Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/159
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.17.
Iktatószám: 17345/2022
CPV Kód: 98392000-7
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye: A Pécsi Tudományegyetem telephelyei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Hoduna Korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89809802
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Onhausz Nikolett
Telefon: +36 309147518
E-mail: onhausz.nikolett@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Költöztetési, szállítási feladatok - PTE
Hivatkozási szám: EKR000232762020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98392000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Költöztetési, szállítási feladatok - PTE
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98392000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A Pécsi Tudományegyetem telephelyei
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretszerződés költöztetési, szállítási feladatok ellátására a Pécsi Tudományegyetemen
Pécsi Tudományegyetem telephelyein belüli, illetve telephelyei közötti költöztetési és ezekkel kapcsolatos rakodási és szállítási feladatok, s ennek keretében kiemelten a PTE Klinikai Központ műtő, betegellátó és egyéb egészségügyi célú egységeiben lévő ill. oda szállítani szükséges egészségügyi-, orvosi műszerek, laborberendezések, informatikai eszközök, személyi tárgyak és bútorok szakszerű költöztetése, valamint egyéb telephelyeken, ill. telephelyek közötti oktatási célú, illetve oktatást kiszolgáló helyiségek költöztetési, és ezekkel kapcsolatos rakodási, anyagmozgatási, szállítási és fuvarozási feladatok ellátása nettó 50 millió Ft keretösszegig vagy 36 hónap időtartamra, keretszerződés keretében. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget nem merítette ki, jogosult a szerződést további 12 hónapig meghosszabbítani.
A keretszerződés jellegéből adódóan, Megrendelő a konkrét feladat ellátására csak eseti megrendelés megküldése esetén tart igényt.

Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy a teljesítések minimum 95%-a ajánlatkérő pécsi telephelyei között, illetve pécsi telephelyein belül kerül megrendelésre.
Pécsi telephelyek esetén 1 forduló maximum 15 km-en belül történik.

Tervezett szállítási feladatok ellátásához szükséges alábbi erőforrásigények tájékoztató jellegűek:
rakodómunkás 25 000 óra
kb. 1,5 tonna össztömegű dobozos vagy ponyvás teherautó 600 óra
kb. 3,5 tonna össztömegű dobozos vagy ponyvás teherautó 800 óra
kb. 12 tonna össztömegű (1,5 tonna emelő hátfallal) dobozos vagy ponyvás teherautó 1 500 óra
A keretszerződés jellegéből adódóan csak eseti megrendelés megküldése esetén tart igényt Megrendelő a konkrét feladat ellátására.
Szerződéskötési feltétel:
1. A szerződéskötés időpontjában hatályos és érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás.
2. A költöztetési szolgáltatás keretében végzett tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítése céljából a szerződéstervezetben részletezett mértékű szakmai felelősségbiztosítás.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy fenti biztosításait, legalább változatlan limittel és változatlan feltételek mellett, a szerződés fennállta alatt folyamatosan fenntartja.
M.1.) és M.2.) alkalmassági minimumkövetelményen túli elvárások legalább - legkésőbb a szerződéskötésig:
• 4 db gumikerekű kézikocsi
• 1 db elektromos vagy dízel targonca (2000 kg teherbírású)
• 2 db raklapemelő kézi targonca
• műanyag láda, papírdoboz
• 10 fő költöztetési, iratszállítási területen legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkező, illetve büntetlen előéletű és a járművezetéstől és foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem álló szakember
Az ár értékelési szempont az alábbiak szerint kerül részletezésre:
1.1. A költöztetés nettó ajánlati ára 1,5 tonna össztömegű járművel (Ft/óra) / Súlyszám: 5
1.2. A költöztetés nettó ajánlati ára 3,5 tonna össztömegű járművel (Ft/óra) / Súlyszám: 5
1.3. A költöztetés nettó ajánlati ára 12 tonna össztömegű járművel (Ft/óra) / Súlyszám: 30
1.4. 1 rakodómunkás 1 órára vetített munkadíja (fő/Ft/óra) / Súlyszám: 50

Továbbiakat lásd Közbeszerzési Dokumentumok - kiemelten műszaki leírás és szerződéstervezet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19083 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Költöztetési, szállítási feladatok - PTE
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/10/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hoduna Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21745274
Postai cím: Fő Út 7
Város: Pánd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2214
Ország: Magyarország
E-mail: hoduna@hoduna.t-online.hu
Telefon: +36 13372818
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13372818
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98392000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98392000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: A Pécsi Tudományegyetem telephelyei
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretszerződés költöztetési, szállítási feladatok ellátására a Pécsi Tudományegyetemen
Pécsi Tudományegyetem telephelyein belüli, illetve telephelyei közötti költöztetési és ezekkel kapcsolatos rakodási és szállítási feladatok, s ennek keretében kiemelten a PTE Klinikai Központ műtő, betegellátó és egyéb egészségügyi célú egységeiben lévő ill. oda szállítani szükséges egészségügyi-, orvosi műszerek, laborberendezések, informatikai eszközök, személyi tárgyak és bútorok szakszerű költöztetése, valamint egyéb telephelyeken, ill. telephelyek közötti oktatási célú, illetve oktatást kiszolgáló helyiségek költöztetési, és ezekkel kapcsolatos rakodási, anyagmozgatási, szállítási és fuvarozási feladatok ellátása nettó 50 millió Ft keretösszegig vagy 36 hónap időtartamra, keretszerződés keretében. Amennyiben Ajánlatkérő a szerződés időbeli hatályának lejárta előtt a teljes keretösszeget nem merítette ki, jogosult a szerződést további 12 hónapig meghosszabbítani.
A keretszerződés jellegéből adódóan, Megrendelő a konkrét feladat ellátására csak eseti megrendelés megküldése esetén tart igényt.

Tájékoztatjuk Ajánlattevőket, hogy a teljesítések minimum 95%-a ajánlatkérő pécsi telephelyei között, illetve pécsi telephelyein belül kerül megrendelésre.
Pécsi telephelyek esetén 1 forduló maximum 15 km-en belül történik.

Tervezett szállítási feladatok ellátásához szükséges alábbi erőforrásigények tájékoztató jellegűek:
rakodómunkás 25 000 óra
kb. 1,5 tonna össztömegű dobozos vagy ponyvás teherautó 600 óra
kb. 3,5 tonna össztömegű dobozos vagy ponyvás teherautó 800 óra
kb. 12 tonna össztömegű (1,5 tonna emelő hátfallal) dobozos vagy ponyvás teherautó 1 500 óra
A keretszerződés jellegéből adódóan csak eseti megrendelés megküldése esetén tart igényt Megrendelő a konkrét feladat ellátására.
Szerződéskötési feltétel:
1. A szerződéskötés időpontjában hatályos és érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás.
2. A költöztetési szolgáltatás keretében végzett tevékenységgel összefüggésben okozott károk megtérítése céljából a szerződéstervezetben részletezett mértékű szakmai felelősségbiztosítás.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy fenti biztosításait, legalább változatlan limittel és változatlan feltételek mellett, a szerződés fennállta alatt folyamatosan fenntartja.
M.1.) és M.2.) alkalmassági minimumkövetelményen túli elvárások legalább - legkésőbb a szerződéskötésig:
• 4 db gumikerekű kézikocsi
• 1 db elektromos vagy dízel targonca (2000 kg teherbírású)
• 2 db raklapemelő kézi targonca
• műanyag láda, papírdoboz
• 10 fő költöztetési, iratszállítási területen legalább 2 év szakmai gyakorlattal rendelkező, illetve büntetlen előéletű és a járművezetéstől és foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem álló szakember
Az ár értékelési szempont az alábbiak szerint kerül részletezésre:
1.1. A költöztetés nettó ajánlati ára 1,5 tonna össztömegű járművel (Ft/óra) / Súlyszám: 5
1.2. A költöztetés nettó ajánlati ára 3,5 tonna össztömegű járművel (Ft/óra) / Súlyszám: 5
1.3. A költöztetés nettó ajánlati ára 12 tonna össztömegű járművel (Ft/óra) / Súlyszám: 30
1.4. 1 rakodómunkás 1 órára vetített munkadíja (fő/Ft/óra) / Súlyszám: 50

Továbbiakat lásd Közbeszerzési Dokumentumok - kiemelten műszaki leírás és szerződéstervezet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Hoduna Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21745274
Postai cím: Fő Út 7
Város: Pánd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2214
Ország: Magyarország
E-mail: hoduna@hoduna.t-online.hu
Telefon: +36 13372818
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13372818
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/08/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Korábbi módosításra nem került sor. A módosítás a keretösszeg változatlanul hagyása mellett történt.
Az alapszerződés szerinti egységárak:
- min. 1.5 tonnás tgk. óradíja gépkocsivezetővel: nettó 5.500,- Ft / óra
- min. 3.5 tonnás tgk. óradíja gépkocsivezetővel: nettó 5.900,- Ft / óra
- min. 12 tonnás, 1.5 tonna emelőhátfalas tgk. óradíja gépkocsivezetővel: nettó 6.200,- Ft / óra
- 1 fő rakodómunkás rezsióradíja: nettó 1.650,- Ft / óra
A szerződésmódosítás szerinti egységárak:
- min. 1.5 tonnás (ponyvás vagy dobozos) tgk. óradíja gépkocsivezetővel: nettó 6.600,- Ft / óra
- min. 3.5 tonnás (ponyvás vagy dobozos) tgk. óradíja gépkocsivezetővel: nettó 7.080,- Ft / óra
- min. 12 tonnás, 1.5 tonna emelőhátfalas (ponyvás vagy dobozos) tgk. óradíja gépkocsivezetővel: nettó 7.440.,- Ft / óra
- 1 fő rakodómunkás rezsióradíja: nettó 1.815,- Ft / óra
A módosítás alapján tehát a tehergépkocsik óradíjában egységesen 20%, a rakodómunkás óradíjában 10% növekedés következett be.
A módosítás jogalapja: Kbt. 141. § (4) bek. c) pont.
A módosítás során figyelembe vett, előre meg nem határozható mértékű változások forrása:
- https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=000G0000.APE&txtreferer=00000003.TXT
- https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=00000001.MIN&txtreferer=00000001.txt
A módosítás okai: az üzemanyagárban, valamint a gépkocsivezetők bérében bekövetkező változások mértéke.
Az ajánlattétel (2020.05.29.) napján a gázolaj ára 342,- Ft / L volt, ez a szerződésmódosítás időpontjában hatósági árszabás esetén 481,- Ft / L, piaci árszabás esetén 815,- Ft / L, amely 40%-os, illetve 138%-os emelkedést jelent. Tekintettel arra, hogy a 2020-as évet megelőző időszakban hasonló mértékű emelkedés nem volt tapasztalható, a Vállalkozó az ajánlattétel időpontjában nem számolhatott az üzemanyagár ilyen szintű drágulásával. Az üzemanyagár drágulásának elsődleges oka a mindenki számára ismert, Európa szinten tapasztalható hiány, amely az orosz-ukrán háború közvetlen következménye.
Figyelemmel arra a tényre, hogy az alapszerződés tárgyát képező fuvarozás, illetve költöztetés elsődleges eszköze a tehergépkocsi, a szerződő felek nem tekinthetnek el attól, hogy a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében a jelenleg ismert háborús közvetlen következményeket a szerződéses ellenérték vonatkozásában kezeljék.
A fentieken túl kiemelendő, hogy a teljesítés ellenértékét jelentősen befolyásolja a tehergépkocsivezető bérezése is. Az ajánlattétel időpontjához képest a garantált bérminimumban 23%-os, a minimálbérben 24%-os növekedés következett be a 2022-es évben. Tekintettel arra, hogy az azt megelőző években a változás általános mértéke nem haladta meg a 8%-ot, a 20%-ot meghaladó mértékű növekedés túlmutat a prognosztizálható bérváltozás mértékén, amellyel a Vállalkozónak az ajánlattételkor számolnia kellett.
A fent leírtakra tekintettel megállapítható, hogy az Alapszerződés megkötését követően olyan piaci változások következtek be, amelyek közvetlen összefüggésben állnak a teljesítést jelentősen befolyásoló költségelemekkel (üzemanyagár; bér), és amelyek jóval túlmutatnak az általánosan elvárható vállalkozói kockázat mértékén.
A szerződésmódosítás célja kizárólag a szerződésszerű teljesítés lehetőségének további biztosítása, igazodva a jelenleg is zajló piaci változásokhoz, és az orosz-ukrán háború okozta üzemanyagárak mindeddig nem tapasztalható mértékű emelkedéséhez, tehát nem arra irányul, hogy az alapszerződésben rögzített szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyensúlyát megbontsa.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Ld. VI.2.1) A módosítások ismertetése.
Elsődleges ok: az ajánlattétel és a szerződésmódosítás időpontja közötti időszakban bekövetkező, előre meg nem határozható mértékű üzemanyag és bér-változás, amelyek mértéke jóval meghaladja a korábbi években tapasztalható változást és amelyek közvetlen összefüggésben állnak a jelenleg is zajló orosz-ukrán háború piaci hatásaival.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 50000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 50000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben