Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9854/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15727000207
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Tamás
Telefon: +36 25544312
E-mail: polgarmester@dunaujvaros.hu
Fax: +36 25544190
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000135832022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kandó Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése Dunaújvárosban
Lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete közötti kényelmes, akadálymentes és biztonságos kerékpáros útvonal kiépítése történik meg.
Jelen projekt keretében a műszakilag és forgalomtechnikailag vállalhatatlan állapotú Kandó Kálmán tér kerékpárosbarát, forgalomcsillapító, közlekedésbiztonsági fejlesztése valósul meg. A Dunaújváros Vasútállomás előtti terület jelenleg rendkívül balesetveszélyes, az utazási láncok összekapcsolása a kedvező adottságok ellenére rosszul, vagy egyáltalán nincs megoldva. A csatlakozó kerékpárút kiépítése a meglévő elemeket kötné össze és biztosítaná az akadálymentes megközelítést, a csomópont átépítése a közlekedésbiztonságot jelentősen növelné.
A beszerzésre kerülő tevékenység tartalmaz közműépítési, gázvezeték kiváltási, közvilágítási, környezetrendezési és hírközlési kábel kiváltási munkálatokat is.
Építési engedély köteles tevékenység.
Főbb feladatok, mennyiségek:
Dózsa Gy. út kfcsp: útépítés+kerékpárút+járda+forgalomtechnika+csapadékvíz elvezetés.:
Meglévő pályaszerkezet bontása: 1380 m3
Makadám rendszerű pályaszerkezet bontása: 919 m3
Szegélyek bontása: 480 m
Zúzalékos aszfalt szőnyegek bontása: 391 m3
Földkiemelés: 1470 m3
CKT4 készítése: 539 m3
FZKA alap készítése: 1222 m3
Szegélyek készítése: 1268 m
Térkőburkolat készítése: 880 m2
Aszfaltburkolatok készítése: 521 m3
Csapadék csatorna építése: 141 m
Vasútállomási út kfcsp: útépítés+kerékpárút+járda+forgalomtechnika+csapadékvíz elvezetés.:
Makadám rendszerű pályaszerkezet bontása: 911 m3
Szegélyek bontása: 551 m
Zúzalékos aszfalt szőnyegek bontása: 571,6 m3
Földkiemelés: 3544 m3
CKT4 készítése:726 m3
FZKA alap készítése: 1596 m3
Szegélyek készítése: 1510 m
Térkőburkolat készítése: 1104 m2
Aszfaltburkolatok készítése: 680 m3
Csapadék csatorna építése: 336 m
Közvilágítás kiépítése a teljes tervezési területen:
Vezetékek kábelek bontása: 1138 m
Kábel elhelyezés: 1709 m
Ledes közvilágítás kiépítése: 51 db
Elektromos hálózatok kiváltása, védelembe helyezése:
Vezetékek kábelek bontása: 390 m
Kábel elhelyezés: 868 m
Ivóvíz hálózat kiváltása, védelembe helyezése:
Munkaárok dúcolás: 802 m2
Földkiemelés: 320 m3
KPE 160 vezeték fektetése: 256,5 m
Invitel hálózat kiváltása, védelembe helyezése:
Kábelvédőcső fektetése 3x 165 m
Kábel behúzás: 740 m
Gáz hálózat kiváltása, védelembe helyezése:
Földkiemelés: 210 m3
KPE gázvezetékek fektetése: 485 m
Kertészeti munkák, fa ültetés a teljes tervezési területen:
Gödör ásás: 687 db
Füvesítés: 822 m2
Cserjék telepítése: 510 db
Faültetés: 22 db

Továbbiakat ld. közbeszerzési dokumentumok.
Irányadók a pályázati felhívás feltételei: https://www.palyazat.gov.hu/top-641-16-fenntarthat-vrosi-kzlekedsfejleszts

II.1.6) pont folytatása: A beruházással érintett csomópont (Dózsa György út) érinti a vasútállomás megközelítését szolgáló közlekedést, a Verebélyi úton található közel 30 vállalkozás (többek között az E.ON energiaszolgáltató Központi telephelyének) megközelítését. Továbbá érinti még a Budai Nagy Antal úton több száz kisvállalkozás megközelítését, de ami a legnagyobb problémát okozza, hogy a Budai Nagy Antal úton található a város hulladékszolgáltatást végző társaság (a Dunanett Kft. – ahol napi 70-80 kukásautó forgalmát és a hulladékkezelést biztosítja). A helyszínen zajlik még a helyi tömegközlekedést ellátó Volán közlekedése (32 db csuklósbusz kiindulási és érkezési helyszíne), továbbá itt található a Linde Gáz Magyarország Zrt. dunaújvárosi telephelye is (ez a telephely biztosítja Magyarország oxigénellátásának meghatározó mennyiségét).
A fentieken felül a két megvalósítandó körforgó Dózsa György úti folytatásánál a város felé 1 db kétsávos aluljáró áll rendelkezésre és ezt a csomópontot a város felé egyetlenegy helyen sem lehet kikerülni.
A fentieken felül továbbá az említett aluljáron keresztül zajlik a Dunai Vasmű 8-as kapujának megközelíthetősége is.
A fentiek figyelembevételével amennyiben a beruházás során a felsorolt közel 200 db vállalkozás napi forgalmán felül ha a beruházás kivitelezése során több egymástól független cégnek össze kell hangolnia a munkáját úgy bármilyen fennakadás esetén a város szemétszállítása a város tömegközlekedése az E.ON telephelyének megközelíthetősége, a Vasút megközelíthetősége és a Linde Gáz országos oxigénszállításának biztonsága valamint a több mint 200 vállalkozás napi működése veszélybe kerül.
Véleményünk szerint – amennyiben ezt egy vállalkozó végzi el, akkor is igen komoly logisztikát igényel ezen munka kivitelezése – a fenti problémák miatt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05845 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/05/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/05/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Jelen hirdetménymódosításban Ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4) a) szerint.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben