Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/159
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.17.
Iktatószám: 16384/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: 9330 Kapuvár, Hidászi utca 1323/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálffy Katalin
Telefon: +36 12069758
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tanuszoda kivitelezése Kapuváron
Hivatkozási szám: EKR001529702019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tanuszoda kivitelezése Kapuváron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
További tárgyak: 45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232100-3
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, Hidászi utca 1323/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
9330 Kapuvár, Hidászi utca 1323/4 hrsz.-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, a kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján.
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt.
A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence méretei 25/15/1,9 m.
• Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2 – (kicsi 60m2 + nagy 375m2)
• Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
• Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
• Az uszoda hasznos alapterülete 1311,8 m2
A tanuszoda közműcsatlakozásai engedélyes és kiviteli terveinek az elkészítése, engedélyeztetése, és a közműcsatlakozások kivitelezése.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 480
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22024 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tanuszoda kivitelezése Kapuváron
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/11/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39995061
Postai cím: Új Utca 51
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: eva.visyne@mikolasek.hu
Telefon: +36 709304663
Internetcím(ek): (URL) www.mikolasek.hu
Fax: +36 96337203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 950156201
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212200-8
További tárgyak: 45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232100-3
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9330 Kapuvár, Hidászi utca 1323/4
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
9330 Kapuvár, Hidászi utca 1323/4 hrsz.-ú ingatlanon tanuszoda kivitelezése, a kapcsolódó közműcsatlakozások tervezése és kivitelezése, vállalkozási szerződés alapján.
Fedett uszoda rendeltetésű épület kivitelezése teljes körű, kulcsrakész kivitelben, a kapcsolódó uszodatechnológiai, környezetrendezési, külső közműépítési munkákkal, továbbá a nem jogerős használatbavételi engedély megszerzésével együtt.
A tanuszoda két tanmedencét tartalmaz. A kisebbik tanmedence méretei 10/6/0,8m, a nagyobbik medence méretei 25/15/1,9 m.
• Megvalósítandó medencék összes vízfelülete: 435 m2 – (kicsi 60m2 + nagy 375m2)
• Kisebbik tanmedence forgatási teljesítmény: 42 m3 / h.
• Nagyobbik tanmedence forgatási teljesítménye: 150 m3 / h
• Az uszoda hasznos alapterülete 1311,8 m2
A tanuszoda közműcsatlakozásai engedélyes és kiviteli terveinek az elkészítése, engedélyeztetése, és a közműcsatlakozások kivitelezése.
A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 525
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 950156201
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mikolasek Építő és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39995061
Postai cím: Új Utca 51
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: eva.visyne@mikolasek.hu
Telefon: +36 709304663
Internetcím(ek): (URL) www.mikolasek.hu
Fax: +36 96337203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/03/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés 4.3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Munkaterület szerződésszerű átadásának időpontjától a Létesítményre vonatkozó, végleges használatbavételi engedély kiadásáig, illetve ezzel összefüggésben a Munkaterület Megrendelő általi visszavételéig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. A Munkaterület átvételét követően a biztonságtechnikai követelményeket, a Munkaterület megfelelő őrzését a Vállalkozónak kell biztosítania.”
2.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés új, 4.11. ponttal egészül ki, az alábbiak szerint:
„A Felek eltérő megállapodásának hiányában a használatbavételi engedély véglegessé válását követő öt munkanapon belül a Megrendelő kitűzi a Munkaterület visszavételének napját azzal, hogy a munkaterület Megrendelő általi visszavételének legkésőbb a használatbavételi engedély véglegessé válását követő 15 munkanapon meg kell történnie.”
2.3. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 10.1.2. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: a munkaterület 4.1. pont szerinti átadásától számított 525 nap, amelybe a műszaki átadás-átvételi eljárás ideje nem számít bele.
Kötbérterhes részhatáridő: az Ötödik Fizetési Mérföldkő elérésének a határideje, amely a munkaterület átadásától számított 288 nap.”
2.4. A Szerződés 1. számú mellékletét képező „Közbeszerzési műszaki dokumentáció” részét képező pénzügyi és műszaki ütemterv helyébe a jelen szerződésmódosítás 2. számú mellékletét képező aktualizált pénzügyi és műszaki ütemterv lép, mely a jelen szerződésmódosításban foglaltak alapján átütemezi a Beruházáshoz tartozó teljesítési mérföldköveket.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek egyezően rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő által „Tanuszoda kivitelezése Kapuváron” (a továbbiakban: „Beruházás”) tárgyban a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként 2020. november 24. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek.
1.2. A Szerződés 18. pontjának rendelkezései szerint, a BMSK a Szerződés szerinti ellenérték forrásának a rendelkezésére állásától függően, a Szerződés aláírását követő 180 napon belül, egyoldalú nyilatkozattal jogosult a Szerződést hatályba léptetni. Felek egyezően rögzítik, hogy a Szerződés 2020. november 24. napján hatályba lépett.
Folytatása következik VII.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 950156201 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 950156201 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.2) pont folytatása:
A Szerződés 8.1. (ii) alpontja szerint a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére akkor kerülhet sor, „ha a Vállalkozó és a műszaki ellenőr által aláírt jegyzőkönyv igazolja 72 órás sikeres üzempróba megtörténtét. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az összes gépészeti és elektromos berendezés üzemeltetési adatait. Az üzempróba dokumentálása a Vállalkozó feladata, az üzempróba során biztosítania kell a Megrendelő részéről történő folyamatos, illetve estenkénti ellenőrzés lehetőségét.”
1.4. A Vállalkozó 2022. március 10. napján kelt levelében jelezte a BMSK felé, hogy az épület nem rendelkezik az üzempróba lefolytatásához feltétlenül szükséges villamos és gáz csatlakozással, továbbá, hogy a medence fűtés hőcserélő esetében eltérés van az uszodagépész terv és költségvetés, valamint az épületgépészeti terv között.
1.5. Megrendelő a 2022. március 17. napján kelt válaszlevelében jelezte a Vállalkozó felé, hogy a végleges elektromos mérőóra mielőbbi felszerelése kapcsán folyamatos kapcsolatban van a Szolgáltatóval, míg a gáz mérőóra időközben – 2022. március 16-án – felszerelésre került. A Megrendelő a hőcserélő vonatkozásában arról tájékoztatta a Vállalkozót, hogy a mielőbbi válasz megadása érdekében az épület tervezőjével felvette a kapcsolatot és kérte a kapcsolási rajz megküldését, melyet rendelkezésre állása esetén haladéktalanul továbbítani fog a Vállalkozó részére.
1.6. Az 1.3.-1.5. pontban foglaltakra tekintettel a Felek a jegyzőkönyvet (1. számú melléklet) vettek fel a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésével kapcsolatos körülmények rögzítése érdekében. A jegyzőkönyvben – többek között – az alábbi rendelkezések kerültek rögzítésre:
„A fentiekben rögzített körülményekre tekintettel a Felek a műszaki átadás-átvételi eljárást akkor kezdhetik meg, ha az V. pontban meghatározott – Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső – akadályok elhárultak, továbbá ha ezt követően a Vállalkozó a szükséges üzempróbákat lefolytatta azzal, hogy a Szerződésben jelenleg rögzített teljesítési véghatáridőt a Vállalkozó így nem tudja tartani.
Felek rögzítik, hogy a Beruházás határidőben történő befejezését ily módon akadályozó körülmények miatt a Szerződés módosítása is szükséges lesz, mellyel összefüggésben a Vállalkozó az akadályozó körülmények elhárultát követő 5 munkanapon belül megküldi a BMSK számára a Szerződés aktualizált pénzügyi és műszaki ütemtervét, amely átütemezi a teljesítési véghatáridőt és amely alapján a BMSK a szerződésmódosításról intézkedni tud.”
1.7. Felek rögzítik, hogy valamennyi fentebb megjelölt akadályozó körülmény elhárult, melyre tekintettel a Felek a Szerződés véghatáridejének módosítása iránt intézkedni tudnak.
1.8. Felek rögzítik továbbá, hogy – a fentiekben foglaltakon túl – a Szerződés munkaterület visszaadására vonatkozó rendelkezéseit közös megegyezéssel módosítani kívánják úgy, hogy a munkaterület a használatbavételi engedély kiadásáig a Vállalkozó birtokában maradjon.
1.9. Felek a fentiekben foglaltak alapján a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.
1.10. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra
a) az 1.3. – 1.7. pontban foglalt indokok alapján a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy a módosítást a fentebb bemutatott olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és ellenérték növekedéssel nem jár;
b) míg az 1.8. pontban foglalt módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján kerül sor, tekintettel arra, hogy ez a módosítás nem minősül lényeges módosításnak, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben