Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/159
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.17.
Iktatószám: 17618/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Bajna Község Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajna Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729734211
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 1.
Város: Bajna
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pallagi Tibor polgármester
Telefon: +36 33506110
E-mail: bajna@bajna.hu
Fax: +36 33447114
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajna.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Minibölcsőde kialakítása Bajnán, ismételt 2
Hivatkozási szám: EKR001077122022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az épületben jelenleg óvoda üzemel. A tervezett bölcsőde bővítésként valósul meg, kiszolgáló
helyiségeinek egy része a meglévő épületben kap helyet. A bölcsőde legfeljebb 7 fővel üzemelő
mini bölcsődeként valósul meg.
A bölcsőde bejárata az óvoda bejárata mellett, attól elkülönítve kerül kialakításra. A bejárat egy
átadó-öltöző helyiségre nyílik, amely megközelíthető a dolgozók számára az óvodából is. Az
öltözőből a csoportszoba és a gyerekfürdő közelíthető meg. A bölcsödéhez fedett terasz és lekerített
játszóudvar tartozik.
A meglévő óvodán belül 3 helyiséget érintő kisebb átalakítások lesznek. A tornaszoba egy
közlekedővel csökken és az egyik wc. helyiség a bölcsődei dolgozók részére lesz kialakítva. A
konyha techonológiája nem változik.
A bölcsőde tűzvédelmi besorolása miatt külön tűzszakaszt alakítanak ki, részletes leírás a
tűzvédelmi leírásban. Ennek következtében a meglévő tornaszoba és a közlekedő folyosó felé nyíló
ablakok befalazásra kerülnek.
Az óvoda épület bővítésével és kisebb átalakításával kialakuló helyiségek alapterülete: 709,5 m²
Parkolómérleg:
szükséges személygépkocsi várakozóhely → 2 álláshely (1db + 1 db akadálymentes)
tervezett személygépkocsi várakozóhely → 2 álláshely (1db + 1 db akadálymentes)
Kerékpár elhelyezés: - az épület bővítése miatt, a meglévőek mellé 2 db kerékpár elhelyezéséről
kell gondoskodni. Ezek elhelyezése a tárgyi ingatlanon, a gyalogjárda melletti kerékpártartó
állványon történik.
Szerkezeti kialakítás:
-Alapozás: Meglévő: Sávalap. A tervezett főfalak alá beton sávalapot lett tervezve. Az alapsíknak
meg kell egyeznie a meglévő alap síkjával. A közelben egy földalatti acéltartály található, melynek
síkját nem lehet tudni a kivitelezésnél az acéltartály alsó síkjáig kell levinni a tervezett alapsíkot.
-Falszerkezetek: Meglévő: vázkerámia falazat. Tervezett: Az épület külső teherhordó falait
Porotherm 30 N+F téglából tervezték.
-Tetőszerkezet: Meglévő: lapostető. Tervezett: A bővítés félnyeregtető jellegű, alacsony hajlású 7
fokos tető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16309 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
IV . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: a következő dátumtól számítva:
A következő helyett:
2022/08/16
Helyesen:
2022/08/23
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben