Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 8508/2022
CPV Kód: 55510000-8
Ajánlatkérő: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ELAMEN Zrt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16027
Postai cím: Üllői út 400.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
Telefon: +36 12961401
E-mail: korodi.zsolt@bp18.hu
Fax: +36 12961321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp18.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2017.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2017.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55510000-8
További tárgyak: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XVIII. kerület közigazgatási területe.
Terjedelmi korlátok miatt részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetének 7) pontjában ismertetve.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Vállalkozási szerződés alapján a Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2017.
Mennyiség:
Óvodák részére naponta átlagosan: 1 420 gyermek részére tízórai, ebéd és uzsonna; diétás ételadagok szállítása 34 gyermek részére.
Általános iskolák részére naponta átlagosan: 1 255 fő részére napi 3* étkezés (tízórai, ebéd és uzsonna), és 685 adag napi egyszeri étkezés, ebéd. Diétás ételadagok szállítása, napi 3* étkezés 7 fő és napi egyszeri étkezés, ebéd 15 fő részére.
A szállítandó mennyiségek a fentiektől legfeljebb + 30 %-ban eltérhetnek, tekintettel a Kbt. 58. § (1)bekezdésére.
A szolgáltatással kapcsolatos feladatok: főzőkonyha, tálalókonyhák és éttermek (főzőkonyhához tartozó + 6 általános iskola) üzemeltetése, működtetése, takarítása, rovar- és rágcsálómentesítés, az üzemeltetés éveiben a Vállalkozó kizárólagos használatában álló helyiségekben a szükséges festés-mázolás, tálalási-mosogatási feladatok, részletesen KD-ban.
Ajánlattevő feladata egy 4 300 adagos főzőkonyha és a hozzá tartozó tálalókonyha és étterem kiépítése (teljes építészeti, épületgépészeti, konyhatechnológiai fejlesztés) a Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola jelenleg használaton kívüli főzőkonyhájában a közbeszerzési dokumentumok szerint, továbbá 4 másik általános iskolai tálalókonyha és a hozzá tartozó étterem felújítása (építészeti, épületgépészeti, konyhatechnológiai fejlesztés).
Terjedelmi korlátok miatt részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetének 7) pontjában ismertetve.
További részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) részét képező műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 180 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 003 - 003926

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása - 2017.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ELAMEN Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soroksári út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2282946 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
V.2.4) Az érték a teljes napi nettó ellenszolgáltatásra vonatkozik a szerződéskötés időpontjában.
A szerződés módosításának időpontja: 2022.04.19.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55510000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XVIII. kerület közigazgatási területe.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés alapján a Budapest XVIII. kerülete részére komplex közétkeztetési szolgáltatás ellátása és kapcsolódó fejlesztés megvalósítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 180 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3791468
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Elamen Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Soroksári út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés VI.4. pontja értelmében Vállalkozó 2018. szeptember 1. napjától jogosult a KSH által hivatalosan közzétett előző 12 hónapra vonatkozó ágazati inflációs rátával az egységárakat évente megemelni úgy, hogy a kerekítés szabályait alkalmazva egész forint legyen az új egységár.
A szolgáltatási díj emelésének mértékét a Felek oly módon számítják ki, hogy 45 %-os súllyal az élelmiszerek, élelmi anyagok, 40 %-ban a nemzetgazdasági átlagbér, és 15 %-ban a szolgáltatások díjának az árváltozásról történő tájékoztatást megelőző elmúlt 12 havi növekedését veszik figyelembe.
Az árváltozás százalékos mértékéről és az új egységárakról levélben köteles tájékoztatni Megrendelőt legkésőbb tárgyév május 31. napjáig. Vállalkozó az új egységárak alkalmazására tárgyév szeptember 1. napjától teljesített szolgáltatásokra jogosult.
Amennyiben jelen szerződést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás során ismertté vált körülményekhez képest olyan jelentős változás történik, amely a költségekre jelentős hatással van (pl. minimálbérek, energiaárak, várt fogyasztói árindexen felüli emelkedés), Felek a fentiekkel ellentétben soron kívül egyeztetést kezdeményezhetnek az egységárak változtatása tárgyában.
Vállalkozó 2021. október 25-én kelt levelében jelezte Megrendelő felé áremelési igényét, amely a KSH inflációs rátát meghaladó mértékben került meghatározásra a kérelemben részletezett körülményekre tekintettel. Megrendelő Képviselő-testülete a 74/2022. (III.03.) számú határozatával úgy döntött, hogy a Vállalkozó áremelésre irányuló kérelmét akként fogadja el, hogy 2022. január 1. napjától a Vállalkozó részére 9 %-os áremelés érvényesítését engedélyezi azzal, hogy a 2022. szeptember 1. napjától esedékes indexálásban a Vállalkozó által már csak az esetleges, 9 % feletti áremelés érvényesíthető.
Figyelembe véve a Vállalkozó által az áremelkedés alátámasztásául szolgáló dokumentumokat, az egységárak az alábbiak szerint módosulnak:
Általános iskolai normál étkezés
- Tízórai 208 Ft
- Ebéd 717 Ft
- Uzsonna 205 Ft
Általános Iskola diétás étkezés
- Tízórai 250 Ft
- Ebéd 860 Ft
- Uzsonna 246 Ft
Óvodák részére normál étkezés
- Tízórai 170 Ft
- Ebéd 561 Ft
- Uzsonna 161 Ft
Óvodák részére diétás étkezés
- Tízórai 203 Ft
- Ebéd 673 Ft
- Uzsonna 196 Ft
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
A Szerződésben foglalt, a KSH ágazati inflációs ráta alapján kalkulált indexálás (6,03 %), amellyel Vállalkozó 2021. szeptember 1. napjától élt, nem nyújt fedezetet Vállalkozó költségeire a következő indexálási lehetőség időpontjáig az alábbi indokolás alapján.
- Vállalkozó tevékenysége 2021. szeptember 1. napjától a közétkeztetés tárgyú közbeszerzések tekintetében alkalmazandó eljárások sajátos szabályairól szóló 676/2020. (XII.28.) Korm. rendelet hatálya alá került. A Korm. rendelet fő célja a közétkeztetés minőségének javítása, amely magában hordozza a közétkeztetési szolgáltatás működésének változását, költségszerkezetét. A Korm. rendelet alkalmazása a korábbi beszerzési láncok átalakulását is eredményezi, amely a szolgáltatási egységárakra is hatással van. Ahhoz pedig, hogy a Korm. rendeletben foglalt szabályok megvalósulhassanak, jelentős alapanyagár emelkedés szükséges.
- Jelentős költségnövekedést eredményez a minimálbér 2022. évi emelkedése. Vállalkozó költségeinek 40 %-át a munkabérekhez köthető kiadások adják.
- A fentiek mellett a közüzemi díjak (áram és földgáz) árának drágulása miatt a fogyasztási cikkek, élelmiszer alapanyagok is jelentős mértékben drágultak.
Folytatás VII.2.3)
A szerződés alapján Vállalkozó a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerint jogosult évente a KSH által hivatalosan közzétett előző évre vonatkozó ágazati inflációs rátával emelni egységárait. A VII.2.3) pontban szereplő, a módosítást megelőző szerződéses érték a Vállalkozó aktuális, szerződésmódosítást megelőző, indexált egységárai és adagszámok alapján kalkulált összeg.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
A Szerződés alapján Vállalkozó továbbra is a Közbeszerzési Eljárás során meghatározott szolgáltatás ellátására köteles, a Szerződés módosítása kizárólag az egységárakat érinti.
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Az egységárak 9 %-os mértékben kerülnek emelésre, amely nem haladja meg a Szerződés - indexált - értékének 50 %-át. A Szerződés módosítását megelőző, aktuális egységárakkal és tervezett éves mennyiségekkel számítva a Szerződés 2022. évre kalkulált értéke nettó 692 627 185 Ft, amely az áremelést követően nettó 43 552 244 Ft- tal változik.
A szerződés módosításának jogcíme: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3478556 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3791468 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben