Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9379/2022
CPV Kód: 33111000-1
Ajánlatkérő: Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye: HU313
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24746706
Postai cím: Füleki Út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax: +36 32511714
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SZLMK SBO eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000402882020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Haemodinamikai berendezések
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
- Kardiovaszkuláris katéteres labor integrált haemodinamikai és elektrofiziológiai rendszerrel 1 db
- Hibrid műtő kardiovaszkuláris és intervenciós radiológiai célokra integrált haemodinamikai rendszerrel 1 db
Az ajánlati ár a termékek árai mellett magában kell hogy foglalja:
- a megvásárolt készülékek leszállítását és üzembehelyezését
- a sürgősségi betegellátó osztály személyzetének oktatását és a készülékek betanítását
- a készülékek online illesztését a sürgősségi betegellátó osztály rendszeréhez
- Az eszközök teljesítési helyre történő leszállítása, telepítése, üzembehelyezése, kezelésének oktatása, (évente egy szakszervizes karbantartása) 24 hónap jótállás időn belüli előírás szerinti karbantartása és szervizelése az Eladó kötelezettsége.
A jótállási idő 24 hónap.
Az átadás-átvételi eljáráson a próbaüzem időtartama 8 óra, betanítás 2 fő 8 órás időkeretben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 187 - 450057

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Haemodinamikai berendezések
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/09/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60780502
Postai cím: Virág Benedek Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: premiergmed@premiergmed.hu
Telefon: +36 13914030
Internetcím(ek): (URL) www.premiergmed.hu
Fax: +36 13980687
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 695000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022. május 3.
Szerződésmódosítás jogcíme: Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt XXI. FEJEZET
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
- Kardiovaszkuláris katéteres labor integrált haemodinamikai és elektrofiziológiai rendszerrel 1 db
- Hibrid műtő kardiovaszkuláris és intervenciós radiológiai célokra integrált haemodinamikai rendszerrel 1 db
Az ajánlati ár a termékek árai mellett magában kell hogy foglalja:
- a megvásárolt készülékek leszállítását és üzembehelyezését
- a sürgősségi betegellátó osztály személyzetének oktatását és a készülékek betanítását
- a készülékek online illesztését a sürgősségi betegellátó osztály rendszeréhez
- Az eszközök teljesítési helyre történő leszállítása, telepítése, üzembehelyezése, kezelésének oktatása, (évente egy szakszervizes karbantartása) 24 hónap jótállás időn belüli előírás szerinti karbantartása és szervizelése az Eladó kötelezettsége.
A jótállási idő 24 hónap.
Az átadás-átvételi eljáráson a próbaüzem időtartama 8 óra, betanítás 2 fő 8 órás időkeretben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2020/09/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 695000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60780502
Postai cím: Virág Benedek Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: premiergmed@premiergmed.hu
Telefon: +36 13914030
Internetcím(ek): (URL) www.premiergmed.hu
Fax: +36 13980687
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2. módosítás:
1. Szerződő Felek közös megegyezése alapján, a határidős adásvételi szerződés 29. pontja, az alábbiak szerint módosul:
29. A teljesítési határidő: 2022. június 30., a Vevő előteljesítést elfogad.
2. A határidős adásvételi szerződés egyéb, jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
1. módosítás:
II. Szerződésmódosítás tárgya
1. Szerződő Felek közös megegyezése alapján, a határidős adásvételi szerződés 29. pontja, az alábbiak szerint módosul:
29. A teljesítési határidő: a szerződés hatályba lépésétől számított 20 hónap, a Vevő előteljesítést elfogad.
2. A határidős adásvételi szerződés egyéb, jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A határidős adásvételi szerződés 1. sz. módosítását követően a 29. pontban meghatározott 20 hónap teljesítési határidő, az alábbi szakmai indokok alapján nem tartható:
Eladó bejelentése alapján a kialakult geopolitikai helyzet miatt bekövetkezett nyersanyaghiány a berendezések szállításában késedelmet okozott, ennek következtében Felek a szállítási határidőt közös megegyezéssel módosítják (1. és 2. melléklet)
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 695000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 695000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben