Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9919/2022
CPV Kód: 45233220-7
Ajánlatkérő: Kistelek Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kistelek Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15726597206
Postai cím: Árpád Utca 1-3.
Város: Kistelek
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6760
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Domonics János alpolgármester
Telefon: +36 209520093
E-mail: domonics.janos@kistelek.hu
Fax: +36 62598100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kistelek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Külterületi utak fejlesztése Kisteleken.
Hivatkozási szám: EKR000554642022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Külterületi helyi közutak fejlesztése Kisteleken.
1. rész: Nyugati terület fejlesztése:
1. szakasz: Hrsz. 0189 - teljes szakasz
Hossza: 247 m, szélessége: 4 m.
Korábban készült az egykori földút zúzottköves stabilizációja. Az út teherbírása változó, aszfaltréteggel szükséges lezárni. Ez növelné a teherbírást, megakadályozná az altalaj átázását, ezzel a teherbírás romlását. A tervezett műszaki tartalom átlag 10 cm 0/22 mm kiegyenlítő zúzalék, géppel terítve és 5 cm AC-11 aszfalt. A beavatkozás után a padkákat rendezni kell.
2. szakasz: Hrsz. 085 - teljes szakasz
Hossza: 843 m, szélessége: 4 m.
Korábban készült az egykori földút zúzottköves stabilizációja. Az út teherbírása változó, aszfaltréteggel szükséges lezárni. Ez növelné a teherbírást, megakadályozná az altalaj átázását, ezzel a teherbírás romlását. A tervezett műszaki tartalom átlag 10 cm 0/22 mm kiegyenlítő zúzalék, géppel terítve és 5 cm AC-11 aszfalt. A beavatkozás után a padkákat rendezni kell.
3. szakasz: Hrsz. 093 - a 085 hrsz.-tól a meglévő útburkolatig (aszfaltig)
Hossza: 455 m, szélessége: 4 m.
Korábban készült az egykori földút zúzottköves stabilizációja. Az út teherbírása változó, aszfaltréteggel szükséges lezárni. Ez növelné a teherbírást, megakadályozná az altalaj átázását, ezzel a teherbírás romlását. A tervezett műszaki tartalom átlag 10 cm 0/22 mm kiegyenlítő zúzalék, géppel terítve és 5 cm AC-11 aszfalt. A beavatkozás után a padkákat rendezni kell.
4. szakasz: Hrsz. 067 - teljes szakasz
Hossza: 714 m, szélessége: 3,25 m.
Az aszfalt burkolatú út a ’70-es években készült. Az aszfaltban levő bitumen elöregedett, ragasztóképessége csökkent, a burkolaton kipergések, repedések található, ezen a csapadékvíz áthatol, gyengíti az alépítményt. A felújítás indokolt.
5. szakasz: Hrsz. 054/1 - autópálya felüljárótól Kistelek határáig.
Hossza: 471 m, szélessége: 3,5 m.
Az aszfalt burkolatú út a ’70-es években készült. Az aszfaltban levő bitumen elöregedett, ragasztóképessége csökkent, a burkolaton kipergések, repedések található, ezen a csapadékvíz áthatol, gyengíti az alépítményt. A felújítás indokolt.
A beruházás az 1-3. szakaszok esetében építési engedély köteles, a 4-5. szakaszok esetében viszont nem engedély köteles.
2. rész: Keleti terület fejlesztése.
1. szakasz: Hrsz. 0333/2 - teljes szakasz
Hossza: 1149 m, szélessége: 4 m.
Korábban készült az egykori földút zúzottköves stabilizációja. Az út teherbírása változó, aszfaltréteggel szükséges lezárni. Ez növelné a teherbírást, megakadályozná az altalaj átázását, ezzel a teherbírás romlását. A tervezett műszaki tartalom átlag 10 cm 0/22 mm kiegyenlítő zúzalék, géppel terítve és 5 cm AC-11 aszfalt. A beavatkozás után a padkákat rendezni kell.
2. szakasz: Hrsz. 0321 - meglévő aszfalt végétől az ívig
Hossza: 885 m szélessége: 4 m.
Korábban készült az egykori földút zúzottköves stabilizációja. Az út teherbírása változó, aszfaltréteggel szükséges lezárni. Ez növelné a teherbírást, megakadályozná az altalaj átázását, ezzel a teherbírás romlását. A tervezett műszaki tartalom átlag 10 cm 0/22 mm kiegyenlítő zúzalék, géppel terítve és 5 cm AC-11 aszfalt. A beavatkozás után a padkákat rendezni kell.
A beruházás mindkettő szakasz esetében építési engedély köteles.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08403 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi határidejét a Kbt. 114.§ (6) bekezdése, 56.§ (4) bekezdése, illetve 52.§ (4) bekezdés a) és b) pontjai alapján meghosszabbítja.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben