Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 20067/2022
CPV Kód: 85121100-4
Ajánlatkérő: Ráckeve Város Önkormányzata Szigetbecse Község Önkormányzat;Makád Község Önkormányzata;Dömsöd Nagyközség Önkormányzata;Lórév Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév és Dömsöd települések
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ráckeve Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730899213
Postai cím: Szent István Tér 4
Város: Ráckeve
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.rackeve.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Szigetbecse Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15734879213
Postai cím: Petőfi S. Utca 34.
Város: Szigetbecse
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2321
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szigetbecse.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Makád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15441915213
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 52
Város: Makád
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2322
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.makad.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730851213
Postai cím: Petőfi Tér 6.
Város: Dömsöd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2344
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.domsod.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Lórév Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15441874213
Postai cím: Dundity Alexa Utca 43
Város: Lórév
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2321
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pusztai Attila
Telefon: +36 14121776
E-mail: pusztai.attila@drpusztai-ugyved.hu
Fax: +36 14121777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Ráckeve Város Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001297812022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001297812022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Központi orvosi ügyelet
Hivatkozási szám: EKR001297812022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Központi háziorvosi ügyeleti szolgálat megszervezése és működtetése öt településen felnőttek és gyermekek ellátására Ráckeve központtal, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 17.00 órától másnap reggel 7.00 óráig; pénteken, illetve ünnepnap előtti utolsó munkanapon 12.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, míg hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától a következő hétfő, illetve munkanap 7.00 óráig terjedő időszakban. A központi ügyeleti szolgáltatást a Ráckevén található ügyeleti helyiségben, valamint kiutazással az alábbi településeken kell ellátni:
Ráckeve (10 903 fő), Szigetbecse (1 429 fő), Makád (1 268 fő), Lórév (314 fő) és Dömsöd (6 152 fő) települések, mindösszesen 20066 bejelentett lakossal számolva.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az orvosi ügyelet egységes szolgáltatás, részekre nem bontható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Központi orvosi ügyelet
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
További tárgyak: 85121291-9
85141000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Ráckeve, Szigetbecse, Makád, Lórév és Dömsöd települések
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Központi háziorvosi ügyeleti szolgálat megszervezése és működtetése öt településen felnőttek és gyermekek ellátására Ráckeve központtal, munkanapokon hétfőtől csütörtökig 17.00 órától másnap reggel 7.00 óráig; pénteken, illetve ünnepnap előtti utolsó munkanapon 12.00 órától másnap reggel 7.00 óráig, míg hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától a következő hétfő, illetve munkanap 7.00 óráig terjedő időszakban. A központi ügyeleti szolgáltatást a Ráckevén található ügyeleti helyiségben, valamint kiutazással az alábbi településeken kell ellátni:
Ráckeve (10 903 fő), Szigetbecse (1 429 fő), Makád (1 268 fő), Lórév (314 fő) és Dömsöd (6 152 fő) települések, mindösszesen 20 066 bejelentett lakossal számolva.
Vállalkozó a tevékenység ellátásához köteles folyamatosan biztosítani 1 fő ügyeletes orvost, 1 fő asszisztenst vagy egy fő ápolót és 1 fő gépkocsivezetőt. Az orvosszállító gépjárműnek a 2300 Ráckeve, Szt. István tér 4. sz. alatti telephelyen kell folyamatosan rendelkezésre állnia.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Havi nettó vállalkozói díj (a NEAK finansz. felül) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2.) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1.) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
3. Ajánlatkérő az Európai Unió Tanácsa Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelete (a továbbiakban: a rendelet), valamint a Miniszterelnökség orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket érintő uniós szankciókról szóló közleménye 4. pontjára figyelemmel előírja, hogy tilos e közbeszerzés alapján kötendő szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére.
A rendelet szerinti tilalmat a következő személyekre kell alkalmazni:
• a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;
• b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy
• c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el; ideértve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozókat, szállítókat vagy szervezeteket, amelyeknek a kapacitásait a közbeszerzési irányelvek értelmében igénybe veszik.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni a tilalom személyi hatálya saját magára valamint az ajánlatban már ismert és a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozóra, szállítóra vagy kapacitást biztosító szervezetre kiterjed-e vagy sem.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése szerint előírja, hogy az ajánlattevő és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezet az ajánlatában köteles benyújtani: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozatot arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. (EKR űrlap)
Továbbá az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia, ami a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; (EKR űrlap) Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. (EKR űrlap) Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat; az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások, nyilatkozatok is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban, nyilatkozatokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmassági követelménye tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be. M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített, legjelentősebb, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23.§ szerint meghatározott formában benyújtott nyilatkozat vagy igazolás szerint, az alábbi tartalommal: - a szerződést kötő másik fél neve és címe; - referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, e-mail cím); - a szerződés (szolgáltatás) tárgya; - a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hó/nap-tól – év/hó/nap-ig); - a teljesített mennyiségi adatok; - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Amennyiben az ismertetett szolgáltatás teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló gazdasági szereplő közös ajánlattevő tagjaként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során. M2) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. M2/1, M2/2: Az ajánlatban ismertetésre kerülő szakemberek tekintetében az ajánlatban csatolni kell: - a szakemberektől származó, képzettségét, szakmai tapasztalatát, gyakorlatát bemutató, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzokat úgy, hogy az önéletrajzokból egyértelműen derüljenek ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberekkel szemben támasztott alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelőség, - a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén részt vesznek a teljesítésben - a szakemberek végzettségét és képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát. A szakmai tapasztalat ismertetését az önéletrajzban év/hónap bontásban, valamint kezdő és befejező időpont szerint szükséges részletezni. Ahol a szakmai gyakorlati idő vonatkozásában, időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott a szakmai önéletrajznak a szakmai gyakorlat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai gyakorlat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi munkák időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra. A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai gyakorlat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, azaz ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai gyakorlat nem minősíthető többszörös szakmai gyakorlati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés. M2/3: Az alkalmasság igazolására a vezetői engedély és a PAV1 alkalmasságot igazoló okirat valamint a gépkocsivezető rendelkezésre állási nyilatkozata szükséges. Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (7), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő az M1)-M2) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésére, továbbá az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 3 éves(36 hónap) időtartamon belül, - legalább egy db, - minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan és szerződésszerűen teljesített, -minimum 13.000 fő lakosságú - háziorvosi ügyeleti feladatok ellátására vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven ( 72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§-ban foglaltak alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. M2/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik - legalább 2 fő, - a 4/2000. (II.25.) Eü.M. rendelet 11.§ (9) bekezdésében meghatározott képzettséggel és - legalább 5év (60 hónap) szakmai gyakorlattal rendelkező orvossal. M2/2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik - legalább a 4/2000. (II.25.) Eü.M. rendelet 11.§ (9a) bekezdésében meghatározott okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló vagy mentőtiszt szakemberrel aki legalább 3 év (36 hónap) orvosi ügyeleten eltöltött szakmai gyakorlattal rendelkezik. M2/3) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik - legalább 1 fő, - érvényes PAV1 minősítéssel, rendelkező gépkocsivezetővel. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A jelen közbeszerzés finanszírozása a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő finanszírozásából és az ajánlatkérő által biztosított kiegészítőfinanszírozásból történik. A nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatás finanszírozására közvetlenül a NEAK-kal kell szerződést kötnie, a 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján. Az ajánlatkérő hozzájárul ahhoz, hogy a nyertes ajánlattevő a NEAK-al finanszírozási szerződést megkösse. A Megrendelők a szerződés szerinti megbízási díjat, havonta utólag, átutalással, 30 napos fizetési határidő figyelembe vételével fizetik meg Vállalkozó részére, a teljesítést követően havonta benyújtott és a gesztor Megrendelő által leigazolt számla alapján, a Vállalkozó bankszámlájára. Megrendelő előleget nem fizet. A teljesítés igazolásának feltétele, hogy Vállalkozó a számlájához csatolja a NEAK előírásai alapján kötelezően használt informatikai rendszerből letöltött tárgyhavi statisztikai adatait a betegforgalomról. A benyújtott számla ellenértékének kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően - átutalással - történik figyelembe véve a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdéseit. A részletes szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Az érintett települések a településenkénti bontásban kiállított számla ellenértékét a számla kézhezvételét követő 30 napon belül kötelesek megfizetni Vállalkozó részére.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény; - Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.törvény; - A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet; - Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.11.) ESzCsM. rendelet; - Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet; - Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet; - Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017 (XII.19.) Korm.rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bek. szerint EKR rendszerben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás a Kbt. 68. § (1)-(4) valamint a (6), és EKRr. 15. §-ának (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A Kbt. 40. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az ajánlatot és annak részét képező dokumentumokat kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani. 2. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a alapján biztosítja. 3. Ajánlatkérő az ajánlatok összeállításához a Kbt. 57. § (1) bek. szerinti tartalommal Közbeszerzési Dokumentumokat és annak részeként a 424/2017.(X.19.) K.r. szerinti űrlapokat bocsát rendelkezésre az EKR-ben. Az ajánlat elkészítésére a Kbt.66.§ (1) bek. irányadó. 4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát. 5. Az ajánlatban az erre szolgáló űrlapon ki kell tölteni a felolvasólapot a Kbt.68.§ (4) bek. szerinti tartalommal. 6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b ) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. Amennyiben ajánlattevő a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t az ajánlat benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy erre vonatkozóan is nyilatkozni kell. 7. Ajánlattevőnek a Kbt.67.§ (4) bek. szerint is nyilatkoznia kell. 8. A 321/2015. (X.30.) K.r.13. §-ra tekintettel ajánlattevő az ajánlatban nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a értelmében az ajánlattevő vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 9. Az ajánlattevőnek, adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilatkozatot aláíró(k) cégjegyzésre jogosult(ak ) aláírási címpéldánya(i)t, vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit egyszerű másolatban. Ha a cégjegyzésre jogosult és az ajánlatot aláíró személye különböző, akkor csatolandó a cégkivonat szerint a cég képviseletére feljogosított tisztségviselő által adott közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. 10. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. 11. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. §-ában foglaltak szerint több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Ez esetben az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerinti meghatalmazást. 12. Üzleti titok: Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon (az EKR-ben erre szolgáló funkció használatával) elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja a Kbt. 44. § előírásai szerint. 13. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e)pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza. 14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet, illetve a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet előírásai szerint kell eljárni. 15.FAksz: Dr. Pusztai Attila lajstromszám:0110 Felhívjuk ajánlattevő figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati kötöttség lejárata munkaszüneti napra esik, úgy a Kbt. 48. § (1) és (3) bekezdése alapján a kötöttség a következő munkanapon jár le.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges