Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9154/2022
CPV Kód: 15713000-9
Ajánlatkérő: Készenléti Rendőrség
Teljesítés helye: HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ALPHA-VET Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Spóhn Tímea
Telefon: +36 14607180
E-mail: kozbeszerzes@kr.police.hu
Fax: +36 14607182
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kutyatáp beszerzés 2018-2020
Hivatkozási szám: EKR000023942018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15713000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Kutyatáp beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15713000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kutyatáp beszerzése 2018-2020. évekre (kutyatáp különféle életkorra és egészségi állapotra) megközelítőleg az alábbi mennyiségi igénnyel számolva a 3 évre:
- táp kölyökkutyáknak – kb. 13090 kg
- táp növendékkutyáknak – kb. 26180 kg,
- táp vemhes és szoptatós anyakutyáknak – kb. 8580 kg,
- táp aktív felnőtt kutyáknak (2 csoport) – kb. 98829 kg,
- táp érzékeny emésztésű kutyáknak – kb. 19008 kg:
1. rész: bruttó 125.351.123 Ft keretösszegig
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának kitöltésére vállal kötelezettséget.
A termékkel szemben elvárt igényeket és követelményeket a „Műszaki követelmények” tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 231 - 527596

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29022/59665-114/2017 Rész száma: 1 Elnevezés: Kutyatáp beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/05 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ALPHA-VET Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20601012
Postai cím: Hofherr Albert Utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1194
Ország: Magyarország
E-mail: jog@alpha-vet.hu
Telefon: +36 304291574
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 98701672 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2022. április 25.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15713000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15713000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.
1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kutyatáp beszerzése 2018-2020. évekre (kutyatáp különféle életkorra és egészségi állapotra) megközelítőleg az alábbi mennyiségi igénnyel számolva a 3 évre:
- táp kölyökkutyáknak – kb. 13090 kg
- táp növendékkutyáknak – kb. 26180 kg,
- táp vemhes és szoptatós anyakutyáknak – kb. 8580 kg,
- táp aktív felnőtt kutyáknak (2 csoport) – kb. 98829 kg,
- táp érzékeny emésztésű kutyáknak – kb. 19008 kg:
1. rész: bruttó 125.351.123 Ft keretösszegig
Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának kitöltésére vállal kötelezettséget.
A termékkel szemben elvárt igényeket és követelményeket a „Műszaki követelmények” tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 98701672
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ALPHA-VET Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20601012
Postai cím: Hofherr Albert Utca 42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1194
Ország: Magyarország
E-mail: jog@alpha-vet.hu
Telefon: +36 304291574
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Kbt 141. § (2) és (3) bekezdései alapján a keretszerződés módosítható, tekintettel arra, hogy a módosítás nem éri el az eredti szerződés értékének 10 %-át.
A Kbt. 141. § (2) bekezdés alapján az ún „De minimis” szabály figyelembe vételével kerültek módosításra a szerződés 3. sz. mellékletétben rögzített egységárak és a mennyiségek alapján megállapított ajánlati összár, a szerződés keretösszegének módosítása nélkül.
Az előző szerződésmódosításban ami 2022. február 21.-i az érzékeny emésztő rendszerű felnőtt kutyák részére a Team Breeder Sensible Fish Medium & Max kutyatáp nettó egységára 524 Ft. Ez az ár emelkedett nettó 646 Ft-ra a jelenlegi szerződésmódosítás során.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Lásd a VII.2.1. pontban.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 98701672 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 98701672 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben