Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9394/2022
CPV Kód: 33696100-6
Ajánlatkérő: Országos Vérellátó Szolgálat
Teljesítés helye: HU1,HU21,HU22,HU231,HU312,HU321,HU33
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság;REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Vérellátó Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: 15329365243
Postai cím: Karolina Út 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zimmermann Ágnes
Telefon: +36 13724274
E-mail: kozbeszerzes@ovsz.hu
Fax: +36 13724453
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: AB0 savók beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000439992021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: ABO vércsoport meghatározás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU21,HU22,HU231,HU312,HU321,HU33 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő 5 regionális vérellátó központja és 12 területi vérellátója MAGYARORSZÁG közigazgatási területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
7 750 ml Anti-A reagens ABO vércsoport első meghatározásához
7 750 ml Anti-B reagens ABO vércsoport első meghatározásához
8.000 ml Anti-A,B reagens ABO vércsoport első meghatározásához
7 750 ml Anti-A reagens ABO vércsoport további meghatározásaihoz
7 750 ml Anti-B reagens ABO vércsoport további meghatározásaihoz
8.000 ml Anti-A,B reagens ABO vércsoport további meghatározásaihoz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 075 - 199884

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: ABO vércsoport meghatározás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/04/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10429879241
Postai cím: Dereglye Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: tender@frank-diagn.hu
Telefon: +36 12501813
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13685721
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10446795242
Postai cím: Wysocki Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@reagenskft.hu
Telefon: +36 13498775
Internetcím(ek): (URL) www.reagenskft.hu
Fax: +36 13508354
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 9400000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
szerződésmódosítás időpontja: 2022.05.02.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696100-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696100-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU21,HU22,HU231,HU312,HU321,HU33 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne:
Ajánlatkérő 5 regionális vérellátó központja és 12 területi vérellátója MAGYARORSZÁG közigazgatási területén.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
7 750 ml Anti-A reagens ABO vércsoport első meghatározásához
7 750 ml Anti-B reagens ABO vércsoport első meghatározásához
8.000 ml Anti-A,B reagens ABO vércsoport első meghatározásához
7 750 ml Anti-A reagens ABO vércsoport további meghatározásaihoz
7 750 ml Anti-B reagens ABO vércsoport további meghatározásaihoz
8.000 ml Anti-A,B reagens ABO vércsoport további meghatározásaihoz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 9400000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: REAGENS Fejlesztő,Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10446795242
Postai cím: Wysocki Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1155
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@reagenskft.hu
Telefon: +36 13498775
Internetcím(ek): (URL) www.reagenskft.hu
Fax: +36 13508354
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Frank Diagnosztika Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10429879241
Postai cím: Dereglye Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: tender@frank-diagn.hu
Telefon: +36 12501813
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13685721
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés 1.sz. melléklete szerint:
Katalógusszám: A-11H5-0010-01
Megnevezés: Anti-A
Gyűjtőkiszerelés: -
Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH
Katalógusszám: B-6F9-0010-01
Megnevezés: Anti-B
Gyűjtőkiszerelés: -
Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH
Katalógusszám: AB-5E10-0010-01
Megnevezés: Anti-AB
Gyűjtőkiszerelés: --
Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH

A szerződésmódosításban:
Katalógusszám: 01110
Megnevezés: Anti-A
Gyűjtőkiszerelés: -
Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH
Katalógusszám: 02110
Megnevezés: Anti-B
Gyűjtőkiszerelés: -
Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH
Katalógusszám: 03110
Megnevezés: Anti-AB
Gyűjtőkiszerelés: --
Gyártó: CE Immundiagnostika GmbH
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés teljesítése során Eladó 2022. április 7. napján jelezte Vevő felé, hogy a Szerződés 1.sz. mellékletében az első három sorban meghatározott termékek csomagolásának megváltozása miatt a termékek katalógusszámai megváltoztak és az eseti lehívásokat már az új katalógusszámmal rendelkező termékekkel fogja teljesíteni.
A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése:
A fentiekre tekintettel a – Kbt. 141. § (6) alapján – a szerződés módosítása vált szükségessé. Vevő megvizsgálta, hogy jelen esetben fennállnak-e a szerződésmódosítás jogszabályban meghatározott feltételei, és megállapította, hogy nem áll fenn a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott – a szerződés módosítását kizáró – körülmények egyike sem, azaz
• a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna (különösen arra figyelemmel, hogy a termékek nem változnak, kizárólag a katalógusszámuk változik, amelyeket az eseti lehívások során szükséges megadni).
• a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg (különös figyelemmel arra, hogy a szerződéses ár nem változik),
• a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, tekintettel arra, hogy maga a termék nem módosul, kizárólag a katalógusszám változik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 9400000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 9400000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben