Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/159
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.17.
Iktatószám: 17669/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Orfű Község Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Orfű Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15332855202
Postai cím: Széchenyi Tér 1.
Város: Orfű
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7677
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füziné Kajdy Zita
Telefon: +36 72598115
E-mail: polgarmester@orfu.hu
Fax: +36 72598115
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://orfu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://orfu.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orfű, vízvezeték rekonstrukció - V. ütem
Hivatkozási szám: EKR001040632022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1-es csomag: Jelen ütemben az alábbi területek vízellátása került megtervezésre: Szabadság u., Jókai u., Sűrű köz, Jorga utca, Mecsekszakáli tároló.
A területen a meglévő AC cső átépítésre kerül.
A tervezési terület közművesített, meglévő szennyvízcsatorna, vízhálózat, gázhálózat, üzemel. Az elektromos energiaellátás légvezetékes hálózatról történik.
A meglévő elosztóvezeték DN80 ac nyomócsőből épült.
2-es csomag: Jelen ütemben az alábbi területek vízellátása került megtervezésre: Dollár és Kossuth utca (Dk160 KPE vezetékkel).
Jelen ütemben az alábbi területek vízellátása került megtervezésre: Dollár és Kossuth utca (Dk160 KPE vezetékkel).
A tervezési terület közművesített, meglévő szennyvízcsatorna, vízhálózat, gázhálózat, üzemel. Az elektromos energiaellátás légvezetékes hálózatról történik.
A Kossuth és a Dollár utcában Dk 160 KPE vízvezeték épül, amely összeköti a meglévő hálózatot az I-II ütemben tervezett vezetékkel.
3-as csomag:
A rekonstrukciós tervet Orfű Község Önkormányzatának megbízásából készítettük el. A rekonstrukcióval érintett ivóvíz vezeték szakasz Orfű Község Önkormányzatának tulajdonában áll, üzemeltetését a DRV Zrt. végzi.
Jelen ütemben az alábbi területek vízellátása került megtervezésre: 100 telek, Dollár utca, Mecsekrákosi utca, Diás utca és új kút nyomóvezeték, Kalaphegyi tározó.
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
A felhívásra vonatkozó további információk a felhíváshoz mellékelt külön dokumentumban kerültek meghatározásra, így kérjük a teljes dokumentáció áttanulmányozását!
Ajánlatkérő különösen felhívja a figyelmet az alábbiakra:
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja 2022. augusztus 4. (csütörtök) 9:00 óra. Találkozó helyszíne: 7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
Ajánlatkérő az ajánlattevők számára gazdasági társaság létrehozását nem teszi lehetővé.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
Ajánlatkérő nevében eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Bőhl Attila (Lajstromszám: 00937)
Helyesen:
A felhívásra vonatkozó további információk a felhíváshoz mellékelt külön dokumentumban kerültek meghatározásra, így kérjük a teljes dokumentáció áttanulmányozását!
Ajánlatkérő különösen felhívja a figyelmet az alábbiakra:
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja 2022. augusztus 4. (csütörtök) 9:00 óra. Találkozó helyszíne: 7677 Orfű, Széchenyi tér 1.
Ajánlatkérő az ajánlattevők számára gazdasági társaság létrehozását nem teszi lehetővé.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőt, hogy a pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételek és igazolások a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
Ajánlatkérő nevében eljáró Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Bőhl Attila (Lajstromszám: 00937)
Előzmény hirdetmény száma: 16132/2022
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések megfelelő megválaszolásának érdekében módosítja az ajánlattételi határidőt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben