Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/159
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.17.
Iktatószám: 17548/2022
CPV Kód: 45233162-2
Ajánlatkérő: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bugyi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730356213
Postai cím: Beleznay Tér 1
Város: Bugyi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2347
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy András Gábor
Telefon: +36 29547502
E-mail: polgarmester@bugyi.hu
Fax: +36 29348464
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://bugyi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárosbarát fejlesztés Bugyi Nagyközségben
Hivatkozási szám: EKR001148732022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás tárgya kerékpárút létesítése Bugyi OBO Ipari park és a XXX. számú csatorna közötti szakaszán, valamint a meglévő szakasz felújítása az alábbi, főbb mennyiségek szerint:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik különösen az alábbi feladatok:
• Obo Bettermann és a XXX. számú csatorna közötti 1581,5 m kerékpárút megépítése,
• 2000 m2 kerékpárút felújítása
• 2 db okos zebra kiépítése
• 1 db sebességmérő telepítése
• 1 db napelemes kerékpártöltő állomás telepítése
• 3 db kandelláber telepítése
Kerékpárút pályaszerkezete:
o 3,0 cm AC 8 kopó
o 4,0 cm AC 11 kötő
o 5,0 cm FZKA 0/22
o 20,0 cm FZKA 0/56
o 25,0 cm Homokos kavics fagyvédő réteg.
o 1 rtg. nem szőtt geotextilia min. 30 kN/m.
o Tömörített altalaj
o Padkarendezés 0,50 m szélességben, tömörített föld padka, műtrágyázással, füvesítve.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá Bugyi 52104 országos közút (10+129 - 9+433 kmsz-ek között, Új utcától az OBO BETTERMANN HUNGARY KFT kerítésének a bejáratáig, meglévő egyesített gyalog és kerékpárút felújítása is a műszaki dokumentumokban foglalt mennyiségek szerint.
A teljes mennyiséggel kapcsolatos részletes információkat a műszaki dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17130 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ár szempont megnevezés
A következő helyett:
-
Helyesen:
Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ár szempont súlyszám / jelentőség
A következő helyett:
-
Helyesen:
70
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a felhívásban kizárólag az Ár szempont megnevezését és a hozzá tartozó súlyszámot pótolta, a felhívásban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban egyéb módosítás nem történt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben