Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9371/2022
CPV Kód: 42131148-5
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: INTEREX-WAGA KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18408377
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Konszignációs raktár tolózár szállítás DN50-250mm
Hivatkozási szám: EKR000495172020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131148-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: konszignációs raktár tolózár szállítás DN50-250mm
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131148-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102., további helyszínek a közbeszerzési dokumentumokban írtak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával tolózárak szállítására DN50-250 mm átmérőtartományban
Teljes mennyiség:
DN 50 Tolózár (rövid) 500 db,
DN 50 Beépítési készlet 200 db,
DN 50 Kézikerék 70 db,
DN 80 Tolózár (rövid) 1000 db,
DN 80 Beépítési készlet 1000 db,
DN 80 Kézikerék 70 db,
DN 100 Tolózár (rövid) 1000 db,
DN 100 Beépítési készlet 1000 db,
DN 100 Kézikerék 70 db,
DN 125 Tolózár (rövid) 20 db,
DN 125 Beépítési készlet 20 db,
DN 125 Kézikerék 1 db,
DN150 Tolózár (rövid) 300 db,
DN150 Beépítési készlet 300 db,
DN150 Kézikerék 20 db,
DN 200 Tolózár (rövid) 140 db,
DN 200 Beépítési készlet 140 db,
DN 200 Kézikerék 10 db,
DN 250 Tolózár (rövid) 10 db,
DN 250 Beépítési készlet 10 db,
DN 250 Kézikerék 3 db.
AK a keretszerződést határozatlan időre, a szerződéses mennyiség kimerüléséig köti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 204 - 497327

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4600004623 Rész száma: Elnevezés: konszignációs raktár tolózár szállítás DN50-250mm
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/10/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 135009754 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás dátuma: 2022.04.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131148-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42131148-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1044 Budapest, Váci út 102., további helyszínek a közbeszerzési dokumentumokban írtak szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával tolózárak szállítására DN50-250 mm átmérőtartományban
Teljes mennyiség:
DN 50 Tolózár (rövid) 500 db,
DN 50 Beépítési készlet 200 db,
DN 50 Kézikerék 70 db,
DN 80 Tolózár (rövid) 1000 db,
DN 80 Beépítési készlet 1000 db,
DN 80 Kézikerék 70 db,
DN 100 Tolózár (rövid) 1000 db,
DN 100 Beépítési készlet 1000 db,
DN 100 Kézikerék 70 db,
DN 125 Tolózár (rövid) 20 db,
DN 125 Beépítési készlet 20 db,
DN 125 Kézikerék 1 db,
DN150 Tolózár (rövid) 300 db,
DN150 Beépítési készlet 300 db,
DN150 Kézikerék 20 db,
DN 200 Tolózár (rövid) 140 db,
DN 200 Beépítési készlet 140 db,
DN 200 Kézikerék 10 db,
DN 250 Tolózár (rövid) 10 db,
DN 250 Beépítési készlet 10 db,
DN 250 Kézikerék 3 db.
AK a keretszerződést határozatlan időre, a szerződéses mennyiség kimerüléséig köti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 146889513
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: INTEREX-WAGA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23564433
Postai cím: Sárkeresztúri Út 14/b
Város: SZÉKESFEHÉRVÁR
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: info@interex-waga.hu
Telefon: +36 22503426
Internetcím(ek): (URL) www.interex-waga.hu
Fax: +36 22503427
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján módosítják a Szerződést.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése rögzíti, hogy „A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”
Az egységárak 9,99 %-os emelése révén az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt és a Szerződés eredeti értékének 10 %-át, így jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Kizárólag az ajánlat feladhatósága érdekében került kitöltésre. A szerződés a VII.2.1. pont alapján került módosításra a Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 135009754 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 146889513 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben