Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9270/2022
CPV Kód: 45317000-2, IA01-9
Ajánlatkérő: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Turbo Tech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10898824244
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652796
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652796
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 1000 kVA AC oldali napelemes kiserőmű létesítése
Hivatkozási szám: EKR000531182021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45317000-2 IA01-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: 1000 kVA AC oldali napelemes kiserőmű létesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45317000-2 IA01-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Vízművek Zrt tulajdonában álló Szigetmonostor 045 hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A munka tárgya az ajánlatkérő tulajdonában lévő, a természetben Szigetmonostor 045 helyrajzi számú külterületen létesítendő 1000 kVA AC oldali és 1400 kWp DC oldali teljesítményű napelemes kiserőmű létesítéséhez szükséges tervek elkészítése, az összes engedély megszerzése, a jóváhagyott kiviteli tervek alapján a kivitelezés első ütemének megvalósítása, a rendszer üzembe helyezése, próbaüzem megtartása és a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásához tartozó teljes dokumentáció összeállítása és annak Megrendelő részére történő átadása.
A megtermelt villamos energia tervezetten teljes egészében a Fővárosi Vízművek hálózatán keresztül kerül felhasználásra. Ennek ellenére kitáplálás védelmet nem kérünk kiépíteni, mert kitáplálás esetén a villamos energiakereskedő befogadja a megtermelt és fel nem használt energiát.
A kiserőmű a Fővárosi Vízművek Zrt. saját tulajdonában lévő középfeszültségű hálózatára fog csatlakozni egy - tervezni, leszállítani és üzembe helyezni szükséges - transzformátorállomáson keresztül.
A feladatot két ütemben kívánjuk megvalósítani, így a tervezési, engedélyezési feladatot ütemekre bontottan kérjük elvégezni.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: Ajánlatkérő a Kbt.61.§(4) bekezdése szerint megvizsgálta a beszerzés tárgyának jellegét és gazdaságilag és műszakilag/szakmailag ésszerűtlennek ítéli meg annak részekre bontását.
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 208 - 543334

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 1000 kVA AC oldali napelemes kiserőmű létesítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/10/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Turbo Tech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23538324206
Postai cím: Komócsin Zoltán Utca 32.
Város: Ópusztaszer
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6767
Ország: Magyarország
E-mail: erosaram@ttech.hu
Telefon: +36 209919564
Internetcím(ek): (URL) http://turbotechhungary.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 153861010 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022.5.3.
A VII.2.2) pont a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45317000-2 IA01-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45317000-2 IA01-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Fővárosi Vízművek Zrt tulajdonában álló Szigetmonostor 045 hrsz-ú ingatlan
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A munka tárgya az ajánlatkérő tulajdonában lévő, a természetben Szigetmonostor 045 helyrajzi számú külterületen létesítendő 1000 kVA AC oldali és 1400 kWp DC oldali teljesítményű napelemes kiserőmű létesítéséhez szükséges tervek elkészítése, az összes engedély megszerzése, a jóváhagyott kiviteli tervek alapján a kivitelezés első ütemének megvalósítása, a rendszer üzembe helyezése, próbaüzem megtartása és a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatásához tartozó teljes dokumentáció összeállítása és annak Megrendelő részére történő átadása.
A megtermelt villamos energia tervezetten teljes egészében a Fővárosi Vízművek hálózatán keresztül kerül felhasználásra. Ennek ellenére kitáplálás védelmet nem kérünk kiépíteni, mert kitáplálás esetén a villamos energiakereskedő befogadja a megtermelt és fel nem használt energiát.
A kiserőmű a Fővárosi Vízművek Zrt. saját tulajdonában lévő középfeszültségű hálózatára fog csatlakozni egy - tervezni, leszállítani és üzembe helyezni szükséges - transzformátorállomáson keresztül.
A feladatot két ütemben kívánjuk megvalósítani, így a tervezési, engedélyezési feladatot ütemekre bontottan kérjük elvégezni.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel: Ajánlatkérő a Kbt.61.§(4) bekezdése szerint megvizsgálta a beszerzés tárgyának jellegét és gazdaságilag és műszakilag/szakmailag ésszerűtlennek ítéli meg annak részekre bontását.
Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
Közös AT-k általi osztott biztosíték nyújtása esetén az egyes konzorciumi tagok részére kiállított biztosíték lehetővé kell, hogy tegye a lehívást adott esetben a másik konzorciumi tag szerződésszegése esetére is
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 176940160
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Turbo Tech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23538324206
Postai cím: Komócsin Zoltán Utca 32.
Város: Ópusztaszer
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6767
Ország: Magyarország
E-mail: erosaram@ttech.hu
Telefon: +36 209919564
Internetcím(ek): (URL) http://turbotechhungary.hu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás indoka:
Vállalkozó az ajánlattételi időszakban a költségszámításoknál figyelembe vette a szokásos piaci kockázatokat, az esetleges várható inflációs nyomást, nyersanyag változási kockázatokat, illetve minden egyéb vállalkozói kockázatot, melyeket az önköltségbe beépített. A 2022-es év elején tapasztalt maginflációs környezet, az ezzel, valamint az orosz-ukrán háború kitörésével összefüggésben tapasztalt további infláció növekedés, valamint jelentős nyersanyag áremelkedéssel egyidejűleg az orosz-ukrán háború kitörése által tovább súlyosbított ellátási lánc akadozás következtében az import termékek szállítása az üzemanyagárak rohamos emelkedésével arányosan drágul. Ezen körülmények jelentős hatással voltak a tárgyi szerződés teljesítésének költségeire is. A költségvetés egyes tételeinek konkrét, a fentiekkel összefüggő áremelkedését a Vállalkozó által bemutatott mértékben a Megrendelő tudomásul vette.
Az ellenérték változásának Kbt. 141.§ (2) bekezdés szerinti jogalap fennállása megállapítható.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A módosítás nem haladja meg az eredeti szerződéses érték 15%-át.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A VII.2.2) pont a hirdetmény feladhatósága miatt került kitöltésre.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 153861010 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 176940160 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben