Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/159
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.17.
Iktatószám: 17446/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15726906206
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gonda Csaba
Telefon: +36 62530166
E-mail: gonda.csaba@hodmezovasarhely.hu
Fax: +36 62530192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hodmezovasarhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Városháza homlokzatának és tornyának felújítása 2
Hivatkozási szám: EKR001020302022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A munkálatok az északi homlokzatra és a toronyhomlokzatokra, a torony körüljárójára és vörösréz sisakjára, valamint a homlokzathoz csatlakozó felületekre (főhomlokzati erkély), azok meglévő szerkezeteinek felújítására, pótlására terjednek ki a beavatkozások, a városháza hasznos alapterülete változatlan marad, az épület használati szintjein munkavégzés nem lesz.
Homlokzatképzési munkák:
A Kivitelezőnek el kell végeznie minden, a vakolt homlokzatokkal kapcsolatos munkát, ideértve a tagozatok, ornamentika helyreállítását, pótlását, a homlokzaton lévő szerelvények, kiegészítő szerkezetek (lámpák, kamerák, stb.) le- és felszerelését, az esetlegesen szükséges szakértői vélemények beszerzését, a felületek kiegyenlítését, alap-és fedő vakolati rétegek felhordását, a meglévő vakolatok javítását. A feladat részét képezi a meglévő vakolattagozatok javítása és a tervszerinti vakolattagozatok elkészítése, illetve a lábazat vakolása.
A homlokzati vakoló munkák részeként a kivitelezőnek biztosítani kell minden szükséges segédszerkezetet, ideértve a homlokzatok állványozását.
A kivitelezési feladat részeként a Kivitelezőnek el kell készíttetni a szükséges restaurálási terveket (kő-, kovácsoltvas-, díszbádog-, stb. szerkezetek) és azt előzetesen jóvá kell hagyatnia az örökségvédelmi hatósággal.
Lábazat (alsó kőlábazat és a pinceszintet záró övpárkány között)
A kikapart, kimélyített és megtisztított fugákat Baumit Sanova vakolat W-vel kell kitölteni, kritikusabb falfelületeknél horganyzott fémrabic háló erősítés szükséges lehet.
A pinceszintet záró övpárkány fölötti homlokzatszakaszok eltávolított vakolatának pótlása:
A megtisztított téglafelületre előfröcskölő kerül 50 %-os fedéssel (anyagszükséglet: kb. 5 kg/m2; várakozási idő: 3 nap). Egyrétegű trassz vakolat min. 2,5 cm vastagságban (anyagszükséglet: kb. 10 kg/m2/cm; várakozási idő 7 nap/vakolatcentiméter), kétrétegű felhordásnál az első réteget vakolatfésűvel áthúzni, a második réteget eldörzsölni kell (két réteg közötti várakozási idő, lásd: műszaki lap!) szilikát festék (anyagszükséglet: kb. 0,35 l/m2 2 rétegben, beleértve az alapozást is)
Tekintettel arra, hogy a fennmaradó régi alapvakolat és az újonnan felhordott felújító vakolat felülete eltérő megjelenést fog adni, ezért az egységes homlokzati falfelület elérésének érdekében mindkét alapfelületre felhordható festhető simító réteg alkalmazására van szükség. A várakozási idők letelte után (!) a lealapozott régi cementes vakolat, ill. a durván elhúzott trassz vakolat egységes felületének eléréséhez vakolatsimító (a „glettelés” szerepét betöltő) termékekkel kell összedolgozni a két alapfelületet.
Felületképzés:
A felületképzés folyamatos munkavégzéssel kerül felhordásra, azonos szín- és felületi kialakítással. Amennyiben a munkavégzésben a munkahézag hagyása elkerülhetetlen, azt a homlokzatosztással összhangban, pl. ablakpárkány vagy szemöldök vonalában kell megtenni. Munkahézag esetén takaró szalagot kell elhelyezni a kívánt magasságban, melyre a vakolatot fel kell hordani. A szalagot a vakolat nedves állapotában el kell távolítani, hogy egyenes vonalat kapjunk. A következő munkafázis ezt követően úgy folytatható, hogy a már elkészült felületet védjük meg takaró szalaggal.
A bedolgozás és a vakolat kötése alatt a hőmérséklet nem lehet alacsonyabb mint +5 ºC, +25 °C felett a felhordás nem javasolt. A friss vakolatot a kiszáradásig védeni kell a kedvezőtlen időjárási hatásokkal szemben. A felület egyenletességének meghatározására a DIN 18202 előírásai alkalmazandók.
A vakolat befejező rétege szilikát festék és alapozó.
A jelentősebb kiülésű tagozatok profilját a terv szerinti helyeken durván ki kell falazni kisméretű tömör téglából. A durván előkészített tagozattestre fel kell csapkodni a vakolatot, majd bádogból kivágott sablonnal kell kihúzni a tagozatot. Párkányok húzásánál a sablont vezetősínen kell vezetni. A húzott tagozatot ezután szabad kézzel kell javítani, illetve tisztázni. A párkányoknál a meglévő párkányprofilok alapján kell a sablont elkészíteni, míg az ablakkeretezéseknél a terv szerinti profilt kell alkalmazni. A tagozatok húzásához a homlokzati vakolat kötőanyagban dúsított, „keményebb” változatát kell alkalmazni dolomitőrlemény hozzáadásával. Fontos, hogy a keményebb felületképző vakolat a későbbiekben se „húzza le” az alsóbb vakolatrétegeket. A vakolat befejező rétege szilikát festék és alapozó.
Bádogozás:
A kivitelezőnek jelen fejezetben leírtak szerint el kell végeznie a homlokzati tagozatok fémlemez fedésével és az ablakpárkányok cseréjével kapcsolatos feladatot. A lemez anyaga előpatinázás nélküli (sajátfényű) titáncink lemez. A bádogos szerkezeteket a tetőn alkalmazott fémlemez fedésekkel megegyező titáncink lemezekből kell készíteni.
Az építészeti tagozatok lefedését, párkányokat 8°-os lejtéssel rendelkező bádogozással kell készíteni. A fémlemez párkányt felemelkedés és lebegés ellen nem rozsdásodó alapanyagból készült fülekkel kell biztosítani. A véglezárásokat és toldásokat a rendszerhez tartozó végelemekkel kell megoldani. Gondosan kell ügyelni ezeknek a pontoknak a tömítettségére. A párkányok anyagának meg kell egyezni a tető bádogozásához használt anyagokkal. A párkányok, tagozatok, fallefedések bádogozását, hosszirányban csak korcolással lehet toldani. Ahol műszakilag másképp nem oldható meg, a bádogozást ENKOLIT ragasztóval kell rögzíteni.
Díszbádogos szerkezetek:
A díszbádogos szerkezetek a toronysisak kivételével a fémlemez tetőfedésekkel megegyező anyagból készülnek, azaz titáncink lemezből. A formák kialakításakor lágyabb, cizellált építészeti tagozatok kialakítására szolgáló RHEINZINK lemezt (MD) kell alkalmazni. A toronysisak esetében vörösréz lemezt kell alkalmazni a fedés és az építészeti tagozatok kialakításához. A tagozatok, amennyiben azok cseréje, utángyártása szükséges, a meglévők pontos másolataiként kell elkészüljenek, ezért azok részletes felmérését és dokumentálását el kell végezni, amint a szerkezetek hozzáférhetővé válnak.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15155 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei dátum, helyi idő
A következő helyett
Dátum: 2022/08/22 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2022/08/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás kérésnek megfelelően módosította az árazatlan költségvetést. A fentiekre tekintettel a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi határidő módosításra került.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben