Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9246/2022
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Nyírgelse Község Önkormányzata
Teljesítés helye: Elsődleges helyrajziszámok: (közút) Nyírgelse 712, 528, 665, 666 hrsz. Másodlagos helyrajziszámok:(kisajátítás) Nyírgelse 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691, 690, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 672, 671, 670, 669, 667/1, 66/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Petrucz Transz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírgelse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99871237
Postai cím: Kossuth utca 2.
Város: Nyírgelse
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4362
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárréti Barbara
Telefon: +36 42269351
E-mail: nyirgelsehiv@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://nyirgelse.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyírgelse belterületi kerékpárút megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR001315792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nyírgelse belterületi kerékpárút megvalósítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Elsődleges helyrajziszámok: (közút)
Nyírgelse 712, 528, 665, 666 hrsz.
Másodlagos helyrajziszámok:(kisajátítás)
Nyírgelse 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691, 690, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 672, 671, 670, 669, 667/1, 66/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Földmű építése, bevágás építése: 1 622,98 m3
Töltés építése: 477,49 m3
Padka és elválasztó sáv készítése helyszínről hozott földanyagból: 113,16 m3
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavíó réteg készítése: 897,27 m3
M56 útalap készítése: 525,48 m3
M22 kiékelés készítése: 185,14 m3
AC-11 aszfalt kötőréteg készítése: 126,39 m3
AC-8 aszfalt kopóréteg készítése: 98,50 m3
Hagyományos kivitelű burkolati jelek festése: 46,2 m2
KRESZ táblák elhelyezése: 27 db
Támfal építés: 22,50 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00025

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05942 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyírgelse belterületi kerékpárút megvalósítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Petrucz Transz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35466271
Postai cím: Pócsi Út 55
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
E-mail: istvanpetrucz@gmail.com
Telefon: +36 304555187
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 164997378
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Elsődleges helyrajziszámok: (közút)
Nyírgelse 712, 528, 665, 666 hrsz.
Másodlagos helyrajziszámok:(kisajátítás)
Nyírgelse 705, 704, 703, 702, 701, 700, 699, 698, 697, 696, 695, 694, 693, 692, 691, 690, 686, 685, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 672, 671, 670, 669, 667/1, 66/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségek:
Földmű építése, bevágás építése: 1 622,98 m3
Töltés építése: 477,49 m3
Padka és elválasztó sáv készítése helyszínről hozott földanyagból: 113,16 m3
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavíó réteg készítése: 897,27 m3
M56 útalap készítése: 525,48 m3
M22 kiékelés készítése: 185,14 m3
AC-11 aszfalt kötőréteg készítése: 126,39 m3
AC-8 aszfalt kopóréteg készítése: 98,50 m3
Hagyományos kivitelű burkolati jelek festése: 46,2 m2
KRESZ táblák elhelyezése: 27 db
Támfal építés: 22,50 fm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 172867378
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Petrucz Transz Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35466271
Postai cím: Pócsi Út 55
Város: Kisléta
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4325
Ország: Magyarország
E-mail: istvanpetrucz@gmail.com
Telefon: +36 304555187
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/04/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A „Nyírgelse belterületi kerékpárút megvalósítása” tárgyú vállalkozási szerződés a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése
alapján – figyelemmel a Kbt. 141.§-ában foglaltakra az alábbiak szerinti tartalomra módosult:
I.
Eredeti feltétel
3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 164 997 378,- Ft azaz százhatvannégymillió-kilencvenkilencezerhétszázezer-háromszázhetvennyolc forint összegben állapítják meg.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
Módosított feltétel
3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 172 867 378,- Ft azaz százhetvenkétmillió-nyolcszázhatvanhétezer-háromszázhetvennyolc forint összegben állapítják meg.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás.
II.
Eredeti feltétel
5.2 A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.
A Megrendelő műszaki ellenőre:
Név: Szabó Imre (ME-KÉ-09-51207) (Cívis Komplex Mérnök Kft.)
Cím: 4030 Debrecen, Gizella u. 13/D
Tel: +36 30 952 7072
E-mail: szabo@ckmkft.hu
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: Béres Zsolt
Cím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 35. 1. em. 4.
Tel: 06-20-2131-336
Email: beres.mernok@gmail.com
A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítés és az ezek alapján benyújtott számla leigazolására, az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvételre. Pótmunka csak Megrendelő cégszerű írásbeli elrendelésével végezhető, melyet közvetíthet a műszaki ellenőr.
A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.
A Felek meghatalmazott képviselői a szerződés módosítására nem jogosultak.
Módosított feltétel
5.2 A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.
A Megrendelő műszaki ellenőre:
Név: Szopka Ádám (ME-KÉ- 09-51805) (Cívis Komplex Mérnök Kft.)
Cím: 4034 Debrecen, Nagybánya u. 17.
Tel: +36 30 303 9548
E-mail: szopka.adam@ckmkft.hu
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője:
Név: Béres Zsolt
Cím: 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 35. 1. em. 4.
Tel: 06-20-2131-336 Email: beres.mernok@gmail.com
A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítés és az ezek alapján benyújtott számla leigazolására, az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás-átvételi eljárásban való részvételre. Pótmunka csak Megrendelő cégszerű írásbeli elrendelésével végezhető, melyet közvetíthet a műszaki ellenőr.
A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.
A Felek meghatalmazott képviselői a szerződés módosítására nem jogosultak.
Továbbá módosult a vállalkozási szerződés műszaki tartalma és a vállalkozási szerződés költségvetése (elmaradó- és pótmunkák).
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződés teljesítése során a műszaki tartalom módosítása vált szükségessé, amely miatt a Feleknek a vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és költségvetését módosítaniuk volt szükséges.
A szerződés módosítás mellékletei alátámasztják a vállalkozási szerződés módosításának műszaki indokait.
Vállalkozási szerződés vállalkozói díjának változása: Kbt. 141. § (2) bekezdése
Megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítést kiállító személyének módosítása: Kbt. 141.§ (6) bekezdése
Vállalkozási szerződés műszaki tartalmának módosítása (elmaradó- és pótmunkák): Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése
Vállalkozási szerződés költségvetésének módosítása: Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 164997378 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 172867378 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Nyilatkozom, hogy tárgyi eljárás a Kbt. 53. § (6) alapján feltételesen került megindításra. Ebből adódóan a vállalkozási szerződés aláírását követően (2020.03.27.) a hatályba lépés 2021. 06.28. napján történt meg. Tehát ettől a naptól számítottan indult meg a szerződés teljesítése, melynek időtartama 9 hónap, valamint a műszaki átadás-átvétel 30 napja.
Fentiekre tekintettel a Vállalkozási Szerződés módosítására a szerződés időbeli hatálya alatt került sor, tekintettel arra, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás nem került még lezárásra.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben