ha az Ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott piacon, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és lakhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni az Ajánlatkérő által kiadott, kitöltött űrlap benyújtásával.
Alvállalkozó és adott esetben alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az EEKD nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Öntisztázás a Kbt. 64. § alapján.
Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi helyzetére vonatkozóan nem határoz meg alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi helyzetére vonatkozóan nem határoz meg alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével az alkalmassági követelmények igazolása tekintetében az alábbi dokumentumok benyújtására szólítja fel ajánlatkérő.
M1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladását megelőző 3 év (36 hónap), de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven (72 hónap) belül megkezdett közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásinak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §- ban meghatározott formában igazolva, azaz az ajánlattevő, (adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással.
A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
 a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;
 a szolgáltatás nyújtás ideje, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
 a teljesített szolgáltatás leírását, megnevezését és mennyiségi adatokat olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;
 nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
 Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének %-a;
M2. Ajánlattevő a 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembert, akit be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza;
- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
- érvényes orvosi működési nyilvántartás vagy a továbbképzést vezető egyetem által kiállított továbbképzési pontösszesítő és az Egészségügyi és Engedélyezési Hivatal felé benyújtott nyilvántartási kérelem csatolása
- más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása;
- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, mely tartalmazza, hogy eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
Az M1.; M2. alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
A 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a műszaki és szakmai alkalmassági feltételek (M1., M2.) és igazolási módjuk a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, ha a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az M1., M2 alkalmassági követelményeknek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az M1. M2. pontban foglalt igazolási módok helyett.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) 21/A. §, 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 12.§ (2), 13. § (4) bek.re.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésének napjától visszafelé számított 36 hónapban 1 db, legalább 6 hónapig folyamatosan teljesített ultrahangvezérelt vesekőzúzás (ESWL) szolgáltatásvégzésére vonatkozó referenciával, amely a 6 hónapos folyamatos teljesítés alatt legalább 100 db ESWL kezelés elvégzését igazolja.
Az előírt referencia több szerződéssel teljesíthető.
A referencia esetén Ajánlatkérő az elmúlt három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszik figyelembe
M2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik 1 fő urológus szakvizsgával rendelkező szakorvossal, aki legalább 5 éves (60 hónap) szakmai tapasztalattal rendelkezik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:nyertes AT a szolg.-t az előírt (ill.előre egyeztetett) időpontban nem tudná teljesíteni és ezért felelős, ezt az egyeztetett időpont előtti napon 9.00 óráig írásban nem jelzi AK-nak, úgy késedelmi kötbér fizetésére köteles.Kötbér alapja:berendelt betegek elmaradt vesekőzúzása utáni teljes bevételkiesés, mértéke:10%/nap, felső határ:max:10 nap (az elmaradt kezeléseket 1-10 napon belül el kell végezni, késedelmi kötbérrel terhelten).
Meghiúsulási kötbér fizetésére köteles nyertes AT, ha az elmaradt kezeléseket 10 napon belül nem pótolja - a teljesítés meghiúsultnak tekintendő:alapja: a berendelt betegek elmaradt vesekőzúzása utáni teljes bevételkiesés.mértéke:20 %
Az elmaradt kezeléseket – bármely okból történő elmaradás esetén,ide nem értve a vis maior eseteket, 1-24 órán belül kell elvégezni.
A kötbérek vetítési alapjaként a „teljes bevételkiesés” alatt az elmaradt vesekőzúzás után fizetendő NEAK finanszírozás értendő.
Részletes leírás a KD-ban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
AK előleget nem biztosít.Fedezetet AK a saját forrásból biztosítja(NEAK finanszírozás).Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.AK az ellenszolgáltatás összegét 60 napos fizetési határidő mellett, a szerz.szerű teljesítést követően, a teljesítésigazolásnak megfelelően kiállított számla alapján a Kbt.135.§(1),és(5)-(6),továbbá az 1997.évi LXXXIII.tv.9/A.§-ában foglaltak szerint alkalmazandó Ptk. 6:130.§ (1)-(2), bek.alapján, átutalással egyenlíti ki.Számla benyújtására AK által kibocsátott teljesítésig.birtokában a jsz.-ok rendelkezéseinek megfelelően van lehetőség.AT-t havonta az általa végzett szolgáltatásszám alapján számított díj illeti meg.AT a teljesített szolgáltatásért kezelésenként a NEAK által visszaigazolt intézményi Ft érték ajánlatban vállalt %-os mértékű (max.60 %) díjra jogosult.Késedelmes fizetés esetén AK a Ptk. 6:155.§-ban meghatározottak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.Részletes fizetési feltételeket a szerződésterv. tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nyertes AT-k által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában. AK felhívja a figyelmet a Kbt.35.§(1)-(8)bek.-e.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására a megadott időpontban az EKR elektronikus felületén kerül sor. (ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat
az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok
az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes
szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Kor

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban ( továbbiakban: KD ), melyet AK az EKR-ben tesz közzé és küld meg az érdeklődésüket jelző gazd.szer.-nek.
2. Az ajánlat elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén, a megadott időpontig nyújtható be.
3. Az EKR-ben továbbított dok.-kal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban az EKR rendelet 11-12. §-a az irányadó.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban és a 424/2017.(XII. 19.)Korm rend.13.§(3)bek.-ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
5. AK biztosítja a Kbt. 114. § (6) szerinti kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségét a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szabályok szerint. Ak helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. §. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdésben meghatározott
információkat.
7. AK jelen eljárásban előírja a Kbt.66.§(6)bek. szerinti, alvállalkozókra vonatkozó információk ajánlatban történő feltüntetését. A nyilatkozat nemleges tartalommal is csatolandó.
8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani, ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni (Kbt. 47. § (2)bekezdés).
9. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és a hiánypótlás ezen gazdasági szereplővel lenne kapcsolatos.
10. AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
11. AK jelen eljárásban alkalmazni kívánja a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
12. FAKSZ: Dr Kónya Tamás, lajstromszáma: 000030
13. AK nem él a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglalt lehetőséggel.
14. AK felhívja a figyelmet, hogy a teljesítés során a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM, rend., valamint a 1997. évi CLIV. tv.előírásainak betartásával kell eljárni.
15. Ajánlattevőnek rendelkeznie kell, minimum 10.000.000,- Ft/káresemény és 50.000.000,-Ft/év vonatkozó egészségügyi felelősségbiztosítással.
16. Nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie legalább 1 db, a szolgáltatás ellátásához megfelelő ESWL módszerrel működő, maximum a felhívás megküldésétől számított 2 éves mobil vesekőzúzó géppel, amely az orvostechnikai eszközökről szóló
93/42/EEC irányelvnek megfelel.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges