Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/159
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.17.
Iktatószám: 17559/2022
CPV Kód: 45233220-7
Ajánlatkérő: Balatonalmádi Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonalmádi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734226219
Postai cím: Széchenyi Sétány 1.
Város: Balatonalmádi
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fabó Péter polgármester
Telefon: +36 88542437
E-mail: pmhivatal@balatonalmadi.hu
Fax: +36 88542437
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonalmadi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Úthálózat fejlesztése, javítása -NEM engedélyköt_
Hivatkozási szám: EKR001058442022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233220-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Balatonalmádi úthálózat fejlesztése, javítása (nem engedélyköteles) II.
1. részfeladat: Balatonalmádi 908/1 hrsz Szabadság utca (Kurcz Rudolf u. Noszlopy G. u. közötti szakaszon) A meglévő burkolat felújítása 174 m3 AC11. A kivitelezés során a teljes szabályozási szélességben belüli terület rendezését kell elvégezni, a következő munkafolyamatokkal: - Egyoldali járda burkolatfelújítása 375 fm-en. – az útpálya burkolat helyreállítása, illetve a kétirányú forgalomhoz szükséges szélesítés. – a fennmaradó felületeken parkoló vagy zöldfelület kialakítása. - csapadékvíz elvezetés megoldása.
2. részfeladat: Balatonalmádi 1099 hrsz. Noszlopy Gáspár utca burkolatszélesítése parkolóhelyek kialakításához, az utca forgalmi rendjének változtatására (egyirányúsítása) tekintettel: - a meglévő aszfalt burkolat minimális szélesítésével, és a zöldsáv megszüntetésével 24 db +1 db akadálymentes 45 fokos beállású új parkolóhely biztosítható. 10 m3 AC11. Egyoldali járda burkolatfelújítása 90 fm-en. – a parkolóhelyek kialakítása a környező utcák forgalmi rendjére is hatással lesz. A Hétvezér u. Bajcsy u. felé, a Noszlopy u. a Bajcsy és a Hadak u. közötti szakasz a Hadak útja felé válik egyirányúvá.
3. részfeladat: Balatonalmádi 11049/1 hrsz-ú Galagonya utca – Szabadságkilátó utca és a Felsőörsi utca közötti szakasza vonatkozásában. – A meglévő burkolat felújítás 61 m3 AC11, burkolat melletti zöldterületek rendezése, csapadékvíz elvezetése megoldása.
4. részfeladat: Balatonalmádi 1468 hrsz. Szabolcs utca 200 fm hosszban. – A meglévő burkolat felújítása, meglévő szegélyek átépítése, burkolat melletti zöldterületek rendezése csapadékvíz elvezetés megoldása. Egyoldali járdaburkolat felújítása. A kivitelezési munkákat a később kialakítandó gyalogátkelőhely figyelembevételével szükséges elvégezni.
5. részfeladat: Balatonalmádi 945 hrsz. Kurcz Rudolf utca vonatkozásában. – A meglévő burkolat felújítása 61 m3 AC11, járda felújítása, meglévő szegélyek átépítése, csapadékvíz elvezetés megoldása. Kétoldali járda burkolatfelújítása 150 fm-en.
Valamennyi részfeladat esetében:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében Ajánlatkérő jelen ajánlattételi felhívásban és az egyéb közbeszerzési dokumentumokban (valamennyi rész esetében) hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen ajánlati felhívásban előírt, vagy az azzal - az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében - egyenértékű termékre lehet tenni. Az egyenértékűséget nyertes ajánlattevőnek kell igazolnia, bizonylatolnia.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15216 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő kisebb pontosításokat tett a költségvetési kiírásokban (kiv. Szabolcs utca) és azt újra egységes szerkezetben feltöltötte. Mintakeresztszelvényt és a műszaki leírást pontosította. Új ajánlati határidőt is adott.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben