Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 20180/2022
CPV Kód: 45317000-2
Ajánlatkérő: Jászberény Városi Önkormányzat
Teljesítés helye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. hrsz:1/A/4.; 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. hrsz: 5409/A/1.; 5100 Jászberény, Bajcsy Zsilinszky utca 10. hrsz: 5418.; 5100 Jászberény, Thököly utca 13. hrsz: 5286.,; 5100 Jászberény, Hatvani út 35. hrsz: 7015.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászberény Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732671216
Postai cím: Lehel Vezér Tér 18. 1.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budai Lóránt
Telefon: +36 57505746
E-mail: polgarmester@jaszbereny.hu
Fax: +36 57505746
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszbereny.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jaszbereny.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001412862022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001412862022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001412862022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45317000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt keretében 5 megvalósítási helyszínen energetikai fejlesztésére kerül sor. Az intézmények címei: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. hrsz:1/A/4., Rákóczi út 42-44. hrsz: 5409/A/1., Bajcsy Zsilinszky utca 10. hrsz: 5418., Thököly utca 13. hrsz: 5286., Hatvani út 35. hrsz: 7015. Az épületek önkormányzati tulajdonban vannak. Tervezett műszaki tartalom: Az intézmények villamosenergia-felhasználásának csökkentése érdekében napelemes rendszerek kerülnek kiépítésre.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A jelen építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely a kivitelezés során felmerülő munkaszervezési és tárolási szükségleteket is figyelembe véve egy vállalkozó esetén biztonságosabban és költséghatékonyabban oldható meg részegységekre való szétbontás nélkül, egységes koordinációval. A megvalósítási helyszíneken tervezett napelemes rendszerek áramszolgáltató által történő jóváhagyása és engedélyeztetése összetett és időigényes folyamat, amely részajánlattétel esetén nem biztosítja a kivitelezés időben történő megkezdését és befejezését. Eltérő kivitelezők esetén felmerülhetne a helyszínenkénti különböző műszaki specifikációval rendelkező napelemes rendszerek telepítése, mely így az üzemeltetés és karbantartási feladatok során nehézséget és többletköltséget okoz az Ajánlatkérő részére. Tekintettel arra, hogy a beruházás Európai Uniós támogatási szerződés keretében valósul meg, ezért indokolt a vállalkozási szerződést egy kivitelezővel megkötni, mivel a támogatási szerződés szerinti mérföldkövek és a pénzügyi elszámolások üteme adott, több vállalkozóval történő szerződéskötés nagyobb kockázatot jelent az Önkormányzatnak a mérföldövek és a pénzügyi elszámolás teljesítésénél, továbbá az indikátor értékek együttes korszerűsítésre lettek meghatározva.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45317000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. hrsz:1/A/4.; 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. hrsz: 5409/A/1.; 5100 Jászberény, Bajcsy Zsilinszky utca 10. hrsz: 5418.; 5100 Jászberény, Thököly utca 13. hrsz: 5286.,; 5100 Jászberény, Hatvani út 35. hrsz: 7015.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében 5 megvalósítási helyszínen energetikai fejlesztésére kerül sor. Az intézmények villamosenergia-felhasználásának csökkentése érdekében napelemes rendszerek kerülnek kiépítésre.
Tervezett napelemes rendszer, HMKE adatok
1.
Cím: 5100 Jászberény, -Lehel vezér tér 18. hrsz:1/A/4.,
Típus: Közcélú elosztóhálózatra csatlakozó
Összesített névleges teljesítmény: 47,25 kWp
2.
Cím: 5100 Jászberény, Hatvani út 35. hrsz: 7015.
Típus: Közcélú elosztóhálózatra csatlakozó
Összesített névleges teljesítmény: 47,25 kWp
3.
Cím: 5100 Jászberény, Bajcsy Zsilinszky utca 10. hrsz: 5418.
Típus: Közcélú elosztóhálózatra csatlakozó
Összesített névleges teljesítmény: 47,25 kWp
4.
Cím: 5100 Jászberény, Thököly utca 13. hrsz: 5286.
Típus: Közcélú elosztóhálózatra csatlakozó
Összesített névleges teljesítmény: 26,25 kWp
5.
Cím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 42-44. hrsz: 5409/A/1
Típus: Közcélú elosztóhálózatra csatlakozó
Összesített névleges teljesítmény: 7,35 kWp
Mind az 5 helyszín tekintetében elvárás a napelemes panelek esetén a 25 év gyártói garancia és 25 év (84 %) teljesítmény garancia, az inverter tekintetében pedig 20 év gyártói garancia.
A nyertes ajánlattevőnek vállalnia kell az Áramszolgáltató felé benyújtandó műszaki dokumentáció összeállítását és az engedélyeztetés lefolytatását, illetve a kivitelezési tevékenységet is.
A kivitelező további feladatainak részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3) M2.A. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként előírt MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli FMV szakmai tapasztalata (hónapban) 15
2 A III.1.3) M2.B. pont szerinti szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként előírt MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli FMV szakmai tapasztalata (hónapban) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Egy összegben, nettó HUF-ban) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00040
II.2.13) További információ
A II.2.5) pontban meghatározott minőségi értékelési szempontok esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amelynél kedvezőtlenebb az ajánlat nem lehet és amely a minimális pontszámot kapja: 0 hónap; a legkedvezőbb érték, amely a maximális pontszámot kapja: 36 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Ha az ajánlattevőt a Kbt. 62. § (1) bekezdés h) vagy j) pontja szerinti okból az e pontokban meghatározott határidőn belül korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az ajánlattevő kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell a korábbi kizárás körülményeinek, illetve az érintett cselekménynek a részletes leírását.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt helyzetek fennállása esetén a Kbt. 62. § (1a) bekezdése tekintetében az ajánlattevő kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatának tartalmaznia kell a szerződés teljesítésére való képességével kapcsolatos információkat.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése szerint az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot kötele benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat keretében a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
Ajánlattevő csatolja:
P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (napelemes rendszerek kiépítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
P1. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (napelemes rendszerek telepítése) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el a 50.000.000.-HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat keretében a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
Ajánlattevő csatolja:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben befejezett, a közbeszerzés tárgyának (napelemes rendszerek kiépítése) megfelelő építési beruházásainak ismertetését tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolással (a szerződést kötő másik fél által adott igazolás). Az építési beruházások ismertetését tartalmazó nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az építési beruházások ismertetését tartalmazó nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal), helye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe;
- az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdés alapján ha a nyertes közös Ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján annak a szakembernek a megnevezését, végzettsége és szakmai tapasztalata ismertetését, akt ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a megnevezett személy a megkívánt végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik, az ajánlattevő csatolja be a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személy saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. A szakmai önéletrajzban a szakmai tapasztalatot év/hónap pontossággal szükséges feltüntetni, továbbá az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adódnak össze. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személy kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre áll és abban közreműködik.
Amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.
A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni a jogosultság megszerzésének pontos időpontját és azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése megfelelően irányadóak.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:
M.1. Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben teljesített 1 db legalább 35 kWp összesített névleges teljesítményű napelemes rendszer kiépítése tárgyú, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.

M2. Nem rendelkezik az alábbi szakemberrel:
A) 1 fő szakember, aki rendelkezik 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI/1. rész, 2. pont szerinti (betűjel: MV-É, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
B) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI/2. rész, 5. pont szerinti (betűjel: MV-ÉV, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Ugyanazon szakember több alkalmassági követelménynek való megfeleléshez is bemutatható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 1 %-a késedelmes naponként, azzal, hogy a megfizetendő késedelmes teljesítési kötbér maximális összege összesen legfeljebb a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 20 %-a. A késedelmi kötbér maximális összegének elérésekor Ajánlatkérő jogosult rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni.

Teljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a.
Jólteljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a.
Garanciális (jótállási) kötelezettség, a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza, melynek időtartama a szerződés teljesítésétől számított 60 hónap – teljes körű – jótállás.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződést az Európai Unió finanszírozza 100 % arányban, a kifizetés ún. utófinanszírozással történik. Erre tekintettel a benyújtott számlák (részszámla és a végszámla) támogatott részének kiegyenlítése - a számlaérték 100 %-a - 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai szerint történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdéseinek előírásaira.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1), (3)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 133 § (1) és (2) bekezdések szerint.
Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározott szabályok szerint teljesíti.
Pénzügyi ütemezés:
Az Ajánlatkérő 1 db előlegszámla, 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget az alábbiak szerint:
- 1. Részszámla: 15 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről,
- 2. Részszámla: 50 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 35 %-ának megfelelő összegről,
- 3. Részszámla: 70 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegről,
- 4. Részszámla: 85 %-os készültségi fok elérését követően nyújtható be, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő összegről,
- Végszámla: 100%-os készültségi fok elérését és a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően nyújtható be, a szerződésben rögzített, a kivitelezési munkákra megajánlott vállalkozói díj részszámlákban fentiek szerint el nem számolt részéről állítható ki.

Az Ajánlattevő számla benyújtására az egyes készültségi fokok elérésekor a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolással igazolt rész tekintetében jogosult a készültségi foknak megfelelő mértékben. Az Ajánlatkérő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.
Előleg: a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltakkal összhangban ajánlattevő legfeljebb a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő összeg előleg kifizetését kérheti. A Vállalkozó részére kifizetett előleg a végszámlából kerül levonásra.

Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlákat is.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) – (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000 Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10300002-10697900-49020148
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték teljesíthető az AT választása szerint a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módok bármelyikén. AK számlájára történő befizetés esetén a pénzösszeget AK fent megjelölt számlájára kell utalni (közlemény rovatba feltüntetve „Napelem ajánlat”). Az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátani, és az ajánlati kötöttség idejére érvényesnek kell lennie. Utalás esetén kizárólag akkor tekinthető határidőre rendelkezésre bocsátottnak, ha az legkésőbb az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig jóvá is íródik AK számláján. A biztosíték teljesítésének igazolására az ajánlatba csatolni kell: átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum elektronikus okiratot, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény elektronikus okiratot.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az értékelés módszere: az ár szempont esetében fordított arányosítás, az 1-2. sz. minőségi szempont esetében arányosítás. Részletek a KD-ban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. Helyszíni bejárás: az ajánlatkérő az ajánlattevők részére helyszíni bejárást biztosít (nem konzultációs jelleggel), amelynek időpontja és helyszíne: 2022. október 04., 10:00; Találkozási pont: 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 18.
A helyszín megtekintésekor az Ajánlatkérő konzultációt nem tart, a helyszíni bejárással kapcsolatban a Kbt. 56. § az irányadó.
3. A 322/2015 (X.30.) Kr. 26. §-a alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig építési szerelési tevékenységre vonatkozó, összesen legalább 50.000.000,- Ft/év és 5.000.000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó C.A.R. típusú összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az Ajánlatkérő részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartani.
4. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötésig köteles igazolni, hogy a teljesítésbe bevon 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI/1. rész, 2. pont szerinti (betűjel: MV-É, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői aktív jogosultsággal rendelkező, valamint 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI/2. rész, 5. pont szerinti (betűjel: MV-ÉV, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői aktív jogosultsággal rendelkező szakembert.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell:
− felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok) EKR űrlap alkalmazásával,
− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó) EKR űrlap alkalmazásával,
− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási – mintát, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében – ha aláírási címpéldány nem ismert – az aláírás képét és a képviseleti jogosultságot is tartalmazó teljes bizonyító erejű vagy közjegyző által hitelesített okiratot kell az ajánlathoz csatolni,
− a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is) EKR űrlap alkalmazásával,
− a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot EKR űrlap alkalmazásával,
− szakmai ajánlatot (a szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza)
− beárazott költségvetést cégszerűen aláírva pdf, és szerkeszthető excel formátumban is,
6. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket (III.1.2. pont P1., III.1.3. pont M1.-M2.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, lajstromszáma 00102
8. Ajánlatkérő az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot (nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot).
9. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegének meghatározása érdekében történt, a megnevezés mellett a "vagy egyenértékű" kifejezést minden esetben érteni kell! Az ajánlatkérő elfogad más márkájú, a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő termékeket is, ebben az esetben azonban a megfelelést az ajánlattevőnek kell igazolni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges