Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/159
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.08.17.
Iktatószám: 17438/2022
CPV Kód: 45234126-5
Ajánlatkérő: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 12154481444
Postai cím: Akácfa Utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hagymási Dóra Mária
Telefon: +36 14616578
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkv.hu/beszerzesek
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 56-os villamos pályafelújítás (Budagyöngye)
Hivatkozási szám: EKR000939182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234126-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hűvösvölgyi úton, Budagyöngye – Kelemen László utca között pályafelújítás tervezői művezetés igénybevételével vállalkozási szerződés keretében.
Az elvégzendő munkák részletes leírását és mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok (a továbbiakban: KD) részét képező kivitelezési tervdokumentáció, az árazatlan költségvetés, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13818 / 2022 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai:
A következő helyett:
Kötbér:
Ajánlatkérő késedelmes, vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.
A kötbér alapja vállalkozói díj/ tartalékkeret/opciós díj
Késedelmi kötbér mértéke: a vállalkozói díj/tartalékkeret/opciós díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5 %, de legfeljebb összesen 15 %.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett vállalkozói díj/ tartalékkeret/opciós díj 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozói díj/tartalékkeret/opciós díj 15 %-a.
Vágányzár túllépés esetén alkalmazott kötbér mértéke: 500.000 Ft+ÁFA/alkalom + a Vállalkozói Díj 0,2%-a naponta.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevőnek legalább 24 hónap jótállást kell vállalnia, az ezen felüli jótállás vállalását Ajánlatkérő külön szempontként értékeli.
Jólteljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (a továbbiakban: jólteljesítési biztosíték) a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerint a szerződés általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át kitevő biztosítékot köt ki. A nyertes ajánlattevőnek a jólteljesítési biztosítékot a teljesítéskor a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A további részleteket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Helyesen:
Kötbér:
Ajánlatkérő késedelmes, vagy hibás teljesítés, valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít.
A kötbér alapja vállalkozói díj/ tartalékkeret/opciós díj
Késedelmi kötbér mértéke: a vállalkozói díj/tartalékkeret/opciós díj késedelmesen teljesített értékére vetített napi 0,5 %, de legfeljebb összesen 15 %.
Hibás teljesítési kötbér mértéke: a vállalkozói díj/ tartalékkeret/opciós díj 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a vállalkozói díj/tartalékkeret/opciós díj 15 %-a.
Vágányzár túllépés esetén alkalmazott kötbér mértéke: 500.000 Ft+ÁFA/alkalom + a Vállalkozói Díj 0,2%-a naponta.
Jótállás:
Nyertes ajánlattevőnek legalább 24 hónap jótállást kell vállalnia, az ezen felüli jótállás vállalását Ajánlatkérő külön szempontként értékeli.
Jólteljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként (a továbbiakban: jólteljesítési biztosíték) a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerint a szerződés általános forgalmi adó és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át kitevő biztosítékot köt ki. A nyertes ajánlattevőnek a jólteljesítési biztosítékot a teljesítéskor a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
ajánlattevőként szerződő fél választása szerint kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
A további részleteket a KD részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, vagy meglévő biztosítását ki kell terjesztenie legalább 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár limitre.
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles biztosítani az Üvegkapu alkalmazását.
Nyertesség esetén a szerződés megkötéséig az III. 1.3. M2. pontban meghatározott, teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek)nek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal szerepelni(ük) kell a kamarai névjegyzékben. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a nyilatkozatában foglalt kötelezettségeknek és az általa megjelölt szakember(ek) bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül a vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A III.1.3. M2. pont esetében a „felelős műszaki vezető” jelölés a szakember pozícióját jelöli, a jogosultság megléte nem alkalmassági követelmény.
Helyesen:
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára építési-szerelési vagyon-, és felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, vagy meglévő biztosítását ki kell terjesztenie legalább 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/kár limitre.
Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes Ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítése során köteles biztosítani az Üvegkapu alkalmazását.
Nyertesség esetén a szerződés megkötéséig az III. 1.3. M2. pontban meghatározott, teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek)nek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti MV-KÉ jogosultsággal, vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal szerepelni(ük) kell a kamarai névjegyzékben. Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a nyilatkozatában foglalt kötelezettségeknek és az általa a III.1.3. M2 pontban megjelölt szakember(ek) bármelyike nem szerepel a kamarai névjegyzékben az előírt jogosultsággal, azt ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett és erre tekintettel az ajánlatkérő mentesül a vele szemben a szerződéskötési kötelezettség alól a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A III.1.3. M2. pont esetében a „felelős műszaki vezető” jelölés a szakember pozícióját jelöli, a jogosultság megléte nem alkalmassági követelmény.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az eljárás során beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérések az Ajánlatkérő megítélése szerint szükségesek a megfelelő ajánlattétel biztosításához, ezért Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdés alapján jár el. A korrigendum keretében módosításra került a felhívás III.1.6. és III.2.2. pontja, a Közbeszerzési Útmutató 13.2. pontja, valamint a szerződéstervezet 2.2., 5.1., 6.6., 6.7., 7.3. pontja. A IV. számú korrigendum keretében egyéb közbeszerzési dokumentumok nem módosulnak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben