Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9062/2022
CPV Kód: 44167000-8, KA11-2
Ajánlatkérő: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Euroflow Kereskedelmi és Mérnöki Tanácsadó Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67931183
Postai cím: Tanácsház Utca 7
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Babanics Rita
Telefon: +36 203649034
E-mail: dr.babanics.rita@univerzalbeszerzo.hu
Fax: +36 34522399
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://drv.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://drv.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hálózati anyagok beszerzése 5 Vízmű részére
Hivatkozási szám: EKR000768342020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44167000-8 KA11-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Palástjavító-, univerzális javító-, csőkötő idomok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44167000-8 KA11-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Jelen közbeszerzés tárgya: palástjavító idomok ½” – DN 1000 mérettartományban, univerzális kötő-javító idomok DN50 – DN600 mérettartományban, nem húzásbiztos csőkötő idomok 50 ≤ DN ≤ 600 mérettartományban , a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérők egyedi megrendelései alapján összesen nettó 528 376 436,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 528 376 436,-Ft keretösszegre, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 165 095 116,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 96 353 044,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 60 218 616,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 65 979 839,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 140 729 822,-HUF összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 213 - 563234

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Palástjavító-, univerzális javító-, csőkötő idomok
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/08/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Euroflow Kereskedelmi és Mérnöki Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49069747
Postai cím: Aszfaltozó Utca 27-29
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: gbojko@euroflow.hu
Telefon: +36 23379223
Internetcím(ek): (URL) www.euroflow.hu
Fax: +36 23379222
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 528376436 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022.04.29.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.


VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44167000-8 KA11-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44167000-8 KA11-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Közös Ajánlatkérők működési területein, terjedelem miatt a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgya: palástjavító idomok ½” – DN 1000 mérettartományban, univerzális kötő-javító idomok DN50 – DN600 mérettartományban, nem húzásbiztos csőkötő idomok 50 ≤ DN ≤ 600 mérettartományban , a vonatkozó közbeszerzési dokumentumokban – különösen, de nem kizárólagosan a Műszaki leírás megnevezésű dokumentumban - foglalt műszaki specifikációnak és előírásoknak mindenben megfelelő termékek szállítása konszignációs raktárra és Ajánlatkérők egyedi megrendelései alapján összesen nettó 528 376 436,-Ft értékben. Ajánlatkérők a keretszerződést 24 hónap határozott időre kötik, nettó 528 376 436,-Ft keretösszegre, mely keretösszegből Ajánlatkérők a következő mennyiségi megoszlásban jogosultak egyedi megrendelésekre: DRV Zrt.: nettó 165 095 116,-HUF összegre, DMRV Zrt.: nettó 96 353 044,-HUF összegre, ÉRV Zrt.: nettó 60 218 616,-HUF összegre, ÉDV Zrt.: nettó 65 979 839,-HUF összegre, TRV Zrt.: nettó 140 729 822,-HUF összegre. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a szállítási igények és mennyiségek - ideértve az egyes termékek ajánlati részen belüli arányát és mennyiségét is - változó, az aktuális üzemi igények függvényében alakul, ide nem értve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott konszignációs készletre vonatkozó ajánlatkérői előírásokban szereplő konszignációs mennyiségeket, melyek készleten tartása a megkötendő szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell történjen. Az egyes termékek tekintetében megadott mennyiségek a korábbi felhasználási tapasztalatok alapján kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati, becsült mennyiségek. A tapasztalati/becsült mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, a nettó ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében szállítandó mennyiségek ezen tapasztalati, becsült adatoktól bármilyen mértékben eltérhetnek. Ajánlattevőnek az előzőek ismeretében kell benyújtania ajánlatát. A megkötésre kerülő keretszerződésben a nyertes ajánlati egységárak kerülnek rögzítésre, mely egységárak alapján kerülnek a konszignációs raktárról való felhasználások és az egyedi megrendelések megrendelésre és elszámolásra a megkötendő keretszerződés hatálya alatt a teljes keretösszeg mennyiségében.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, vagy ha az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget (opcionális mennyiséggel vagy anélkül) és az utolsó egyedi megrendelés szállítása és ellenszolgáltatása teljesült. A megrendelt termékek megrendelő által megadott címre történő szállításáról és lerakodásáról, a konszignációs készlet biztosításáról és kapcsolódó feladatok ellátásról a közbeszerzési dokumentációban és megkötendő szerződésben foglaltak szerint a nyertes Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A műszaki leírást és feladatleírást részleteiben a közbeszerzési dokumentumok összessége tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 554795258
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Euroflow Kereskedelmi és Mérnöki Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49069747
Postai cím: Aszfaltozó Utca 27-29
Város: Érd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: gbojko@euroflow.hu
Telefon: +36 23379223
Internetcím(ek): (URL) www.euroflow.hu
Fax: +36 23379222
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás az orosz-ukrán háború következtében megváltozott negatív gazdasági hatások, az alapanyag kereskedelem területén bekövetkezett drasztikus áremelkedés, szállítási nehézségek, üzemanyagár drágulás miatt vált szükségessé. Az előre nem látható hatások érdemben befolyásolják a tárgyi közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítését. A közfeladat ellátási kötelezettség, ellátásbiztonság érdekében a hibajavítási, karbantartási feladatokhoz nélkülözhetetlen anyagokat folyamatosan biztosítani szükséges.
A szerződés 2.1 pontja szerinti módosítására a Kbt. 141.§ (2) bekezdése alapján kerül sor, figyelemmel arra, hogy:
a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, azaz a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, hiszen a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az alábbi értékek egyikét sem:
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) árubeszerzés esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át,
továbbá a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Felek bíznak abban, hogy a kialakult külső körülmények hatásai átmenetiek, ezért a szerződés 2.1 pontja szerinti 5%-kos áremelést 2022.05.01. napjától hat hónapos időszakra határozzák meg. Hat hónap letelte után 2022.12.01. napjától a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésben meghatározott árszint szerinti egységárak kerülnek újra alkalmazásra.
Jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan érvénnyel hatályban fennmaradnak.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Lásd fent.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 528376436 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 554795258 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben