Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9939/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15325770219
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Csopak
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri csaba
Telefon: +36 13977447
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bfnp.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Természetvédelmi rekonstrukciók (megism. elj.)
Hivatkozási szám: EKR000456162022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Várpalotai homokbánya TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- megkövesedett fatörzsek és a felépítmény megtisztítása;
- védőtető teljes szerkezetének felújítása (csiszolás, újrafestés);
- védőtető talajszintben korhadó tartóoszlopainak felújítása;
- tanösvény nyomvonalán 100%-os cserjeírtás,
- 30 fő leülését lehetővé tevő pad-asztal garnitúrák kihelyezése.
2. rész: Darvas-tó lefejtett bauxitlencse TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- a helyszínen lévő fás szárú pionír növényzet ritkítása / kivágása;
- munkagépek által járható felvonulási út kialakítása a jelenlegi út kiszélesítésével;
- erdészeti sorompó kihelyezése;
- bányagödörbe levezető lépcső betonszerkezetére a felfagyott kopóréteg eltávolítását követően új fagyálló réteg képzése, a lépcsőszerkezetre horganyzott járdarács lépcsőfokok és lépcsőpihenők, valamint korlát kialakítása;
- a földtani kutatóárokban kinőtt vegetáció eltávolítása;
- a feltárás megtisztítása a felhalmozódott kőtörmeléktől;
- a nagy sziklafal (földtani alapszelvény) előterében lévő fás vegetáció kivágása;
- a sziklafal alatt felhalmozódott 2–3 m vastagságú kőzettörmelék eltávolítása;
- a Darvas-tói barlang köré egy terelőkorlát kialakítása;
- öt kilátópont kialakítása terelőkorláttal;
- a hátsó bányaudvar nyugati részére tervezett kilátópont mellé egy terelőkorláttal ellátott lépcső kialakítása;
- négy állomásra egy-egy pad (ezek közül három pad kilátópontra kerül) kihelyezése;
- a tanösvény meredekebb szakaszainál rönkfából készülő lépcsők kialakítása.
3. rész: Sümegi Mogyorós-domb TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- 3 db pad kihelyezése;
- a területet körbe vevő kerítés megrongálódott dróthálójának teljes cseréje 136 fm hosszban;
- Meglévő, kis mértékben rozsdásodó L-profilú kerítésoszlopok (55 db, 170 cm magas) festése;
- az elkerített területen bozótirtás;
- egy gyalogos és egy kétszárnyú, zárható kapu elhelyezése;
- egykori védőtető megrongálódott szerkezetének elbontása;
- új védőtető kiépítése cca. 295 m2;
- kutatóárok oldalának stabilizálása a lehullott kövekkel;
- a meglévő fazsindelyes esőbeálló és tájékoztató tábla elbontása;
- 300 m hosszan, a szálkőzet mélységéig az alapszelvény megtisztítása;
- terepplasztika kialakítása a kitermelt földanyaggal;
- további szegélyfal építése 300 m hosszúságban;
- cserjeírtás a Sintérlapi-kőfejtő bejáratánál;
- füvesített parkoló kialakítása (20x5 m);
- rönk lépcső kialakítása a kőfejtő pereménél;
- a kőfejtő felső peremén lévő korlát felújítása;
- a tanösvény szakaszán lévő nagy mennyiségű kommunális hulladék elszállítása (cca. 10 m2).
4. rész: Felsőörsi földtani rétegtani szelvény TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- a leromlott állapotú terelőkorlát faszerkezetének teljes cseréje;
- a tanösvény DNy-i részén lévő terméskő lépcső megtisztítása;
- a tanösvény mentén található dolomit- és mészkő kibúvások alapos tisztítása;
- a tanösvény ÉNy-i részén található rönklépcsők cseréje;
- a védett feltárás fölötti védőtető fedő-deszkázatának és a szarufáinak cseréje;
- a tartószerkezet felületkezelése;
- a helyszínen jelenleg meglévő 3 db tájékoztató tábla közül 2 db felújítása.
5. rész: Úrkúti-őskarszt TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- a TT bejárati fakapujának és fakerítésének felújítása;
- egy új, fém szerkezetű, többtagú lépcső kialakítása;
- a sziklafelületek és a töbörsor aljának megtisztítása a növényzettől;
- meglévő védőkorlát cseréje, új védőkorlátok kialakítása;
- rönklépcsők kialakítása a tanösvény mentén;
- a területet körbe vevő dróthálós kerítés egyes szakaszainak cseréje.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az újonnan készítendő, kihelyezendő tanösvénytáblákra vonatkozó tételek nem képezik az eljárás részét. Ahol meglévő tábla felújítása szerepel, azok megvalósítását kéri AK, csupán az újak nem részei az eljárásnak egyik rész tekintetében sem.
A táblákon kívül az "Úrkúti-őskarszt TT" területén a töbörbe vezető lépcső javítási, konzerválási feladatai is kikerültek az eljárásból, azok megvalósítása nem része az eljárásnak.
AK annak érdekében, hogy az AT-k számára egyértelmű legyen, hogy melyik tételek nem képezik az eljárás részét, AK külön táblázatokban csatolja ezeket az AT-k számára.
Továbbiakban lásd a műszaki dokumentációban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07816 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Egyéb közbeszerzési dokumentumok módosultak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben