Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 19740/2022
CPV Kód: 72267100-0
Ajánlatkérő: Országos Kórházi Főigazgatóság
Teljesítés helye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15845883243
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13545333
E-mail: erdei.csaba@okfo.gov.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://okfo.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://okfo.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001172782022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001172782022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
HR igazgatóság rendszerek informatikai támogatása
Hivatkozási szám: EKR001172782022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72267100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az OKFŐ-ben Humánerőforrás Fejlesztési Igazgatóság jogszabályban előírt alapfeladatait támogató meglévő informatikai rendszerek IT támogatásának folytatólagos biztosítása szükséges. Az OKFŐ HFI – a kormányzati irányelvekkel összhangban – mélyen elkötelezett a szabad szoftverek felhasználása tárgyában, így lehetőség szerint minden alkalmazást szabad alapokon hoz létre. Az itt érintett alkalmazások mind a CentOS Linux 7-es verziójú operációs rendszerén futnak, PHP forrásnyelvűek és MySQL, illetve MariaDB adatbázis-kezelő rendszert használnak.
Mivel az alkalmazásokat különböző időpillanatokban álltak élesbe, az akkor használt legalkalmasabbnak tartott keretrendszereket használják. Így vannak VUE, Bootsrtap, Tailwind, Livewire, JQuery, Laravel keretrendszereket futtató alkalmazások köztük.
Informatikai támogatás szolgáltatásai és szintjei: 1. Jogszabálykövetés (prioritás közepes), 2. adatbázis karbantartás (prioritás közepes), 3. hibajavítás (prioritás magas), 4. adatbetöltés (prioritás magas), 5. technikai segítségnyújtás (prioritás alacsony), 6. szakmai tanácsadás (prioritás alacsony.
Meglévő informatikai rendszerek és kapcsolódó feladatok:
Validálás
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás,
Publikus kereső
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés
XML adatszolgáltatások – robots
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. PHP kód karbantartás, frissítés. XML sémák frissítése/karbantartása. Csatlakozó szervezetek interface-inek összekapcsolásában közreműködés, A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges adatkör-bővítés leképezése az interface kódjában.
XML adatszolgáltatások – interface
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. PHP kód karbantartás, frissítés. XML sémák frissítése/karbantartása. Csatlakozó szervezetek interface-inek összekapcsolásában közreműködés. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges adatkör-bővítés leképezése az interface kódjában.
EESZT kapcsolódás - interface
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. PHP kód karbantartás, frissítés. XML/SOAP sémák frissítése/karbantartása. Tanúsítványok karbantartása, cseréje. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges adatkör-bővítés leképezése az interface kódjában.
Egységes jelentő felület
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés
OSAP 1520 és 4029 EÜ ágazati Jelentő
Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. Funkciók, modulok frissítése (PHP). A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
OSAP 1626 Bérstatisztikai adatgyűjtő program
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
Bér- és létszámstat Adatfeldolgozó
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés. Riportok készítése. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
Michalicza ösztöndíj rendszer
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. Statisztikák, listák készítése. Funkciók, modulok módosítása, frissítése (PHP). A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
BSC ápoló ösztöndíj rendszer
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
Nyilvántartás – KKSZB modul
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés. Nyilvántartási interface adatszolgáltatás karbantartása. Adatminőség javítása a szakmai főosztállyal együttműködve. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges adatkör-bővítés leképezése az interface kódjában.
Rezidens Minőségbiztosítás + Rezidens ösztöndíj
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés. Rezidens adatbázis interface karbantartás/módosítás
Vizsgaszervező alkalmazás (NVB)
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés. Rezidens adatbázis interface karbantartás/módosítás. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az egyes szoftverek saját részről történő üzemeltetéséhez jelenleg rendelkezésre álló (humán)erőforrás több gazdasági szereplővel történő support ellátása jelentős mértékű többlet ráfordítást igényelne, úgy a kezdeti, mint a folyamatos üzemeltetés során.
Részajánlattétel lehetőségének esetében akár minden alkalmazásra külön-külön kellene a műszaki, IT, gazdasági, jogi folyamatokra erőforrást biztosítani (kapcsolattartásra, teljesítésre, számlázásra, stb.), mely erőforrásokkal megrendelő nem rendelkezik.
IT szakmai körökben általánosan érvényesülő gyakorlat, hogy az összevont feladatokra kedvezőbb költségű megoldások valósíthatók meg, mint a több részre bontottakra, így költséghatékonyság szempontjából is indokolt a részajánlattétel lehetőségének kizárása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
HR igazgatóság rendszerek informatikai támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72267100-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1125 Budapest, Diós árok 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az OKFŐ-ben Humánerőforrás Fejlesztési Igazgatóság jogszabályban előírt alapfeladatait támogató meglévő informatikai rendszerek IT támogatásának folytatólagos biztosítása szükséges. Az OKFŐ HFI – a kormányzati irányelvekkel összhangban – mélyen elkötelezett a szabad szoftverek felhasználása tárgyában, így lehetőség szerint minden alkalmazást szabad alapokon hoz létre. Az itt érintett alkalmazások mind a CentOS Linux 7-es verziójú operációs rendszerén futnak, PHP forrásnyelvűek és MySQL, illetve MariaDB adatbázis-kezelő rendszert használnak.
Mivel az alkalmazásokat különböző időpillanatokban álltak élesbe, az akkor használt legalkalmasabbnak tartott keretrendszereket használják. Így vannak VUE, Bootsrtap, Tailwind, Livewire, JQuery, Laravel keretrendszereket futtató alkalmazások köztük.
Informatikai támogatás szolgáltatásai és szintjei: 1. Jogszabálykövetés (prioritás közepes), 2. adatbázis karbantartás (prioritás közepes), 3. hibajavítás (prioritás magas), 4. adatbetöltés (prioritás magas), 5. technikai segítségnyújtás (prioritás alacsony), 6. szakmai tanácsadás (prioritás alacsony.
Meglévő informatikai rendszerek és kapcsolódó feladatok:
Validálás
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás,
Publikus kereső
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés
XML adatszolgáltatások – robots
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. PHP kód karbantartás, frissítés. XML sémák frissítése/karbantartása. Csatlakozó szervezetek interface-inek összekapcsolásában közreműködés, A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges adatkör-bővítés leképezése az interface kódjában.
XML adatszolgáltatások – interface
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. PHP kód karbantartás, frissítés. XML sémák frissítése/karbantartása. Csatlakozó szervezetek interface-inek összekapcsolásában közreműködés. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges adatkör-bővítés leképezése az interface kódjában.
EESZT kapcsolódás - interface
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. PHP kód karbantartás, frissítés. XML/SOAP sémák frissítése/karbantartása. Tanúsítványok karbantartása, cseréje. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges adatkör-bővítés leképezése az interface kódjában.
Egységes jelentő felület
Közhiteles interface frissítése/karbantartása. Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés
OSAP 1520 és 4029 EÜ ágazati Jelentő
Adatbázis módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. Funkciók, modulok frissítése (PHP). A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
OSAP 1626 Bérstatisztikai adatgyűjtő program
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
Bér- és létszámstat Adatfeldolgozó
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés. Riportok készítése. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
Michalicza ösztöndíj rendszer
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. Statisztikák, listák készítése. Funkciók, modulok módosítása, frissítése (PHP). A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
BSC ápoló ösztöndíj rendszer
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
Nyilvántartás – KKSZB modul
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés. Nyilvántartási interface adatszolgáltatás karbantartása. Adatminőség javítása a szakmai főosztállyal együttműködve. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása. A szakfőosztály kérése alapján az esetleges adatkör-bővítés leképezése az interface kódjában.
Rezidens Minőségbiztosítás + Rezidens ösztöndíj
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés. Rezidens adatbázis interface karbantartás/módosítás
Vizsgaszervező alkalmazás (NVB)
Adatbázis tartalom módosítás/javítás. Szakmai főosztálynak helpdesk segítségnyújtás. PHP kód karbantartás, frissítés. Rezidens adatbázis interface karbantartás/módosítás. A megrendelő jogszabály-követése alapján a pontos specifikáció ismeretében a szoftvert érintő változások implementálása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Legalább 24 hónap RedHat/CentOS rendszergazdai gyakorlattal (felhasználó-kezelés, kriptográfiai eljárások, tűzfalak, samba, AD integráció, stb) rendelkező szakember bevonása (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár magyar forintban (nettó HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlattevő – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján – folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében köteles csatolni ajánlatához a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, nemleges nyilatkozatot köteles csatolni. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő a kizáró ok hiányát a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján ellenőrzi.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114. (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az alkalmassági követelmények tekintetében az igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint kerül sor. Az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában az ajánlatkérő ellenőrzi a kizáró okok hiányát és az alkalmassági követelmények teljesülését a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok alapján. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakembereknek megnevezése, valamint szakmai tapasztalatának ismertetése az ajánlattevő vagy a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozatával történhet.
A szakemberek végzettségének igazolása a végzettség megszerzését igazoló iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával történhet.
Az alkalmassági minimumkövetelményeknek történő megfelelés igazolása végett bemutatott szakember tekintetében az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell a szakember által elvégzett tevékenység (a szakember által ellátott feladat) pontos leírását, a munka megrendelőjének megnevezését/munkáltató megnevezését, valamint a szakember munkavégzésének idejét év/hónap pontossággal. A nyilatkozatnak szintén tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben a szakember nyilatkozik, hogy az ajánlattevő általi bevonásáról és megjelöléséről tudomással bír, és az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében való közreműködésének nincs akadálya.
Az ajánlattevő nyilatkozatának a szakmai tapasztalat megszerzésének idejét év, hónap pontossággal kell tartalmaznia.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kizárólag az egész hónapokat veszi figyelembe, amelyek teljes időtartama alatt a szakember szakmai tapasztalatot szerzett. Amennyiben a szakember nem teljes hónapra vonatkozóan rendelkezik szakmai gyakorlati idővel, az adott hónap abban az esetben vehető figyelembe a szakmai gyakorlati idő számításánál, amennyiben a szakember az adott hónapban legalább 15 napon keresztül szakmai gyakorlati tapasztalatot szerzett. Az ajánlattételi határidő napjáig vehető figyelembe szakmai gyakorlati idő az eljárásban.
A szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként!
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel, akik együttesen rendelkeznek
a) legalább 24 hónap MySQL, VUE, Bootsrtap, tailwind, Livewire, JQuery, Laravel keretrendszer programozás és alkalmazás-integráció gyakorlattal, és
b) legalább 24 hónap gyakorlattal SOAP, JSON és XML típusú interface fejlesztésében.
Legalább 2 fő szakember bemutatása és a teljesítésbe bevonása kötelező. Kettőnél több szakember is megjelölhető az alkalmassági követelmények igazolására, a megjelölt szakembereknek együttesen kell rendelkezniük az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott szakmai tapasztalattal.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, amelynek mértéke a nettó vállalkozói díj 25 %-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. Hibás teljesítés esetén Vállalkozó a Megrendelő szerződésszerű teljesítésre szóló felszólításában megjelölt legalább 8 napos póthatáridőben köteles feladatait szerződésszerűen elvégezni. Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőt elmulasztja, vagy nem teljesít hibamentesen, alkalmanként, minden egyes hibás teljesítéssel összefüggésben 500 000,- Ft hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás havonta egyenlő részletekben kerül megfizetésre.
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást utólag, a szabályszerűen kiállított számla ellenében átutalással fizeti meg a Ptk. 6:130. §-a szerint. A benyújtott számla fizetési határideje: a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 nap. A számlázás pénzneme: HUF. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1b) bek. szerint az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempont: abszolút értékelési módszer
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő elektronikus úton kéri az ajánlatok benyújtását.
2. A felhívásban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
3. A III.1.1) és III.1.3) pontokban előírt feltételek és igazolási módok a minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
4. Ajánlatkérő ALKALMAZZA az eljárásban a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
5. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
A módszerek meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:
Az ár szempont esetében:
A legalacsonyabb értéket tartalmazó (legkedvezőbb) ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot, a többi ajánlat értékelési pontszáma ehhez viszonyítva – a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontjában meghatározott – fordított arányosítás módszerével (a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb) kerül meghatározásra.
A minőségi szempont esetében:
A Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet B. pontja szerinti abszolút értékelési módszer.
Amennyiben az ajánlattevő be tud vonni a teljesítésbe és be tud mutatni ajánlatában legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik legalább 24 hónap RedHat/CentOS rendszergazdai gyakorlattal (felhasználó-kezelés, kriptográfiai eljárások, tűzfalak, samba, AD integráció, stb), ajánlata 10 ponttal kerül értékelésre. Ebben az esetben "igen" választ kell feltüntetnie a felolvasólapon, meg kell neveznie ajánlatában ezen szakembert és be kell nyújtania ajánlatában a szakmai tapasztalat fennállását alátámasztó dokumentumokat.
Amennyiben az ajánlattevő nem tud bevonni a teljesítésbe legalább 1 fő szakembert, aki rendelkezik legalább 24 hónap RedHat/CentOS rendszergazdai gyakorlattal (felhasználó-kezelés, kriptográfiai eljárások, tűzfalak, samba, AD integráció, stb), ajánlata 0 ponttal kerül értékelésre, tehát nem von maga után érvénytelenséget. Ebben az esetben "nem" választ kell feltüntetnie a felolvasólapon.
6. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges