Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9786/2022
CPV Kód: 39000000-2
Ajánlatkérő: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szurdokpüspöki Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735337212
Postai cím: Béke Utca 3
Város: Szurdokpüspööki
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3064
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnárné dr. Kontra Bernadett
Telefon: +36 32473570
E-mail: szphivatal@gmail.com
Fax: +36 32473777
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szpuspoki.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Turisztikai bemutatóház eszközeinek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001453452021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A turisztikai célú fejlesztés keretében megvalósult Turisztikai bemutatóház projektcélú működéséhez szükséges eszközeinek beszerzése az alábbi részekre bontva:
1. rész: Visul technikai eszközök beszerzése (5 féle eszköz)
2. rész: Kávézó berendezésének beszerzése (18 féle eszköz)
3. rész: Hang, fény és színpadtechnikai eszközök beszerzése
4. rész: Kerékpárok és Segwayek beszerzése (16 féle eszköz)
A beszerzésre kerülő eszközök főbb műszaki-technikai jellemzőire vonatkozó követelményeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza. A 321/2015. (X.30). Korm.rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentum bármelyik része a szerződés tárgyára vonatkozóan meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra ill. tevékenységre való hivatkozást tartalmaz, úgy azok kizárólag csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározását, érhető és pontos leírását szolgálják. Az ajánlatkérő minden esetben az azzal egyenértékű termék szerinti teljesítést is elfogadja. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel.
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
07853/2022 (KÉ-szám/évszám)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben