Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9055/2022
CPV Kód: 90910000-9
Ajánlatkérő: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU12,HU233
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88605771
Postai cím: Gagarin Utca 1. 3. em. 302/B.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Szilvia Klára
Telefon: +36 203732349
E-mail: nagysz@paks2.hu
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Paks II telephelyek takarítása, gondnokolása
Hivatkozási szám: EKR000891662020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Paks II Zrt. telephelyek takarítása, gondnokolása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paks, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes Ajánlattevő(AT) feladata takarítási és gondnokolási szolgáltatások nyújtása Ajánlatkérő(AK) részére a keretmegállapodás(KM) aláírásától számított 36 hónap időtartamra, vagy a KM szerinti keretösszeg kimerüléséig az AK már meglévő és a keretmegállapodás időbeli hatálya alatt AK létesítménygazdálkodásába kerülő épületekben, telephelyeken. A keretmegállapodás keretösszege 395 000 000 Ft.
A takarítandó és gondnokolandó terület nagysága a meglévő, és megvalósítás alatt lévő területekkel jelenleg ~ 9900 m2, mely a KM időbeli hatálya alatt további telephelyek bevonásával előreláthatóan 4950 m2 területtel bővülhet. A feladattal érintett jelenlegi telephelyek:
1. 7030 Paks, Dankó Pista u. 1. Takarítandó terület: 1 832,8 m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 120 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
2. 7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (alagsor): Takarítandó terület: 129 m2 (informatikai helyiségek) Feladatok: havi, eseti takarítás.
3. 22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) Takarítandó terület: 73,2 m2; Feladatok: havi, eseti takarítás.
4. 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3. II. emelet(ABC): Takarítandó terület:1 370,27 m2. A telephelyen elhelyezhető létszám: 98 fő. Feladatok: napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
Előreláthatóan 2021. 01.01-től AK használatába kerülő telephelyek:
5. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/161.1.2. Beruházó irodaépülete (UYA) Takarítandó terület:2904 m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 180 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
6. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/178(EBK) Takarítandó terület:3553,5; A telephelyen elhelyezhető létszám: 276 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
Takarítási feladat típusok: nappalos, napi, havi, negyedéves eseti takarítási szolgáltatások
Takarítási szolgáltatások iroda jellegű létesítmények (jelenleg: Dankó P. utca, ABC, UYA, EBK) esetén:
Nappalos takarítás: Rendszeres nappalos takarítás (hétfőtől péntekig, munkaidőben (munkanapokon 8:00-16:00), az Ajánlatkérő által az egyedi megrendelésben meghatározott óraszámban, a Feladat jellegéből, valamint a telephely vonatkozásában meghatározott – a felek között előzetesen egyeztetett – létszámban.
Napi takarítás: Rendszeres napi takarítás munkanapokon 18:00 és 22:00 óra között. A rendszeres napi gyakoriságú takarítást folyamatosan, "napi" gyakorisággal kell végezni a Feladat jellegéből, valamint a telephely vonatkozásában meghatározott – a felek között előzetesen egyeztetett – létszámban, az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint.
Havi takarítás: A rendszeres napi takarítás keretein belül (munkanapokon 18:00 és 22:00 óra közötti időtartamban) rendszeres havi gyakorisággal elvégzendő takarítási feladatok ellátása, az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint.
Negyedéves takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, minimum 3 fős takarítói létszámmal, ütemezetten munkanapokon és munkaidőn kívül (18:00 és 22:00 óra), vagy előre egyeztetett hétvégi napokon 7:00 és 21:00 óra között, negyedéves gyakorisággal kell elvégezni az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint.
Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, takarítói létszámmal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzendő takarítási feladat az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet.
Takarítási szolgáltatások technikai jellegű létesítmények (jelenleg: 22/11 kV transzformátorállomás, Dózsa Gy. úti alagsor) esetén: Havi takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő takarító biztosítása, általában havi egyszeri alkalommal (tervezetten 12 alkalom/év), munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban elvégzendő takarítási feladat az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet. Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő takarító biztosítása, maximum évente 12 alkalommal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzendő takarítási feladat az AKvel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet.
Gondnokolási feladatok célja a telephelyek állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges megelőző, és felújításnak nem minősülő kármegelőző és kárelhárító munkák elvégzése, illetőleg egyes közösségi berendezések cseréje, állapotának megóvása, valamint a telephelyek udvarterének rendben tartása.Rendelkezésre állás: munkanapokon, AK munkaidejéhez igazodóan, jellemzően 7-15 óráig.
A gondnokolási feladatok ellátásához szükséges munkaeszközökről, segédanyagokról nyertes AT köteles gondoskodni. A gondnokolási feladatok teljesítése során felmerülő számlával igazolt anyagköltségeket AK havonta maximum 100 000,-Ft+ÁFA összeg erejéig számla ellenében elszámolja.
Az AT által megadott ajánlati egységáraknak magukba kell foglalniuk a szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi dologi jellegű kiadást, ideértve különösen a szükséges gépek, eszközök rendelkezésre állásának biztosítását, azok kiszállási, logisztikai, organizációs és menedzsment jellegű költségeit, továbbá a takarításhoz szükséges tisztítószerek, higiéniai termékek és egyéb kiegészítők folyamatos biztosításának költségét is. A telephelyekre vonatkozó részletes műszaki leírást és az ellátandó feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint az annak részeként megküldött Vállalkozási keretmegállapodás 1. sz. melléklete (Feladatspecifikáció) tartalmazza. AK a meglévő telephelyekre vonatkozóan – a közbeszerzési dokumentáció részeként - a telephelyek alaprajzait rendelkezésre bocsátja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 098 - 257712

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Paks II Zrt. által használt telephelyek takarítása és gondnokolása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2021/05/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Debercsény Utca 54
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Internetcím(ek): (URL) www.no1cleaning.hu
Fax: +36 17700330
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 395000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A keretmegállapodás aláírásának napja: 2022.04.29. napja
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A 2015. évi CXLIII. törvény(Kbt.) 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Paks, Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő(AT) feladata takarítási és gondnokolási szolgáltatások nyújtása Ajánlatkérő(AK) részére a keretmegállapodás(KM) aláírásától számított 36 hónap időtartamra, vagy a KM szerinti keretösszeg kimerüléséig az AK már meglévő és a keretmegállapodás időbeli hatálya alatt AK létesítménygazdálkodásába kerülő épületekben, telephelyeken. A keretmegállapodás keretösszege 395 000 000 Ft.
A takarítandó és gondnokolandó terület nagysága a meglévő, és megvalósítás alatt lévő területekkel jelenleg ~ 9900 m2, mely a KM időbeli hatálya alatt további telephelyek bevonásával előreláthatóan 4950 m2 területtel bővülhet. A feladattal érintett jelenlegi telephelyek:
1. 7030 Paks, Dankó Pista u. 1. Takarítandó terület: 1 832,8 m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 120 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
2. 7030 Paks, Dózsa György út 30-32. (alagsor): Takarítandó terület: 129 m2 (informatikai helyiségek) Feladatok: havi, eseti takarítás.
3. 22/11 kV-os felvonulási transzformátor állomás (Paks, üzemi terület 8803/16 hrsz.) Takarítandó terület: 73,2 m2; Feladatok: havi, eseti takarítás.
4. 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3. II. emelet(ABC): Takarítandó terület:1 370,27 m2. A telephelyen elhelyezhető létszám: 98 fő. Feladatok: napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
Előreláthatóan 2021. 01.01-től AK használatába kerülő telephelyek:
5. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/161.1.2. Beruházó irodaépülete (UYA) Takarítandó terület:2904 m2; A telephelyen elhelyezhető létszám: 180 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
6. 7030 Paks, üzemi terület Helyrajzi szám: 8803/178(EBK) Takarítandó terület:3553,5; A telephelyen elhelyezhető létszám: 276 fő. Feladatok: nappalos, napi, havi, negyedéves, eseti takarítás.
Takarítási feladat típusok: nappalos, napi, havi, negyedéves eseti takarítási szolgáltatások
Takarítási szolgáltatások iroda jellegű létesítmények (jelenleg: Dankó P. utca, ABC, UYA, EBK) esetén:
Nappalos takarítás: Rendszeres nappalos takarítás (hétfőtől péntekig, munkaidőben (munkanapokon 8:00-16:00), az Ajánlatkérő által az egyedi megrendelésben meghatározott óraszámban, a Feladat jellegéből, valamint a telephely vonatkozásában meghatározott – a felek között előzetesen egyeztetett – létszámban.
Napi takarítás: Rendszeres napi takarítás munkanapokon 18:00 és 22:00 óra között. A rendszeres napi gyakoriságú takarítást folyamatosan, "napi" gyakorisággal kell végezni a Feladat jellegéből, valamint a telephely vonatkozásában meghatározott – a felek között előzetesen egyeztetett – létszámban, az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint.
Havi takarítás: A rendszeres napi takarítás keretein belül (munkanapokon 18:00 és 22:00 óra közötti időtartamban) rendszeres havi gyakorisággal elvégzendő takarítási feladatok ellátása, az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint.
Negyedéves takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, minimum 3 fős takarítói létszámmal, ütemezetten munkanapokon és munkaidőn kívül (18:00 és 22:00 óra), vagy előre egyeztetett hétvégi napokon 7:00 és 21:00 óra között, negyedéves gyakorisággal kell elvégezni az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint.
Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, takarítói létszámmal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzendő takarítási feladat az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet.
Takarítási szolgáltatások technikai jellegű létesítmények (jelenleg: 22/11 kV transzformátorállomás, Dózsa Gy. úti alagsor) esetén: Havi takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő takarító biztosítása, általában havi egyszeri alkalommal (tervezetten 12 alkalom/év), munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban elvégzendő takarítási feladat az Ajánlatkérővel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet. Eseti takarítás: A Felek között előre egyeztetett időpontban, 1 fő takarító biztosítása, maximum évente 12 alkalommal, munkanapokon 8:00 és 16:00 óra közötti időtartamban, minimum 2 órában, szükség szerint legkésőbb 24 órán belüli rendelkezésre állással elvégzendő takarítási feladat az AKvel leegyeztetett munkaterv szerint. Egy alkalom maximum egy munkanap időtartamú lehet.
Gondnokolási feladatok célja a telephelyek állagának és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása érdekében szükséges megelőző, és felújításnak nem minősülő kármegelőző és kárelhárító munkák elvégzése, illetőleg egyes közösségi berendezések cseréje, állapotának megóvása, valamint a telephelyek udvarterének rendben tartása.Rendelkezésre állás: munkanapokon, AK munkaidejéhez igazodóan, jellemzően 7-15 óráig.
A gondnokolási feladatok ellátásához szükséges munkaeszközökről, segédanyagokról nyertes AT köteles gondoskodni. A gondnokolási feladatok teljesítése során felmerülő számlával igazolt anyagköltségeket AK havonta maximum 100 000,-Ft+ÁFA összeg erejéig számla ellenében elszámolja.
Az AT által megadott ajánlati egységáraknak magukba kell foglalniuk a szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi dologi jellegű kiadást, ideértve különösen a szükséges gépek, eszközök rendelkezésre állásának biztosítását, azok kiszállási, logisztikai, organizációs és menedzsment jellegű költségeit, továbbá a takarításhoz szükséges tisztítószerek, higiéniai termékek és egyéb kiegészítők folyamatos biztosításának költségét is. A telephelyekre vonatkozó részletes műszaki leírást és az ellátandó feladatokat a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint az annak részeként megküldött Vállalkozási keretmegállapodás 1. sz. melléklete (Feladatspecifikáció) tartalmazza. AK a meglévő telephelyekre vonatkozóan – a közbeszerzési dokumentáció részeként - a telephelyek alaprajzait rendelkezésre bocsátja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 395000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: Debercsény Utca 54
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1171
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Internetcím(ek): (URL) www.no1cleaning.hu
Fax: +36 17700330
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Keretmegállapodás módosítása során kizárólag a Keretmegállapodás 4.3. pontjában rögzített vállalkozói egységárak kerültek 3,3 % mértékkel megemelésre.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2022. évre a minimálbér összegére, valamint az infláció mértékére vonatkozó változások,rendelkezések,illetve a kezelőszerek,papírtermékek piaci árának túlzott mértékű megemelkedése együtt indokolttá teszik a KM módosítását,de kizárólag olyan mértékben,amelyek objektív módon alátámaszthatók,igazolhatók.A minimálbér emelkedése a 2018–2020 közötti időszakban minden egyes évben 8% volt,így a közbeszerzési ajánlat megadásakor Vállalkozó 8%-os átlagos minimálbér emelkedéssel kalkulálhatott.A 2022. évi minimálbér emelés 32 600 Ft az előző évhez viszonyítva,ami 19,5%-ot, a 2020. évi bázishoz viszonyítva 24,2%-ot jelent.A tényleges gazdasági hatás vizsgálatánál figyelembe kell azt is venni, hogy eközben 2022. jan. 1-től a szociális hozzájárulási adó 15,5%-ról 13%-ra csökkent,és ezzel egyidőben megszűnt a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó fizetési kötelezettség is.Ezen körülmények együttesen azt eredményezik, hogy a Vállalkozót, mint foglalkoztatót terhelő befizetés a 2022.évben 17%-ről 13%-ra csökkent, ami számára 4% mértékű megtakarítást jelent. A 2020. évi 161 000 Ft-os havi minimálbér szociális hozzájárulási adóval és szakképzési hozzájárulással(összesen 17%)növelt összege 188 370 Ft.Következetes trendszámítással tovább számolva(évi 8% minimálbér emelés, változatlan közterhek)a havi bruttó személyi jellegű ráfordítás 2022-ben 219 715 Ft lenne.Ezzel szemben a tényleges érték(magasabb minimálbér, alacsonyabb közteher)226 000 Ft.A kettő különbsége 6 285 Ft, ami azt jelenti, hogy a 2022. évi tényleges személyi jellegű ráfordítás 3,3%-kal magasabb a 2020. évi tényleges személyi jellegű ráfordítás alapján trend mentén számított 2022. évi értékénél.Hasonló levezetést alkalmazva az anyagokra, a közbeszerzési ajánlat elkészítésekor a 2015-2019. évi tényleges fogyasztói infláció átlagos értéke 1,8% volt.A 2021. évi tény infláció 5,1%. A 2021. évi tény fogyasztói árindex 3,3%-kal magasabb a 2015–2019. évi átlagnál.Amennyiben a fogyasztói kosarat alkotó mosó- és tisztítószerek inflációját nézzük, a 2015–2019. évi tényleges fogyasztói infláció átlagos értéke 0,5% volt. A mosó és tisztítószerek 2021. évi tény inflációja 3,7%. A mosó és tisztítószerek 2021. évi tény fogyasztói árindexe 3,2%-kal magasabb a 2015–2019. évi átlagnál.A fenti részletes és objektív levezetés alapján a KM módosítás keretében a vállalkozási egységáraknak 3,3 % mértékű megemelése indokolt. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezéseket, elsődlegesen a 2015. évi CXLIII. törvény, valamint az ahhoz kapcsolódó joggyakorlatot figyelembe véve a KM módosítására a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában foglaltak alapján, a ca)-cb és cc) pontokban előírt valamennyi feltétel együttes fennállása alapján van lehetőség.A Kbt. 141. § (4) bek. ca)-cb és cc) pontjaiban foglaltak alapján a KM módosítására abban az esetben kerülhet sor, ha
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre,
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, valamint
- az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
A KM új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, tekintettel arra, hogy a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontja szerinti konjunktív feltételek együttesen teljesülnek jelen szerződésmódosítás esetében.A Kbt. 141. § (4) bek. ca) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a KM, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Vevő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A fenti indoklásban részletesen kifejtett - és számszerű tényadatokkal is alátámasztott - indoklás alapján 2022. évben mind a minimálbér összege, mind az éves infláció mértéke olyan rendkívüli, előre nem látható mértékben emelkedett, amely jóval meghaladta az ajánlat benyújtását megelőző években tapasztalt szokásos mértékű emelkedést, így azzal Vállalkozó az ajánlat megadásakor a legnagyobb gondosság mellett, a beszerzés körülményeinek ismeretében sem számíthatott.
A KM módosítását indokoló körülmények, vagyis az infláció s a minimálbér ilyen jelentős mértékű megemelkedéséről Vállalkozónak az ajánlata megtételekor nem volt tudomása, illetve azok a Felek által kellő gondossággal eljárva sem voltak előreláthatók. Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bek. ca) alpontja szerinti kellő gondosság melletti előre nem láthatóság kitétele megvalósul. A Kbt. 141. § (4) bek. cb) alpontja esetében új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a KM, tekintettel arra, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A KM módosításának eredményeként nem változik meg a szerződés általános jellege, mivel a KM új elemmel nem egészül ki, továbbra is a KM szerinti szolgáltatásokat az eredetileg meghatározott Feladatspecifikáció szerint szükséges Vállalkozónak teljesítenie, a KM kitételei nem változnak.Erre tekintettel a Kbt. 141. § (4) bek. cb) alpontja szerint jelen módosítás következtében a szerződés általános jellege nem változik.A Kbt. 141. § (4) bek. cc) alpontja szerint új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható a KM, tekintettel arra, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a Kbt. 141. § (4) bek. ca) alpontja szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését. Jelen módosítás nem jár a szerződéses ellenérték (keretösszeg) változásával, ennek megfelelően a Kbt. 141. § (4) bek. cc) alpontja szerint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.A módosítás kizárólag a vállalkozói egységárakat érinti, amellyel összefüggésben nem kerül sor a keretösszeg megemelésére,így az nem eredményezi az eredeti szerződéses érték emelkedését.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 395000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 395000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben